Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb inmiddels 9838 ingevoerd in een database, waarvan 3402 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 84 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten te bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Sjoukje Haitses
geb.datum:
doopdatum: 01-11-1716
sterfdatum:
aant.: dochter van Haitse Douwes and Jetske Lammers; gehuwd 1743 Jorrit Jacobs;
vindplaats: bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bergum
aantekening: https://www.invaluable.com/
boeknummer: 9895

Sjoukien Haitses
naam: Tjipke Teens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: bestekset, vork en lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: privébezit
boeknummer: 9896

TT
Boeknummer 9897; foto: Nykle Dijkstra
Anno TT 1743

Wit ge wat
naam: Tjipke Teens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: houten mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
boeknummer: 9897

Anno TT 1743

Wit ge wat
Boeknummer 9898; foto: Hans Zijlstra
Swaentien Idema 1667
naam: Idema, Zwaantje Innes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1673
aant.: dochter van Inne Harmens Idema en Elisabeth van Botnia; ;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kortehemmen
boeknummer: 9898

Swaentien Idema 1667
Boeknummer 9899; foto: Sylvia Binch-Talma
IT
IP

1648
naam: Iepe Tjepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jetske Pieters;
vindplaats: Kleine Bredeplaats 20
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9899

IT
IP

1648
naam: Jetske Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Iepe Tjepkes;
boeknummer: 9899

idem
Boeknummer 9900
PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Pieter Heerkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Gretske Paulus;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9900

PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Gretske Paulus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Pieter Heerkes;
boeknummer: 9900

idem
Boeknummer 9902; foto: www.marktplaats.nl
1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
naam: Baar, Jeltje Hettes
geb.datum: 11-04-1726
doopdatum: 14-04-1726
sterfdatum: 07-03-1794
aant.: dochter van Hette Pieters Baar en Richtje Tjebbes; gehuwd Watse Hielkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9902

1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
Boeknummer 9903; foto: Jaap Schaaf / Hogenoorden
Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Koldijk, Trijntje Martens
geb.datum: 14-08-1784
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1807
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9903

Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Hem, Gjalt Sjoerds van der
geb.datum: 19-06-1776
doopdatum: 08-05-1806
sterfdatum: 06-12-1824
aant.: gehuwd 1804 Trijntje Martens;
boeknummer: 9903

idem
Boeknummer 9904; foto: Maikel Galama
S:S.
S:S.
naam: Sprong, Sjoerd Ulbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1629
aant.: zoon van Ulbe W. Sprong en Jetske Sjoerds Auckama; gehuwd Sietske Tjepkes Siccama;
vindplaats: boerderij Wieuwwens
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9904

S:S.
S:S.
naam: Siccama, Sietske Tjepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1638
aant.: dochter van Tjepke Ieges van Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; gehuwd Sjoerd Ulbes Sprong;
boeknummer: 9904

idem
Boeknummer 9905
ISR
Anno 1648
naam: Jan Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Schelte Reinders; eigenaar van De Brol
vindplaats: vermoedelijk van boerderij De Brol
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hallum
boeknummer: 9905

ISR
Anno 1648
naam: Schelte Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: boer in Klooster Anjum
boeknummer: 9905

idem
naam: Wiersma, Wiepkje Folkerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-11-1826
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterend
boeknummer: 9906

W V
1802

Gerritje Gerbens Landstra is geboren den 25 novb 1824
naam: Meer, Johannes Baukes van der
geb.datum: 10-09-1809
doopdatum: 24-09-1809
sterfdatum: 20-08-1845
aant.: zoon van Bauke Siebrens en Joukje Willems;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wons
aantekening: notarishuis arnhem
boeknummer: 9907

Johannes Boukes is gebooren den 10 september 1809

Jarig Jacob Elselo geboren 8 augustus 1945
naam: Kingma, Gerrit Yntes
geb.datum: 29-12-1770
doopdatum: 06-01-1771
sterfdatum:
aant.: zoon van Ynte Broers Kingma en Tetje Gerrits; overleden voor 1774
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
aantekening: notarishuis Arnhem
boeknummer: 9908

Gerrijt IJntes Kingma is geboren den 29 desember 1770
naam: Sybenga, Minke Jans
geb.datum: 08-03-1790
doopdatum: 28-03-1790
sterfdatum: 29-09-1869
aant.: dochter van Jan Jacobs Sybenga en Sjoukje Tjeerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 9909

