Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 103


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9523
Ao 1656 den 13 marty [is in den heere ont]slapen d eerbare V... ... huisfrouwe van d Johannes [Menelai predi]kant tot Lippenhuysen en [leit hier] begraven met haer M... ... de salige opstandinge
naam: Onbekend
sterfdatum: 13-3-1656
godsdienst: hervormd
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Lippenhuizen
aantekening: foto Hindrik de Jong
boeknummer: 9523

commentaar

Ao 1656 den 13 marty [is in den heere ont]slapen d eerbare V... ... huisfrouwe van d Johannes [Menelai predi]kant tot Lippenhuysen en [leit hier] begraven met haer M... ... de salige opstandinge
naam: Menelay, Johannes
sterfjaar: 1666
godsdienst: hervormd
aant.: overl. aan de pest sept. 1666; dominee
commentaar
boeknummer: 9523

idem
Foto van boeknummer 9524
De hoog welgebooren heer E:S:G: Juckema van Burmania Rengers old grietman en dijkgrave van Wymbritseradeel van het staadsbewind en laatstelijk de vergadering van hun hoogmogende vertegenwoordigende het Bataafsch gemenebest 
Obiit in S: Hage den 24 february 1806 in den ouderdom 60 jaren en ruim elf maanden
naam: Rengers, Egbert Sjuk Sjuks
doopdatum: 28-3-1745
sterfdatum: 28-3-1806
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; overl. te Den Haag; grietman Wymbritseradeel 1777-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: grafkelder kerk IJsbrechtum
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJsbrechtum
aantekening: foto Peter Brinkman
boeknummer: 9524

commentaar

De hoog welgebooren heer E:S:G: Juckema van Burmania Rengers old grietman en dijkgrave van Wymbritseradeel van het staadsbewind en laatstelijk de vergadering van hun hoogmogende vertegenwoordigende het Bataafsch gemenebest
Obiit in S: Hage den 24 february 1806 in den ouderdom 60 jaren en ruim elf maanden
Foto van boeknummer 9525
Carel Willem Friso Gelder Rengers oud elf jaaren en tien dagen overleeden te Leeuwaren den 16 april 1810
naam: Rengers, Carel Willem Friso Gelder
geb.datum: 6-4-1799
sterfdatum: 16-4-1810
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Justinus Sjuck Gerrold Juckema Rengers Van Burmania en Henriëtte Jacoba Van Andringa De Kempenaer
commentaar
vindplaats: grafkelder kerk IJsbrechtum
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJsbrechtum
aantekening: foto Peter Brinkman
boeknummer: 9525

commentaar

Carel Willem Friso Gelder Rengers oud elf jaaren en tien dagen overleeden te Leeuwaren den 16 april 1810
naam: Hiemstra, Jelle Durks
geb.datum: 2-7-1802
doopdatum: 11-7-1802
sterfdatum: 26-2-1864
aant.: zoon van Durk Jelles en Trijntje Tjebbes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kubaard
boeknummer: 9526

commentaar

1802 den 2 july is geboren Jelle Durks
Foto van boeknummer 9527
Mary Sybrens huisvrouw van Lieuwe Uijlkes leit hier begraven

Dese vier graven naest malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het iaer 1812

Anno 1712 den 20 iannawary is in den heere gerust den eersame ionghling Lieuwe Uijlkes Remstra out int eenentwintigste iaer en leit alhier begraven

Anno 1680 den 25 december is in den heere gerust de eersame Bauke Lieuwes out ontrent 20 iaer en leit alhier begraven
naam: Marie Siebrens
geboortejaar: 1615
sterfjaar: 1680
godsdienst: rooms
aant.: rond 65 jaar oud geworden
echtgenoot: geh. 1655 Gerben Wiegers
echtgenoot: geh. Remstra, Lieuwe Uilkes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9527

commentaar

Mary Sybrens huisvrouw van Lieuwe Uijlkes leit hier begraven

Dese vier graven naest malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het iaer 1812

Anno 1712 den 20 iannawary is in den heere gerust den eersame ionghling Lieuwe Uijlkes Remstra out int eenentwintigste iaer en leit alhier begraven

Anno 1680 den 25 december is in den heere gerust de eersame Bauke Lieuwes out ontrent 20 iaer en leit alhier begraven
naam: Remstra, Lieuwe Uilkes
geboortejaar: 1613
aant.: geb. rond 1613; eigenaar stem 10 Oudega in 1640
echtgenoot: geh. Marie Siebrens
commentaar
boeknummer: 9527

idem
naam: Lieuwe Uilkes
sterfdatum: 20-1-1720
geboortejaar: 1691
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9527

idem
naam: Bauke Lieuwes
sterfdatum: 25-12-1680
geboortejaar: 1660
commentaar
boeknummer: 9527

idem
Foto van boeknummer 9528
Anno 1731 den 4 septemb is seer christelijck in den heere ontslapen de eerbare Trintie Symens Hiddema huisvrouw van de eersame Uijlke Lieuwes Remstra out 75 iaer en leit alhier begraven

