Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 76


Nieuwe objecten

Boeknummer 3085; foto: Frits Boschma
Ao 1661 den 1 april is gestorven Swobke Botma out 5 maanten 7 dagen

Ao 1664 den 26 marty is gesturven Reyn Botma out 13 dagen en leggen hier begraven
naam: Botma, Swobke Harmens
geb.datum: 10/24/1660
doopdatum: 10/28/1660
sterfdatum: 4/1/1661
aant.: dochter van Harmen Gabes Botma en Fokeltje Reins Hillema;
vindplaats: Geeuwkade 3; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: Werkgroep Historisch IJlst
boeknummer: 3085

Ao 1661 den 1 april is gestorven Swobke Botma out 5 maanten 7 dagen

Ao 1664 den 26 marty is gesturven Reyn Botma out 13 dagen en leggen hier begraven
naam: Botma, Rein Harmens
geb.datum: 3/13/1664
doopdatum: 3/13/1664
sterfdatum: 3/26/1664
aant.: zoon van Harmen Gabes Botma en Fokeltje Reins Hillema;
boeknummer: 3085

idem
Boeknummer 9885
... ten zeedyck... ....

... Dow... ... bij ...

Anno 1720 ... Taekle Siercks [Tolsma] ... [oud in] sijn 51 iaar ...

Anno 1741 den ... [eer]baere Yttie [Iohans Crommedijck] ... [Taekle Siecks] Tolsma oud ...
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de dijk bij Zurich; nu in tuin Wijnaldum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Midlum
boeknummer: 9885

... ten zeedyck... ....

... Dow... ... bij ...

Anno 1720 ... Taekle Siercks [Tolsma] ... [oud in] sijn 51 iaar ...

Anno 1741 den ... [eer]baere Yttie [Iohans Crommedijck] ... [Taekle Siecks] Tolsma oud ...
naam: Douwe
aant.:
boeknummer: 9885

idem
naam: Tolsma, Taekle Sierks
geboortejaar: 1670
sterfjaar: 1720
aant.: zoon van Sierk Taekeles Tolsma en Joukje Iebeles Sinsma; gehuwd 1701 Ytje Johannes Crommedijck;
boeknummer: 9885

idem
naam: Crommedijck, Ytje Johannes
doopdatum: 1/18/1683
geboortejaar: 1678
sterfjaar: 1741
aant.: dochter van Johannes Crommedijck en Aafke Douwes;
boeknummer: 9885

idem
naam: Feddema, Hendrik Feddes
geb.datum: 9/1/1804
doopdatum: 10/14/1804
sterfdatum: 7/24/1830
aant.: zoon van Fedde Jentjes en Ypkje Pieters; Overleden in het Garnizoens Hospitaal te Antwerpen, België
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Johannesga
boeknummer: 9886

HIS

Hendrik Feddes is gebooren den 1 september 1804
naam: Koopmans, Watte Rientses
geb.datum: 3/16/1804
doopdatum: 4/15/1804
sterfdatum: 6/1/1859
aant.: zoon van Rients Pieters Koopmans en Beitske Alberts Alberda;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Offingawier
aantekening: www.marktplaats.nl
boeknummer: 9887

Watte Rientzes is geboren den 16 maart 1804

W. Tjeerdsma
naam: Heerma, Doekele Sjoerds
sterfdatum: 10/1/1671
geboortejaar: 1621
aant.: gehuwd 1650 Tietje Johannes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Willem Hansma cum suis
plaats: Deersum
boeknummer: 9888

Anno 1671 de 1 october is in den here gerust de eersame Doekle Sioerds Heerma synde out 50 iaeren en leit alhier begraven

Anno 1710 de 6 ... is inde here gerust de eerbare Tiedty Yohannis wed: Doekle Sioerds oudt 80 iaer ende leit alhier begraven

