Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 124


Nieuwe objecten

naam: Nauta, Siebrand Tietes
geb.datum: 7/8/1765
doopdatum: 7/8/1765
sterfdatum: 2/10/1790
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tiete Siebrens Nauta en Aaltje Klases Stienstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 7138

Sijbrandes Tiettes Nauta is gebooren den 9 juli 1765
Overleeden den 10 februari 1790
Boeknummer 9684
1729 Lolke Hylkes 

Durk Lolkes is gebooren den 30 maij Ao 1800 overleeden den 3 maij 1801

Zijmon Lolkes is gebooren den 5 desember 1803
naam: Lolke Hielkes
geboortejaar: 1699
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1724 Dieuwertje Douwes; geboren rond 1699
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: IJlst
boeknummer: 9684

1729 Lolke Hylkes

Durk Lolkes is gebooren den 30 maij Ao 1800 overleeden den 3 maij 1801

Zijmon Lolkes is gebooren den 5 desember 1803
naam: Durksz, Dirk Lolkes
geb.datum: 5/30/1800
sterfdatum: 5/3/1801
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Lolke Durks Durksz en Richtje Siemens Brouwer; overleden aan kinderpokken
boeknummer: 9684

idem
naam: Durksz, Siemen Lolkes
geb.datum: 12/5/1803
sterfdatum: 1/19/1866
aant.: zoon van Lolke Durks Durksz en Richtje Siemens Brouwer;
boeknummer: 9684

idem
Boeknummer 9685
Claas Jacobs Musch is gebooren 3 december 1793 tot Oudeboorn. Overleden 1835
naam: Musch, Klaas Jacobs
geb.datum: 12/3/1793
sterfdatum: 12/18/1835
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jacob Klases Musch en Liesbeth Hielkes Mulder; overleden op zee
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 9685

Claas Jacobs Musch is gebooren 3 december 1793 tot Oudeboorn. Overleden 1835
naam: Baard, Egbert Hobbes van
geb.datum: 10/6/1627
sterfdatum: 11/7/1669
aant.: zoon van Hobbe van Baerdt en Apollonia van Vierssen; gehuwd 1653 Aurelia van Hillama;
vindplaats: koperen plaat grafkelder
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
aantekening: Leeuwarder Courant
boeknummer: 9686

De heer Egbert van Baerdt 1669
naam: Eysinga, Frans Aedes van
sterfdatum: 9/3/1661
geboortejaar: 1594
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Aede van Eysinga en Foekje Jeltes van Eelsma; gehuwd 1623 Hielkje Tjallings van Eysinga; grietman Tietjerksteradeel 1622-1656; boer
vindplaats: grafkelder Eysinga
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
aantekening: Leeuwarder Courant 8-11-1938; verdwenen?
boeknummer: 9687

[Frans va Eysingha 1661]
naam: Camstra, Berber Tjallings van
doopdatum: 2/19/1697
sterfdatum: 1/12/1732
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Tjalling Homme Tjallings van Camstra en Juliana Agatha Hans Willems van Aylva; gehuwd 1730 Hans Willem Douwe Ernsts van Aylva; gedoopt in Leeuwarden
vindplaats: grafkelder Eysinga
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 9688

[Berber van Camstra 1732]
naam: Kooiker, Auke Dirks
doopdatum: 1/29/1758
geboortejaar: 1758
sterfjaar: 1789
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Dirk Reinders en Trijntje Tiemens;
vindplaats: oorspronkelijk in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: Dorpsbode 1 juli 1978
boeknummer: 9689

1789 den .. maius is Aeuke Dirks Kooiker overleden int 30 ste [iaars sines] ouderdoms ... begraven

No 21
naam: Johannes Oeges
geb.datum: 5/15/1710
aant.: gehuwd 1771 Eke Arends; overleden na 1771
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Witmarsum
aantekening: http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5187
boeknummer: 9691

Johannes Oeges geboren 15 mei 1710
Boeknummer 9692
Ao 1620 den 14 december sterf de edele iufrou Tet va Dovma huisfrou va den edelen erentveste Sijdts va Botnija grietman van Wijmbritzeradeel

Ao 1615 den 6 december is gestorve den edelen erentvesten Dovwe va Botnija

Ao 1613 den .. martij sterf den edelen deugtrijcke Iel van Botnija
naam: Douma, Tetje Douwes van
sterfdatum: 12/14/1620
aant.: dochter van Douwe Jankes van Douma en Tietje van Abbema; gehuwd 1571 Sieds Siedses van Botnia;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 9692

Ao 1620 den 14 december sterf de edele iufrou Tet va Dovma huisfrou va den edelen erentveste Sijdts va Botnija grietman van Wijmbritzeradeel