Dese 7 graven zullen nooit mogen geopent worden als no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 en 7
naam: Hiddema, Trijntje Siemens
sterfdatum: 4-9-1731
geboortejaar: 1656
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. 1686 Remstra, Uilke Lieuwes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9528

commentaar

Anno 1731 den 4 septemb is seer christelijck in den heere ontslapen de eerbare Trintie Symens Hiddema huisvrouw van de eersame Uijlke Lieuwes Remstra out 75 iaer en leit alhier begraven

Dese 7 graven zullen nooit mogen geopent worden als no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 en 7
naam: Remstra, Uilke Lieuwes
sterfdatum: 23-12-1713
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Hiddema, Trijntje Siemens
commentaar
boeknummer: 9528

idem
Foto van boeknummer 9529
Anno 1713 den 23 december is seer christelijk in den heere ontslapen den eersamen Uijlke Lieuwes Remstra out int 76 iaer en leit alhier begraven
naam: Remstra, Uilke Lieuwes
sterfdatum: 23-12-1713
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Hiddema, Trijntje Siemens
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9529

commentaar

Anno 1713 den 23 december is seer christelijk in den heere ontslapen den eersamen Uijlke Lieuwes Remstra out int 76 iaer en leit alhier begraven
Foto van boeknummer 9530
Anno 1727 den 2 november is seer schierlijk in den heere gerust Lolke Eelkes de soen van de [ontfanger] Eelcke Ockes en Grietie Iohannes Bangma out 8 iaar en 9 dagen en leit alhier begraven
naam: Bangma, Lolke Eelkes
geb.datum: 24-10-1719
doopdatum: 19-11-1719
sterfdatum: 2-11-1727
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9530

commentaar

Anno 1727 den 2 november is seer schierlijk in den heere gerust Lolke Eelkes de soen van de [ontfanger] Eelcke Ockes en Grietie Iohannes Bangma out 8 iaar en 9 dagen en leit alhier begraven
naam: Eelke Okkes
sterfdatum: 12-4-1763
geboortejaar: 1691
aant.:
echtgenoot: geh. 1713 Bangma, Grietje Johannes
commentaar
boeknummer: 9530

idem
naam: Bangma, Grietje Johannes
sterfdatum: 29-8-1762
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Johannes Douwes Bangma en Jisk Lolkes
echtgenoot: geh. 1713 Eelke Okkes
commentaar
boeknummer: 9530

idem
Foto van boeknummer 9531
Anno 1660 den 22 februari is in de heere gerust den eersamen G[er]ben Wygers olt ontrent 44 iaer ende leit hier begraven
naam: Gerben Wiegers
geboortejaar: 1616
sterfjaar: 1660
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. 1655 Marie Siebrens
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Wolsum
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9531

commentaar

Anno 1660 den 22 februari is in de heere gerust den eersamen G[er]ben Wygers olt ontrent 44 iaer ende leit hier begraven
Foto van boeknummer 9532
Anno [16].. den 29 juli is [in den heere] gerust d eerbaer[e] Gerck Ha… dochter huisfrouwe Cornelij Johan[nes] predecant tot Wolsum ende is hir begraven oldt 86 iare
naam: Gerkje H.
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1646
godsdienst: hervormd
aant.: in 1592 wordt dochter Aleyt geboren
echtgenoot: geh. Cornelis Johannes
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Wolsum
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9532

commentaar

Anno [16].. den 29 juli is [in den heere] gerust d eerbaer[e] Gerck Ha… dochter huisfrouwe Cornelij Johan[nes] predecant tot Wolsum ende is hir begraven oldt 86 iare
naam: Cornelis Johannes
sterfdatum: 12-9-1640
geboortejaar: 1558
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
echtgenoot: geh. Gerkje H.
commentaar
boeknummer: 9532

idem
Foto van boeknummer 9533
Mijnke Goikes Anno 1737
naam: Minke Gooitsens
aant.: geb. rond 1716; geh. 1739 Klaas Tjeerds
commentaar
vindplaats: gouden boekslot; omgebouwd tot armband
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hindelopen
boeknummer: 9533

commentaar

Mijnke Goikes Anno 1737
naam: Siebren Herres
geb.datum: 11-9-1775
godsdienst: rooms?
aant.: mogelijk katholiek
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9534

