Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 118


Nieuwe objecten

Boeknummer 9568; foto: Harm de Vries
Ao 1770 den 20 april is den eersten steen geleidt door J: T: Sippins
naam: Sippens, Jacob Thomas
geb.datum: 5-8-1756
doopdatum: 12-8-1756
sterfdatum: 19-1-1812
aant.: zoon van Thomas Jacobs sippens en Grietje Wiebes Stapensea
vader: met inscriptie

commentaar
vindplaats: onbekend
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Foto's Tresoar
plaats: Menaldum
aantekening: Jacob Thomas Sippens is geboren en overleden te Wommels; zijn moeder kwam uit Menaldum
boeknummer: 9568

commentaar

Ao 1770 den 20 april is den eersten steen geleidt door J: T: Sippins
naam: Borchhard, Johannes Christiaan
sterfdatum: 9-6-1777
aant.: klokkengieter

commentaar
vindplaats: in de katholieke kerk
type: Klokken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterwierum
aantekening: herkomst klok onduidelijk
boeknummer: 9582

commentaar

Fudit Borchhardt

P. baron van Sytzama heer van Blanckenhemert ... t regiment Oranige Frieslandt

Anno 1753
naam: Sytzama, Pieke Galenus Piers van
sterfdatum: 21-6-1781
geboortejaar: 1727
godsdienst: hervormd

Wapen: wapen0075

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.

Wapen: wapen1379

foto: Maikel Galama


commentaar
boeknummer: 9582

idem
naam: Harmen Rienks
doopdatum: 30-4-1760
geboortejaar: 1734
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1734; geh. 1 1759 Baukje Idses Reenstra; geh. 2 Jantje Foppes; 3 huwelijkslepels van bekend
echtgenoot: geh. Jantje Foppes

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goenga
boeknummer: 9583

commentaar

HR JF
1782

Jantje Lammerts Lambsma is geboren den 6 mei 1844
naam: Jantje Foppes
doopdatum: 24-6-1742
geboortejaar: 1742
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Foppe Jans en Berber Gerbens; geh. rond 1771; 3 huwelijkslepels van bekend
echtgenoot: geh. Harmen Rienks

commentaar
boeknummer: 9583

idem
naam: Nijdam, Douwe Lieuwes
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1719
aant.: zoon van Lieuwe Douwes Nijdam en Ytje Iedes Rinia ; geh. 1 1689 Liesbeth Wiebes; geh. 2 1692 Baukje Doekeles; geh. 3 Tjitske Douwes Hoitinga
echtgenoot: geh. 1700 Hoitinga, Tjitske Douwes

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Witmarsum
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam: 4 stuks met wapen
boeknummer: 9584

commentaar

D.L.N. T.D.H. 1703
naam: Hoitinga, Tjitske Douwes
sterfdatum: 15-2-1708
geboortejaar: 1674
aant.: dochter van Douwe Douwes Hoitinga en Houkje Douwes Bangma
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1700 Nijdam, Douwe Lieuwes

commentaar
boeknummer: 9584

idem
naam: Nijdam, Douwe Lieuwes
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1719
aant.: zoon van Lieuwe Douwes Nijdam en Ytje Iedes Rinia ; geh. 1 1689 Liesbeth Wiebes; geh. 2 1692 Baukje Doekeles; geh. 3 Tjitske Douwes Hoitinga
echtgenoot: geh. 1700 Hoitinga, Tjitske Douwes

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Hartwerd
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9585

commentaar

D.L.
naam: Nijdam, Douwe Lieuwes
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1719
aant.: zoon van Lieuwe Douwes Nijdam en Ytje Iedes Rinia ; geh. 1 1689 Liesbeth Wiebes; geh. 2 1692 Baukje Doekeles; geh. 3 Tjitske Douwes Hoitinga
echtgenoot: geh. 1700 Hoitinga, Tjitske Douwes

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Hartwerd
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9586

commentaar

[Anno 166. den ... is gebooren] Douwe Lieuwes Niedam
naam: Hoitinga, Tjitske Douwes
sterfdatum: 15-2-1708
geboortejaar: 1674
aant.: dochter van Douwe Douwes Hoitinga en Houkje Douwes Bangma
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1700 Nijdam, Douwe Lieuwes