Ao 1615 den 6 december is gestorve den edelen erentvesten Dovwe va Botnija

Ao 1613 den .. martij sterf den edelen deugtrijcke Iel van Botnija
naam: Botnia, Sieds Siedses van
sterfdatum: 3/20/1615
aant.: zoon van Sieds Tjallings van Botnia en Baukje Abes van Camstra; gehuwd 1571 Tetje Douwes van Douma;
boeknummer: 9692

idem
naam: Botnia, Douwe Siedses
sterfdatum: 12/6/1615
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594
boeknummer: 9692

idem
naam: Botnia, Jeltje Siedses
sterfjaar: 1613
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma;
boeknummer: 9692

idem
naam: Netenus, Christianus Samuels
geb.datum: 9/27/1678
sterfdatum: 4/18/1743
aant.: gehuwd 1705 Johanna Verhoek; uit Gulpen; dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 9693

Den [18 april 1743 is in den] heere ontslapen ds Christianus Nethenus oudt 64 iaar en 6 maanden en 22 dagen na al voor en 37 ... vroom den dienst in dese plaatse waarges... te hebben en legt ... hier begraven

...
naam: Verhoek, Johanna Andries
geboortejaar: 1682
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Andries Verhoek en Judith du Chart; gehuwd Christianus Nethenusw; geboren rond 1682; overleden na 1744
boeknummer: 9693

idem
naam: Reitsma, Foeke Tjepkes
doopdatum: 11/23/1661
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjepke Foekes en Catalina Remmelts; gehuwd 1 Siebrigje Andries; gehuwd 2 1694 Aafke Siebrens; gehuwd 3 1697 Taetske Thomas Dotinga; gedoopt te Ferwerd; overleden mei 1734; ontvanger; landmeter; ingenieur
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 9694

A[o 173]4 ... ende ... ...os ... ont... ...n... ...er o... ... oudt ... ...den .... hier [begraven]
naam: Tichelaar, Riekje Iemes
geb.datum: 10/30/1733
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Ieme Freerks Tichelaar en Liesbeth Pieters Oldaans; gehuwd 1764 Daniël Tiboel;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Makkum
boeknummer: 9695

1733 den 30 october Is geboren Rykjen Ymes Tichelaar
Boeknummer 9696; foto: http://www.historieweststellingwerf.nl/
Aucks Auckus 1599
naam: Aukje Aukes
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Spanga
aantekening: http://www.historieweststellingwerf.nl/archeologie5.html
boeknummer: 9696

Aucks Auckus 1599
Boeknummer 9697
Riens Piters do 1595
naam: Riens Pieters
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Foudgum
boeknummer: 9697

Riens Piters do 1595
Boeknummer 9698; foto: Melle Koopmans
Int iaer ons heren M CCCC iun ses un negetich starf Feya Ieppama 

Int iaer MV en neghe op sinte Anthonis avet starf Sypt Iepama ein patr nr
naam: Oenema, Feie Ernsts
sterfjaar: 1496
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Ernst van Oenema en Froukje van Helbada; gehuwd Siebrigje van Jellinga; overleden juni 1496; noemt zich ook Jeppama
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westernijkerk
aantekening: wapen Goslinga
boeknummer: 9698

Int iaer ons heren M CCCC iun ses un negetich starf Feya Ieppama

Int iaer MV en neghe op sinte Anthonis avet starf Sypt Iepama ein patr nr
naam: Oenema, Siept Feies
sterfdatum: 1/17/1509
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie van Oenema en Siebrigje van Jellinga; gehuwd Rints van Foppinga; noemt zich ook Jeppama
boeknummer: 9698

idem
naam: Brechtje Brants
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tietjerk
aantekening: De Vrije Fries 2005
boeknummer: 9699

Brecht Brens d 1619
naam: Trijntje Pieters
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tietjerk
aantekening: De Vrije Fries 2005
boeknummer: 9700

Trin Piters W 1598
Boeknummer 9701; foto: Hugo Roosjen
Dees lepel is tot Enkhuisen gekogt
en met schaatsen over zee gebrogt 
door Sijbolt Heerts den 19 jan. 1763
naam: Hiemstra, Siebout Heerts
doopdatum: 11/6/1720
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1794
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heert Hielkes en Appolonia Siebouts; gehuwd 1745 Sietske Tjepkes van der Nagel;
vindplaats: winterlepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
aantekening: http://jacobroosjen.com/wat-is-een-ijslepel/
boeknummer: 9701