Minke Jans geboren den 8 maart 1790
naam: Loo, Albrecht Alberts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Albert van Loo en Dieuwertje van Cranenbroeck; gehuwd Maria Pieters Zwinkers; uit Dordrecht;
vindplaats: rouwbord op een veiling
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: plaatsnaam onzeker
boeknummer: 9910

Loo Zwenters
Eemskerc Diemen

Aylva Thema
Mockema Foppinga

De heer Damas van Loo in leuen overste luitenant ende capetain van een der friesche regementen te voet obijt 15 januarij 1666 aetatis suae 61

Myl Craiestien
Alblas De Yevde

Loo Eemskerc
Kerckwer Hereman
naam: Zwinters, Maria Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Albrecht Alberts van Loo;
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Dirk van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Geertruide van Diemen;
boeknummer: 9910

idem
naam: Diemen, Geertruida van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Dirk van Eemskerck;
boeknummer: 9910

idem
naam: Aylva, Tjaard Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1545
aant.: zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watses van Walta; gehuwd 1 Ulbet Ulbes Thema; gehuwd 2 Rinske Ottes van Galama; overleden 1532 volgens Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Thema, Ulbet Ulbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-03-1532
aant.: gehuwd Tjaard Epes van Aylva; overlijden 1542 in Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Mockema, Ernst Taekes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke van Oenema en Doetje van Holdinga; gehuwd 1 Luipkje van Bolta; gehuwd 2 Anna Hessels van Foppinga;
boeknummer: 9910

idem
naam: Foppinga, Anna Hessels van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hessel van Foppinga en Froukje van Eminga; gehuwd Ernst van Mockema;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Damas Arends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1666
aant.: zoon van Arend van Loo en Hester van Aylva; gehuwd 1 1642 Cornelia van Abcoude van Meerthen; gehuwd 2 1655 Doetje van Burmania;
boeknummer: 9910

idem
naam: Mijle, Cornelis van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Onbekend van Craistein;
boeknummer: 9910

idem
naam: Craistein, Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Cornelis van der Mijle;
boeknummer: 9910

idem
naam: Alblas, Jan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria de Jeude;
boeknummer: 9910

idem
naam: Jeude, Maria de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jan van Alblas;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Gerrit Albrechts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1561
aant.: zoon van Albrecht Alberts van Loo en Maria Pieters Zwinkers; gehuwd 1518 Margriet van Eemskerck; geboren rond 1493; raad, rentemeester, generaal
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Margriet van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1518 Gerrit Albrechts van Loo; geboren rond 1495
boeknummer: 9910

idem
naam: Kerckwerve, Josias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Machteld van Heerman;
boeknummer: 9910

idem
naam: Heerman, Machteld van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Josias van Kerckwerve;
boeknummer: 9910

idem
Boeknummer 9911
Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als `t voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
naam: Keverling, Petrus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 24-07-1664
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacobus Keverling en Antje Pieters; gehuwd 1 1694 Aukje Hoytsma; gehuwd 2 1705 Anke Hanses; overleden voor 1726; chirurgijn
vindplaats: glas in lood raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: uit programma Tussen Kunst en Kitsch
boeknummer: 9911

Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als 't voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
Boeknummer 9912
Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 20-10-1787
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1788
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: museum Harlingen
boeknummer: 9912

Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
Boeknummer 9913
Claes Idserts Nidam
naam: Nijdam, Klaas Idserts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Idsert Willems Nijdam en Sibbeltje Klases; geboren rond 1645
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Grouw
aantekening: catalogus De Zwaan
boeknummer: 9913

Claes Idserts Nidam
Boeknummer 9914
Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Salverda, Siebe Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Otte Siebes Salverda en Liesbeth Jans Trompetter; gehuwd 1762 Grietje Jans Persijn; geboren rond 1728; wolkammer; koopman
vindplaats: tegeltableau
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit Tussen kunst en kitsch
boeknummer: 9914

Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Keizer, Siemen Iedes
geb.datum:
doopdatum: 30-06-1775
sterfdatum: 14-06-1786
aant.: gehuwd 1774 Aafke Siebes; geboren rond 1749
boeknummer: 9914

idem
Boeknummer 9915
Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen...  van Barrehuis ingen...  bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
naam: Paulus Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1599
aant.: landmeter
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9915

Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen... van Barrehuis ingen... bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
Boeknummer 9916
Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ...  sator clarris olt 26 [iaer] en leit hier begraven
naam: Pier
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9916

Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ... sator clarris olt 26 [iaer] en leit hier begraven
Boeknummer 9917; foto: Fries Museum
Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
naam: Lamsweer, Cornelia van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Tjaard Cruissel;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9917

Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
Boeknummer 9918; foto: Friesch Museum
Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jannetta Isabella George Wilkes thoe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1735
aant.: dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; gehuwd 1692 Sikke Johannes van Goslinga; geboren rond 1669;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: plaats vermoedelijk Dongjum
boeknummer: 9918

Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
Boeknummer 9919; foto: Fries Museum
En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
naam: Doutzen Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9919

En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
Boeknummer 9920; foto: Fries Museum
Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9920

Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
Boeknummer 9921; foto: Fries Museum
Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Fijnia, Teuntje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Jacob Pieters; geboren rond 1699; overleden rond 1773
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9921

Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
boeknummer: 9921

idem
Boeknummer 9922; foto: Fries Museum
ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
naam: Rixt Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Engelbert Arends van Boeymer;
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9922

ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
Boeknummer 9923; foto: Fries Museum
Upko G. van Burmania 1596
naam: Burmania, Oepke Heres van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1615
aant.: zoon van Here Douwes van Burmania en Froukje Siebrens van Stinstra; gehuwd Rinske Jurjens van Roorda; lid verbond der edelen
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Stiens
aantekening: vermoedelijk Stiens
boeknummer: 9923

Upko G. van Burmania 1596
Boeknummer 9924; foto: Fries Museum
Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
naam: Wiebren Siebrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Ebel Wessels; gehuwd 2 Ytje Ijsbrands; gemeentesecretaris 1691-1716
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Kollum
boeknummer: 9924

Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
Boeknummer 9925; foto: Fries Museum
Willem Dercks Wassenaer
naam: Wassenaar, Willem Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: tabaksdoos Fries Museum
type: Dozen, potten en kannen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9925

Willem Dercks Wassenaer
naam: Popta, Tietje Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mesheft
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9926

Tietke Wopkis Popta
Boeknummer 9927; foto: Fries Museum
Sicco Haakma scheepen 1792
naam: Haakma, Sikke Hermans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1817
aant.: zoon van Herman Haakma en Trijntje Rijpma; gehuwd 1 1765 Cornelia Clasina van der Hegge; gehuwd 2 Hiltje Meins; gehuwd 3 1807 Anna Weidema; schepen; horlogemaker
vindplaats: raadsteken
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9927

Sicco Haakma scheepen 1792
Boeknummer 9928; foto: Fries Museum
In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794. 

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Tamminga, Jelle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1758 Martha Woortmans; gebooren rond 1724; chirurgijn; burgemeester
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9928

In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794.

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Wassenaar, Feike Beerts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1722
sterfdatum:
aant.: zoon van Beert Arjens Wassenaar en Kunske Feikes; gehuwd 1 1747 Sietske Lucas Salverda; gehuwd 1776 Doetje Meinsma; vroedsman; burgemeester
boeknummer: 9928

idem
naam: Wytema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 31-08-1738
sterfdatum: 17-08-1808
aant.: zoon van Hans Hanses Wytema en Aagtje Douwes Douma; gehuwd 1768 Jetske Draitsma; geboren rond 1743
boeknummer: 9928

idem
Boeknummer 9929; foto: Fries Museum
De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Smeding, Harmen Ritskes
geb.datum:
doopdatum: 05-01-1755
sterfdatum: 07-01-1844
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; gehuwd 1 1781 Gerritje Koumans; gehuwd 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
vindplaats: zilveren boetebus
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9929

De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Wielinga van Scheltinga, Everhardus Epeus Piers
geb.datum:
doopdatum: 04-02-1770
sterfdatum: 27-03-1844
aant.: zoon van Pierius van Scheltinga en Sjoerdje Hixenius; notaris
boeknummer: 9929

idem
Boeknummer 9930; foto: André Buwalda
1664

Homminga Buwalda
naam: Homminga, Auke Sjoukes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-04-1651
aant.: gehuwd 1616 Sjoerdje Ulbes van Buwalda; geboren rond 1565
vindplaats: Eemswouderlaan
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9930