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Tjerkwerd
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9587

commentaar

[Anno 1674 den ... is gebooren] Tietske Douwes Hoijtinga
naam: Nijdam, Douwe Lieuwes
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1719
aant.: zoon van Lieuwe Douwes Nijdam en Ytje Iedes Rinia ; geh. 1 1689 Liesbeth Wiebes; geh. 2 1692 Baukje Doekeles; geh. 3 Tjitske Douwes Hoitinga
echtgenoot: geh. 1700 Hoitinga, Tjitske Douwes

commentaar
vindplaats: zilveren brandewijnskroes
type: Bekers
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Witmarsum
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9588

commentaar

D.L.N.
naam: Nijdam, Houkje Douwes
doopdatum: 20-3-1701
sterfdatum: 6-8-1731
geboortejaar: 1701
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Witmarsum
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9589

commentaar

H.D.N.
naam: Nijdam, Houkje Douwes
doopdatum: 20-3-1701
sterfdatum: 6-8-1731
geboortejaar: 1701
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Witmarsum
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9590

commentaar

[Anno 1701 den .. maert is gebooren] Houckjen Douwes Nijdam
naam: Nijdam, Ietje Douwes
doopdatum: 6-5-1703
geboortejaar: 1703
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Witmarsum
aantekening: inventarisatie nalatenschap Douwe Lieuwes Nijdam
boeknummer: 9591

commentaar

[Anno 1703 den .. may is gebooren] Itjen Douwes Nijdam
naam: Nijdam, Bote Idses
sterfdatum: 22-8-1717
geboortejaar: 1658
godsdienst: hervormd
aant.: gedoopt op belijdenis november 1678; zoon van Ids Birdes en Sijke Botes Nijdam; geh. 1 1678 Sibbeltje Idserts Nijdam; geh. 2 1692 Hiltje Klases Goslinga; geh. 3 1715 Trijntje Jaspers
echtgenoot: geh. 1678 Nijdam, Sibbeltje Idserts
echtgenoot: geh. 1692 Goslinga, Hiltje Klases

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Grouw
aantekening: inventarisatie nalatenschap Bote Idses Nijdam: vier stuks
boeknummer: 9592

commentaar

B:I: S:J:
naam: Nijdam, Sibbeltje Idserts
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1680
aant.: dochter van Idsert Willems Nijdam
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1678 Nijdam, Bote Idses

commentaar
boeknummer: 9592

idem
naam: Nijdam, Sibbeltje Idserts
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1680
aant.: dochter van Idsert Willems Nijdam
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1678 Nijdam, Bote Idses

commentaar
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Overige voorwerpen
bron: Het Nijdamstraboek
plaats: Grouw
boeknummer: 9593

commentaar

S:J:
naam: Aafke Reins
geb.datum: 2-12-1776

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
aantekening: Gens Nostra 1983
boeknummer: 9594

commentaar

Aeltje Reins is geboren den 2 desember 1776 tot Dronrijp
naam: Heerke Meinderts
doopdatum: 1-1-1732
geboortejaar: 1732
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Meindert Heerkes en Janke Jelles
echtgenoot: geh. 1772 Grietje Ates

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Pietersbierum
aantekening: https://astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/ks521m.html
boeknummer: 9595

commentaar

H.M.
G.A.
1774
naam: Grietje Ates
geboortejaar: 1733
echtgenoot: geh. 1772 Heerke Meinderts

commentaar
boeknummer: 9595

idem
naam: Rinkes, Dieuwke Jans
geb.datum: 9-2-1756
godsdienst: doopsgezind

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
aantekening: http://www.rinkes.nl/genealogie/wielinga-rinkes-ament/
boeknummer: 9596

commentaar

Djüke Jans is geboren den 9 februaris 1756
Dieuwke Jans geboren den 21 september 1810
Dieuwke Jans geboren den 27 july 1865
naam: Rinkes, Dieuwke Jans
geb.datum: 21-9-1810
doopdatum: 7-10-1810
sterfjaar: 1869

commentaar
boeknummer: 9596

idem
naam: Dijk, Lammert Geerts van
geb.datum: 9-3-1753
doopdatum: 11-3-1753
sterfdatum: 30-6-1834
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Geert Siebrens en Hielkje Lammerts
echtgenoot: geh. 1780 Eekma, Trijntje Jelles

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJlst
aantekening: http://www.dekromte.nl/geboortelepels.htm
boeknummer: 9597

commentaar

Lammert Garts is geboren den 9e maart 1753
naam: Sibbeltje Andries
doopdatum: 12-8-1725
sterfdatum: 11-4-1772
geboortejaar: 1725
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Andries Sakeles en Antje Minkes
echtgenoot: geh. 1749 Wessel Pieters

commentaar
vindplaats: woning Hoofdstraat
type: Grafstenen
bron: Leeuwarder Courant Archief
plaats: Grouw
aantekening: Archief Leeuwarder Courant 24-11-1961
boeknummer: 9598

commentaar

11 april 1772 overleed Sibbeltje Andries echtgenoot van Wessel Pieters

13 juli 1831 overleed Klaaske T. Bouma echtgenoot van Wessel A. Prange[r] in de ouderdom van 66 1/2 jaar en ligt alhier begraven
naam: Wessel Pieters
doopdatum: 9-7-1724
geboortejaar: 1724
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Wessels en Janke Gerbens
echtgenoot: geh. 1749 Sibbeltje Andries

commentaar
boeknummer: 9598

idem
naam: Brouwer, Juliana Pieters
doopdatum: 30-1-1718
sterfdatum: 29-6-1781
geboortejaar: 1718
godsdienst: hervormd
aant.: dochter Pieter Hebels Brouwer
echtgenoot: geh. 1745 Kutsch, Karel Johan Reinhards