Dees lepel is tot Enkhuisen gekogt
en met schaatsen over zee gebrogt
door Sijbolt Heerts den 19 jan. 1763
Boeknummer 9702; foto: Haffmans antiek
De jonge heer Johannus Meinardus Meinerts 1679
naam: Meinerts, Johannes Meinardus
aant.:
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9702

De jonge heer Johannus Meinardus Meinerts 1679
Boeknummer 9703; foto: Auke Bult
...r en hier begraven Ao 1609
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de kerk; nu strekdam IJsselmeer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Molkwerum
boeknummer: 9703

...r en hier begraven Ao 1609
Boeknummer 9704; foto: balat.kikirpa.be
Jan Joukes is gebooren den 17 november 1740
naam: Jan Joukes
geb.datum: 11/17/1740
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Jouke Gerbens en Hiske Jans; gehuwd 1772 Anke Harmens; overleden na 1800
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Irnsum
aantekening: http://balat.kikirpa.be/
boeknummer: 9704

Jan Joukes is gebooren den 17 november 1740
Boeknummer 9705; foto: balat.kikirpa.be
Sieurte Willems is geboren den 24 october 1779 op een sundag morge te 3 uier
naam: Sjoerdje Willems
geb.datum: 10/24/1779
sterfdatum: 11/13/1806
aant.: dochter van Willem Klases en Dieuwke Tiemens; geboren te Baium
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Baijum
aantekening: http://balat.kikirpa.be/
boeknummer: 9705

Sieurte Willems is geboren den 24 october 1779 op een sundag morge te 3 uier
naam: Klaartje Sierks
doopdatum: 2/17/1726
geboortejaar: 1726
aant.: dochter van Sierk Willems en Dieuwke Johannes; gehuwd 1751 Durk Klases;
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Welsrijp
aantekening: http://www.veilinghuispeerdeman.nl/
boeknummer: 9706

Claarke Sierks 1774
Boeknummer 9707; foto: fotograaf Con van Staa
Annegje Hesseling gebooren den 18 sept. 1728
naam: Hesseling, Annigje Dirks
geb.datum: 9/18/1728
sterfdatum: 3/2/1807
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Dirk Jacobs Hesseling en Aaltje Klases Knoop; gehuwd 1768 Jan Dirks Brouwer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.veilinghuispeerdeman.nl/
boeknummer: 9707

Annegje Hesseling gebooren den 18 sept. 1728
Boeknummer 9708; foto: fotograaf Con van Staa
Gerrit W.C. Middagten gebooren den 15 febr 1715 overleden den 2 decb 1786
naam: Knoop, Gerrit Middagten Wopkes
geb.datum: 2/15/1735
sterfdatum: 12/2/1786
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wopke Klases Knoop en Dieuweke Gerrits Middagten; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.veilinghuispeerdeman.nl/
boeknummer: 9708

Gerrit W.C. Middagten gebooren den 15 febr 1715 overleden den 2 decb 1786
Boeknummer 9709; foto: http://www.famhuber.nl/
Pillegift voor jŘffer Lamberdina Henrietta HŘber geboren den 26 april 1768 van haar grootmoeder de wedŘwe van de borgemeester Lammert Hendrik Emmen
naam: Huber, Lamberdina Henrietta Harmens
geb.datum: 4/26/1768
doopdatum: 5/6/1768
sterfdatum: 5/18/1853
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Herman Ulrik Huber en Margaretha Barbara Emmen; gehuwd 1803 Jan Thomas Ferdinand Huguenin;
vindplaats: zilveren cabaret
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.famhuber.nl/
boeknummer: 9709

Pillegift voor jüffer Lamberdina Henrietta Hüber geboren den 26 april 1768 van haar grootmoeder de wedüwe van de borgemeester Lammert Hendrik Emmen
naam: Junius, Maria Jacoba Jacobs
geb.datum: 10/28/1701
sterfdatum: 4/21/1775
aant.: dochter van Jacob Junius en Margaretha Clant; gehuwd Lambert Henric Emmen;
boeknummer: 9709

idem
naam: Emmen, Lambert Hendrik Rudolfs
geb.datum: 1/5/1696
sterfdatum: 8/21/1763
aant.: zoon van Rudolf Emmen en Etta Catharina Werumeus; gehuwd 1 1722 Wibbina van Buttinga; gehuwd 2 1729 Maria Jacoba Junius; burgemeester
boeknummer: 9709

idem
naam: Buising, Reinder Geerts
geb.datum: 7/29/1743
doopdatum: 8/4/1743
sterfdatum: 7/23/1821
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Geert Reinders Buising en Gertje Oenes Kalkenstein; gehuwd 1766 Rinske Reiger;
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9710