Anno ... october [is in den heere] ... hier begraven
naam: Tietje Johannes
geboortejaar: 1630
sterfjaar: 1710
aant.: gehuwd 1650 Doekele Sjoerds Heerma;
boeknummer: 9888

idem
naam: Onbekend
aant.:
boeknummer: 9888

idem
Boeknummer 9889; foto: museum Sneek
Op den 10 februarij 1803 is deesen doos door een geselchap liefhebberen tot Sneek op schaatzen laaten verhardrijden en aan Cornelis Ynses Reen van Cubaard als winner van 49 meededingers presend gedaan
naam: Reen, Cornelis Ynses
geb.datum: 5/10/1779
doopdatum: 5/10/1779
sterfdatum: 6/26/1848
aant.: zoon van Ynses Cornelis Reen en Hiskje Melis; gehuwd 1801 Jantje Meinderts Krul;
vindplaats: tabaksdoos; ijssouvenir
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kubaard
aantekening: archief koninklijk huis
boeknummer: 9889

Op den 10 februarij 1803 is deesen doos door een geselchap liefhebberen tot Sneek op schaatzen laaten verhardrijden en aan Cornelis Ynses Reen van Cubaard als winner van 49 meededingers presend gedaan
Boeknummer 9890; foto: www.marktplaats.nl
Klaske Aukes is geboren den 4 juni 1748 en overleden den 23 januarij 1826

KA 1768
naam: Graaf, Klaaske Aukes de
geb.datum: 6/4/1748
sterfdatum: 1/23/1826
aant.: dochter van Auke Willems en Reinou Aukes; gehuwd 1772 Ruurd Wiebrands Wartena;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Boornbergum
boeknummer: 9890

Klaske Aukes is geboren den 4 juni 1748 en overleden den 23 januarij 1826

KA 1768
Boeknummer 9891
GP TF
1737
naam: Gosse Piers
geboortejaar: 1711
aant.: gehuwd 1736 Tetje Feitses; geboren rond 1711; beurtschipper
vindplaats: Zuidkade 45
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 9891

GP TF
1737
naam: Tetje Feitses
geb.datum: 8/4/1713
sterfdatum: 6/10/1776
aant.: gehuwd 1736 Gosse Piers;
boeknummer: 9891

idem
Boeknummer 9892; foto: Frits Boschma
Ao 1614 de 29 septem sterf ...  

... Floris M[ircks] ... Bonnes ... den secretaris ter stede Ylst ...
naam: Abbema, Rinkje Floris
sterfdatum: 9/22/1614
geboortejaar: 1567
aant.: dochter van Floris Sipkes Abbema en Wietske Jorrits Wiarda; gehuwd Mirk Bonnes;
vindplaats: Geeuwkade 3; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: Werkgroep Historisch IJlst
boeknummer: 9892

Ao 1614 de 29 septem sterf ...

... Floris M[ircks] ... Bonnes ... den secretaris ter stede Ylst ...
naam: Abbema, Floris Mirks
geboortejaar: 1590
sterfjaar: 1658
aant.: zoon van Mirk Bonnes en Rinkje Floris Abbema; gehuwd Hielkje Floris; overleden voor 1660; stadssecretaris 1626-1657
boeknummer: 9892

idem
naam: Mirk Bonnes
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1630
aant.: zoon van Bonne Pieters en Aukje Mirks; gehuwd 1 Rinkje Floris Abbema; gehuwd 2 1617 Yke Scheltes; gehuwd 3 Ytje Everts; overleden na 1630; stadssecretaris 1613-1624
boeknummer: 9892

idem
naam: Biense Piers
doopdatum: 4/2/1713
geboortejaar: 1713
aant.: zoon van Pier Cornelis en Antje Bienses; gehuwd 1746 Trijntje Jacobs;
vindplaats: Waling Dijkstrastraat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Holwerd
boeknummer: 9893

BP. TJ.

