Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 100

naam: Jongema, Womkje Aedes van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Aede Keimpes van Jongema en Saakje Minnes van Eminga; gehuwd 1 Gerlof van Herwey; gehuwd 2 Eelke Saskers van Heringa; gehuwd 3 Fedde van Haerda;
Wapen: wapen1447


commentaar
vindplaats: Bedstee
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 9660

commentaar

W I E H
naam: Heringa, Eelke Saskers van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sasker Wigles van Heringa en Tjitske Oenes van Juwsma; gehuwd 1 Liskje van Rinia; gehuwd 2 Womkje van Jongema; overleden na 1542

Wapen: wapen1446


commentaar
boeknummer: 9660

objecttekst idem
naam: Bouwmeester, Jacobus Moorman Jacobs
doopdatum: 9/27/1733
sterfdatum: 11/6/1801
geboortejaar: 1733
aant.: zoon van Jacobus Bouwmeester en Anna Margaretha Moorman; gehuwd Sara Margrieta Jongstal; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1445


commentaar
vindplaats: wapenbord Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7501

commentaar

S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712 1712 1712 1712 1715 1720 1720 1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733 1744 ... 1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772 1773 1777 1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785 1785 1786 1788 1801 1803 1805 1811
naam: Posthumus, Jan Jans
sterfdatum: 8/24/1720
geboortejaar: 1662
aant.: geboren rond 1662; voogd Poptaslot; bouwmeester

Wapen: wapen1444


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Ouwens, Willem
aant.: gehuwd Johanna Petronella Stelt; voogd Poptaslot; burgemeester

Wapen: wapen1443


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Haer, Bonifacius Henricus van der
geb.datum: 1/13/1778
doopdatum: 1/23/1778
sterfdatum: 11/1/1827
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Henrcius van der Haer en Anna Charlotta van Boncour; gehuw 1808 Barbara Jetske Anna Broek; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1440


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Haer, Henricus Bonifacius van der
doopdatum: 5/16/1751
sterfdatum: 7/26/1811
geboortejaar: 1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bonifacius van der Hae en Catharina Johanna Grevenstein; gehuwd 1775 Anna Charlotta van Boncour; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1439


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Huber, Ulricus Jan Ulricus
doopdatum: 12/29/1752
sterfdatum: 3/23/1804
geboortejaar: 1752
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ulricus Harmannus Huber en Catharina Berghuis; gehuwd 1786 Wilhelmina de Vriese; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1438


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Idsinga, Johannes Gijsberts van
geb.datum: 4/20/1751
doopdatum: 4/25/1751
sterfdatum: 4/1/1842
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gijsbert Johannes van Idsinga en Willemijna Eduarda Eduard Marius van Burmania; gehuwd 1 1784 Tjebbigje Heimans; gehuwd 2 1797 Geertje Siemens Stijl; gedoopt te Westernijkerk; kapitein ter zee; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1437


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Meekma, Evert Jacobs
doopdatum: 2/6/1684
geboortejaar: 1684
aant.: zoon van Jacob Meekma en Wendel Everts; gehuwd 1707 Johanna Rabijnsma; student; arts, voogd Poptaslot

Wapen: wapen1436


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Jellema, Johannes
aant.: zoon van Taeke Hermans Jeltema en Reinskje Feicama; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1435


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Bruinsvelt, Sieds Augustinus
doopdatum: 11/6/1646
geboortejaar: 1646
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Augustinus Harmens Bruinsvelt; gehuwd 1676 Catharina Verniers; advocaat; student; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1434


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Tania, Pier Sierks
sterfdatum: 1/29/1720
geboortejaar: 1662
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sierk Sierks Tania en Klaaske Piers Tania; ; bouwmeester; vroedsman; armvoogd; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1433


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Gerroltsma, Siemen Sakes
doopdatum: 6/7/1674
geboortejaar: 1674
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sake Gerroltsma en Maaike Siuwckema; gehuwd 1706 Antje Douwes van Mellinga; advocaat in 1696; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1432