Reinder Buising geboren den 29 Julij 1743
Boeknummer 9711; foto: Margriet Bakker
DB
1798
naam: Brouwer, Dirk Wopkes
geb.datum: 1/12/1769
sterfdatum: 12/21/1825
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wopke Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1804 Remelia Taekes Mesdag; goudsmid; grootvader van schilder Lourens Alma Tadema
vindplaats: onderkant beker Fries Museum
type: Bekers
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9711

DB
1798
Boeknummer 9712; foto: www.catharijneconvent.nl
S. Simon

ML SE

1655
naam: Lieuwkema, Meie Tietes
geboortejaar: 1629
sterfjaar: 1664
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tiete Reins Lieuwkema en Fokeltje Watses; gehuwd 1654 Sipkje Tjeerds Epema;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Makkum
aantekening: www.catharijneconvent.nl
boeknummer: 9712

S. Simon

ML SE

1655
naam: Epema, Sipkje Tjeerds
geboortejaar: 1631
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Tjeerd Hettes Epema en Baukje Pieters Ammama; gehuwd 1654 Meie Tietes Lieuwkema; geboren rond 1631
boeknummer: 9712

idem
naam: Bloemen, Femmigje Petrus Henricus
geb.datum: 12/3/1796
doopdatum: 12/3/1796
sterfdatum: 12/8/1820
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Petrus Henricus Bloemen en Maria Hendriks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
aantekening: www.catharijneconvent.nl
boeknummer: 9713

Femmigie Bloemen gebooren de 3 desembr 1796
naam: Kuipers, Izaak Dirks
geb.datum: 8/8/1811
sterfdatum: 4/19/1884
aant.: zoon van Durk Izaaks Kuipers en Saapje Jarigs Broersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9714

1811 den 8 aug. is geboren Ysak Durks Kuipers

D.Y. Kuipers geboren 5 febr. 1838

D.IJ. Kuipers geboren 2 mei 1894
naam: Kuipers, Izaak Dirks
geb.datum: 8/8/1811
sterfdatum: 4/19/1884
aant.: zoon van Durk Izaaks Kuipers en Saapje Jarigs Broersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9715

1811 den 8 aug. is geboren Ysak Durks Kuipers

Yzaak Durks Kuipers is geboren 5 sept 1864

Yz. Durks Kuipers is geboren 8 maart 1921
naam: Renema, Watse Taekes
geb.datum: 11/5/1734
doopdatum: 11/7/1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Taeke Wiemers Renema en Tjitske Watses van Asperen;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Marssum
boeknummer: 9716

Watse Taekes Renema geb. den 5 november 1734
Boeknummer 9717; foto: Anton Reepel
PH
naam: Pier Hessels
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1668
aant.: geboren rond 1598; koopman
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9717

PH
Boeknummer 9718; foto: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-sulver-erfgoed
Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Klaaske Dirks
geb.datum: 4/27/1703
aant.: mogelijk uit Stiens
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Collectie T.A. Hoogland
boeknummer: 9718

Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Werff, Dirk Joutes van der
geb.datum: 10/10/1792
sterfdatum: 10/10/1875
aant.: zoon van Joute Ruurds van der Werff en Ytje Durks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Cornjum
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9719

Durk Joutes van der Werf is gebooren den 10 october 1792
naam: Boelstra, Sieds Tjeerd
geb.datum: 9/22/1797
doopdatum: 9/22/1797
sterfdatum: 8/2/1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjeerd Siedses Boelstra en Sjoukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stiens
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9720

Sieds Tjeerds Boelstra geb. 22 september 1797
Boeknummer 9721; foto: Notarishuis Arnhem
Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Zeper, Dirk Jans
geb.datum: 8/1/1764
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jan Dirks Zeper en Nieske Piers Tichelaar; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Notarishuis Arnhem
boeknummer: 9721

Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Hesseling, Klaas Dirks
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1793
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Dirk Jacobs Hesseling en Aaltje Klases Knoop; gehuwd 1749 Trijntje Bartelds; geboren rond 1724; lakenkoopman
vindplaats: zilveren kandelaar
type: Kandelaar
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.christies.com/
boeknummer: 9722

Zes kandelaars ter gedagtenis van Klaas Hesseling aan zijn kleijnzoon Nicolaas van Meurs van Vollenhoven gebooren den 23ste oktober 1783
Boeknummer 9723; foto: www.colf-kolf.nl
Harmen Jans Ao 1749
naam: Harmen Jans
geboortejaar: 1707
aant.: gehuwd 1732 Trijntje Taekes; geboren rond 1707; wieldraaier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Catalogus van gildepenningen
boeknummer: 9723

