Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79, 9761 DG  Eelde
 

Alvestêden earemuorre: register officiële elfstedentochten

Inschrijven elfstedenregister
Iedereen die ooit één van de officiële elfstedentochten heeft voltooid, kan zich op deze pagina aan een register van officiële elfstedentochten toevoegen. Dit geldt voor meerdere soorten elfstedentochten. Denk natuurlijk aan schaatsen, maar ook aan fietsen of kanoën of zelfs steppen. De teller van het totaal aantal geregistreerde deelnemers staat momenteel op 14023. Dit is nog lang niet het werkelijke aantal deelnemers.

Deelnemer toevoegen


Zoek op (deel) achternaam (zonder voorvoegsels als 'van der')


Zoek in extra informatie (zoek bijv. op '1963', 'brevet' of 'schaatste')
Filters op aantallen
Mensen die aan 3, 4, 5, 6 of meer individuele elfstedentochten hebben deelgenomen.
Mensen die totaal meer dan 10, 25, 50, 60, 70 x of vaker hebben deelgenomen.

Wijzigingen worden aangebracht in het register onderaan deze pagina.
Uitgelicht
Op 24 juni 2019 voltooide Maarten van der Weijden als eerste zwemmend de tocht in 74 uur. Half januari 2022 voltooiden Iciar van den Bergh en Tobias Pieffers de tocht in 4 dagen per waterfiets. Stefan van der Pal legde in juli 2022 de tocht zwemmend, fietsend en hardlopend af. Achterelkaar.
Informatie verschillende elfstedentochten
Aantal na toepassen filter: 484. Opmerkingen of vragen? Stuur een e-mail. Voor het totaal en het aantal verschillende afgelegde elfstedentochten tellen de estafettes niet mee; alleen de individueel afgelegde.
Naam
Geb jaar
Meer dere
Totaal
Fiets zomer
Fiets / step winter
Hard lopen Estafette
Hard lopen Non Stop
Hard lopen Meer daagse
Kano Meer daagse
Kano Non Stop
MTB meer daagse
Roei Estafette
Roei Non Stop
Schaats
Skate board meer daagse
Skeeler
SUP Meer daagse
SUP Non stop
Step
Surf
Wandel
Zeil
BrevetAlter natief brevet
Aantjes, Wim 1967441         1 1    1  
Abbema-Boschma, Joukje Wilma van 1964341         2      1  
Abma, Roel 193831915         2      2  
Agricola, Durk 1962331         1      1  
Akkermans, Cees 331         1      1  
Alberda, André 341         1      2  
Aldershof, Siebren 331         1      1  
Algera, Gerben 195131612         3      1  
Altenburg, Jacob 196543835         1 1    1  
Annema, Meindert 1961375         1      1  
Augustin, Willem 19233101         8      1  
Bakker, Douwe 341         2      1  
Bakker, Gepke 1960395         3      1  
Bakker, Henk 1955778362     1  3 10  1 25 
Bakker, Jelle 331         1      1  
Bakker, Marten 331         1      1  
Bakker, Oeds 194732318         3      2  
Bakker, Riemke 1946331         1      1  
Bakker, Sjoerd 331         1      1  
Bakker, Sjoerd D.A. 194432826         1      1  
Bakker, Yme 19103113         6      2  
Balen, Bote van1952361         1      4  
Balen, Klaas van 331         1      1  
Bangma, Hessel 331         1      1  
Beckman, Matheus 331         1      1  
Beek, Jack Van 1956331         1      1  
Beekman, Thijs 31814         3      1  
Beeksma, Durk 191334537         7      1  
Beer, J. de331         1      1  
Beetstra, Sipke 191933935         3      1  
Beetstra, W.J. 194935645         2      9  
Beintema, Piet 1950331         1      1  
Bekkema, Jacob 351         3      1  
Benedictus, Jan 194732220         1      1  
Berg, Halbe van den 195433733         3      1  
Berg, Jeen van den 192844835         7 2    4  
Berg, Tjalling van den 1948351         3      1  
Berga, Klaas Wieger 331         1      1  
Berg-De Jong, G. van den 331         1      1  
Bergsma , Hans Rink 195732118         2      1  
Bergsma, Johannes 450381        3      8  
Best, Jan de 331         1      1  