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

Wapen: wapen0216

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen0475

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1328

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1425


Wapen: wapen1428


Wapen: wapen1429


Wapen: wapen1430


Wapen: wapen1431


commentaar
vindplaats: kast Poptaslot
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7378

commentaar

HP
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

Wapen: wapen0216

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen0475

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1328

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1425


Wapen: wapen1428


Wapen: wapen1429


Wapen: wapen1430


Wapen: wapen1431


commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7391

commentaar

Obiit die VII novembris MDCCXII
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

Wapen: wapen0216

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen0475

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1328

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1425


Wapen: wapen1428


Wapen: wapen1429


Wapen: wapen1430


Wapen: wapen1431


commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7414

commentaar

D. H. Popta
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

Wapen: wapen0216

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen0475

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1328

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1425


Wapen: wapen1428


Wapen: wapen1429


Wapen: wapen1430


Wapen: wapen1431


commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7480

commentaar

Dr Henr. Popta
naam: Vierssen, Willem Livius Hessel Jetses van
geb.datum: 7/10/1778
doopdatum: 7/26/1778
sterfdatum: 4/10/1824
aant.: zoon van Hessel Jetse van Vierssen en Lucia Wilhelmina van Glinstra; gehuwd 1808 Jacoba Gesina van Scheltinga; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1427

Omschrijving: in zwart een lage zilveren keper, vergezeld boven van twee sterren, en beneden van een klaverblad, alles goud


commentaar
vindplaats: wapenbord Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7501

commentaar

S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712 1712 1712 1712 1715 1720 1720 1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733 1744 ... 1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772 1773 1777 1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785 1785 1786 1788 1801 1803 1805 1811
naam: Vierssen, Hessel Jetse Willem Livius van
geb.datum: 1/4/1732
sterfdatum: 9/6/1803
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Willem Livius van Vierssen en Christina van Scheltinga; gehuwd 1763 Martha van Scheltinga; gehuwd 2 1766 Lucia Wilhelmina van Glinstra; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1426

Omschrijving: in zwart een lage zilveren keper, vergezeld boven van twee sterren, en beneden van een klaverblad, alles goud


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

Wapen: wapen0216

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen0475

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1328

Omschrijving: in blauw een lelie vergezeld boven van twee sterren, alles goud. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen twee struisveren, waaiersgewijs geplaatst (kleuren onbekend).


Wapen: wapen1425


Wapen: wapen1428


Wapen: wapen1429


Wapen: wapen1430


Wapen: wapen1431


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Binkes, Siemen Binkes
doopdatum: 8/6/1732
geboortejaar: 1732
sterfjaar: 1786
aant.: zoon van Binke Siemens Binkes en Taad Aukes Brouwer; gehuwd 1755 Margaretha Maria Venema; student Franeker; secretaris; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1424


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Kempenaer, François Jans de
geb.datum: 11/19/1737
sterfdatum: 12/4/1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan de Kempenaer en Jacoba Fagel; gehuwd 1767 Anna Maria Graswinkel; advocaat; doctor; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1423


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Wyckel, Johan Johannes van
doopdatum: 8/10/1731
geboortejaar: 1731
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Saeckma van Wyckel en Catharina Knock; gehuwd 1760 Hester de Kempenaer; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1422


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Knock, Barold Gulbartus
doopdatum: 7/10/1729
sterfdatum: 11/20/1776
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Gulbartus Knock en Anna Geertruida Knock; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1421


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Knock, Gulbartus Barolds
doopdatum: 4/22/1696
sterfdatum: 5/11/1763
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Barold Knock en Barbara Baij; gehuwd 1718 Anna Geertruida Knock; voogd Poptaslot; burgemeester

Wapen: wapen1420


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 11/30/1702
doopdatum: 12/1/1702
sterfdatum: 10/4/1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