Harmen Jans Ao 1749
Boeknummer 9724; foto: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel D˙co baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg o˙d 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit gebo˙ gelegt
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Karel Duco George Frederiks thoe
geb.datum: 1/26/1766
doopdatum: 2/5/1766
sterfdatum: 9/25/1808
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van George Frederik Georg Wolfgangs thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Sofia Elisabeth Karels d' Humale; ; grietman; gecommitteerde ten landsdage
vindplaats: zilveren troffel
type: Gereedschappen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
boeknummer: 9724

Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel Dúco baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg oúd 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit geboú gelegt
naam: Boer, Sjoerd Ynzes de
sterfdatum: 12/10/1827
geboortejaar: 1769
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1798 Gerritje Conelis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Winaldum
aantekening: astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/ks21m.html
boeknummer: 9725

SY 1769
YS 1803
KY 1835
KS 1873
naam: Boer, Ynze Sjoerds de
geb.datum: 12/22/1803
sterfdatum: 8/9/1899
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sjoerd Ynzes de Boer en Gerritje Cornelis;
boeknummer: 9725

idem
Boeknummer 9726; foto: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
naam: Meindertsma, Bokke Wiegers
geb.datum: 1/21/1753
doopdatum: 2/4/1753
sterfdatum: 9/25/1824
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wieger Meinderts en Berber Bokkes; gehuwd 1782 Doetje Heres Postmus; geboren Paesens; bakker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
boeknummer: 9726

Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
Boeknummer 9727; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Feite O. van Oosterum 1792
naam: Oostrum, Feite Oenes van
geb.datum: 5/8/1760
sterfjaar: 1799
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Oene Thomas en Akke Feites; gehuwd 1792 Janke Thijses; overleden te Deventer; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9727

Feite O. van Oosterum 1792
Boeknummer 9728; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
1782 Cornelis Pietersz
naam: Cornelis Pieters
sterfjaar: 1794
aant.: Begraven 28-09-1794, Sneek; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9728

1782 Cornelis Pietersz
Boeknummer 9729; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Sjouke Ruurds Visser 1787
naam: Visser, Sjouke Ruurds
sterfdatum: 4/7/1818
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Ruurd Jacobs en Ymkje Jans; gehuwd 1775 Jeltje Gerbens; gehuwd 4 1788 Geertje Fokkes; geboren te Sloten; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9729

Sjouke Ruurds Visser 1787
Boeknummer 9730; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
naam: Jakkele Rienks
geboortejaar: 1650
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Rincke Jacobs en Tzum Jans; gehuwd 1675 Leene Barents; geboren rond 1650; timmerman
vindplaats: gildepenning scheepstimmerlieden
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9730

Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
Boeknummer 9731; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Bovwe Hayes 1691
naam: Bouwe Haaies
geboortejaar: 1660
sterfjaar: 1700
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Haaie Douwes en Liekel Baukes; gehuwd 1685 Meinsk Taedses; geboren rond 1660; overleden rond 1700; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9731

Bovwe Hayes 1691
naam: Igle Melis
geboortejaar: 1654
sterfjaar: 1702
aant.: gehuwd 1679 Jantje Reins; geboren rond 1654; begraven 17-4-1702; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9732

Egle Meeles 1692
Boeknummer 9733; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Leuwe Teijes 1766
naam: Lieuwe Teies
doopdatum: 3/10/1726
sterfdatum: 8/10/1791
geboortejaar: 1726
aant.: zoon van Teie Sipkes en Atje Lieuwes; gehuwd 1752 Jantje Douwes; uit Blija / Hogebeintum; schipper
vindplaats: gildepenning grootschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9733

Leuwe Teijes 1766
Boeknummer 9734; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Visser, Wieger Annes
sterfdatum: 12/13/1806
geboortejaar: 1739
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Anne Wiegers Visser en Corneliske Iekes ; gehuwd 1764 Wietske Michiels Tromp; geboren rond 1739
vindplaats: gildepenning houthandelaren
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9734

Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Nauta, Marten
geboortejaar: 1723
aant.: gehuwd 1748 Anke Hinnes; geboren rond 1723; bakker
vindplaats: gildepenning bakkers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Franeker
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9735

Martijnus Nauta Anno 1749
naam: Tiete Olferts
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1696 Trijntje Gerrits;
vindplaats: gildepenning mast- en blokmakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9736

Tietje Olferts 1695
naam: Luitjen Jiskes
doopdatum: 12/17/1615
geboortejaar: 1615
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jiske Tjerks en Jantje Luitjens; gehuwd 1 1645 Trijntje Hinnes; gehuwd 2 1654 Berber Jans; wever
vindplaats: gildepenning wevers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Harlingen
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9737