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Leeuwarder Courant Archief
plaats: Grouw
aantekening: zie Leeuwarder Courant archief 28-11-1924
boeknummer: 9599

commentaar

Den 29 juny 1781 is overleden juffrouw Juliana Brouwer wedu wijlen de wel. eerw. Carolus Kutsch en leidt alhier begraven
naam: Kutsch, Karel Johan Reinhards
doopdatum: 11-12-1711
sterfdatum: 12-8-1775
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1745 Juliana Pieters Brouwer
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1745 Brouwer, Juliana Pieters

commentaar
boeknummer: 9599

idem
Boeknummer 9600
Anno 1616 de 26 junij sterf d eerbare Haesije Iacobs dr d huijsfrou van Aerjen Leenderts out 29 iaer en leit hier begrauen met 2 kindere

A L
naam: Haasje Jacobs
sterfdatum: 26-6-1616
geboortejaar: 1586
aant.: dochter van Jacob Klases en Trijntje Feikes
echtgenoot: geh. Mey, Arjen Leenderts van der

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9600

commentaar

Anno 1616 de 26 junij sterf d eerbare Haesije Iacobs dr d huijsfrou van Aerjen Leenderts out 29 iaer en leit hier begrauen met 2 kindere

A L
naam: Mey, Arjen Leenderts van der
geboortejaar: 1584
aant.: geb. rond 1584; zoon van Leendert Cornelis van der Mey en Aafke Cornelis; geh. 1 Haasje Jacobs; geh. 2 1628 Liesbeth Wiegers; overl. na 1648; bakker
echtgenoot: geh. Haasje Jacobs

commentaar
boeknummer: 9600

idem
Boeknummer 9601
B. W. 

Ao 1779 den 16 maart is in den heere gerust de eerbaare Lysbeth Johannes weduwe wijlen Bente Walings in den ouderdom van 73 jaaren en vier daagen en leit alhier begraven
naam: Kuik, Liesbeth Johannes
geb.datum: 12-3-1707
doopdatum: 13-3-1707
sterfdatum: 16-3-1779
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1732 Proost, Binte Walings

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9601

commentaar

B. W.

Ao 1779 den 16 maart is in den heere gerust de eerbaare Lysbeth Johannes weduwe wijlen Bente Walings in den ouderdom van 73 jaaren en vier daagen en leit alhier begraven
naam: Proost, Binte Walings
doopdatum: 27-3-1707
sterfdatum: 5-10-1777
geboortejaar: 1707
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Waling Daams en Ytje Bintes; armvoogd; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1732 Kuik, Liesbeth Johannes

commentaar
boeknummer: 9601

idem
Boeknummer 9602
Anno 17[2]7 den 11 february is in den heere gerust den eerbare Willemtie Heins in leeven de h[uisvrou] van D[irc]k Johannes Ku[ick] ... leidt ...
naam: Willemtje Heins
geboortejaar: 1702
aant.: dochter van Willem Heins en Reinskje Joosts
echtgenoot: geh. 1721 Kuik, Dirk Johannes

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9602

commentaar

Anno 17[2]7 den 11 february is in den heere gerust den eerbare Willemtie Heins in leeven de h[uisvrou] van D[irc]k Johannes Ku[ick] ... leidt ...
naam: Kuik, Dirk Johannes
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 1721 Willemtje Heins, St. Annaparochie; geh. 2 1731 Fijkje Klases; geh. 3 1738 Rinske Bartels; overl. na 1753
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1721 Willemtje Heins

commentaar
boeknummer: 9602

idem
Boeknummer 9603
De 6 october 1777 is in den heere gerust de eersaame Bente Walings oud ruim 70 jaaren en legt alhier begraaven

Ao 1802 den 14 julij is in den heere gerust de eerbaare Grytje Klaases Wassenaar in leven huisvrouw van Willem Gerrits in den ouderdom van 40 jaren 3 maanden 2 weken en 5 dagen en legt alhier begraven

1818 den 15 junij is in den heere gerust de eerzame Willem Gerrits in leven echtgenoot van Grytje Klaases Wassenaar oud ruim 64 jaren en ligt alhier begraven
naam: Proost, Binte Walings
doopdatum: 27-3-1707
sterfdatum: 5-10-1777
geboortejaar: 1707
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Waling Daams en Ytje Bintes; armvoogd; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1732 Kuik, Liesbeth Johannes

commentaar
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9603
commentaar

De 6 october 1777 is in den heere gerust de eersaame Bente Walings oud ruim 70 jaaren en legt alhier begraaven