Beukema, Duurt 351         3      1  
Blanken, Teunis 331         1      1  
Blauw, Wiebe 351         3      1  
Bleeker, Wiebe Piet 331         1      1  
Bles, Dick de 194931410         3      1  
Bloem, Johannes Jan 331         1      1  
Bloemhof, Fedde 196333430         3      1  
Boelens, M. 331         1      1  
Boer, Anne Jan de1968353         1      1  
Boer, F de 193331510         4      1  
Boer, Rients de 1938331         1      1  
Boer, Sytske de331         1      1  
Boerrigter, Andreas 351         3      1  
Boersma, Douwe 1942352         2      1  
Boersma, Jacob 331         1      1  
Boersma, Jarig 331         1      1  
Bol, Dirk 1965375         1      1  
Bonnema, Bram 381         3      4  
Boomsma, Kerst 331         1      1  
Boomsma, Ruurd 1934331         1      1  
Boorsma, jan 1965441         1 1    1  
Bootsma, Redmer 1964331         1      1  
Booy, Jan 195334440         3      1  
Bos, Brand 1962351         3      1  
Bos, Wim 331         1      1  
Boschma, Dirk 35350         2      1  
Bosgraaf, Jaap Sije 1965331         1      1  
Boskma, Piet 1952351         3      1  
Bosma, Ageeth 1962363         2      1  
Bosma, Rob 331         1      1  
Botma, Jan Oane 1959341         2      1  
Bouma, Dirk 341         2      1  
Bouma, Hessel 1940395         2      2  
Bouma, Jelle 331         1      1  
Bouma, Marius 331         1      1  
Bouma, Tjeerd Melle 195534036         3      1  
Bouma-Wiersma, Rommy 341         2      1  
Bourgonje, Karel 331         1      1  
Bout, Max .P. van den 5711   3    1      1  
Braaksma, Willem 331         1      1  
Brandsma, Hein 1960838184   1 2  3 6  1 3 
Brandsma, Hendrik 32725         1      1  
Breimer, Jochum 31510         3      2  
Breure, Piet 1936397         1      1  
Broekstra, Jochem 1958386         1      1  
Brouwer, Douwe 331         1      1  
Bruin, Leo de 195932115         1      5  
Bruinsma, Doekle 351         3      1  
Bruinsma, Otte 331         1      1  
Brunia-Faber, Jeltje 331         1      1  
Bult, Pieter 1951351         3      1  
Buma, Lolke 194045420         3 5    26  
Burg, Aad van der 195331411         2      1  
Burg, Anne Christiaan Bernard van der331         1      1  
Burg, Wibren van der 331         1      1  
Buruma, Bram 195044035 1       2 2    1  
Buwalda, Lykele 351         3      1  
Cnossen, Hinke Fiona 196831210         1      1  
Cnossen, Jelle Pieter 331         1      1  
Couperus, Wiebren 1949571    13   1      1  
Cuperus, Sjoerd 1959363 1     5 2      1  
Cuperus, Wiebren 331         1      1  
Deekens, Geert 341         2      1  
Deelstra, Ruurd 196031310         2      1  
Dekkers, Wout 351         3      1  
Dijk, Anke van 341         2      1  
Dijk, Annigje van331         1      1  
Dijk, Jappie van 1944331         1      1  
Dijkstra, Arend 1950384         3      1  
Dijkstra, Grietje 331         1      1  
Dijkstra, Ludder 331         1      1  
Dijkstra, Petie 331         1      1  
Dijkstra, Sipke 331         1      1  
Donk, H.J. 194242315         2 5    1  
Dubling, Marcus 195332622         3      1  
Durksz, Sytse 195333226         3      3  
Dusselaar, J.K. 193432610         1      15  
Duuren, Janneke van 341         2      1  
Egberts, Jan 1950341         1      2  
Eijpe, Joop 31411         2      1  
Eisma, Hans 195032925         3      1  
Elzinga, Adriaan 194131410         2      2  
Engwerda, Ate 331         1      1  
Engwerda, Johan 331         1      1  
Epema, Jacob Jan 331         1      1  
Eringa, Auke 331         1      1  
Eringa, Gauke 1961428241        2      1  
Essen, Germ van31710         4      3  
Faber, Cor 32218         3      1  
