Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 14


Nieuwe objecten

naam: Nauta, Siebrand Tietes
geb.datum: 7/8/1765
doopdatum: 7/8/1765
sterfdatum: 2/10/1790
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tiete Siebrens Nauta en Aaltje Klases Stienstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 7138

Sijbrandes Tiettes Nauta is gebooren den 9 juli 1765
Overleeden den 10 februari 1790
Boeknummer 9756; foto: particulier
Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Vries, Foppe Arjens de
geb.datum: 3/21/1805
doopdatum: 3/31/1805
sterfdatum: 5/5/1887
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 9756

Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Pettinga, Gerard
doopdatum: 3/6/1761
geboortejaar: 1738
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1759 Stijntje Lansberg; gehuwd 2 1763 Tetje Gerbens Hoornstra; geboren rond 1738; chirurgijn; pottenbakker
vindplaats: tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: http://www.vannieantiquairs.com/nl
boeknummer: 9757

Gerardus Petttinga 1763
Boeknummer 9758; foto: www.marktplaats.nl
Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Westra, Wietse Sikkes
geboortejaar: 1748
aant.: gehuwd Grietje Cornelis; geboren rond 1748; overgrootvader Trijntje Cornelis
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Achlum
aantekening: zilversmid Jouke Horrius
boeknummer: 9758

Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Heerke Sjoerds
geb.datum: 2/4/1763
doopdatum: 2/4/1763
sterfdatum: 2/28/1788
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sjoerd Heerkes en Sietske Oeges;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tirns
aantekening: http://notarishuis-arnhem.orangebite.com
boeknummer: 9759

Herke Sioerds is gebooren den 4 februwary 1763
Boeknummer 9760; foto: Melle Koopmans
Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Goslinga, Pieter Feies van
sterfdatum: 1/17/1558
geboortejaar: 1558
aant.: zoon van Feie Feies van Goslinga en Ients Pieters van Aggama; 1558; ongehuwd
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9760

Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Wynia, Jan Sjoukes
geb.datum: 3/25/1791
doopdatum: 4/25/1791
sterfdatum: 1/26/1858
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjouke Jans Wynia en Johantje Eeltjes Kooistra; afwijking geboortedatum Tresoar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hidaard
boeknummer: 9761

1791 den 18 maert is geboren Jan Sjoukes
Boeknummer 9762; foto: particulier
RG ML 1793
naam: Romke Gerrits
doopdatum: 2/27/1735
sterfdatum: 4/6/1809
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Gerrit Aaljes en Hiltje Hendriks; gehuwd Martje Louws Wiersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Augsbuurt
aantekening: privébezit
boeknummer: 9762

RG ML 1793
naam: Wiersma, Martje Louws
doopdatum: 1/1/1740
geboortejaar: 1739
aant.: dochter van Louw Cornelis; gehuwd Romke Gerrits;
boeknummer: 9762

idem
Boeknummer 9763; foto: Melle Koopmans
[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Feie Feies van
sterfdatum: 6/19/1558
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9763

[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Jetske Feies van
sterfdatum: 6/5/1556
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
boeknummer: 9763

idem
naam: Goslinga, Feie Feies
sterfdatum: 4/9/1558
geboortejaar: 1530
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd 1557? Yntje Pieters van Aggama; geboren rond 1530
boeknummer: 9763

idem
naam: Aggama, Ients Pieters van
geboortejaar: 1532
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pieter van Aggama en Jets van Eminga; gehuwd 1 Feije van Goslinga; gehuwd 2 Worp van Tjaarda; geboren rond 1532
boeknummer: 9763

idem
Aantal objecten gevonden: 9