Ao 1802 den 14 julij is in den heere gerust de eerbaare Grytje Klaases Wassenaar in leven huisvrouw van Willem Gerrits in den ouderdom van 40 jaren 3 maanden 2 weken en 5 dagen en legt alhier begraven

1818 den 15 junij is in den heere gerust de eerzame Willem Gerrits in leven echtgenoot van Grytje Klaases Wassenaar oud ruim 64 jaren en ligt alhier begraven
naam: Wassenaar, Grietje Klases
geb.datum: 26-3-1762
sterfdatum: 14-7-1802
aant.: dochter van Klaas Aarts Wassenaar en Maartje Bintes
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1778 Wassenaar, Willem Gerrits

commentaar
boeknummer: 9603

idem
naam: Wassenaar, Willem Gerrits
doopdatum: 25-3-1753
sterfdatum: 15-6-1818
geboortejaar: 1753
aant.: zoon van Gerrit Willems en Rixt Gerrits
echtgenoot: geh. 1778 Wassenaar, Grietje Klases

commentaar
boeknummer: 9603

idem
Boeknummer 9604
Anno 1764 den 1 maij is overleden den eersaamen Johannes Bentes en was oud in zijn tweendartigts jaar en leit alhier begraven

Anno 1792 den 10 februari is overleden de eerbare Hendrikje Bentes in leven huisvrouw van Hendrik Mijntjes in den ouderdom van 46 jaaren 10 maanden en legt alhier begraaven
naam: Proost, Johannes Bintes
doopdatum: 25-1-1733
sterfdatum: 1-5-1764
geboortejaar: 1733
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9604

commentaar

Anno 1764 den 1 maij is overleden den eersaamen Johannes Bentes en was oud in zijn tweendartigts jaar en leit alhier begraven

Anno 1792 den 10 februari is overleden de eerbare Hendrikje Bentes in leven huisvrouw van Hendrik Mijntjes in den ouderdom van 46 jaaren 10 maanden en legt alhier begraaven
naam: Proost, Hendrikje Bintes
doopdatum: 16-5-1745
sterfdatum: 10-2-1792
geboortejaar: 1745
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1772 Hendrik Mintjes

commentaar
boeknummer: 9604

idem
naam: Hendrik Mintjes
doopdatum: 11-12-1746
geboortejaar: 1746
aant.: zoon van Mintje Jouws en Antje Pieters; geh. 1772 Hendrikje Bintes Proost; geh. 2 1801 Trijntje Dirks; in 1786 kapitein van het patriotse vrijkorps in Vrouwenparochie
echtgenoot: geh. 1772 Proost, Hendrikje Bintes

commentaar
boeknummer: 9604

idem
Boeknummer 9605
Ao 1629 ... Aertie Jacobs ... hier leit beg[raven]

Iohannes Dircks Kuick oudt 54 iaar en Hendirkje Freerks oudt 72 iaar en legge alhier ...
naam: Finck, Aartje Jacobs
geboortejaar: 1593
sterfjaar: 1629
aant.: geb. rond 1593; dochter van Jacob Jans Finck en Trijntje Dirks; geh. 1616 Klaas Johannes Blijdenstein, notaris

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9605

commentaar

Ao 1629 ... Aertie Jacobs ... hier leit beg[raven]

Iohannes Dircks Kuick oudt 54 iaar en Hendirkje Freerks oudt 72 iaar en legge alhier ...
naam: Kuik, Johannes Dirks
doopdatum: 25-9-1659
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1713
aant.: zoon van Dirk Dirks en Liesbeth Johannes
echtgenoot: geh. 1695 Hendrikje Freerks

commentaar
boeknummer: 9605

idem
naam: Hendrikje Freerks
geboortejaar: 1658
sterfjaar: 1730
aant.: geh. 1 1695 Johannes Dirks Kuik; geh. 2 1717 Seerp Doedes
echtgenoot: geh. 1695 Kuik, Johannes Dirks

commentaar
boeknummer: 9605

idem
Boeknummer 9606
Anno 1669 de ... [is in den heere] gerust de eer... ... Pitters B... ...
naam: B., Onbekend Pieters
sterfjaar: 1669
aant.: Bonteman?

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9606

commentaar

Anno 1669 de ... [is in den heere] gerust de eer... ... Pitters B... ...
naam: Beekkerk, Haaie Wouters
geb.datum: 30-7-1758
doopdatum: 18-8-1758
sterfdatum: 5-9-1822
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wouter Beekkerk en Trijntje Kroon; burger officier
echtgenoot: geh. 1790 Sloterdijk, Sietske Siemens
echtgenoot: geh. 1785 Toussaint, Geertruida Meiles

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9607

commentaar

Haje : W : Beekkerk geboren den 30 julij 1758
naam: T. M.