1664

Homminga Buwalda
naam: Buwalda, Sjoerdje Ulbes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1634
aant.: dochter van Ulbe Tjeerds Buwalda en Baukje Hanses Stapert; gehuwd 1616 Auke Sjoukes van Homminga; geboren rond 1596
boeknummer: 9930

idem
Boeknummer 9931; foto: Hannemahuis
Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Templar, Frans Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1633 Yfke Johannes Tjesma;
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9931

Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Ids Lieuwes
geb.datum: 29-01-1738
doopdatum: 31-01-1738
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Idses en Rinske Fokkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9932

Anno 1738 den 29 jannuwaris is gebooren Ids Lieuwes op een woensdag morgens.
naam: Meer, Aafke Tjeerds van der
geb.datum: 15-09-1773
doopdatum: 24-11-1773
sterfdatum: 17-04-1827
aant.: dochter van Tjeerd Jans en Liekeltje Douwes; gehuwd 1794 Tjalke Reinders van der Meer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Ferwoude
boeknummer: 9933

Afke Tjeerds is geboren op een maandag morgen om 5 uur de 15 september 1773
naam: Wey, Pieter Joukes van der
geb.datum: 28-03-1762
doopdatum: 28-03-1762
sterfdatum: 20-12-1812
aant.: zoon van Jouke Popkes en Froukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Blauwhuis
boeknummer: 9934

Pijtter Joukis is gebooren den 28 maart 1762 en Is geforremd In Emmerik den 2 junij 1783

en is geforemd den 2 September

1836 den 9 september is geboren Pieter Wopkes van der Wey
naam: Antonides, Anthonie Sakes
geb.datum:
doopdatum: 09-07-1741
sterfdatum: 12-10-1810
aant.: zoon van Sake Floris en Sara Antonides; gehuwd 1789 Aaltje Hendriks Brouwer; bakker; vroedsman
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9935

In plaats van W. Nauta is tot vroedsm &kor A.S. Antonides den 29 maij 1793 5 elect= Ch. de Malje
naam: Nauta, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Johanna Schultz; medisch doctor; burgemeester
boeknummer: 9935

idem
naam: Maljé, Christiaan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9935

idem
naam: Schaap, Hendrik Jans
geb.datum: 04-04-1792
doopdatum: 15-04-1792
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Lolkes en Geertje Hindriks; vermoedelijk omgekomen in Rusland
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
aantekening: notarishuis Arnhem; zilversmid Hendrik Braam IJsbrechtum
boeknummer: 9936

Hendrik Jans Schaap is geboren den 4 april 1792
naam: Jacob Aukes
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: notarishuis Arnhem: zilversmid Ate Scheversteijn Leeuwarden
boeknummer: 9937

Jacobus Aukes is gebooren den 22 febreuarius anno 1750
naam: Cramer, Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Grietje Siebrens; geboren rond 1752; brouwer; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: zilversmid onbekend; notarishuis Arnhem; jaartal mogelijk 1777
boeknummer: 9938

C:J:K: G:S: 1757
naam: Grietje Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Cornelis Jans Kramer;
boeknummer: 9938

idem
Boeknummer 9939; foto: Hans Zijlstra
Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
naam: Hannema, Sjoukje Jans
geb.datum: 22-07-1778
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Hannema en Antje Scheltema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9939

Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
Boeknummer 9940; foto: liveauctioneers.com
Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Ende, Eetske Wietses van der
geb.datum: 12-10-1792
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1848
aant.: dochter van Wietse Johannes van der Ende en Afke Jacobs Dijkstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oldeboorn
aantekening: https://www.liveauctioneers.com/
boeknummer: 9940

Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Jan Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1650 Corneliske Gerbens; geboren rond 1625; wever
vindplaats: kroonluchter
type: Kroonluchter
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
aantekening: https://stamgent.be/nl_be/collectie/kunstwerken/00351; eigendom linnen en dopjesweversgilde van Franeker; met vier familiewapens
boeknummer: 9941

Ian Hoeytes gekometerde ende eerste ovderman vant weewers gilt 1656, Tietse Sickes gekometerde en fender vant weewers gilt 1656. Sidts Rvierdts gekometerde en fender vant weewers gilt 1656 Johannes Ioris Solla gekometerde en fender vant weewers gilt 1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
boeknummer: 9941

idem
naam: Sieds Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Doetje Wiebes; gehuwd 2 1653 Anskje Wiebes; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
naam: Solla, Johannes Joris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1651 Haske Hendriks Duinterp; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
Boeknummer 9942; foto: Fries Museum
Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Fontein, Jurjen Klases
geb.datum: 12-08-1649
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1716
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1671 Atje Pieters de Adam;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9942

Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Adam, Atje Pieters de
geb.datum: 04-07-1652
doopdatum:
sterfdatum: 01-07-1721
aant.: dochter van Pieter Jacobs en Maaike Klases; gehuwd 1671 Jurjen Klases Fontein;
boeknummer: 9942

idem
Boeknummer 9943; foto: Fries Museum
Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Fontein, Reinder Klases
geb.datum: 18-01-1654
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1727
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1686 Tetje Dirks; doopsgezind leraar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9943

Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Tetje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1686 Reinder Klases Fontein;
boeknummer: 9943

idem
Boeknummer 9944; foto: Fries Museum
Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Riemer Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kistmaker; in 1672 in Hallum genoemd als vader
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9944

Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Sippe Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1771
aant.: zoon van Anne Pieters en Jetske Sippes; gehuwd 1718 Trijntje Romkes; geboren rond 1693; schipper
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Makkum
boeknummer: 9945

Int jaer 1718 den 10 maert is getrout Sippe Annes en Trintie Romkes
naam: Trijntje Romkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Sippe Annes; geboren rond 1695
boeknummer: 9945

idem
Boeknummer 9946; foto: Fries Museum
Bavck Wygara zyn wyf 1617
naam: Wygara, Baukje Wopkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-02-1618
aant.: dochter van Wopke Douwes Wygara; gehuwd Sjouke Ruurds Bants;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9946

Bavck Wygara zyn wyf 1617
Boeknummer 9947; foto: Fries Museum
1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
naam: Teunis Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9947

1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
Boeknummer 9948; foto: Fries Museum
Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Posthumus, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Catharina Wesselius; geboren rond 1662; overleden november 1714; deurwaarder
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9948

Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Wesselius, Catharina Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Johannes Posthumus; geboren rond 1664; uit Emden
boeknummer: 9948

idem
Boeknummer 9949; foto: Fries Museum
Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Wesselius, Harmen Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1731
aant.: zoon van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Grietje Harmens Valck; uit Emden; dominee
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9949

Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Valck, Grietje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Hermannus Wesselius; geboren rond 1664; uit Harlingen
boeknummer: 9949

idem
Boeknummer 9950; foto: Fries Museum
Roelef Harmens 1615
naam: Roelof Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1595 Rinske Hanses Lens; geboren rond 1570
vindplaats: koperen plaat met jaarkalender
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9950

Roelef Harmens 1615
Boeknummer 9951; foto: www.marktplaats.nl
Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Visser, Baukje Siemens
geb.datum: 09-03-1798
doopdatum: 24-03-1798
sterfdatum: 25-03-1863
aant.: dochter van Siemen Tjerks en Rinske Joukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Uitwellingerga
boeknummer: 9951

Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Hemmema, Doeke Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-07-1698
aant.: zoon van Sierk Sikkes van Hemmema en Liesbeth Lucas Jarges; gehuwd 1633 Barbara Erntreuter Von Hoffreyt; officier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Berlikum
boeknummer: 9952

[Anno 1698 den 15 july sterf Doecke van Hemmama .... 95 iaer]

Hemmema Poppema Gratnia Decama Bootsma Camstra Faetsma...

... Jarges ...
naam: Hemmema, Doeke Hettes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hette van Hemmema en Ebel Rienks van Juwsma; Gehuwd Baukje Foppes van Popma;
boeknummer: 9952

idem
naam: Popma, Baukje Foppes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Foppe van Popma en Wilsk van Gerbranda; gehuwd Doeke Hettes van Hemmema;
boeknummer: 9952

idem
naam: Gratinga, Sikke Bokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bokke Rienks van Burmania en Hiltje Eelsma; gehuwd 1 Ietje van Dekema; gehuwd 2 Gatske Epes van Aylva; gehuwd 3 Popkje Siebrens van Bonga; overleden rond 1540
boeknummer: 9952

idem
naam: Dekema, Ietje Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Juw van Dekema en Catryn van Hottinga; gehuwd Sikke van Gratinga; overleden voor 1520
boeknummer: 9952

idem
naam: Bootsma, Hessel Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sierk Remmersma en Geeltje Bootsma; gehuwd 1 Hiske van Camstra; gehuwd 2 Mary van Harinxma thoe IJlst; overleden rond 25 juli 1552
boeknummer: 9952

