Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 92


Nieuwe objecten

Boeknummer 7378
HP
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

commentaar
vindplaats: kast Poptaslot
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7378

commentaar

HP
Boeknummer 7391
Obiit die VII novembris MDCCXII
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7391

commentaar

Obiit die VII novembris MDCCXII
Boeknummer 7414
D. H. Popta
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7414

commentaar

D. H. Popta
Boeknummer 7480
Dr Henr. Popta
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7480

commentaar

Dr Henr. Popta
Boeknummer 7501
S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld  J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712        1712    1712        1712     1715      1720      1720       1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733    1744     ...          1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772          1773          1777               1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785            1785     1786            1788             1801          1803            1805           1811
naam: Gerroltsma, Siemen Sakes
doopdatum: 6/7/1674
geboortejaar: 1674
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sake Gerroltsma en Maaike Siuwckema; gehuwd 1706 Antje Douwes van Mellinga; advocaat in 1696; voogd Poptaslot

commentaar
vindplaats: wapenbord Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7501

commentaar

S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712 1712 1712 1712 1715 1720 1720 1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733 1744 ... 1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772 1773 1777 1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785 1785 1786 1788 1801 1803 1805 1811
naam: Tania, Pier Sierks
sterfdatum: 1/29/1720
geboortejaar: 1662
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sierk Sierks Tania en Klaaske Piers Tania; ; bouwmeester; vroedsman; armvoogd; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Bruinsvelt, Sieds Augustinus
doopdatum: 11/6/1646
geboortejaar: 1646
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Augustinus Harmens Bruinsvelt; gehuwd 1676 Catharina Verniers; advocaat; student; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Jellema, Johannes
aant.: zoon van Taeke Hermans Jeltema en Reinskje Feicama; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Posthumus, Jan Jans
sterfdatum: 8/24/1720
geboortejaar: 1662
aant.: geboren rond 1662; voogd Poptaslot; bouwmeester

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Meekma, Evert Jacobs
doopdatum: 2/6/1684
geboortejaar: 1684
aant.: zoon van Jacob Meekma en Wendel Everts; gehuwd 1707 Johanna Rabijnsma; student; arts, voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Siderius, Meindert Matthijses
geb.datum: 6/15/1671
doopdatum: 6/16/1671
sterfdatum: 8/10/1733
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Matthijs Siderius en Maaike Wiegersma; gehuwd 1 1706 Harmana Visscker; gehuwd 2 1721 Wobbina Broersma; geboren rond 1683; rentemeester; voogd Poptaslot; schepen

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Arnoldi, Nicolaas Martinus
doopdatum: 1/24/1696
sterfdatum: 8/7/1777
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Martinus Arnoldi en Jetske Tania; gehuwd 1729 Barbara van Knock; advocaat; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Knock, Gulbartus Barolds
doopdatum: 4/22/1696
sterfdatum: 5/11/1763
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Barold Knock en Barbara Baij; gehuwd 1718 Anna Geertruida Knock; voogd Poptaslot; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Arnoldi, Sierk Johannes
doopdatum: 3/22/1695
sterfdatum: 11/23/1771
geboortejaar: 1695
aant.: zoon van Johannes Arnoldi en Taetske Tania; gehuwd 1721 Johanna Siccama; dominee; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 11/30/1702
doopdatum: 12/1/1702
sterfdatum: 10/4/1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Knock, Barold Gulbartus
doopdatum: 7/10/1729
sterfdatum: 11/20/1776
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Gulbartus Knock en Anna Geertruida Knock; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Ouwens, Willem
aant.: gehuwd Johanna Petronella Stelt; voogd Poptaslot; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Wyckel, Johan Johannes van
doopdatum: 8/10/1731
geboortejaar: 1731
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Saeckma van Wyckel en Catharina Knock; gehuwd 1760 Hester de Kempenaer; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Kempenaer, François Jans de
geb.datum: 11/19/1737
sterfdatum: 12/4/1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan de Kempenaer en Jacoba Fagel; gehuwd 1767 Anna Maria Graswinkel; advocaat; doctor; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Binkes, Siemen Binkes
doopdatum: 8/6/1732
geboortejaar: 1732
sterfjaar: 1786
aant.: zoon van Binke Siemens Binkes en Taad Aukes Brouwer; gehuwd 1755 Margaretha Maria Venema; student Franeker; secretaris; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 5/3/1635
sterfdatum: 11/7/1712
aant.: zoon van Tjebbe Jacobs Popta en Walkje Hendriks Hanenburg; ; advocaat 1659, student in 1651; promotie Franeker 1659