Faber, Jan 19444112     5   2      2  
Faber, Mark 331         1      1  
Faber, Murk 331         1      1  
Feddema, Frits 331         1      1  
Feenstra, Ate 1954341         2      1  
Feenstra, Johanna 1956331         1      1  
Feenstra, Sjoerd 1949375         1      1  
Fenner, Trudi 331         1      1  
Ferwerda, Anne 331         1      1  
Folkerts, Gerrit 331         1      1  
Franke, Jelle 1945331         1      1  
Galama, Joop 195631411         2      1  
Gast, Jan 351         3      1  
Geijsel, Jos 194541510         3 1    1  
Genee, Sietze Harmen 19484113 2       3    4 1  
Gerbrandy, Germ 1952331         1      1  
Gerritsma, Fokke 331         1      1  
Gietema, Tsjeard 195232825         2      1  
Gijzen, Bernardus 194535350         2      1  
Groot, Fokke de 193831913         3      3  
Groot, Jitse de 331         1      1  
Grotenhuis, Bert 331         1      1  
Haak, Hendrik 331         1      1  
Haan, Eize de 194458250         3 3  1 25  
Haan, Willem de 341         2      1  
Haitsma, John 331         1      1  
Halbesma, Andries 331         1      1  
Hamming, Bart 331         1      1  
Hanenburg-Hettinga, Sijke-Jetske 1970374         2      1  
Hartstra, Hjerke 331         1      1  
Hazekamp, Jurjen 331         1      1  
Heeres, Akkie 195931210         1      1  
Heeres, Jan 1958658474     2  3    1 1  
Heida, Jacob 1953331         1      1  
Hellinga, Feike 1950351         3      1  
Hellinga, Jacobus Jaring 331         1      1  
Hem, M.H. van der331         1      1  
Hempenius, Ype 331         1      1  
Henstra, Robert 331         1      1  
Hepkema, Siep 194832522         1      2  
Hes, Cees 331         1      1  
Hettinga, Nico 1947461         3 1    1  
Hettinga, Tjebbe O. 1943362         3      1  
Hoeksma, Johannes Andries 331         1      1  
Hoekstra, Henk 1948331         1      1  
Hofman, Bauke 351         3      1  
Hogenberg, Jan 331         1      1  
Hogenboom, Willem 194932118         2      1  
Hoogkamp, Albert 19073311         1      29  
Hoogstins, Jacob Pieter 32320         2      1  
Hooijenga, Rikke 351         3      1  
Hooijmans, Jacques 194731815         2      1  
Hoomans, Johannes 331         1      1  
Hoonhorst, Hennie 331         1      1  
Hospes, Henk 195631411         2      1  
Houten, Gerben van 195462618 1  1 1  3    1 2 
Huijser van Reenen, Gerard 341         2      1  
Huijser van Reenen, Robert 331         1      1  
Huisma, Jacob 331         1      1  
Huisman, Jacob 331         1      1  
Huisman, Nico 1954331         1      1  
Huisman, Sjors 331         1      1  
Hutting-Kooistra, Wobkje 361         4      1  
Idzerda-Venema, Baukje 19563172         1      14  
Jaarsma, Fedde 331         1      1  
Jager, Douwe de331         1      1  
Jager, Klaas 331         1      1  
Jansen, Tjalling Durk 331         1      1  
Jansma, Jaap 19664411        1      1  
Jansma, Jelle 194631410         3      1  
Jellema, Pier 331         1      1  
Jelsma, Andries 331         1      1  
Jong, Ane de331         1      1  
Jong, Gerrit de331         1      1  
Jong, Joop de 194137660         1      15  
Jong, Piet L. de 341         2      1  
Jong, Sint de 331         1      1  
Jong, Tjeerd de 351         3      1  
Jong, Watze de 331         1      1  
Jongschaap, Meine 331         1      1  
Jongschaap, Sjoerd 331         1      1  
Jongsma, Jouke 1961353         1      1  
Jongstra, Sierd 1957397 1       1      1  
Jong-Twijnstra, Tjitske de 331         1      1  
Jonker, Roel 193333028         1      1  
Jonkers, Bart 1953341         2      1  
Jorna, Dominicus 194745026         1    20 3  
Jorritsma, Bert 331         1      1  