idem
naam: Camstra, Hiske Abes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Abbe Saskers van Camstra en Jel Douwes van Douma; gehuwd Hessel van Bootsma; overleden voor 1544
boeknummer: 9952

idem
naam: Phaesma, Balling
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Eenke Aykema; geboren rond 1490
boeknummer: 9952

idem
Boeknummer 9953; foto: Fries Museum
Jr :L : A : Æ : v Rengers 1761
naam: Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius Ulbes
geb.datum:
doopdatum: 24-10-1751
sterfdatum: 24-03-1811
aant.: zoon van Ulbe Albert Emilius van Rengers en Nicasia Daniels van der Haer; gehuwd 1794 Francina Godardina Constantia van Lynden; gedoopt in Leeuwarden; grietman Gaasterland 1785 - 1795; baljuw
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9953

Jr :L : A : Æ : v Rengers 1761
Boeknummer 9954; foto: www.marktplaats.nl
Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
naam: Hoitema, Aafke Pieters
geb.datum: 26-05-1758
doopdatum: 28-05-1758
sterfdatum: 15-10-1849
aant.: dochter van Pieters Idses Hoitema en Antje Berends; gehuwd 1784 Marten Tiemens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9954

Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
Boeknummer 9955; foto: Hannemahuis
Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
naam: Tuinhout, Haaie Wiebes
geb.datum: 17-08-1757
doopdatum: 24-08-1757
sterfdatum: 31-07-1811
aant.: zoon van Wiebe Tuinhout en Elisabeth Thijssen; gehuwd 1 1779 Jacomina van Rossum; gehuwd 2 1799 Riekje Lamsma;
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9955

Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
Boeknummer 9956; foto: Hannemahuis
Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Hingst, Herre Gaukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gauke Siebrands Hingst en Trijntje Broers;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9956

Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Broer Hoites
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum: 27-07-1763
aant.: zoon van Hoite Broers en Foekje Pieters Scheltema;
boeknummer: 9956

idem
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 10-03-1791
doopdatum:
sterfdatum: 04-07-1841
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9957

Eva Jans Fontein gebooren de 10 maart 1791
Boeknummer 9958; foto: Hannemahuis
Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Assies, Jan Jans
geb.datum: 08-07-1767
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9958

Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Arum, Pieter van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Dieuwke Theunis; geboren rond 1763
boeknummer: 9958

idem
naam: Ypma, Yep Fokkes
geb.datum:
doopdatum: 14-02-1782
sterfdatum: 28-05-1846
aant.: zoon van Fokke Yebs Ypma en Baukje Everts;
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Achlum
boeknummer: 9959

Yeb Fokkes Ypma
Boeknummer 9960; foto: Hannemahuis
Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
naam: Spannenburg, Doetje Lases
geb.datum: 29-12-1788
doopdatum: 25-01-1789
sterfdatum: 28-07-1865
aant.: dochter van Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands Osinga;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9960

Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
Boeknummer 9961; foto: Museum Opsterlân
1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
naam: Gaastra, Sjoerd Hendriks
geb.datum: 30-04-1806
doopdatum: 25-05-1806
sterfdatum: 10-04-1901
aant.: zoon van Hendrik Sjoerd Gaastra en Johanna Ferwerda; zilversmid
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Gorredijk
boeknummer: 9961

1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
naam: Buwalda, Klaas Jans
geb.datum: 05-04-1768
doopdatum: 17-04-1768
sterfdatum: 02-11-1801
aant.: zoon van Jan Buwalda en Trijntje Reitsma; gehuwd 1791 Tietje Swerms; armvoogd
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Burgwerd
boeknummer: 9962

1768 den 5 april is gebooren Claas Jans Buiwalda
Boeknummer 9964; foto: Melle Koopmans
... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb... 

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9964

... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb...