L J

Luittien Jieskes 1647
naam: Doonsma, Siebout Sjoerds
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1 1744 Maaike Pieters van der Veer; gehuwd 2 1750 Anskje Siedses; geboren rond 1719; timmerman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9738

1749 den 11 october is Sjebout Sjoerds Doonsma mr. timmerman geworden
naam: Feddema, Hoite Douwes
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1744 Aaltje Jans Huisman; geboren rond 1719; overleden voor 1783; metselaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9739

Hoijte Feddema mr metselaar 1749
naam: Nijeveen, Gerard
geboortejaar: 1726
sterfjaar: 1800
aant.: gehuwd 1 1751 Janke Barteles; gehuwd 2 1774 Klaaske Rutgers; geboren rond 1726; begraven 3-10-1800; smid
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9740

Gerhardus Neyeveen 1780 stadts grofsmid en slotmaker den 17 novb.1780
naam: Trijntje Piekes
aant.: gehuwd 1670 Jan Taekes;
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9742

Trin Pieckes 1669
naam: Sipke Cornelis
aant.:
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9743

SC 1726

Sipke Cornelis
naam: Gerberhuis, Dirk Jobs
geboortejaar: 1644
aant.: gehuwd 1 1669 Trijntje Pieters; gehuwd 2 1673 Reineke Thomas Hansman; geboren rond 1644; kleermaker
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Dokkum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9744

A H
Gebberh. Dirck Iops 1670
naam: Murk Thomas
aant.: bakker
vindplaats: gildepenning bakkers, onzeker
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: mogelijk Stavoren; Fries Museum
boeknummer: 9745

1638 Mirck Tomas
1676 Tys Tomes
naam: Thijs Thomas
aant.: bakker
boeknummer: 9745

idem
naam: Nijeveen, Willem
sterfjaar: 1781
aant.: belijdenis 1745; begraven 17-04-1781; smid
vindplaats: gildepenning smeden
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9746

Wilhelmus Nijeveen mr. messemaker 17 febr. 1738
naam: Maarten Pieters
aant.: kuiper
vindplaats: gildepenning kuipers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9747

Maerten Pietersen 1647
naam: Marten Piers
aant.: Kuiper
vindplaats: gildepenning kuipers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9748

1653 Marten Pyers
Boeknummer 9749; foto: Lutherse kerk
D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
naam: M÷ller, Andries Garlefs van
geb.datum: 4/12/1629
sterfdatum: 2/14/1690
godsdienst: Luthers
aant.: ; geboren te Hamburg
vindplaats: Lutherse kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9749

D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
Boeknummer 9750; foto: Maikel Galama
TH
naam: Hinlopen, Thomas Jelles
aant.: ; overleden voor 1713; afkomstig uit Hindelopen
vindplaats: oorspronkelijk boerderij De Âlde Dyk 4; nu in Zeewolde
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9750

TH
Boeknummer 9751; foto: particulier
D H A A

1647
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9751

D H A A

1647
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599
boeknummer: 9751

idem
Boeknummer 9752; foto: haffmansantiek
Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
naam: Boer, Otte Ottes de
geb.datum: 7/11/1797
doopdatum: 7/11/1797
sterfdatum: 8/14/1856
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Otte Yntes de Boer en Ieke Ottes; kunstschilder
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Woudsend
aantekening: www.hafmansantiek.nl
boeknummer: 9752

Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
Boeknummer 9753
Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Gerlof Jans
geb.datum: 2/24/1776
aant.: mogelijk gehuwd 1797 Corneliske Jans; onzeker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Balk
aantekening: www.haffmansantiek.nl; plaats onzeker
boeknummer: 9753

Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Juckema, Gerrolt Ruurds van
geb.datum: 8/2/1604
sterfdatum: 3/27/1651
aant.: zoon van Ruurd Werps Juckema en Edwer Gerrolts van Camminga; gehuwd 1626 Titia Bartolds van Douma; jonker
vindplaats: Jacobijnerkerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9754

Ano 1651 den XXVIJ martij is in den heere ontslapen den wel edelen ir Gerroldt v Iuckema heer ... in ...[Cammin]gaburch[t] acht n...
naam: Roussel, Anna Haaies de
geboortejaar: 1608
sterfjaar: 1643
aant.: dochter van Haaie Jacobs de Roussel en Joukje Gemmes van Burmania; gehuwd 1631 Douwe Tjerks van Herema; geboren rond 1608; overleden 1643 of 1645
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9755