Jorritsma, Jorrit 19653117         3      1  
Kampen, Marten 331         1      1  
Kampstra, Peter 331         1      1  
Kamstra, Pieter 19465171    1    3 11    1  
Kardux, Wim 331         1      1  
Keijzer, Cees 194342614         1 4    7  
Keizer, Jos 331         1      1  
Keizer, Roelof 331         1      1  
Keizer, Wim 1952341         2      1  
Kerstma, Libbe 193131510         4      1  
Ketellapper, Martin 331         1      1  
Keulen-Deelstra, Atje 1938381         3      4  
Keuning, Sina 331         1      1  
Keuning, Tjipke 331         1      1  
Kingma, Albert 331         1      1  
Kingma, Roel 331         1      1  
Kint, Piet 192632720         6      1  
Klinken, Klaas van 1946331         1      1  
Klok, Steffen 373         3      1  
Knikker, Aalt 362         3      1  
Knoester, Johan 1945331         1      1  
Knossen, Brant 351         3      1  
Kok, Gerard 331         1      1  
Kokmeijer, Jan 19467682571  105   3    2 16 
Koning, Hendrik 331         1      1  
Koning, Johan 331         1      1  
Konstapel, David C.L. 194533825         3      10  
Kooi, Theodoor van der 32825         2      1  
Kooiman, Jan 1953351         3      1  
Kooi-Pilon, Rhodé van der 351         3      1  
Kooistra, Fetze Jan 196051473        2 1    1  
Kooistra, Willem 195232925         2      2  
Koopen, Wiebren 194833019         2      9  
Korse, Dick J. 341         2      1  
Kortekaas, Dick 342         1      1  
Korting, Paul 351         3      1  
Kramer, Gerrit 331         1      1  
Kramer-Dam, Sjoukje 351         3      1  
Kroese, Hans 194942216         1    1 4  
Krol, Bearn 331         1      1  
Kruiswijk, Sjaak 1965473      1  2      1  
Kruithof, Jan Roelof 193632923         5      1  
Kuiper, Willem 331         1      1  
Kuipers, Lou 331         1      1  
Landman, Sjoerd Tjitte 195735541         3      11  
Landman, Willem 331         1      1  
Lang, Douwe de 194032824         3      1  
Langen, John de 1947395         3      1  
Langhout, Jan 194432723         1      3  
Last, Gerrit 1950481         3 3    1  
Leemburg, Anne 331         1      1  
Leenstra - de Vreeze, Hinke 1947341         1      2  
Leenstra, Ynse 194632925         2      2  
Leeverink, Johan 195435551 5       3      1  
Lei-Fenner, Trudi van der 3241         1      22  
Leije, Ton van der1958331         1      1  
Lemstra, Sijmon 19544145         2 5    2  
Lezwijn, Willem 331         1      1  
Liefrink, J W 195032415 8       2      7  
Lingen, Albert van 331         1      1  
Lont, Piet 1949351         3      1  
Loonstra, Wiebe 32018         1      1  
Ludema, Joop 195934230 7       1      11  
Luken, Piet 331         1      1  
Manden, Lucas 331         1      1  
Meer, Ben van der 331         1      1  
Meijers, Cees 331         1      1  
Merbel, Niek van de 32319         3      1  
Meulen, Harmen van der195433734         2      1  
Meulen, Hylke van der 351         3      1  
Meulen, Martinus van der 351         3      1  
Molen, R.W. van der331         1      1  
Moll, Sierd 1967331         1      1  
Monsma, Durk 331         1      1  
Monsma, Jan 331         1      1  
Mout, Gerrit 193134135         4      2  
Mulder, Reinard 1929371         5      1  
Nauta, Ruurdtje 331         1      1  
Negenman, Gretha 19443225         2      15  
Nicolai, Nanne 31513         1      1  
Nienhuis, Harry 194434433         2      9  
Nijdam, Henk 194831713         3      1  
Nijhoff, Flip 331         1      1  
Nijssen, Jos 196332017         1      2  
Nota, Jan 19733119         1      1  
Nutma, E 1959341         2      1  
Nutterts, Hielke 331         1      1  
Olthof, Lucas 33431         2      1  