Wapen: wapen0972


Wapen: wapen1419


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Arnoldi, Sierk Johannes
doopdatum: 3/22/1695
sterfdatum: 11/23/1771
geboortejaar: 1695
aant.: zoon van Johannes Arnoldi en Taetske Tania; gehuwd 1721 Johanna Siccama; dominee; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1418


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Arnoldi, Nicolaas Martinus
doopdatum: 1/24/1696
sterfdatum: 8/7/1777
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Martinus Arnoldi en Jetske Tania; gehuwd 1729 Barbara van Knock; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1417


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Siderius, Meindert Matthijses
geb.datum: 6/15/1671
doopdatum: 6/16/1671
sterfdatum: 8/10/1733
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Matthijs Siderius en Maaike Wiegersma; gehuwd 1 1706 Harmana Visscker; gehuwd 2 1721 Wobbina Broersma; geboren rond 1683; rentemeester; voogd Poptaslot; schepen

Wapen: wapen1416


commentaar
boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Eysinga, Tjalling Tjallings van
sterfdatum: 8/31/1603
geboortejaar: 1562
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Aedes van Eysinga en Hielkje Pieters van Harinxma thoe Slooten; gehuwd 1 Womkje Aedes van Heringa; gehuwd 2. Luts Sikkes Dekema; geboren rond 1562; grietman Menaldumadeel 1601-1603

Wapen: wapen1414


commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7553

commentaar

Tjallingh van Eijsinga overleden 31 aug: 1603
naam: Heringa, Womkje Aedes van
sterfdatum: 9/2/1596
geboortejaar: 1564
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Aede Eelkes van Heringa en Anna Ruurds van Roorda; gehuwd Tjalling Tjallings van Eysinga; geboren rond 1564

Wapen: wapen1413


commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7778

commentaar

Womck van Heringa overleden 2 sept 1596
naam: Algra, Pietje Sienes
sterfdatum: 6/4/1746
geboortejaar: 1686
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Siene Jacobs Algra en Namkje Andries ; gehuwd 1 1708 Haring Fongers Repkema; gehuwd 2 1718 Frans Jacobs Elgersma;
Wapen: wapen1412

foto: Hans Zijlstra


commentaar
vindplaats: in de martinikerk onder het orgel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 8874

commentaar

Franciscus Elgersma,
Notarius publicus et hujus urbis quondam consul
ejusque conjux. Pietje Algra hoc organum
templo Martini ex testamento
Donaverunt A: C:
MDCCLXXV
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 3/28/1688
sterfdatum: 10/25/1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma en Maaike Wiebes; gehuwd 1718 Pietje Sienes Algra; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman

Wapen: wapen1029


Wapen: wapen1411

foto: Hans Zijlstra


commentaar
boeknummer: 8874

objecttekst idem
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

Wapen: wapen1410

foto: Maikel Galama


commentaar
vindplaats: Oenemastate; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8125

commentaar

Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
Wapen: wapen0561


Wapen: wapen1409

foto: Maikel Galama


commentaar
boeknummer: 8125

objecttekst idem
naam: Hessel Tjepkes
sterfdatum: 11/10/1581
aant.: gehuwd Wieke;

Wapen: wapen1408


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 6671

commentaar

1581 den 10 november sterf de eersame ende geleerde Hessel Tiepckesz red.

Ao 1611 de 15 december sterf de eerbare Wycke van [Bro]ersma syn wyf
naam: Buma, Wieger Popkes van
sterfdatum: 10/15/1625
geboortejaar: 1585
aant.: zoon van Popke Wiegers van Buma en Atje Gosses van Andringa; gehuwd Wikje Gatses Broersma; testament 1625; notaris; student Franeker 1602

Wapen: wapen1407


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 7924

commentaar

Ao 1625 de 15 octobris sterf den e. eerentphesten Wieger van Buma en leit hier begra
naam: Buma, Sije van
sterfdatum: 11/2/1551
godsdienst: rooms
aant.: ;
Wapen: wapen1406