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.marktplaats.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9608

commentaar

T.M.

1731

Den 27 juny 1769 is geboren Jeltje Ymes overleden den 19 july 1791
naam: Jeltje Iemes
geb.datum: 27-6-1769
sterfdatum: 19-7-1791

commentaar
boeknummer: 9608

idem
naam: Tolsma, Homme Wiebes
geb.datum: 17-10-1789
doopdatum: 1-11-1789
sterfdatum: 23-11-1857
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wiebe Piers en Aafke Hommes

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Loenga
aantekening: veiling.catawiki.be
boeknummer: 9609

commentaar

Homme Wijbes is geboren de 17 october 1789
naam: Proost, Steven Stevens
geb.datum: 19-9-1733
doopdatum: 25-10-1733
sterfdatum: 3-3-1779
aant.: zoon van Steven Daams en Neeltje Arjens; geh. 1769 Trijntje Dirks

commentaar
vindplaats: kanselbijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel II Het Bildt
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9610

commentaar

[1770 geschonken door Steven Stevens Proost en Beert Jans Kuiken, toen kerk- en armvoogden te St.Annaparochie]
naam: Kuiken, Beert Jans
geb.datum: 12-11-1741
aant.: zoon van Jan Beerts Kuiken en Aafke Klases Wassenaar; geh. 1767 Amarins Reinders Wassenaar; overl. voor 1778

commentaar
boeknummer: 9610

idem
Boeknummer 9611
1783 den 23 januari is gebooren Anne Tomas
naam: Bakker, Anne Thomas
geb.datum: 23-1-1783
doopdatum: 2-2-1783
sterfdatum: 10-2-1856
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Thomas Dooies en Uilkje Annes

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Longerhouw
aantekening: www.ebay.com
boeknummer: 9611

commentaar

1783 den 23 januari is gebooren Anne Tomas
naam: Scheltinga, Martinus Lieuwes van
doopdatum: 27-7-1656
sterfdatum: 21-1-1726
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1680 Broersma, Wiskje Jetske Gaius

commentaar
vindplaats: zwanenhalsband
type: Overige voorwerpen
bron: Noordelijk Oostergo, Kollumerland en nieuw Kruisland. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Kollum
aantekening: twee stuks gevonden op mogelijk Tochma State bij Kollum
boeknummer: 9613

commentaar

M. van Scheltinga 1682
naam: Sjoerd Sjoerds
sterfdatum: 4-4-1617
aant.: dominee van 1602-1617; al genoemd in 1578

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Deinum
boeknummer: 9616

commentaar

[Anno 1716 den 4 april] ... Suffridus Suffridi ... van Huizum ...
naam: Tenckinck, Jan Willem Coenraad
sterfdatum: 20-9-1768
geboortejaar: 1708
godsdienst: hervormd
aant.: dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Warga
aantekening: Latijns grafschrift
boeknummer: 9617

commentaar

[Anno 1768 den 20 september] ... Jan Willem Coenraad Tenckinck ...
naam: Bekker, Balthasar Hendriks
geb.datum: 20-3-1634
sterfdatum: 11-6-1698
godsdienst: hervormd
aant.: overl. te Amsterdam; geh. 1 Elske Waalkens; geh. 2 Froukje Fullenius
echtgenoot: geh. 1655 Waalkens, Elske Haaies

commentaar
vindplaats: penning van tin
type: Penningen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9618

commentaar

Balthasar Bekker s. s. th. dr. et v. d. m. opus virtutis veritatisque triumphat. B.
naam: Brouerius, Mattheus François
geb.datum: 12-4-1715
sterfdatum: 8-8-1761
aant.: geboren Amsterdam; zoon van François Brouerius van Nideck en Ida van Coesvelt; geh. Sara Margaretha Tollius; dominee Koudum 1740-1761

commentaar
vindplaats: in dekerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Koudum
aantekening: Latijns grafschrift; Boekzaal der geleerde wereld, jaargang 1761
boeknummer: 9619

commentaar

[Anno 1761 den 8 augustus] ... Mattheus Brouwer ...
naam: Burmania, Tjaard Lases van
doopdatum: 27-2-1670
sterfdatum: 25-8-1702
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Leeuwarderadeel 1688-1702; raad ter admiraliteit
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1694 Douma, Riemkje Bartolds van

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9620

commentaar

Wel edele heer Tjeerd van Burmania, grietman over Leeuwerderadeel, mede gecommitteerde ter rejenkamer van Friesland wegens Oostergoo

De wel edele heer Wilco Holdinga vrijheer Wilco Holdinga vrijheer thoe Schwartzenberg, grietman over Barradeel wegens Westergoo

De wel edele heer Tako van Burmania, grietman over Doniawerstal, wegens Sevenwouden