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Siebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
Boeknummer 9965; foto: Melle Koopmans
Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9965

Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9965

idem
Boeknummer 9966; foto: Hindrik de Jong
... mart is ... huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9966

... mart is ... huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9966

idem
Boeknummer 9967; foto: Huub van der Sanden
1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
naam: Wytsma, Ulbe Simkes
geb.datum: 09-05-1727
doopdatum: 09-05-1727
sterfdatum: 29-08-1808
aant.: zoon van Simke Lolles Wytsma en Trijntje Gelkes; gehuwd 1759 Trijntje Hoites;
vindplaats: herdenkingslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 9967

1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
Boeknummer 9968; foto: www.haffmansantiek.nl
1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gooitske Gerbens
geb.datum:
doopdatum: 29-01-1751
sterfdatum: 26-02-1751
aant.: dochter van Gerben Jacobs en Antje Sjoerds; doopnaam Gudula
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hartwerd
aantekening: zilversmid Laurens Jacobs Ringnalda van Bolsward
boeknummer: 9968

1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gerben Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Antje Sjoerds; geboren rond 1725
boeknummer: 9968

idem
naam: Hoite Jelles
geb.datum: 19-05-1718
doopdatum: 19-05-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Jelle Hoites en Baukje Pieters; gehuwd 1741 Baukje Klases de Jager;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9969

1718 den 19 mayüs is gebooren Hoyte Jelles
naam: Bierma, Jan Hessels
geb.datum: 18-04-1802
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1859
aant.: zoon van Hessel Idses Bierma en Antje Watses Douma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Holwerd
boeknummer: 9970

Jan Hessels Bierma is gebooren den 18 april 1802
Boeknummer 9971; foto: privé
1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Tjeerdema, Luitjen Ulbes
geb.datum: 08-03-1749
doopdatum: 09-03-1749
sterfdatum: 12-05-1823
aant.: zoon van Ulbe Tjeerds en Grietje Pieters; gehuwd 1781 Ytske Sjerps Hoogterp;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Zurich
aantekening: volgens Tresoar geboren 7-3-1749
boeknummer: 9971

1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Fenema, Jan Baniers
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1737
sterfdatum:
aant.: zoon van Banier Jans en Sjoukje Annes; gehuwd 1778 Antje Ekkes; uurwerkmaker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Nijehaske
boeknummer: 9972

Jan Beniers met Antje Ekkes getroud den 22 nov= 1778
naam: Antje Ekkes
geb.datum:
doopdatum: 10-04-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Ekke Cornelis en Wobbigje Geerts; gehuwd 1778 Jan Beniers; overleden na 1787
boeknummer: 9972

idem
Boeknummer 9973; foto: Chris Teulings
F T

1727
naam: Tichelaar, Frans Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-03-1736
aant.: gehuwd 1 1687 Antje Jans; gehuwd 2 1701 Jetske Franses; burgemeester; rentemeester; belastingontvanger
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 9973

F T

1727
Boeknummer 9974; foto: Chris Teulings
Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
naam: Scheltinga, Wiebe Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Wiebes Scheltinga en Aafke Luitjens; gehuwd 1681 Trijntje Jans (onzeker); geboren rond 1656?
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 9974

Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
Boeknummer 9975; foto: Rijksmuseum
Jacob Smidt den 7 november 1791
naam: Smit, Jacob Jans
geb.datum: 14-03-1773
doopdatum: 02-04-1773
sterfdatum: 20-04-1835
aant.: zoon van Jan Jacobs Smidt en Harmke Gerrits; gehuwd Anna Helena Grote; geboren te Leeuwarden; meester schrijnwerker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
aantekening: rijksmuseum
boeknummer: 9975

Jacob Smidt den 7 november 1791
Boeknummer 9976; foto: Rijksmuseum
Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
naam: Vries, Berend Hiddes de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-05-1680
aant.: gehuwd 1 1667 Eelkje Sierds; gehuwd 2 1671 Anna Jensma; officier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
boeknummer: 9976

Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
Boeknummer 9977; foto: Alamy Stock Photo
Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
naam: Reitsma, Klaas Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: lidmaat Leeuwarden 1677, uit Alkmaar; brouwer
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9977

Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
Boeknummer 9978; foto: Rijksmuseum
Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
naam: Roorda, Luitjen Popkes
geb.datum:
doopdatum: 20-11-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Popke Luitjens Roorda en Sjoukje Jans; gehuwd 1693 Iebeltje Siebrands Heerma;
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Franeker
boeknummer: 9978

Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
Boeknummer 9979; foto: Rijksmuseum
Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 28-03-1688
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma en Maaike Wiebes; gehuwd 1718 Pietje Sienes Algra; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9979

Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
Boeknummer 9980; foto: Maikel Galama
E.C.
1627
naam: Epe Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: 1615 in burgerboek; kastelein
vindplaats: gevelsteen Dijkstraat 42
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9980

E.C.
1627
Aantal objecten gevonden: 84