In dese kist leit het lichaem van de weldedele vr [Anna] de Rovssel is gest int iaer 164[3/5?] dochter van den weledelen heer Haio de Roussel raad ordenaris in den hove van Vrieslant en van de weledele vrov Iosynna van Bvrmania haer moedr hvysvrov van de weledelen heer Dovve van Heerrema captein en commandeur in Lang acker schans
naam: Roussel, Haaie Jacobs de
geboortejaar: 1564
sterfjaar: 1614
aant.: zoon van Jacob Jacobs de Roussel en Sjoukje Jeppes van Stania; gehuwd Joukje van Burmania; raadordinaris; student Keulen 1579; Orleans 1582
boeknummer: 9755

idem
naam: Burmania, Joukje Gemmes van
geboortejaar: 1581
sterfjaar: 1627
aant.: dochter van Gemme Douwes en Jeltje Tjeerds van Aylva; gehuwd 1604 Haaie Jacobs de Roussel; geboren rond 1581
boeknummer: 9755

idem
naam: Herema, Douwe Tjerks van
geboortejaar: 1606
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjerk van Herema en Lutske Douwes van Walta; gehuwd 1631 Anna van Roussel; geboren rond 1606; overl. na 1643/45; kapitein
boeknummer: 9755

idem
Boeknummer 9756; foto: particulier
Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Vries, Foppe Arjens de
geb.datum: 3/21/1805
doopdatum: 3/31/1805
sterfdatum: 5/5/1887
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 9756

Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Pettinga, Gerard
doopdatum: 3/6/1761
geboortejaar: 1738
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1759 Stijntje Lansberg; gehuwd 2 1763 Tetje Gerbens Hoornstra; geboren rond 1738; chirurgijn; pottenbakker
vindplaats: tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: http://www.vannieantiquairs.com/nl
boeknummer: 9757

Gerardus Petttinga 1763
Boeknummer 9758; foto: www.marktplaats.nl
Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Westra, Wietse Sikkes
geboortejaar: 1748
aant.: gehuwd Grietje Cornelis; geboren rond 1748; overgrootvader Trijntje Cornelis
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Achlum
aantekening: zilversmid Jouke Horrius
boeknummer: 9758

Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Heerke Sjoerds
geb.datum: 2/4/1763
doopdatum: 2/4/1763
sterfdatum: 2/28/1788
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sjoerd Heerkes en Sietske Oeges;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tirns
aantekening: http://notarishuis-arnhem.orangebite.com
boeknummer: 9759

Herke Sioerds is gebooren den 4 februwary 1763
Boeknummer 9760; foto: Melle Koopmans
Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Goslinga, Pieter Feies van
sterfdatum: 1/17/1558
geboortejaar: 1558
aant.: zoon van Feie Feies van Goslinga en Ients Pieters van Aggama; 1558; ongehuwd
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9760

Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Wynia, Jan Sjoukes
geb.datum: 3/25/1791
doopdatum: 4/25/1791
sterfdatum: 1/26/1858
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjouke Jans Wynia en Johantje Eeltjes Kooistra; afwijking geboortedatum Tresoar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hidaard
boeknummer: 9761

1791 den 18 maert is geboren Jan Sjoukes
Boeknummer 9762; foto: particulier
RG ML 1793
naam: Romke Gerrits
doopdatum: 2/27/1735
sterfdatum: 4/6/1809
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Gerrit Aaljes en Hiltje Hendriks; gehuwd Martje Louws Wiersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Augsbuurt
aantekening: privébezit
boeknummer: 9762

RG ML 1793
naam: Wiersma, Martje Louws
doopdatum: 1/1/1740
geboortejaar: 1739
aant.: dochter van Louw Cornelis; gehuwd Romke Gerrits;
boeknummer: 9762

idem
Boeknummer 9763; foto: Melle Koopmans
[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Feie Feies van
sterfdatum: 6/19/1558
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9763

[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Jetske Feies van
sterfdatum: 6/5/1556
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
boeknummer: 9763

idem
naam: Goslinga, Feie Feies
sterfdatum: 4/9/1558
geboortejaar: 1530
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd 1557? Yntje Pieters van Aggama; geboren rond 1530
boeknummer: 9763

idem
naam: Aggama, Ients Pieters van
geboortejaar: 1532
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pieter van Aggama en Jets van Eminga; gehuwd 1 Feije van Goslinga; gehuwd 2 Worp van Tjaarda; geboren rond 1532
boeknummer: 9763

idem
naam: Proost, Beert Daams
doopdatum: 12/26/1604
geboortejaar: 1604
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1634 Tetje Arends; geboren rond 1604
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9764