De wel edele heer Schelto van Heemstra wegens de steeden

De heer Hessel van Sminia, secretaris
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilke George Wilkes thoe
sterfdatum: 4-2-1704
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1664; zoon van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; grietman Barradeel 1689-1703; gedeputeerde staat; vrijheer thoe Schwartzenberg
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Goslinga, Feddina Sophia Johannes van

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Burmania, Taeke Doekes van
doopdatum: 9-10-1653
geboortejaar: 1653
sterfjaar: 1705
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Doniawestal 1688 - 1705
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0220

Omschrijving: gevierendeeld: I de Friese adelaar, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot; II en III in blauw een klaverblad komend uit een verkort schuinlinks geplaatst takje, alles goud; IV in goud een rode leeuw

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Heemstra, Schelte Feies van
doopdatum: 17-5-1665
sterfdatum: 15-11-1733
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Feie van Heemstra en Tjitske van Aysma
echtgenoot: geh. 1694 Scheltinga, Catharina Johannes van

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Sminia, Hessel Jetses van
geb.datum: 5-2-1666
sterfdatum: 18-11-1738
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse van Sminia en Anna Maria van Baerdt; raad ter admiraliteit; secretaris; burgemeester in de periode 1715-1738
echtgenoot: geh. 1688 Scheltinga, Eritia Lieuwes van

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Idzard Ernsts van
geb.datum: 30-11-1682
doopdatum: 3-12-1682
sterfdatum: 11-2-1708
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tjemk van Scheltema

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9621

commentaar

Jr Pieter Idzard van Harinxma toe Slooten grietman
Pier Hessels Spixma
Douwe Thomas
Pieter Heerkes, mede rechters
Arnoldus van Buhren secretaris
naam: Spixma, Pier Hessels
aant.: geh. Juliana Lenarts; secretaris 1706-1723

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Douwe Thomas
aant.: geh. Jeltje Piers; overl. na 1724; gebruiker stem 4 Weidum

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Aarsen, Pieter Heerkes
doopdatum: 5-8-1655
sterfdatum: 18-5-1734
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heerke Seerps en Grietje Dirks; geh. Pasquyntje Willems; belijdenis 1671

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Buhren, Arnold van
aant.: overl. voor 2 okotber 1704

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Dekema, Catharina Sikkes van
godsdienst: hervormd
aant.: overl. na 1633
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Grovestins, Bote Foppes van

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9622

commentaar

Juffer Catrina van Dekema, weduw van jonker Bote van Grovenstins 1633

Jonker Epo van Aijlva grietman van der Bild en dijkgraaf der zeedijken, en juffer Ansk van Grovestins sijn hoog edele huisvrouw 1633

Wijl. jr D.I. à Botnia grietman en ontvanger generaal van Baarderadeel en monster commissaris van Friesland en wijlen juffer Geertruid Mekkema sijn hoog edele huisvrouw 1685

Jr. Watse van Burmania cap. over een compagnie en coll. over een regiment infanterije en vrouw Helena van Botnia sijn hoog ed. huisvrouw 1685
naam: Grovestins, Bote Foppes van
sterfdatum: 13-8-1620
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Foppe van Grovestins en Anskje Minnes van Eminga
echtgenoot: geh. Dekema, Catharina Sikkes van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Aylva, Epe Hobbes van
sterfdatum: 24-6-1645
geboortejaar: 1612
godsdienst: hervormd
aant.: grietman; raad in den hove
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Grovestins, Anskje Botes van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Grovestins, Anskje Botes van
geb.datum: 28-8-1612
sterfdatum: 25-9-1645
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Epe Hobbes van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Douwe Justus Doekes van
sterfdatum: 14-4-1660
geboortejaar: 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meckama, Geertruida Juws

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Meckama, Geertruida Juws
aant.: dochter van Juw van Meckama en Lutske van Dekema
echtgenoot: geh. Botnia, Douwe Justus Doekes van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Burmania, Watse Siebrens van
sterfdatum: 27-2-1691
geboortejaar: 1631
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebren van Burmania en Wikje van Okkinga; officier
echtgenoot: geh. Botnia, Helena Douwes van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Helena Douwes van
geb.datum: 17-2-1647
sterfdatum: 16-3-1708
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe van Botnia en Geertruida van Meckema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Watse Siebrens van

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Douwe Justus Doekes van
sterfdatum: 14-4-1660
geboortejaar: 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meckama, Geertruida Juws

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9623

commentaar

De wel edele heer jonker Dominicus Justus Botnia van Burmania en de wel edele juffer Helena Lucia van Burmania
naam: Burmania, Helena Lucia Gemmes van
sterfdatum: 21-3-1743
geboortejaar: 1666
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Sevenaar, Janno van

commentaar
boeknummer: 9623

idem
naam: Brink, Christianus Jans
doopdatum: 15-6-1659
sterfdatum: 25-2-1743
geboortejaar: 1659
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Hendriks Brink; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9624

commentaar

Christanus Brink bedienaar des heijligen evangeliums te Jellum en Beers, Pieter Heerkes dorprechter en ontvanger te Jellum, ouderling der gemeente