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 6670

commentaar

Ao 1551 den 2 novembris sterf de eer... Syye va Buma

Ao 1605 de 21 october sterf de eerbare Anna va Baeuma en leggen hier begraven
naam: Buma, Anna Sijes van
sterfdatum: 10/21/1605
aant.: gehuwd Hessel Tjepkes;

Wapen: wapen1406


commentaar
boeknummer: 6670

objecttekst idem
naam: Trijntje Jans
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1628 Aanke Douwes; geboren rond 1605

Wapen: wapen1405

foto: Wibo Boswijk


commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9656

commentaar

AD TI
naam: Aanke Douwes
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Jans; geboren rond 1603

Wapen: wapen1404

foto: Wibo Boswijk


commentaar
boeknummer: 9656

objecttekst idem
naam: Bonteman, Berber Cornelis
sterfdatum: 7/25/1550
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Cornelis Bildt; ;
Wapen: wapen1403


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6024

commentaar

Ao XVC L den XXV iulij sterf Barbar Cornelis Willem dochter

Griet syn dochter sterf Ao XVC LVI den XXIIII aprilis olt 16 iaer
naam: Bonteman, Grietje Cornelis
sterfdatum: 4/24/1556
geboortejaar: 1540
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Cornelis Bildt; ;
Wapen: wapen1403


commentaar
boeknummer: 6024

objecttekst idem
naam: Bildt, Cornelis Willems op 't
sterfjaar: 1555
godsdienst: rooms
aant.: gehuwd Martje Dirks; overleden rond 1555; uit Sassenheim

Wapen: wapen1403


commentaar
boeknummer: 6024

objecttekst idem
naam: Vogel, Cornelis Hendriks
sterfdatum: 7/28/1590
aant.: ;
Wapen: wapen1402


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6030

commentaar

Ao 1590 den 28 iulius sterf [den] eersamen Cornelis H[en]drickz Fogel ... hier begra[ven]
naam: Atje Harkes
sterfdatum: 12/8/1589
aant.: gehuwd Reinder Siemens;

Wapen: wapen1401


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6029

commentaar

Ano 1589 de 8 december sterf de eerbare Atke Harcke doch Reyner Symensz wyf
naam: Albarda, Cornelis Jans
geb.datum: 2/28/1683
doopdatum: 3/4/1683
sterfdatum: 4/6/1742
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Cornelis Albarda en Neeltje Cornelis ; gehuwd 1708 Titia Johannes Beucker; advocaat 1705; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger

Wapen: wapen1400


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6054

commentaar

Anno 1742 den 6 april is in den heere gerust dr Cornelis Albarda in leeven secretaris en ontvanger der boelgoeden van der Bildt en mede gecommeteerde staat ten landsdage in de ouderdom van 59 iaren en leit alhier begraven

Anno 1751 den 12en maart is in den heere gerust Titia Beuker wed: wl de secrts: C: Albarda in de ouderdom van 66 iaren en leit alhier begraven

Den 29 maart 1784 is overleden Petronella Albarda wede wl: de secr: I:A: Frieswijk oud in 't 67ste iaar en den 2 april ... Iohanna Wendelina Albarda oud in 't 71ste iaar en zijn beide op den 8ste dito alhier begraven
naam: Wassenaar, Aafke Aarts
doopdatum: 3/7/1675
sterfdatum: 10/9/1692
geboortejaar: 1675
aant.: dochter van Aart Stevens en Dirkje Beerts; ;

Wapen: wapen1399


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6031

commentaar

Ao 1604 de 21 september sterf Grietke Dirckx dr olt int 6 iaer en leyt hier begraven met 3 broeren en 4 susters

9 octobis Aeffie Aerts 18 iaar hier begraven 92
naam: Cornelis Dirks
doopdatum: 7/29/1683
sterfdatum: 8/23/1742
geboortejaar: 1683
aant.: gehuwd 1710 Janke Dirks Kuik;
Wapen: wapen1398