Oost, Albert Anne 1953384         3      1  
Oosterhof, Hendrik 331         1      1  
Oppers, Eppie 331         1      1  
Osinga, B. 351         3      1  
Osinga, J 331         1      1  
Osinga, Sijbe 1930331         1      1  
Oud, Dick 341         2      1  
Overwijk, Ale-Luitzen 351         3      1  
Overzet, Rob 331         1      1  
Palstra, Henk 35246         3      3  
Pasmans, Cees 341         2      1  
Paulusma, Paulus 341         2      1  
Pekel, Ankie 195035832         1      25  
Piersma, Theunis 1952331         1      1  
Ploeg, Simon van der 194633519 1       3      13  
Ploeg, Syb van der 1966452         1    1 1  
Poelman, Ferdinand 341         2      1  
Poepjes, Joh. Hans 351         3      1  
Pol, Hendrik van der 351         3      1  
Porté, Pieter 331         1      1  
Posseth, Jan 194233829         3      6  
Postma, Chris 331         1      1  
Postma, Dirk 331         1      1  
Postma, Pieter 32925         3      1  
Postma, Tryntsje 1964363         2      1  
Pots, Henk 1943351         3      1  
Pruiksma, Peter Harmen Jan 195233027         2      1  
Punter, Durk 331         1      1  
Raap, Tjibbe 1953437331        2      1  
Rankenberg-Eits, Janny 33423         2      9  
Ree, Sjaak van 1942351         3      1  
Reitsma, Durk 193436764         2      1  
Reitsma, Jacob 194631713         3      1  
Reitsma, Marten 331         1      1  
Reitsma, Pieter 193732420         3      1  
Reitsma, Reinder 341         2      1  
Reitsma, Siebren Sjoerd 331         1      1  
Rekker, Stephan 1967638201     5  1    10 1 
Rensen, Arij 194731613         2      1  
Rinsma, F. 331         1      1  
Roedema, Keimpe 1946341         2      1  
Rouwé, Herman 194332319       1 3      1  
Rudolphy, Carolien 1960331         1      1  
Rueck, Ton 193944640         3    1 2  
Ruis, Theo 331         1      1  
Salverda, K 351         3      1  
Schaaf, Piet 1961331         1      1  
Schaafsma, Hendrik Jan 331         1      1  
Schaap, Barend 331         1      1  
Schiphof, Anne 1934331         1      1  
Schiphof, Tjitze 194932016         3      1  
Schipper, Henk 331         1      1  
Schoolderman, Jan 194341915         2 1    1  
Schreur, Hendrik 31410         3      1  
Schuit, H.P.M. 1952341         2      1  
Schurink, Theo 331         1      1  
Schutte, Harry 1964331         1      1  
Schwencke, Wim 331         1      1  
Seinstra, Klasina 1968331         1      1  
Sikma, Maaike Antje 331         1      1  
Sinnema, Pieter 351         3      1  
Sluijs, Marc van der 195231612         3      1  
Smid, Piet 1965331         1      1  
Smink, Jaap 331         1      1  
Sobbe, Bart Jan 331         1      1  
Spanjer, T.J. 331         1      1  
Speerstra, Bonne 341         2      1  
Speerstra, Theo 351         3      1  
Spijkstra, Arjen Jacobus 331         1      1  
Spithoven, Antonique 1962331         1      1  
Stam, Dick 196332218         3      1  
Steenstra, Bart 19563173         3      11  
Steneker, Durk J 351         3      1  
Sterk, Hein A. 341         2      1  
Sterkenburg, Folkert 351         3      1  
Stevens, Benny 351         3      1  
Stienstra, Jan 36159         1      1  
Stobbe, Bart Jan 331         1      1  
Stoeliinga, J. 331         1      1  
Storm-Bosma, Annie 19493201         2      17  
Strader, Johan 331         1      1  
Tanis, André 19553103         3      4  
Tanis, Klaas 331         1      1  
Terbraak, Sijbren 341         2      1  
Terpstra, Jan 3201         2      17  
Terpstra, Renny 331         1      1  
Tigchelaar, Johan 331         1      1  
Tjalsma, Tjalling 194631612         2      2  
Tjerkstra, Anne 351         3      1  