commentaar

Sieberen Herres is geboren den 11 siptember 1775
Foto van boeknummer 9535
Anno 1680 den 7 aprilis is in de heere gerust de eerbaere Mary Sybbrens dochter die wedue van Lieuwe Ulckes out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraeven
naam: Marie Siebrens
geboortejaar: 1615
sterfjaar: 1680
godsdienst: rooms
aant.: rond 65 jaar oud geworden
echtgenoot: geh. 1655 Gerben Wiegers
echtgenoot: geh. Remstra, Lieuwe Uilkes
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Wolsum
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9535

commentaar

Anno 1680 den 7 aprilis is in de heere gerust de eerbaere Mary Sybbrens dochter die wedue van Lieuwe Ulckes out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraeven
naam: Remstra, Lieuwe Uilkes
geboortejaar: 1613
aant.: geb. rond 1613; eigenaar stem 10 Oudega in 1640
echtgenoot: geh. Marie Siebrens
commentaar
boeknummer: 9535

idem
naam: R. J.
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wommels
aantekening: http://www.simonchorley.com
boeknummer: 9536

commentaar

R J 1737

Riemke: J Vellinga: gibooren: den .. february 1808
naam: Vellinga, Riemkje Jentjes
geboortejaar: 1808
sterfjaar: 1808
aant.: dochter van Jentje Oepkes Vellinga en Gooitske Johannes; overl. voor 1810
commentaar
boeknummer: 9536

idem
naam: Jaarsma, Arjen Thijses
geb.datum: 25-2-1808
sterfdatum: 6-2-1889
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Thijs Gerbens en Iebeltje Gerbens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf; twee verschillende lepels van zelfde persoon
boeknummer: 9537

commentaar

Arjen Tyses Jaarsema is geboren den 25 february 1808
naam: Nijdam, Klaas Botes
geb.datum: 6-10-1760
doopdatum: 12-10-1760
sterfdatum: 8-2-1847
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bote Klases Nijdam en Trijntje Bokkes; geh. 1804 Trijntje Ennes Terpstra
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Offingawier
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf
boeknummer: 9538

commentaar

Klaas Bootes Nidam is geboren den 6 oktober 1760
naam: Jaarsma, Arjen Thijses
geb.datum: 25-2-1808
sterfdatum: 6-2-1889
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Thijs Gerbens en Iebeltje Gerbens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf; twee verschillende lepels van zelfde persoon
boeknummer: 9539

commentaar

Arjen Tyses Jaarsema is geboren den 25 february 1808
naam: Gosse Pieters
geboortejaar: 1619
aant.: geboren rond 1619
echtgenoot: geh. Antje Binnes
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oudkerk
aantekening: www.sotheby.com; zilversmid Frans Rienks Baardt, Bolsward
boeknummer: 9540

commentaar

Gosse Pitters Antie Binne Ao 1644

JP 1753
naam: Antje Binnes
geboortejaar: 1621
aant.: geboren rond 1621
echtgenoot: geh. Gosse Pieters
commentaar
boeknummer: 9540

idem
naam: J. P.
commentaar
boeknummer: 9540

idem
Foto van boeknummer 9541
W.C. T.W.
naam: Waling Cornelis
geboortejaar: 1608
godsdienst: doopsgezind?
aant.: zoon van Cornelis Tjepkes en Fokeltje Walings
echtgenoot: geh. 1629 Mei, Trijntje Willems van der
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9541

commentaar

W.C. T.W.
naam: Mei, Trijntje Willems van der
geboortejaar: 1601
godsdienst: doopsgezind?
aant.: dochter van Willem Cornelis van der Mei en Janke Jacobs
echtgenoot: geh. 1629 Waling Cornelis
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9541

idem
naam: Zult, Willem Jeltes
geb.datum: 20-10-1805
sterfdatum: 9-6-1885
aant.: geboren te Aduard; zoon van schipper Jelte Sjoerds Zult en Tjitske Willems Hofman
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: IJlst
boeknummer: 9542

commentaar

Willem Jeltes Zult is geboren den 20 october 1805
naam: Fetje Jetses
geb.datum: 22-12-1765
doopdatum: 25-12-1765
sterfdatum: 15-3-1811
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jetse Wiebes en Siebrigje Tjerks; geh. 1791 Harmen Pieters Wetsinga
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9543

commentaar

Fettje Jetses is geboren den 22 december 1765 en overleden den 15 maart 1811
naam: A. A.
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9544

commentaar

A A

A J

1779 den 28 xber is gebooren Aafke Sijtzes
naam: A. J.
commentaar
boeknummer: 9544

idem
naam: Boer, Aafke Sietses de
geb.datum: 28-2-1779
godsdienst: doopsgezind
aant.: mogelijk is de geboortedatum op de lepel fout; dochter van Sietse Haantjes en Dieuwke Jans; geh. 1 1799 Hantje Douwes; overl. voor 1842
commentaar
boeknummer: 9544

idem
Foto van boeknummer 9545
Anno 1647 den 3 februari sterf den eers[ame] Aalle Tiertzen olt wesend 66 iaeren ende [al]hier begraven