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9652

commentaar

... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Eckringa, Johannes Paulus
sterfdatum: 4/10/1731
geboortejaar: 1725
aant.: zoon van Paulus Eckringa en Metje Johannes; ;

Wapen: wapen1397


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9651

commentaar

1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes
... accepit .ro pietate deus

'K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng'len droegen mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Hoen, Cornelis Hendriks 't
doopdatum: 10/27/1637
sterfdatum: 1/11/1704
geboortejaar: 1637
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Cornelis 't Hoen en Fokeltje Cornelis; gehuwd 1 1670 Minske Rienks; gehuwd 2 1683 Dirkje Beerts; chirurgijn

Wapen: wapen1396


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9643

commentaar

Anno 1704 de 11 ianuary is in de heere gervst de eersame Cornelis 't Hoen cyrurgyn en volmagt aan Anna Parochie ou 66 iaaren 10 maenden en leit alhier begraven

Anno 1719 den 17 april is in den heere gerust de eersaame Claas Walinghs in leeven huisman op St Anne out int 60ste iaar en liet alhier begraven

Anno 1682 den 1 mey is in den heere gerust de eerbare Minckie Rienicks de huisfrou van mr. Cornelis Hoen out 38 iaar en leit alhier begraven

Anno 1687 den 8 februarius is in den heere gerust Dirckien Beerts de huisfrou van mr Cornelis 't Hoen out 36 iaar 7 maenden 5 dagen en leit hier met haar kindt begraven

Anno 1673 is geboren Fockeltie Cornelis t Hoen den 13 november is in den heere gerust de 30 iuny 1730 oud 56 iaar 4 manden 14 dagen en leit alhier begraven
naam: Hoen, Fokeltje Cornelis 't
geb.datum: 11/13/1673
doopdatum: 11/30/1673
sterfdatum: 6/30/1730
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Cornelis 't Hoen en Minske Rienks; gehuwd 1 1699 Klaas Walings; gehuwd 2 1721 Tjeerd Fokkes;
Wapen: wapen1396


commentaar
boeknummer: 9643

objecttekst idem
naam: Reiding, Arp Wiebes
doopdatum: 3/18/1701
sterfdatum: 1/28/1748
geboortejaar: 1671
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wiebe Girbes en Antje Reids; gehuwd 1691 Aaltje Meintes; mogelijk ; rechter; boer; bijzitter

Wapen: wapen1395


commentaar
vindplaats: in de kerk, later achter het museum; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Smallingerland
plaats: Drachten
boeknummer: 1212

commentaar

Den 28 januarys 1748 is in den heere gerust A:W: Reiding in leven mederegter van Smallingerland in den ouderdom van 76 jaer en ruim 5 maanden en legt hier begraven
naam: Leeuwen, Ale Jans van
sterfdatum: 2/1/1754
aant.: ;
Wapen: wapen1394


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 7933

commentaar

FWB

F: Wytses Y: Meinerts

L: Ians M:A: Kooystra

G: Frankes S: Pybes

C: Kooystra ...

A. van Leuven
naam: Radinga, Michiel Jeens
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd rond 1737 Joukje Engberts; geboren rond 1712; kerkvoogd

Wapen: wapen1393


commentaar
vindplaats: in de oude kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8752

commentaar

De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in 't jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Tjeerd Jans
aant.: gehuwd Antje Jans;
Wapen: wapen1392


commentaar
boeknummer: 8752

objecttekst idem
naam: Haersma, Hector Livius Eelkes van
geb.datum: 12/8/1737
doopdatum: 12/15/1737
sterfdatum: 1/15/1820
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eelke Hectors van Haersma en Johanna Maria Johannes van Wyckel; gehuwd 1766 Catharina Daniels van Scheltinga; geboren in Jelsum; grietman Smallingerland 1770 -1795; gedeputeerde staat; kerkvoogd

