Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 28


Nieuwe objecten

naam: Dirkje Sjoerds
geb.datum: 6-3-1791
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Sjoerd Feikes Boonstra en Froukje Wiebrens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.marktplaats.nl
plaats: Warga
aantekening:
boeknummer: 9489

commentaar

Den 6 maart 1791 is geboren Dirkje Sjoerds op een zondag
naam: Teunis Tiemens
geboortejaar: 1636
aant.: geb. rond 1636; geh. 1661 Lutske Gerlofs
commentaar
vindplaats: Kerk Hollum; nu particulier bezit
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: De Sneuper nr 118, juni 2015
boeknummer: 9490

commentaar

...unis Timens old burgemeester en wij... tot Nes anno 1679
naam: Lourens Lourens
geb.datum: 12-10-1779
doopdatum: 12-10-1779
godsdienst: Rooms
aant.: zoon van Lourens Gerbens en Riemkje Pieters
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Arum
aantekening:
boeknummer: 9491

commentaar

1779 den 12 october is geboren Lourens Lourens
Foto van boeknummer 9492
D : K
A : W
naam: Laagland, Douwe Klazes
sterfdatum: 30-7-1844
geboortejaar: 1761
aant.: geb. rond 1761; zoon van Klaas Joostes en Antje Hettes
echtgenoot: geh. 1787 Hoek, Anke Wiebes van der
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Broek
aantekening:
boeknummer: 9492

commentaar

D : K
A : W
naam: Hoek, Anke Wiebes van der
sterfdatum: 27-5-1842
geboortejaar: 1764
aant.: geb. rond 1764; dochter van Wiebe Hommes en Janke Joostes
echtgenoot: geh. 1787 Laagland, Douwe Klazes
commentaar
boeknummer: 9492

idem
naam: Kingma, Ynte Yntes
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1712; zoon van Ynte Dirks Kingma en Baukje Jans
echtgenoot: geh. 1737 Beitske Iekes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Irnsum
aantekening:
boeknummer: 9493

commentaar

Y Y
B Y
naam: Beitske Iekes
geboortejaar: 1714
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1714
echtgenoot: geh. 1737 Kingma, Ynte Yntes
commentaar
boeknummer: 9493

idem
Foto van boeknummer 9494
H G
S J
naam: Hendrik Gerrits
geboortejaar: 1707
aant.: geb. rond 1707
echtgenoot: geh. 1732 Saapke Jentjes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
aantekening: waarschijnlijk betrekking op Hendrik Gerrits en Saapke Jentjes
boeknummer: 9494

commentaar

H G
S J
naam: Saapke Jentjes
geboortejaar: 1709
aant.: geb. rond 1709
echtgenoot: geh. 1732 Hendrik Gerrits
commentaar
boeknummer: 9494

idem
Foto van boeknummer 9495
S J
P D
1768
naam: Steffen Jelmers
geboortejaar: 1718
aant.: geboren rond 1718; overl. na 1778
echtgenoot: geh. 1743 Pietje Durks
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
aantekening: waarschijnlijk Steffen Jelmers, Workum en Pietje Durks
boeknummer: 9495

commentaar

S J
P D
1768
naam: Pietje Durks
geboortejaar: 1720
aant.: geboren rond 1720; overl. na 1778
echtgenoot: geh. 1743 Steffen Jelmers
commentaar
boeknummer: 9495

idem
Foto van boeknummer 9496
TK

JDV GH
1701

LGL NCS
naam: Veno, Jelle Gerrits de
geboortejaar: 1652
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1652; zoon van Gerrit de Veno en Aukje Harkes Buurmanstins
echtgenoot: geh. 1677 Geertje Harkes
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Stiens
aantekening: uit collectie Friesch Museum
boeknummer: 9496

commentaar

TK

JDV GH
1701

LGL NCS
naam: Geertje Harkes
doopdatum: 29-12-1656
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harke Geerts en Trijntje Rienks
echtgenoot: geh. 1677 Veno, Jelle Gerrits de
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9496

idem
Foto van boeknummer 9497
Abraham Jans is gebooren den 24 maert 1717
naam: Abraham Jans
geb.datum: 24-3-1717
doopdatum: 25-7-1717
aant.: zoon van Jan Willems
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Midlum
aantekening: waarschijnlijk Midlum
boeknummer: 9497