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Haer, Henricus Bonifacius van der
doopdatum: 5/16/1751
sterfdatum: 7/26/1811
geboortejaar: 1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bonifacius van der Hae en Catharina Johanna Grevenstein; gehuwd 1775 Anna Charlotta van Boncour; student; advocaat; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Huber, Ulricus Jan Ulricus
doopdatum: 12/29/1752
sterfdatum: 3/23/1804
geboortejaar: 1752
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ulricus Harmannus Huber en Catharina Berghuis; gehuwd 1786 Wilhelmina de Vriese; student; advocaat; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Idsinga, Johannes Gijsberts van
geb.datum: 4/20/1751
doopdatum: 4/25/1751
sterfdatum: 4/1/1842
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gijsbert Johannes van Idsinga en Willemijna Eduarda Eduard Marius van Burmania; gehuwd 1 1784 Tjebbigje Heimans; gehuwd 2 1797 Geertje Siemens Stijl; gedoopt te Westernijkerk; kapitein ter zee; student; advocaat; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Bouwmeester, Jacobus Moorman Jacobs
doopdatum: 9/27/1733
sterfdatum: 11/6/1801
geboortejaar: 1733
aant.: zoon van Jacobus Bouwmeester en Anna Margaretha Moorman; gehuwd Sara Margrieta Jongstal; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Vierssen, Hessel Jetse Willem Livius van
geb.datum: 1/4/1732
sterfdatum: 9/6/1803
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Willem Livius van Vierssen en Christina van Scheltinga; gehuwd 1763 Martha van Scheltinga; gehuwd 2 1766 Lucia Wilhelmina van Glinstra; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Vierssen, Willem Livius Hessel Jetses van
geb.datum: 7/10/1778
doopdatum: 7/26/1778
sterfdatum: 4/10/1824
aant.: zoon van Hessel Jetse van Vierssen en Lucia Wilhelmina van Glinstra; gehuwd 1808 Jacoba Gesina van Scheltinga; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
naam: Haer, Bonifacius Henricus van der
geb.datum: 1/13/1778
doopdatum: 1/23/1778
sterfdatum: 11/1/1827
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Henrcius van der Haer en Anna Charlotta van Boncour; gehuw 1808 Barbara Jetske Anna Broek; voogd Poptaslot

commentaar
boeknummer: 7501

idem
Boeknummer 7553
Tjallingh van Eijsinga overleden 31 aug: 1603
naam: Eysinga, Tjalling Tjallings van
sterfdatum: 8/31/1603
geboortejaar: 1562
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Aedes van Eysinga en Hielkje Pieters van Harinxma thoe Slooten; gehuwd 1 Womkje Aedes van Heringa; gehuwd 2. Luts Sikkes Dekema; geboren rond 1562; grietman Menaldumadeel 1601-1603

commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7553

commentaar

Tjallingh van Eijsinga overleden 31 aug: 1603
Boeknummer 7778
Womck van Heringa overleden 2 sept 1596
naam: Heringa, Womkje Aedes van
sterfdatum: 9/2/1596
geboortejaar: 1564
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Aede Eelkes van Heringa en Anna Ruurds van Roorda; gehuwd Tjalling Tjallings van Eysinga; geboren rond 1564

commentaar
vindplaats: Poptaslot
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7778

commentaar

Womck van Heringa overleden 2 sept 1596
Boeknummer 7844
Reijner ...
Ouderlingh der ge[meente]
Christi tot Hollum [An]no 1680
naam: Reinder Tjeerds
geboortejaar: 1641
aant.: gehuwd 1666 Jikke Sikkes; mogelijk; geboren rond 1641; ouderling

commentaar
vindplaats: voorheen in de kerk van Hollum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: De Sneuper 122
boeknummer: 7844

commentaar

Reijner ...
Ouderlingh der ge[meente]
Christi tot Hollum [An]no 1680
Boeknummer 7851
Remke Gaties Anno 1680
naam: Remke Gatses
geboortejaar: 1630
aant.: gehuwd 1655 Antje Pieters; geboren rond 1630

commentaar
vindplaats: voorheen in de kerk van Hollum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: de Sneuper 122
boeknummer: 7851

commentaar

Remke Gaties Anno 1680
naam: Enga, Liskje Meies
geb.datum: 9/9/1688
aant.: dochter van Meie Epkes Enga en Botje Joris Robijnsma; gehuwd 1707 Andries Philippus Idsinga;
commentaar
vindplaats: geboortelepel; museum Bolsward
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: melding Hans Zijlstra
boeknummer: 7856

commentaar

Liskjen Meies gebooren den 9 7ber 1688
Boeknummer 7906; foto: Hans Zijlstra
Anno Chr. MDCXIIII a Bols. cond. DCCCCI ind. XII die XI apr. fer. Ia hora VIII mat lapis ausocialis fun hvivus cvriae praes. senat. pos. est