Sijbren Intes Kingma ontvanger te Beers mede ouderling en Freerk Pieters Medenblik kerkvoogd te Jellum
naam: Aarsen, Pieter Heerkes
doopdatum: 5-8-1655
sterfdatum: 18-5-1734
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heerke Seerps en Grietje Dirks; geh. Pasquyntje Willems; belijdenis 1671

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Kingma, Siebren Yntes
doopdatum: 23-8-1657
geboortejaar: 1657
aant.: zoon van Ynte Klases Kingma en Berber Hiddes; geh. 1685 Grietje Douwes; overl. na 1707

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Medenblik, Freerk Pieters
geboortejaar: 1660
aant.: geboren rond 1660; geh. 1 Trijntje Gerrits; geh. 2 1688 Liesbeth Jochems; gebruiker stem 7 te Jellum

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Kalkenstein, Bernard Oenes
geb.datum: 26-2-1706
doopdatum: 28-2-1706
aant.: zoon van Oene Romkes en Doetje Wiemers; geh. Hielkje Klases Blok

commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9625

commentaar

1706 : den 26 feb : is gebooren Bernardis Oenes op en fridag na de middag tot een uijr
Boeknummer 9626; foto: http://www.rondom1920.nl/
Mijnke Ulkes is gebooren den 23 februwarus 1752
naam: Minke Uilkes
geb.datum: 23-2-1752
doopdatum: 19-3-1752
aant.: dochter van Uilke Durks en Doutje Koenes, beide afkomstig van Makkum; overl. voor 1760

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rottevalle
aantekening: http://www.rondom1920.nl/
boeknummer: 9626

commentaar

Mijnke Ulkes is gebooren den 23 februwarus 1752
naam: Buma, Wopke Siebouts
doopdatum: 6-10-1687
geboortejaar: 1687
sterfjaar: 1761
aant.: zoon van Siebout Wopkes Buma en Idske Siebouts; geh. 1 1717 Leentje Jurjens Rozee; geh. 2 1724 Johanna Bedt; burgemeester

commentaar
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: gemeld Ihno Dragt
boeknummer: 9627

commentaar

1744 sijn tot búrgermees: verkooren, W: Buma en C. van der Brúgh, elletúr H. Heijmans
naam: Brug, Klaas Pieters van der
sterfjaar: 1760
aant.: geh. 1719 Aukje Gosses Spannenburg; burgemeester

commentaar
boeknummer: 9627

idem
naam: Heimans, Heiman Ynses
doopdatum: 9-10-1707
sterfdatum: 23-6-1785
geboortejaar: 1707
aant.: geb. rond 1709; zoon van Ynse Heymans en Eva Bruining; geh.1734 Geertje Jansonius; koopman; verver

commentaar
boeknummer: 9627

idem
naam: Agema, Joost Ages
doopdatum: 4-9-1692
sterfdatum: 2-1-1751
geboortejaar: 1692
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Age Klases en Berber Harmens; burgemeester
echtgenoot: geh. Reneman, Fokeltje Harmens

commentaar
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: gemeld Ihno Dragt
boeknummer: 9628

commentaar

1748 sijn tot búrgermees: verkooren, J: Agema en H: Schaaf, elletúr H. Heijmans
naam: Schaaf, Hendrik
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1703; geh. 1728 Aafke Bierma, Harlingen; overl. na 1771; burgemeester

commentaar
boeknummer: 9628

idem
naam: Heimans, Heiman Ynses
doopdatum: 9-10-1707
sterfdatum: 23-6-1785
geboortejaar: 1707
aant.: geb. rond 1709; zoon van Ynse Heymans en Eva Bruining; geh.1734 Geertje Jansonius; koopman; verver

commentaar
boeknummer: 9628

idem
Boeknummer 9629
W.A.V.
4G
naam: Visser, Wieger Annes
sterfdatum: 13-12-1806
geboortejaar: 1739
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1739
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1764 Tromp, Wietske Michiels

commentaar
vindplaats: nu in Fries scheepvaart museum
type: Grafstenen
bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
plaats: Woudsend
boeknummer: 9629

commentaar

W.A.V.
4G
naam: Jong, Willem Sjoerds de
geb.datum: 2-10-1790
doopdatum: 17-10-1790
sterfdatum: 19-10-1816
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjoerd Willems en Trijntje Sjoerds