Wapen: wapen1391


commentaar
vindplaats: in de kerkmuur boven de deur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8732

commentaar

Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
naam: Goris Gerbens
sterfdatum: 7/3/1624
geboortejaar: 1591
aant.: zoon van Gerben Fopkes en Joukje Goris; gehuwd 1614 Antje Siebouts Buma; geboren rond 1591; boer op Toornwerd

Wapen: wapen1390


commentaar
vindplaats: in de kerk; nu op het Buma hof te Weidum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Waaksens
boeknummer: 6573

commentaar

Ao 1624 de 3 iulyws sterf de eersamen Gooris Gerbens

[Ao 16]59 de 21 october is in de heere gerust Antie Sybbolts Bouma die huisfrou va Heerke Iansen out int 69 iaer en leyt alhier begrave
naam: Buma, Antje Siebouts
geboortejaar: 1591
sterfjaar: 1659
aant.: dochter van Siebout Birdes Buma en Joukje Arends; gehuwd 1 1614 Goris Gerbens; gehuwd 2 1626 Heerke Jans;

Wapen: wapen1389


commentaar
boeknummer: 6573

objecttekst idem
naam: Wassenaar, Klaas Boiens
sterfdatum: 1/14/1788
geboortejaar: 1722
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1744 Neeltje Jans;
Wapen: wapen1388

foto: Fries Museum


commentaar
vindplaats: raam; nu in Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 6094

commentaar

Claas Boijens Wassenaar kerk en arme voogd van Jacobij Parochie 1761
naam: Vedder, Jacob Gerrits
doopdatum: 12/23/1734
sterfdatum: 8/15/1770
geboortejaar: 1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Vedder; ; geboren te Franeker; dominee

Wapen: wapen1387


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2685

commentaar

De 15 aug 1770 is de weleerw d. Jacobus Vedder byna 37 iaaren overleden zinde in de gemeinte van Haskerhorne en Oude Haske byna 6 iaaren leeraar geweest en rust hier
naam: Miederhuis, Abraham Obbes
sterfdatum: 9/15/1654
geboortejaar: 1611
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Obbe Foppes Miederhuis; ; dominee

Wapen: wapen1386


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2682

commentaar

[Ao 1]654 de 15 september sterf den eersamen vromen god[ge]leerde Abrahamus Obertimus Miederhuys dienaer des godlycken w... [o]lt syn int 44 ste iaer en leit [al]hier begraven

Laet se loopen en draven
Die daer hebben behagen
Indes swerelts ...
Ick legge hier begraven
Na godts welbehagen
En ben in de ...
naam: Witteveen, Frederik Harmens
geb.datum: 5/23/1736
sterfdatum: 1/16/1764
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Harmen Frederiks Witteveen en Kersje Nannes Muskulus; ; dominee

Wapen: wapen1385


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2684

commentaar

In het iaer MDCCLXIV de XVI ian: stierv de weleerw: zeer geleerde heer Fredericus Witteveen Herm eccles in Purmerland in den ouderdom van XXVII iaaren VIII maanden XVII dagen na dat zyn e: de kudde gods hier te Haskerhorne en Oudehaske byna V iaaren met wetenschap en verstand geweid hadde en rust hier tot den dag der opstandinge

Het minste deel van Witteveen
Gesolt verplet door vele smerten
Legt hier in't stof zyn ziel is heen
Gekeert naar god in veler herten
Leeft nog zyn dienst en zalig lot
Verwagt ook dit zyn vlees by god

Due satis vixit qui bone vixit
naam: Dix, Bernard Jochems
doopdatum: 12/21/1688
geboortejaar: 1688
aant.: zoon van Jochem Dirks en Grietje Ruurds; gehuwd 1730 Margrietje Schaasberg; overl. voor 1778; commissaris

Wapen: wapen1384

foto: Rudolf Broersma


commentaar
vindplaats: Westerkerk; nu Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4015

commentaar

1741 is in den heere gerust Hendrina Dix en leit alhier begraven

dit is t graf van de commissaris Bernardus Dix