Reimer Harings
Ioachim Stevens
Tiaerd Livwes coss.
Focke Reins
Rombert Thomas quas.
Timen Frans Eisma
Heercke Heerke
Ian Franses aedil.
Sybr. Siccama, secret.
naam: Riemer Harings
sterfdatum: 12/2/1652
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
aant.: ; stadssecretaris 1622-1652

commentaar
vindplaats: stichtingssteen stadhuis; museum Bolsward
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: melding Hans Zijlstra
boeknummer: 7906

commentaar

Anno Chr. MDCXIIII a Bols. cond. DCCCCI ind. XII die XI apr. fer. Ia hora VIII mat lapis ausocialis fun hvivus cvriae praes. senat. pos. est

Reimer Harings
Ioachim Stevens
Tiaerd Livwes coss.
Focke Reins
Rombert Thomas quas.
Timen Frans Eisma
Heercke Heerke
Ian Franses aedil.
Sybr. Siccama, secret.
naam: Jochem Stevens
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Tjeerd Lieuwes
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Fokke Reins
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Rommert Thomas
aant.: gehuwd 1 onbekend; gehuwd 2 1622 Jetske Doedes; rentemeester; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Eisma, Tiemen Franses
geboortejaar: 1564
sterfjaar: 1646
aant.: zoon van Frans Jacobs Eisma en Pietrikje Tiemens; gehuwd 1 Onbekend; gehuwd 2 1624 Baukje Douwes; gehuwd 2 1639 Tjitske Feikes; geboren rond 1564; overleden na januari 1646; rekenmeester; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Heerke Heerkes
sterfdatum: 9/11/1643
geboortejaar: 1565
aant.: gehuwd 1 Antje; gehuwd 2 Trijntje Jeltes; geboren rond 1565; edelsmid; vroedsman

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Jan Franses
aant.: gehuwd 1 onbekend; gehuwd 2 1611 Jelke Jacobs;
commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Siccama, Siebrand Tjeerds
sterfdatum: 5/31/1622
geboortejaar: 1571
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjeerd Klases Siccama en Aukje Gerlofs; gehuwd 1 Uilkje Reins; gehuwd 2 Taekje Lolles; advocaat 1598, student 1590; promotie 1596 Franeker; secretaris 1603-1622

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Jelle Arends
doopdatum: 3/14/1723
sterfdatum: 5/18/1802
geboortejaar: 1723
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ane Jelles en Tjitske Annes; gehuwd 1 1746 Maaike Jeltes; gehuwd 2 Hiltje Haantjes;
commentaar
vindplaats: wandbord
type: Schalen en kommen
bron: Ju(c)kema Siderius De families, het goed en het fonds
plaats: Sexbierum
boeknummer: 8047

commentaar

Juckema
naam: Jelle Arends
doopdatum: 3/14/1723
sterfdatum: 5/18/1802
geboortejaar: 1723
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ane Jelles en Tjitske Annes; gehuwd 1 1746 Maaike Jeltes; gehuwd 2 Hiltje Haantjes;
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Ju(c)kema Siderius De families, het goed en het fonds
plaats: Sexbierum
boeknummer: 8049

commentaar

JA
Boeknummer 8078; foto: Jeffrey P. Lieuwen
Hier leyt begraven de eerbare Albert Ians de huysvrowe van Dirck Feyckes den II nouembris overleden Ao 1659
naam: Albertje Jans
sterfdatum: 11/2/1659
aant.: gehuwd Dirk Feikes;
commentaar
vindplaats: binnenplaats achter het museum ’t Behouden Huys te West-Terschelling
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: West Terschelling
boeknummer: 8078

commentaar

Hier leyt begraven de eerbare Albert Ians de huysvrowe van Dirck Feyckes den II nouembris overleden Ao 1659
naam: Dirk Feikes
aant.: gehuwd 1 Albertje Jans; gehuwd 2 Neke Douwes; overleden na 1680; kapitein op ‘de Keizer Augustus’