Tolsma, Pieter 196932220         1      1  
Tolsma, Wiebe 194137065         3      2  
Uitham, Jan 192534538         6      1  
Ureterp, Johannes 1932331         1      1  
Veen, Bé van 461      1  3      1  
Veen, Jacob van der 1939451    1    2      1  
Veening-Janssen, Mariet 1947361         2      3  
Veenstra, Tjietse 19668912     1  1 11 1 1 
Veer, Tjibbe van der 351         3      1  
Veffer, Arnold 194432420         3      1  
Veldman, Nico 331         1      1  
Veldman-Van der Voort, Corry 331         1      1  
Veltman, Klaas 331         1      1  
Vennik-Wijngaarden, Vronie 351         3      1  
Vergeer, Harry 331         1      1  
Versteeg, Leo 331         1      1  
Veth, G 341         2      1  
Viëtor, Piet 195135343         3      7  
Vink, Cees 1942471         3    2 1  
Visser, Anne 19543105         2      3  
Visser, Jacob 194454740 7 1     3 2    1  
Visser, Leffert 3107         2      1  
Visser, T. 351         3      1  
Vlieger, H.R. 331         1      1  
Vliet, Cees van331         1      1  
Vosmeijer, Louis 194741613    1    1      1  
Vriend, Jaap 331         1      1  
Vries, Anne de 341         2      1  
Vries, Fouke de 351         3      1  
Vries, Hein de 1949342         1      1  
Vries, Jan de 195534441         2      1  
Vries, Rink Bonne de 193744430    1    3      10  
Vries, Wigle de 341         2      1  
Vrieswijk, Auke 195032320         2      1  
Vrolijk, Maarten 331         1      1  
Wagenaar, Jaap 32320         2      1  
Wagt, Harm de331         1      1  
Walstra, Jappie 196532015         3      2  
Wassenaar, Beert 364         1      1  
Wassenaar, Pieter Beert 341         2      1  
Wassenaar, Zus 1937351         3      1  
Watzema, Harm 331         1      1  
Weide, Bennie van der 194772814   11    3 2  1 6 
Weidema, Cor 196032310         2      11  
Welling, Alle 331         1      1  
Wemer, Peter 341         2      1  
Werf, Ignas van der196131513         1      1  
Werf, Sytse Johannes van der 195131411         2      1  
Westerhof, Arjen 194231511         3      1  
Westink, Fré 1943331         1      1  
Westra, Johannes 331         1      1  
Wetting, Johan 331         1      1  
Weyden, Dick van der331         1      1  
Weyden, Henk van der331         1      1  
Wiegersma, Focke Andries 331         1      1  
Wiegersma, Griet 3251         3      21  
Wiersema, Frans 1965102471   1 3  2 61 111 
Wiersma, Dirk 1958373         3      1  
Wiersma, Thewis 195235630         3      23  
Wijers, Ed 351         3      1  
Wijk, Michiel van 1965351         3      1  
Wijnalda, Sierd 331         1      1  
Wijngaarden, Dries 331         1      1  
Wijngaarden, Jan 331         1      1  
Wijngaarden, Meindert 331         1      1  
Wijnja, Gerrit 331         1      1  
Wijnja, Jappie 461         1 3    1  
Wijnja, Jeen 331         1      1  
Wijnja, Sikke 331         1      1  
Wijnsma, Jan 193943531         2 1    1  
Wilde, Jan de 351         3      1  
Wilstra, Evert 331         1      1  
Winius, Dirk 393         1      5  
Wybrands, Tjeerd 331         1      1  
Zee, Jan van der 1957352         2      1  
Zeinstra, Anneke 194632215 1       2      5  
Zeinstra, Fokke 351         3      1  
Zeinstra, Jules 331         1      1  
Zijlstra, Douwe 1962331         1      1  
Zijlstra, Hein 194634844         3      1  
Zijlstra, Meine 351         3      1  
Zijlstra, Oeds 331         1      1  
Zijp, Jan 331         1      1  
Zuiden, Sietse van 1946396         2      1  
Zwaagstra, Douwe 35250         1      1  
Zwaga, Rienk 341         2      1  
Zwaga-Groot, Carla 341         2      1  
Zwierink, Tonny 331         1      1