A T
naam: Ale Tjeerds
sterfdatum: 3-2-1647
geboortejaar: 1580
aant.: zoon van Tjeerd Doitses, boer en kerkvoogd te Offingawier en Antje Als; geh. Jetske Ages
commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Offingawier
aantekening: foto R. Winia
boeknummer: 9545

commentaar

Anno 1647 den 3 februari sterf den eers[ame] Aalle Tiertzen olt wesend 66 iaeren ende [al]hier begraven

A T
naam: Romkje Hoites
geb.datum: 2-3-1719
sterfdatum: 25-9-1779
aant.: dochter van Hoite Romkes en Lutske Siebouts; geh. 1744 Jan Minnes
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Kubaard
boeknummer: 9546

commentaar

Ter gedagtenis van zijn grootmoeder Romkien Hoites overleden 25 sept. 1779 oud zijnde 60 jaar, 6 maanden en 23 dagen aan Harke Harmens gegeven
naam: Hoogterp, Harke Harmens
doopdatum: 27-4-1800
sterfdatum: 21-6-1827
geboortejaar: 1771
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Harmen Harkes en Aaltje Jans; geh. 1792 Tjitske Daniels la Fleur
commentaar
boeknummer: 9546

idem
Foto van boeknummer 9547
1796 den 24 november is gebooren Klaas Jans Goslinga morgens 10 uur
naam: Goslinga, Klaas Jans
geb.datum: 24-11-1796
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Plaats onbekend
aantekening: foto: www.zilverstudie.nl
boeknummer: 9547

commentaar

1796 den 24 november is gebooren Klaas Jans Goslinga morgens 10 uur
naam: Hoite Joosts
geboortejaar: 1712
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9548

commentaar

Huite Joost Germens is geboren den januarij 1712
Foto van boeknummer 9549
Saske Jans
1788
naam: Persijn, Saeske Jans
doopdatum: 24-1-1761
geboortejaar: 1735
sterfjaar: 1808
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1735; dochter van Jan Poppes en Fetje Bouwes Schiere; geh. 1763 Seerp Sipkes IJsbrandi; overl. september 1808
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9549

commentaar

Saske Jans
1788
Foto van boeknummer 9550
RS
GSP
naam: R. S.
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9550

commentaar

RS
GSP
naam: Persijn, Gatse Siemens
sterfdatum: 23-8-1859
geboortejaar: 1776
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Siemen Pieters Persijn en Gatske Jetses; geh. 1808 Aaltje Jans Blesma; geh. 1810 Minke Sjoukes Reitsma
commentaar
boeknummer: 9550

idem
Foto van boeknummer 9551
Van dees nieu aen bouder westerkerck lach Jan Wopkes Acker d`eerste steen den 14 yulii anno 1669
naam: Acker, Jan Wopkes
doopdatum: 20-11-1658
geboortejaar: 1658
aant.: zoon van Wopke Jans Acker en Fokeltje Klases Braam; overl. na 1699
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de westerkerk; verdwenen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: http://www.kleinekerkstraat.nl/
boeknummer: 9551

commentaar

Van dees nieu aen bouder westerkerck lach Jan Wopkes Acker d'eerste steen den 14 yulii anno 1669
Foto van boeknummer 9552
Ao 1634 den 25 iulij sterf den eersame[n] … frijer Inte Willems Stickenboer olt int 23 iaer en leit hier begraven
naam: Stickenboer, Ynte Willems
sterfdatum: 25-7-1634
geboortejaar: 1612
aant.: zoon van Willem Hoites Stickenboer
commentaar
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Achlum
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9552

commentaar

Ao 1634 den 25 iulij sterf den eersame[n] … frijer Inte Willems Stickenboer olt int 23 iaer en leit hier begraven
Foto van boeknummer 9553
… dochter … va [Franciscu]s va Ayl[va] en wiff ... Rixt va Unie gebore op de 20 may en sterf op de 25 may Ao 1561
naam: Aylva, Onbekend Franses van
geb.datum: 20-5-1561
sterfdatum: 25-5-1561
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Bornwird
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9553

commentaar

… dochter … va [Franciscu]s va Ayl[va] en wiff ... Rixt va Unie gebore op de 20 may en sterf op de 25 may Ao 1561
naam: Aylva, Frans Sietses van
sterfdatum: 25-1-1563
geboortejaar: 1512
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Unia, Rixt Juws van
echtgenoot: geh. Camminga, Tjimkje Wietses van
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9553

idem
naam: Unia, Rixt Juws van
sterfjaar: 1606
aant.: dochter van Juw van Unia en Aeltje Ritskes van Juckema
echtgenoot: geh. Aylva, Frans Sietses van
commentaar
boeknummer: 9553

idem
Foto van boeknummer 9554
Anno 1706 den 5 april is in den heere gerust den eerbare discreten Gepke Gerbens in leeven huisfrou van Iacob Cornelis out int 32 ste iaer en leit alhie begraven