B D
T A
naam: Tetje Arends
geboortejaar: 1611
aant.: dochter van Arjen Klases en Neeltje Dirks; gehuwd 1634 Beert Daams; geboren rond 1611
boeknummer: 9764

idem
naam: Proost, Waling Daams
geboortejaar: 1593
sterfjaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1 1622 Margje Walings; gehuwd 2 1656 Froukje Johannes; geboren rond 1593; overleden 1667
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9765

WD
MW

1627
naam: Margje Walings
geboortejaar: 1595
aant.: gehuwd 1 Cornelis Klases; gehuwd 2 1627 Daam Walings Proost; geboren rond 1595
boeknummer: 9765

idem
naam: Groot, Klaas Rinses de
geb.datum: 11/5/1795
doopdatum: 12/13/1795
sterfdatum: 2/17/1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rinse Anskes en Maartje Klases de Groot; volgens Tresoar geboren 4-11
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9766

Den 5e november is geboren Klaas Rinses 1795
naam: Schuurmans, Trijntje Siebrens
geb.datum: 3/22/1788
doopdatum: 4/27/1788
sterfdatum: 7/14/1855
aant.: dochter van Siebren Wouters Schuurmans en Grietje Siebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9767

Trijntje Sybrens is geboren den 22 maart 1788

T.T.
naam: Palsma, Dirk Andeles
geb.datum: 8/28/1805
doopdatum: 9/15/1805
sterfdatum: 11/16/1856
aant.: zoon van Andele Hendriks Palsma en Grietje Jans Siderius;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 9768

1805 den 28 augustus is geboren Dirk Andles Palsma

T.T.
Boeknummer 9770; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Reinsma, Rein Jacobs
doopdatum: 7/27/1749
sterfdatum: 1/15/1831
geboortejaar: 1749
aant.: zoon van Jacob Reins Reinsma en Trijntje Reinders; gehuwd 1775 Feikje Jeltes; geboren te Hilaard; bakker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Winsum
boeknummer: 9770

Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Eisinga, Feikje Jeltes
geb.datum: 2/27/1750
doopdatum: 3/15/1750
sterfdatum: 1/31/1817
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jelte Eises en Hitje Steffens; gehuwd 1775 Rein Jacobs;
boeknummer: 9770

idem
Boeknummer 9771; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
naam: Trijntje Martens
geb.datum: 10/9/1784
sterfdatum: 5/10/1807
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9771

Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
Boeknummer 9772; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
naam: Annema, Tjiskje Piers
doopdatum: 5/8/1763
sterfdatum: 2/20/1846
geboortejaar: 1763
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Pier Annes en Dieuwke Gerbens; gehuwd 1 1785 Gerrit Douwes; gehuwd 2 1810 Sietse Haantjes de Boer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9772

Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
Boeknummer 9773; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
naam: Rekus, Jan Annes
geb.datum: 3/11/1795
doopdatum: 4/3/1795
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Anne Alberts Rekus en Elbrig van Dalsum;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Sneek
boeknummer: 9773

Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
Boeknummer 9774; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Eringa, Lieuwe Piers
geb.datum: 6/6/1798
doopdatum: 6/24/1798
sterfdatum: 3/9/1860
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pier Jans Eringa en Beitske Jetjes Dijkstra;
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Edens
boeknummer: 9774

1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Beintema, Douwe Johannes
geb.datum: 9/19/1779
doopdatum: 10/23/1779
sterfdatum: 3/26/1840
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Meinderts en Jeikje Douwes; gehuwd 1806 Trijntje Jans Bijker;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Munnikezijl
aantekening: museum Kollum
boeknummer: 9775

Den 19 september 1779 is gebooren Douwe Johannes en is overleden den 26 maart 1840
Boeknummer 9776; foto: Theo Delfstra
KPH
naam: Heeringa, Cornelis Pieters
geb.datum: 12/7/1710
doopdatum: 12/14/1710
sterfdatum: 3/4/1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Pieters Heeringa en Jatje Pieters ; gehuwd Geertje Harmens Rintjema; dijksgedeputeerde; rechter
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nes WD
boeknummer: 9776

KPH
naam: Andringa, Tinke Jelles van
sterfdatum: 2/14/1619
geboortejaar: 1582
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jelle Tinkes van Andringa en Ietje Regnaarda; gehuwd Sietske Binnes Sjoorda; geboren rond 1582; grietman Utingeradeel 1613 - 1619; rekenmeester
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Giekerk
boeknummer: 9777

TVA SBS
naam: Sjoorda, Sietske Binnes
sterfdatum: 12/1/1662
geboortejaar: 1584
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Binne Sikkes Sjoorda en Jentje Rinses; gehuwd Tinke Jelles van Andringa; overleden te Beetsterzwaag
boeknummer: 9777

idem
Aantal objecten gevonden: 92