commentaar

Abraham Jans is gebooren den 24 maert 1717
Foto van boeknummer 9498
Den 29 december 1726 gebooren Marijke Reins
naam: Wynia, Marijke Reins
geb.datum: 29-12-1726
aant.: geh. 1769 Berend Tjisses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Drachten
aantekening: waarschijnlijk Drachten
boeknummer: 9498

commentaar

Den 29 december 1726 gebooren Marijke Reins
Foto van boeknummer 9499
16 YH 98

19 BA WK 33
naam: Borman, Ieme Hanses
doopdatum: 29-10-1664
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hans Iemes; geh. 1689 Antje Gaeles; schuitmaker
commentaar
vindplaats: hotel Stedswâl
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sloten
aantekening: Foto: Johan Deinum
boeknummer: 9499

commentaar

16 YH 98

19 BA WK 33
naam: Geerts, Jan Siemens
geb.datum: 20-8-1790
doopdatum: 12-9-1790
sterfdatum: 9-8-1863
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siemen Geerts en Baukje Jans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.pinterest.com
plaats: Joure
aantekening:
boeknummer: 9500

commentaar

Jan Sijmens is geboren de 20 augustus 1790
Foto van boeknummer 9501
J W C
A H Y
1765
naam: Camming, Jacob Wiebes
doopdatum: 14-12-1738
sterfdatum: 23-8-1808
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Wiebe Egberts en Rinske Louws uit Oudega Smal; bakker
echtgenoot: geh. 1761 IJlst, Aafke Hessels
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
aantekening:
boeknummer: 9501

commentaar

J W C
A H Y
1765
naam: IJlst, Aafke Hessels
doopdatum: 5-12-1732
sterfdatum: 13-2-1808
geboortejaar: 1732
aant.: dochter van Hessel Jacobs IJlst en Hinke Anskes
echtgenoot: geh. 1761 Camming, Jacob Wiebes
commentaar
boeknummer: 9501

idem
Foto van boeknummer 9502
NI
naam: Nittert Jans
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: geboren rond 1655; doopt 1681, 1683; ontvanger
Wapens:

commentaar
vindplaats: kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9502

commentaar

NI
Foto van boeknummer 9503
...

EA
naam: E. A.
Wapens:

commentaar
vindplaats: kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9503

commentaar

...

EA
Foto van boeknummer 9504
Cornelis Riemers Faber
naam: Faber, Cornelis Riemers
geb.datum: 17-6-1798
doopdatum: 1-7-1798
sterfdatum: 6-4-1888
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Reimer Tetmans Faber en Antje Piers Huizinga
commentaar
vindplaats: vergulde lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Tirns
aantekening:
boeknummer: 9504

commentaar

Cornelis Riemers Faber
Foto van boeknummer 9505
PR

Anno 1780 den 7 october is gebooren Pijttje Poulus
naam: Bijlsma, Paulus Reins
doopdatum: 26-9-1745
sterfdatum: 20-8-1807
geboortejaar: 1745
aant.: zoon van Rein Paulus Bijlsma en Baukje Epkes Enga; geh. 2 1778 Baukje Wietses; geh. 2 1786 Antje Anes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Winsum
aantekening:
boeknummer: 9505

commentaar

PR

Anno 1780 den 7 october is gebooren Pijttje Poulus
naam: Bijlsma, Pietje Paulus
geb.datum: 7-10-1780
doopdatum: 22-10-1780
sterfdatum: 28-11-1815
aant.: dochter van Paulus Reins en Baukje Wietses; geh. 1800 Siemen Piers Strikwerda
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9505

idem
Foto van boeknummer 9506
I E

T H
naam: Jan Eelkes
sterfdatum: 15-2-1689
geboortejaar: 1632
aant.: koopman
echtgenoot: geh. Hiltje Lieuwes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9506

commentaar

I E

T H
naam: Heppigius, Tjerk Johannes
sterfdatum: 25-1-1636
geboortejaar: 1611
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Grietje Dirks; koopman
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Grietje Dirks
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9506

idem
Foto van boeknummer 9507
A I R
naam: Roorda, Albert Jans
sterfdatum: 3-2-1618
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9507

commentaar

A I R
Foto van boeknummer 9508
A I R
naam: Roorda, Albert Jans
sterfdatum: 3-2-1618
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9508

commentaar

A I R
Aantal objecten gevonden: 20