Al legh ick hier in t graf sonder geclagh 
tot aen den iongsten dagh 
Ick hoepe de heer sal het graf ontdecken 
en my ter eeuwige fruegde verwecken
naam: Gepke Gerbens
sterfdatum: 5-4-1706
geboortejaar: 1674
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Gerben Sippes en Ietje Bjinses
echtgenoot: geh. Jacob Cornelis
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Ferwerd
aantekening: Foto: Harm de Vries
boeknummer: 9554

commentaar

Anno 1706 den 5 april is in den heere gerust den eerbare discreten Gepke Gerbens in leeven huisfrou van Iacob Cornelis out int 32 ste iaer en leit alhie begraven

Al legh ick hier in t graf sonder geclagh
tot aen den iongsten dagh
Ick hoepe de heer sal het graf ontdecken
en my ter eeuwige fruegde verwecken
naam: Jacob Cornelis
geboortejaar: 1672
godsdienst: doopsgezind
aant.: geboren rond 1672; in 1698 boer op stem 31
echtgenoot: geh. Gepke Gerbens
commentaar
boeknummer: 9554

idem
naam: Feddes, Antje Berends
geb.datum: 26-4-1759
doopdatum: 29-4-1759
sterfdatum: 12-3-1825
aant.: dochter van Berend Cornelis en Ietje Hessels; geh. 1791 Hendrik Cuperus
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9555

commentaar

Antje Barents Feddes is geboren den 26 april 1759
Foto van boeknummer 9556
* P * D *
* F * M *
naam: Pieter Douwes
geboortejaar: 1620
aant.: geb. rond 1620;
echtgenoot: geh. 1645 Fetje Meiles
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hallum
aantekening: foto www.zilverstudie.nl
boeknummer: 9556

commentaar

* P * D *
* F * M *
naam: Fetje Meiles
geboortejaar: 1622
aant.: geb. rond 1622
echtgenoot: geh. 1645 Pieter Douwes
commentaar
boeknummer: 9556

idem
naam: Breeuwsma, Ymte Aukes
geb.datum: 12-4-1794
doopdatum: 20-4-1794
sterfdatum: 21-3-1808
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Auke Oeges en Tjitske Johannes; volgens Allefriezen geboren op 14-4
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Tirns
boeknummer: 9557

commentaar

Iemte Aukes is gebooren den 12 april 1794
naam: Reitsma, Froukje Gerrits
geb.datum: 8-3-1804
doopdatum: 18-3-1804
sterfdatum: 7-6-1873
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gerrit Entes en Grietje Jaspers
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hitsum
boeknummer: 9558

commentaar

Froukje Gerrijts is gebooren den 8 maart 1804
Foto van boeknummer 9559
Anno 1659

SJ SL
naam: Seerp Jochems
geboortejaar: 1627
aant.: geb. rond 1627
echtgenoot: geh. 1652 Siebrigje Lieuwes
commentaar
vindplaats: Hoogend 24
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: foto Maikel Galama
boeknummer: 9559

commentaar

Anno 1659

SJ SL
naam: Siebrigje Lieuwes
geboortejaar: 1629
aant.: geb. rond 1629
echtgenoot: geh. 1652 Seerp Jochems
commentaar
boeknummer: 9559

idem
Foto van boeknummer 9560
Vrouwen-huys 
Gestigt door de heer Henricus van Popta i:u:d: en aller oudste advocaet s hofs van Friesland in `t LXXVIII iaar sijns olderdoms.
`T LIII sijner eerste; `T XXII sijner oudste advocature: en va Christi geboorte
MDCCXII