1755
naam: Trijntje Jacobs
doopdatum: 11/6/1718
geboortejaar: 1718
aant.: dochter van Jacob Jans en Eva Samplonius; gehuwd 1746 Biense Piers;
boeknummer: 9893

idem
naam: Bakker, Haitse Atses
geb.datum: 3/6/1779
doopdatum: 3/14/1779
sterfdatum: 12/26/1826
aant.: zoon van Atse Haitses Bakker en Hitske Jetses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Tzum
boeknummer: 9894

Haitse Aetses is gebooren den 6 maert 1779
naam: Sjoukje Haitses
doopdatum: 11/1/1716
aant.: dochter van Haitse Douwes and Jetske Lammers; gehuwd 1743 Jorrit Jacobs;
vindplaats: bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bergum
aantekening: https://www.invaluable.com/
boeknummer: 9895

Sjoukien Haitses
naam: Tjipke Teens
geboortejaar: 1718
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: bestekset, vork en lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: privébezit
boeknummer: 9896

TT
Boeknummer 9897; foto: Nykle Dijkstra
Anno TT 1743

Wit ge wat
naam: Tjipke Teens
geboortejaar: 1718
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: houten mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
boeknummer: 9897

Anno TT 1743

Wit ge wat
Boeknummer 9898; foto: Hans Zijlstra
Swaentien Idema 1667
naam: Idema, Zwaantje Innes
sterfdatum: 10/17/1673
geboortejaar: 1655
aant.: dochter van Inne Harmens Idema en Elisabeth van Botnia; ;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kortehemmen
boeknummer: 9898

Swaentien Idema 1667
Boeknummer 9899; foto: Sylvia Binch-Talma
IT
IP

1648
naam: Iepe Tjepkes
aant.: gehuwd Jetske Pieters;
vindplaats: Kleine Bredeplaats 20
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9899

IT
IP

1648
naam: Jetske Pieters
aant.: gehuwd Iepe Tjepkes;
boeknummer: 9899

idem
naam: Pieter Heerkes
aant.: gehuwd 1741 Gretske Paulus;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9900

PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Greske Paulus
aant.: gehuwd 1741 Pieter Heerkes;
boeknummer: 9900

idem
Boeknummer 9902; foto: www.marktplaats.nl
1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
naam: Baar, Jeltje Hettes
geb.datum: 4/11/1726
doopdatum: 4/14/1726
sterfdatum: 3/7/1794
aant.: dochter van Hette Pieters Baar en Richtje Tjebbes; gehuwd Watse Hielkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9902

1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
Boeknummer 9903; foto: Jaap Schaaf / Hogenoorden
Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Koldijk, Trijntje Martens
geb.datum: 8/14/1784
sterfdatum: 5/10/1807
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9903

Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Hem, Gjalt Sjoerds van der
geb.datum: 6/19/1776
doopdatum: 5/8/1806
sterfdatum: 12/6/1824
aant.: gehuwd 1804 Trijntje Martens;
boeknummer: 9903

idem
Boeknummer 9904; foto: Maikel Galama
S:S.
S:S.
naam: Sprong, Sjoerd Ulbes
sterfdatum: 6/6/1629
geboortejaar: 1575
aant.: zoon van Ulbe W. Sprong en Jetske Sjoerds Auckama; gehuwd Sietske Tjepkes Siccama;
vindplaats: boerderij Wieuwwens
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9904

S:S.
S:S.
naam: Siccama, Sietske Tjepkes
sterfdatum: 10/22/1638
geboortejaar: 1571
aant.: dochter van Tjepke Ieges van Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; gehuwd Sjoerd Ulbes Sprong;
boeknummer: 9904

idem
Boeknummer 9905
ISR
Anno 1648
naam: Jan Scheltes
aant.: zoon van Schelte Reinders; eigenaar van De Brol
vindplaats: vermoedelijk van boerderij De Brol
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hallum
boeknummer: 9905

ISR
Anno 1648
naam: Schelte Reinders
aant.: boer in Klooster Anjum
boeknummer: 9905

idem
naam: Wiersma, Wiepkje Folkerts
sterfdatum: 11/8/1826
geboortejaar: 1800
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterend
boeknummer: 9906

W V
1802

Gerritje Gerbens Landstra is geboren den 25 novb 1824
naam: Meer, Johannes Baukes van der
geb.datum: 9/10/1809
doopdatum: 9/24/1809
sterfdatum: 8/20/1845
aant.: zoon van Bauke Siebrens en Joukje Willems;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wons
aantekening: notarishuis arnhem
boeknummer: 9907