commentaar
boeknummer: 8078

idem
naam: Sibbele Gabes
geboortejaar: 1674
sterfjaar: 1739
aant.: zoon van Gabe Djurres en Antje Baarts; gehuwd 1700 Romkje Wietses; boer stem 17 Nes Utingeradeel

commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Nes Ut
boeknummer: 8088

commentaar

Sible Gabes is in heere gerust in octobr 1739 out in ‘t 66 jaar
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 11/30/1702
doopdatum: 12/1/1702
sterfdatum: 10/4/1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

commentaar
vindplaats: miniatuur kanonnen
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: lijst van aanwinsten Fries Museum 1987
boeknummer: 8090

commentaar

E.W. raad o.i.d.h.v. Frieslandt 1745
Boeknummer 8101; foto: Wibo Boswijk
T.T.W. I.I.L.
naam: Wiglama, Tjebbe Tjerks
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Tjerk Gosses Wiglama en Wikje Taekes; gehuwd 1648 Judith Jans; geboren rond 1623

commentaar
vindplaats: zilveren lepeltje
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: melding Wibo Boswijk; jaarletter 1678; namen onzeker
boeknummer: 8101

commentaar

T.T.W. I.I.L.
naam: Judith Jans
geboortejaar: 1625
aant.: gehuwd 1648 Tjebbe Tjerks Wiglama; geboren rond 1625

commentaar
boeknummer: 8101

idem
naam: Pier Jans
geboortejaar: 1702
aant.: gehuwd 1727 Antje Rienks; geboren rond

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 8105

commentaar

PJ
1730
AR

J.S.O.
1888
P.S.T.
naam: Antje Rienks
geboortejaar: 1704
aant.: gehuwd 1727 Pier Jans; geboren rond 1704

commentaar
boeknummer: 8105

idem
naam: Monte Freerks
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1741
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Freerk Montes en Sjoukje Alkes Romkema; gehuwd 1 1692 Janke Reinders; gehuwd 2 1704 Sjoukje Jakkeles; geboren rond 1667

commentaar
vindplaats: zilveren beker Fries Museum
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Holwerd
aantekening: Lijst van aanwinsten Fries Museum 1971
boeknummer: 8113

commentaar

MF SJ 1704
naam: Sjoukje Jakkeles
geboortejaar: 1663
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1686 Biense Gerbens; gehuwd 2 1704 Monte Freerks; geboren rond 1663

commentaar
boeknummer: 8113

idem
Boeknummer 8123
Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: schouw; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8123

commentaar

Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Frans Johannes van
sterfdatum: 10/20/1553
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Johan van Roorda en Tietje van Scheltema; gehuwd Hiske Piers van Sjaarda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Sjaarda, Hiske Piers van
sterfdatum: 5/25/1555
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pier Bonninga van Sjaarda en Trijntje Lolles van Ockinga; gehuwd Frans Johannes van Roorda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Sjoerd Jurjens
geboortejaar: 1608
aant.: gehuwd 1633 Trijntje Pieters; geboren rond 1608

commentaar
vindplaats: zilveren drinkbeker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
aantekening: zilversmid Douwe Klases; jaarletter 1644
boeknummer: 9657

commentaar

Siverdt Ivriens
Trin Pitters

1663
naam: Trijntje Pieters
geboortejaar: 1610
aant.: gehuwd 1633 Sjoerd Jurjens; geboren rond 1610

commentaar
boeknummer: 9657

idem
naam: Oudewagen, Ietje Andries
geboortejaar: 1628
sterfjaar: 1652
aant.: dochter van Andries Oudewagen; gehuwd 1651 Folkert Douwes; geboren rond 1628

commentaar
vindplaats: zilveren smelt
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Stavoren
aantekening: inv.nr. 27 folio 1231
boeknummer: 9658

commentaar

Ittie Andries d: 1637
naam: Jongema, Womkje Aedes van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Aede Keimpes van Jongema en Saakje Minnes van Eminga; gehuwd 1 Gerlof van Herwey; gehuwd 2 Eelke Saskers van Heringa; gehuwd 3 Fedde van Haerda;
commentaar
vindplaats: Bedstee
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 9660

commentaar

W I E H
naam: Heringa, Eelke Saskers van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sasker Wigles van Heringa en Tjitske Oenes van Juwsma; gehuwd 1 Liskje van Rinia; gehuwd 2 Womkje van Jongema; overleden na 1542

commentaar
boeknummer: 9660

idem
Aantal objecten gevonden: 23