Siet hoe een eele bi hier staet voor sijne koningh
Tot voedsel an de stock den seem van sijne hooningh
In raaten lang vergaard: uijt liefd en dankbaerheijt
Aldus besteerdt de vreugt van sijnen arrebeijt
Dees leeraar is waard: selv nu sijn dood te leewen
In duursaem mannensteen. God wil hem ewigh gre..
Ten overvloedig deel: voor sijn getrouwigheijt
In`s heemelsch konnickrijck waar op dees grondslag ..
S: Gerroltsma letus
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 3-5-1635
sterfdatum: 7-11-1712
aant.: adv. 1659, stud. in 1651; promotie Franeker 1659
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: Hegedyk 22
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 9560

commentaar

Vrouwen-huys
Gestigt door de heer Henricus van Popta i:u:d: en aller oudste advocaet s hofs van Friesland in 't LXXVIII iaar sijns olderdoms.
'T LIII sijner eerste; 'T XXII sijner oudste advocature: en va Christi geboorte
MDCCXII

Siet hoe een eele bi hier staet voor sijne koningh
Tot voedsel an de stock den seem van sijne hooningh
In raaten lang vergaard: uijt liefd en dankbaerheijt
Aldus besteerdt de vreugt van sijnen arrebeijt
Dees leeraar is waard: selv nu sijn dood te leewen
In duursaem mannensteen. God wil hem ewigh gre..
Ten overvloedig deel: voor sijn getrouwigheijt
In's heemelsch konnickrijck waar op dees grondslag ..
S: Gerroltsma letus
naam: Gerroltsma, Siemen Sakes
doopdatum: 7-6-1674
geboortejaar: 1674
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Zacheus Gerroltsma; adv. in 1696
echtgenoot: geh. 1706 Mellinga, Antje Douwes van
commentaar
boeknummer: 9560

idem
naam: Hoekstra, Taetske Gerrits
geb.datum: 19-1-1803
sterfdatum: 18-5-1869
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Akkrum
boeknummer: 9561

commentaar

Teetske Gerrits is gebooren den 19 januarij in ’t jaar 1803
naam: Jarig Lammerts
geboortejaar: 1642
aant.: geb. rond 1642
echtgenoot: geh. 1667 Maartje Sjoerds
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9562

commentaar

I L M S
1683
naam: Maartje Sjoerds
geboortejaar: 1644
aant.: geb. rond 1644
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1667 Jarig Lammerts
commentaar
boeknummer: 9562

idem
naam: Here Meiles
geboortejaar: 1714
aant.: zoon van Meile Siemens, molenaar en Janke Iepes; geh. 1 1740 Rinske Jochems; geh. 2 1751 Antje Hennings; geh. 3 1758 Jikke Jans; overl. voor 1807
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
aantekening: lepel bevat de afbeelding van een molen
boeknummer: 9563

commentaar

Heere Meiles is gebooren ......y 1714
naam: Ringnalda, Jacob Bernards
geb.datum: 12-3-1753
doopdatum: 4-3-1753
sterfdatum: 5-5-1753
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bernard Jacobs Ringnalda en Anna Pieters; in het beluidensboek van Sneek staat de sterfdatum 19-3-1753
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9564

commentaar

1753 den 12 maart is gebooren Jacob Bernardus Ringnalda
In is in den heere gerust den 5 mei 1753
Foto van boeknummer 9565
... ...4de 23 november sterff ... [eer]bare Imck Ians do, wedue [van] ...e Iansz op den Schingen ... [ov]er die hondert iaren

...blick is heeft die aerde vercore
... []oop ick is niet verloren
... ...htet alleen die ionxte dach
... ...g met blijtschap geschieden mach

H.A. Sch.
naam: Iemkje Jans
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Schingen
aantekening: Foto Harm de Vries
boeknummer: 9565

commentaar

... ...4de 23 november sterff ... [eer]bare Imck Ians do, wedue [van] ...e Iansz op den Schingen ... [ov]er die hondert iaren

...blick is heeft die aerde vercore
... []oop ick is niet verloren
... ...htet alleen die ionxte dach
... ...g met blijtschap geschieden mach

H.A. Sch.
naam: Ombekend Jans
commentaar
boeknummer: 9565

idem
naam: H. A.
commentaar
boeknummer: 9565

idem
Foto van boeknummer 9566
Mr Daam Fockema
naam: Fockema, Daam Johannes
doopdatum: 5-5-1700
geboortejaar: 1700
aant.: zoon van Johannes Roelofs; overl. voor zijn vrouw; burgemeester 1742-1766
echtgenoot: geh. 1733 Hicht, Wietske Folkerts
commentaar
vindplaats: in een woning; welke niet bekend
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Foto's Tresoar
plaats: Raard
aantekening: Foto Harm de Vries
boeknummer: 9566

commentaar

Mr Daam Fockema
Foto van boeknummer 9567
Anno 1746 den 24 october is in den heere gerust den eersamen Ian Symens out 77 jaar en leit alhier begraven
naam: Jan Siemens
doopdatum: 14-11-1669
sterfdatum: 24-10-1746
geboortejaar: 1669
aant.: zoon van Siemen Seerps en Taetske Pieters; geh. 1715 Aukje Tjerks
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Weidum
aantekening: Foto Harm de Vries
boeknummer: 9567