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goenga
boeknummer: 9630

commentaar

Willem Sjoerds is gebooren den 2 october 1790
Boeknummer 9631
Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick ontslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren
naam: Tenninck, Roelof Johannes
sterfdatum: 13-6-1650
geboortejaar: 1618
godsdienst: hervormd
aant.: dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9631

commentaar

Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick ontslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren
Boeknummer 9632
Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix  bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen
naam: Dix, Jochem Bernards
geb.datum: 12-2-1735
doopdatum: 16-2-2016
sterfdatum: 16-2-1785
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bernardus Dix en Margareta Schaasberg; dominee
vader: met inscriptie

Wapen: wapen1383


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9632

commentaar

Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen
naam: Boelens, Aise Boeles van
geb.datum: 28-8-1694
sterfdatum: 16-6-1782
godsdienst: hervormd
aant.: raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Lycklama a Nijeholt, Rinske Aukes
echtgenoot: geh. 1754 Idsinga, Ena Romelia Sakes van

Wapen: wapen0383


Wapen: wapen0850


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk van Kortezwaag
type: Rouwborden
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 9633

commentaar

Ayso van Boelens, Olterterp 1694 - 1782 gehuwd met Ena Romelia Van Idsinga 1729 - 1795

hunne dochter Ypkjen Hillegonda van Boelens 1756 - 1789 gehuwd met Reinhard baron van Lynden 1742 - 1819
naam: Idsinga, Ena Romelia Sakes van
geb.datum: 10-10-1729
sterfjaar: 1795
godsdienst: hervormd
aant.: overl. 1795 Oud Beets
echtgenoot: geh. 1754 Boelens, Aise Boeles van

commentaar
boeknummer: 9633

idem
naam: Boelens, Hillegonda Iepkje Aises van
geb.datum: 17-5-1724
sterfdatum: 16-3-1749
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1778 Overney, Johannes

Wapen: wapen0488


commentaar
boeknummer: 9633

idem
naam: Lijnden, Reinhard Frans Godards van
geb.datum: 6-5-1742
sterfdatum: 26-1-1819
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Godard van Lijnden en Constantina Isabella van der Meulen; grietman Opsterland 1782-1795
echtgenoot: geh. 1778 Boelens, Iepkje Hillegonda Aises van
echtgenoot: geh. 1797 Aebinga van Humalda, Catharina Johanna Binnerts van

commentaar
boeknummer: 9633

idem
Boeknummer 9634
... iuly ... saa... ... obiit ... Iohannes Owney sen... ...tes hujus pagi
naam: Overney, Johannes
geboortejaar: 1576
sterfjaar: 1629
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1576; stud. Franeker 1593; dominee; uit Warendorp afkomstig

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9634

commentaar

... iuly ... saa... ... obiit ... Iohannes Owney sen... ...tes hujus pagi
Boeknummer 9635
Ao 1782 tussen den 9 en 10 october is in den heere gerust Rigtje Geerts wedu Rimmer Lammerts oud 81 jaar legt alhier begraven
naam: Richtje Geerts
sterfdatum: 9-10-1782
geboortejaar: 1701
echtgenoot: geh. 1728 Riemer Lammerts

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9635

commentaar

Ao 1782 tussen den 9 en 10 october is in den heere gerust Rigtje Geerts wedu Rimmer Lammerts oud 81 jaar legt alhier begraven
naam: Riemer Lammerts
geboortejaar: 1699
aant.: geb. rond 1699; overl. na 1749; koopman; schipper
echtgenoot: geh. 1728 Richtje Geerts

commentaar
boeknummer: 9635

idem
Boeknummer 9636
Ao 1699 den 18 7ber is in den heere christelijk ontslapen den eerwaerdigen godsaligen do Nicolaes Offringa in leven getrouw dienaer des goddeliken woorts tot Haskerdijken out 52 iaeren en leit [hier] begraven
naam: Offringa, Klaas Luitjens
sterfdatum: 18-9-1699
geboortejaar: 1647
aant.: dominee; uit Groningen

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9636

commentaar

Ao 1699 den 18 7ber is in den heere christelijk ontslapen den eerwaerdigen godsaligen do Nicolaes Offringa in leven getrouw dienaer des goddeliken woorts tot Haskerdijken out 52 iaeren en leit [hier] begraven
Boeknummer 9637
...
Soo cloeck en vrij  ... deucht gunst minnelijcke seden 
Een harder bij gods volck is eerlangh verblijven deden
Niet eerder als seer grijs waer Tenninck hier geleijt
Daer hij vroegh rust van me... ...
en Christus comst v... ...
naam: Tenninck, Cornelis Roelofs
sterfdatum: 26-8-1677
aant.: onduidelijk; geh. Aurelia van Hillema
vader: met inscriptie

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9637

commentaar

...
Soo cloeck en vrij ... deucht gunst minnelijcke seden
Een harder bij gods volck is eerlangh verblijven deden
Niet eerder als seer grijs waer Tenninck hier geleijt
Daer hij vroegh rust van me... ...
en Christus comst v... ...
Aantal objecten gevonden: 54