Johannes Boukes is gebooren den 10 september 1809

Jarig Jacob Elselo geboren 8 augustus 1945
naam: Kingma, Gerrit Yntes
geb.datum: 12/29/1770
doopdatum: 1/6/1771
aant.: zoon van Ynte Broers Kingma en Tetje Gerrits; overleden voor 1774
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
aantekening: notarishuis Arnhem
boeknummer: 9908

Gerrijt IJntes Kingma is geboren den 29 desember 1770
naam: Sybenga, Minke Jans
geb.datum: 3/8/1790
doopdatum: 3/28/1790
sterfdatum: 9/29/1869
aant.: dochter van Jan Jacobs Sybenga en Sjoukje Tjeerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 9909

Minke Jans geboren den 8 maart 1790
naam: Loo, Albrecht Alberts van
sterfjaar: 1525
aant.: zoon van Albert van Loo en Dieuwertje van Cranenbroeck; gehuwd Maria Pieters Zwinkers; uit Dordrecht;
vindplaats: rouwbord op een veiling
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: plaatsnaam onzeker
boeknummer: 9910

Loo Zwenters
Eemskerc Diemen

Aylva Thema
Mockema Foppinga

De heer Damas van Loo in leuen overste luitenant ende capetain van een der friesche regementen te voet obijt 15 januarij 1666 aetatis suae 61

Myl Craiestien
Alblas De Yevde

Loo Eemskerc
Kerckwer Hereman
naam: Zwinters, Maria Pieters
aant.: gehuwd Albrecht Alberts van Loo;
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Dirk van
aant.: gehuwd Geertruide van Diemen;
boeknummer: 9910

idem
naam: Diemen, Geertruida van
aant.: gehuwd Dirk van Eemskerck;
boeknummer: 9910

idem
naam: Aylva, Tjaard Epes van
sterfdatum: 5/12/1545
aant.: zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watses van Walta; gehuwd 1 Ulbet Ulbes Thema; gehuwd 2 Rinske Ottes van Galama; overleden 1532 volgens Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Thema, Ulbet Ulbes
sterfdatum: 3/24/1532
aant.: gehuwd Tjaard Epes van Aylva; overlijden 1542 in Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Mockema, Ernst Taekes van
aant.: zoon van Taeke van Oenema en Doetje van Holdinga; gehuwd 1 Luipkje van Bolta; gehuwd 2 Anna Hessels van Foppinga;
boeknummer: 9910

idem
naam: Foppinga, Anna Hessels van
aant.: dochter van Hessel van Foppinga en Froukje van Eminga; gehuwd Ernst van Mockema;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Damas Arends van
sterfdatum: 1/13/1666
geboortejaar: 1604
aant.: zoon van Arend van Loo en Hester van Aylva; gehuwd 1 1642 Cornelia van Abcoude van Meerthen; gehuwd 2 1655 Doetje van Burmania;
boeknummer: 9910

idem
naam: Mijle, Cornelis van der
aant.: gehuwd Onbekend van Craistein;
boeknummer: 9910

idem
naam: Craistein, Onbekend van
aant.: gehuwd Cornelis van der Mijle;
boeknummer: 9910

idem
naam: Alblas, Jan van
aant.: gehuwd Maria de Jeude;
boeknummer: 9910

idem
naam: Jeude, Maria de
aant.: gehuwd Jan van Alblas;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Gerrit Albrechts van
sterfdatum: 12/6/1561
geboortejaar: 1493
aant.: zoon van Albrecht Alberts van Loo en Maria Pieters Zwinkers; gehuwd 1518 Margriet van Eemskerck; geboren rond 1493; raad, rentemeester, generaal
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Margriet van
geboortejaar: 1495
sterfjaar: 1560
aant.: gehuwd 1518 Gerrit Albrechts van Loo; geboren rond 1495
boeknummer: 9910

idem
naam: Kerckwerve, Josias van
aant.: gehuwd Machteld van Heerman;
boeknummer: 9910

idem
naam: Heerman, Machteld van
aant.: gehuwd Josias van Kerckwerve;
boeknummer: 9910

idem
Boeknummer 9911
Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als `t voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
naam: Keverling, Petrus Jacobs
doopdatum: 7/24/1664
geboortejaar: 1664
aant.: zoon van Jacobus Keverling en Antje Pieters; gehuwd 1 1694 Aukje Hoytsma; gehuwd 2 1705 Anke Hanses; overleden voor 1726; chirurgijn
vindplaats: glas in lood raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: uit programma Tussen Kunst en Kitsch
boeknummer: 9911

Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als 't voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
Boeknummer 9912
Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 10/20/1787
sterfdatum: 2/5/1788
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: museum Harlingen
boeknummer: 9912

Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
Boeknummer 9913
Claes Idserts Nidam
naam: Nijdam, Klaas Idserts
geboortejaar: 1645
aant.: zoon van Idsert Willems Nijdam en Sibbeltje Klases; geboren rond 1645
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Grouw
aantekening: catalogus De Zwaan
boeknummer: 9913

Claes Idserts Nidam
Boeknummer 9914
Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Salverda, Siebe Ottes
geboortejaar: 1728
sterfjaar: 1780
aant.: zoon van Otte Siebes Salverda en Liesbeth Jans Trompetter; gehuwd 1762 Grietje Jans Persijn; geboren rond 1728; wolkammer; koopman
vindplaats: tegeltableau
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit Tussen kunst en kitsch
boeknummer: 9914

Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Keizer, Siemen Iedes
doopdatum: 6/30/1775
sterfdatum: 6/14/1786
geboortejaar: 1749
aant.: gehuwd 1774 Aafke Siebes; geboren rond 1749
boeknummer: 9914

idem
Boeknummer 9915
Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen...  van Barrehuis ingen...  bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
naam: Paulus Siemens
sterfdatum: 6/18/1599
aant.: landmeter
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9915

Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen... van Barrehuis ingen... bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
Boeknummer 9916
Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ...  sator clarris olt 26 [iaer] en leit hier begraven
naam: Pier
aant.:
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9916

Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ... sator clarris olt 26 [iaer] en leit hier begraven
Boeknummer 9917
Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
naam: Lamsweer, Cornelia van
aant.: gehuwd Tjaard Cruissel;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9917

Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
Boeknummer 9918; foto: Friesch Museum
Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jannetta Isabella George Wilkes thoe
sterfdatum: 2/8/1735
geboortejaar: 1669
aant.: dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; gehuwd 1692 Sikke Johannes van Goslinga; geboren rond 1669;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: plaats vermoedelijk Dongjum
boeknummer: 9918

Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
Boeknummer 9919; foto: Fries Museum
En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
naam: Doutzen Sjoerds
aant.:
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9919

En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
Boeknummer 9920; foto: Fries Museum
Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
naam: Jacob Pieters
geboortejaar: 1697
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9920

Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
Boeknummer 9921; foto: Fries Museum
Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Fijnia, Teuntje Dirks
geboortejaar: 1699
sterfjaar: 1773
aant.: gehuwd 1722 Jacob Pieters; geboren rond 1699; overleden rond 1773
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9921

Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Jacob Pieters
geboortejaar: 1697
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
boeknummer: 9921

idem
Boeknummer 9922; foto: Fries Museum
ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
naam: Rixt Sikkes
aant.: gehuwd Engelbert Arends van Boeymer;
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9922

ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
Boeknummer 9923; foto: Fries Museum
Upko G. van Burmania 1596
naam: Burmania, Oepke Heres van
sterfdatum: 6/4/1615
geboortejaar: 1537
aant.: zoon van Here Douwes van Burmania en Froukje Siebrens van Stinstra; gehuwd Rinske Jurjens van Roorda; lid verbond der edelen
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Stiens
aantekening: vermoedelijk Stiens
boeknummer: 9923

Upko G. van Burmania 1596
Boeknummer 9924; foto: Fries Museum
Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
naam: Wiebren Siebrands
sterfjaar: 1716
aant.: gehuwd 1 Ebel Wessels; gehuwd 2 Ytje Ijsbrands; gemeentesecretaris 1691-1716
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Kollum
boeknummer: 9924

Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
Aantal objecten gevonden: 40