commentaar

Anno 1746 den 24 october is in den heere gerust den eersamen Ian Symens out 77 jaar en leit alhier begraven
Foto van boeknummer 9568
Ao 1770 den 20 april is den eersten steen geleidt door J: T: Sippins
naam: Sippens, Jacob Thomas
geb.datum: 5-8-1756
doopdatum: 12-8-1756
sterfdatum: 19-1-1812
aant.: zoon van Thomas Jacobs sippens en Grietje Wiebes Stapensea
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: onbekend
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Foto's Tresoar
plaats: Menaldum
aantekening: Foto Harm de Vries; Jacob Thomas Sippens is gebroren en overleden te Wommels; zijn moeder kwam uit Menaldum
boeknummer: 9568

commentaar

Ao 1770 den 20 april is den eersten steen geleidt door J: T: Sippins
Foto van boeknummer 9569
Maria ŕ Schagen

Rev: dn: Lamberti Bieruma v.d. ministri ecclesiae Menaldumanae uxor charissima, pie in Christo denato die 7 may 1687

Vixit fere annos 24

Apoc: 14:13

Beati mortui qui in domino moriuntur ab hoc tempore etc.

Den 7 febr 1749 stierv de eerbare Sibbeltje Dyxtra huisvrouwe van I. Potter ... 33 iaaren 4 maanden en leyt hier begraven
naam: Schagen, Maria van
sterfdatum: 7-5-1687
geboortejaar: 1662
godsdienst: hervormd
aant.: van Groningen
echtgenoot: geh. 1686 Bieruma, Lammert Johannes
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: Menaldum
aantekening: Foto Harm de Vries
boeknummer: 9569

commentaar

Maria à Schagen

Rev: dn: Lamberti Bieruma v.d. ministri ecclesiae Menaldumanae uxor charissima, pie in Christo denato die 7 may 1687

Vixit fere annos 24

Apoc: 14:13

Beati mortui qui in domino moriuntur ab hoc tempore etc.

Den 7 febr 1749 stierv de eerbare Sibbeltje Dyxtra huisvrouwe van I. Potter ... 33 iaaren 4 maanden en leyt hier begraven
naam: Bieruma, Lammert Johannes
sterfdatum: 8-11-1734
geboortejaar: 1661
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1597
echtgenoot: geh. 1686 Schagen, Maria van
commentaar
boeknummer: 9569

idem
naam: Dijkstra, Sibbeltje Sierks
sterfdatum: 7-2-1749
geboortejaar: 1715
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. 1738 Potter, Johannes Gerards
commentaar
boeknummer: 9569

idem
naam: Potter, Johannes Gerards
geb.datum: 17-9-1713
doopdatum: 24-9-1713
sterfdatum: 28-3-1797
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerard Potter en Fetje Boris Heineman; dominee; student Fr. 1732
echtgenoot: geh. 1738 Dijkstra, Sibbeltje Sierks
echtgenoot: geh. 1757 Saagmans, Alegonda Aesges
commentaar
boeknummer: 9569

idem
Foto van boeknummer 9570
Jan Aarts Wassenaar heeft dit huis verbouwd en de plaats gekogt in den jare 1789 en Bregtje Jans Wassenaar zijn dogter 1789
naam: Wassenaar, Jan Aarts
geboortejaar: 1732
sterfjaar: 1803
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1732;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ietje Binkes
commentaar
vindplaats: Gevelsteen Wassenaar state; Oude Bildtdijk 1059
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Foto's Tresoar
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9570

commentaar

Jan Aarts Wassenaar heeft dit huis verbouwd en de plaats gekogt in den jare 1789 en Bregtje Jans Wassenaar zijn dogter 1789
naam: Wassenaar, Brechtje Jans
doopdatum: 3-5-1761
sterfdatum: 4-9-1807
geboortejaar: 1761
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in St. Jacobiparochie
echtgenoot: geh. 1784 Wassenaar, Klaas Arjens
commentaar
boeknummer: 9570

idem
Foto van boeknummer 9571
Anno 1759 den 21 january is in den heere gerust den eersamen Hendrik Ruurds oud 89 jaar en legt alhier begraven
naam: Hendrik Ruurds
sterfdatum: 21-1-1789
geboortejaar: 1669
aant.: koopman
echtgenoot: geh. 1721 Gelder, Tetje Daams
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9571

commentaar

Anno 1759 den 21 january is in den heere gerust den eersamen Hendrik Ruurds oud 89 jaar en legt alhier begraven
Foto van boeknummer 9572
Ao 1662 de 10 marty sterf de eerbare Beatris Pieters de huisfrou van de ... Ian Claesz

T C?
naam: Beatrix Pieters
echtgenoot: geh. Jan Klases
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9572

commentaar

Ao 1662 de 10 marty sterf de eerbare Beatris Pieters de huisfrou van de ... Ian Claesz

T C?
naam: Jan Klases
echtgenoot: geh. Beatrix Pieters
commentaar
boeknummer: 9572

idem
Foto van boeknummer 9573
Anno 1750 den 8 mey is in den heere gerust de eerbaare Antie Ioris huisfrou van Hendrick Ians huisman in de ... 3? iaer en leidt alhier begraven met haar dochter [I[etie Hendrick[s] out 50 wecken [en leit] hier begraven
naam: Antje Joris
sterfdatum: 8-5-1750
geboortejaar: 1715
aant.: geb. rond 1715
echtgenoot: geh. 1738 Hendrik Jans
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9573

commentaar

Anno 1750 den 8 mey is in den heere gerust de eerbaare Antie Ioris huisfrou van Hendrick Ians huisman in de ... 3? iaer en leidt alhier begraven met haar dochter [I[etie Hendrick[s] out 50 wecken [en leit] hier begraven
naam: Hendrik Jans
geboortejaar: 1713
aant.: geb. rond 1713
echtgenoot: geh. 1738 Antje Joris
commentaar
boeknummer: 9573

idem
naam: Ietje Hendriks
geboortejaar: 1749
sterfjaar: 1750
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9573

idem
Foto van boeknummer 9574
Ao [16]50 de 12 novembr sterf de eerbare M... Ians dr [de] huisfrou van ... olt 35 [iaer] en hier begrave
naam: M. Jans
sterfdatum: 12-11-1650
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Foto's Tresoar
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9574

commentaar

Ao [16]50 de 12 novembr sterf de eerbare M... Ians dr [de] huisfrou van ... olt 35 [iaer] en hier begrave
naam: Onbekend
commentaar
boeknummer: 9574

idem
naam: Boorsma, Wiebren Douwes
geb.datum: 3-9-1789
doopdatum: 20-9-1789
sterfdatum: 3-5-1855
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Douwe Frederiks en Wapke Wiepkes
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hichtum
boeknummer: 9576

commentaar

1789 den 3 september is gebooren Wijbren Douwes
naam: Doetje Aebes
aant.: mogelijk genoemd in de Quaclappen 1583
commentaar
vindplaats: zilveren vingerhoed
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kimswerd
boeknummer: 9577

commentaar

Doed Eebes 1581
Foto van boeknummer 9578
[A]... ... ianuary is in den heere [gerust den eersa]men Nanne Ianties zoon ... ende leit hier begrauen
naam: Nanne Jans
doopdatum: 9-6-1672
geboortejaar: 1672
aant.: zoon van Jan Nannes en Jeltje Cornelis; geh. Trijntje Pieters; overl. voor 1733
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9578

commentaar

[A]... ... ianuary is in den heere [gerust den eersa]men Nanne Ianties zoon ... ende leit hier begrauen
Foto van boeknummer 9579
Anno 1710 de ... [is in den] heere gerust ... ...tsens int ... ... [en leit] alhie[r begraven]
naam: Onbekend
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9579

commentaar

Anno 1710 de ... [is in den] heere gerust ... ...tsens int ... ... [en leit] alhie[r begraven]
Foto van boeknummer 9580
Coehoorn   Inthiema op Inkenburgh
Eesens      Ripperda
Houwerda   Donia van Harinxma
Meckama    Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven
naam: Coehoorn, Gosewinus Lammerts van
aant.: zoon van Lambertus van Coehoorn en Kunigunda van Bibra
echtgenoot: geh. Esens, Theda van
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9580

commentaar

Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven
naam: Esens, Theda van
echtgenoot: geh. Coehoorn, Gosewinus Lammerts van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
naam: Houwerda, Minne Snelgers van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
naam: Donia, Keimpe Franses van
sterfdatum: 3-11-1622
geboortejaar: 1554
aant.: zoon van Frans van Donia en Trijntje van Gerbranda
echtgenoot: geh. Goslinga, Froukje Ernsts van
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
naam: Goslinga, Froukje Ernsts van
sterfdatum: 28-10-1616
geboortejaar: 1552
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Donia, Keimpe Franses van
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
naam: Coehoorn, Gideon Gosses van
sterfdatum: 15-10-1724
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
aant.: belastingontvanger; officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Nijsten, Catharina Emilia Bartolds van
Wapens:

Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
naam: Coehoorn, Roeland Buwetius Gideons van
sterfdatum: 6-11-1732
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9580

idem
Aantal objecten gevonden: 57