Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 26


Nieuwe objecten

naam: Sloterdijk, Siemen Dominicus
geb.datum: 2/5/1695
sterfdatum: 9/1/1759
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Dominicus Willems Sloterdijk en Nienke Jacobs Hotsma; gehuwd 1722 Ietje Foekes Jelgersma; belastingontvanger
vindplaats: bokaal
type: Bekers
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
aantekening: Amsterdam Museum
boeknummer: 9663

Sloterdick - Jelgersma
naam: Jelgersma, Ietje Taekes
geb.datum: 2/5/1701
doopdatum: 2/13/1701
sterfdatum: 4/26/1768
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Take Yskes Jelgersma en Yfke Horreus; gehuwd 1722 Siemen Dominicus Sloterdijk;
boeknummer: 9663

idem
naam: Oosterhaven, Paulus Pieters
geb.datum: 2/28/1806
doopdatum: 3/16/1806
sterfdatum: 8/7/1882
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Jans Oosterhaven en Cornelia Ennema;
vindplaats: grboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dongjum
aantekening: Zilvercollectie museum Martena
boeknummer: 9664

Poulus Pyters Oosterhaven is gebooren den 28 february 1806
naam: Jacobje Jans
geb.datum: 7/26/1802
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Museum Martena
boeknummer: 9665

Jacobjen Jans is geboren den 26 julij Ao 1802
naam: Doeke Pieters
aant.:
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Fries familiewapen aan tak hangend tussen D P, adelaar, huismerk
boeknummer: 9666

Doecke Pietters anno 1660

D P
naam: IJlst, Jacob Jacobs
doopdatum: 5/9/1675
geboortejaar: 1675
aant.: Jacob Jacobs IJlst en Sjoerdje Everts Sierxma; gehuwd 1 1699 Sjoerdje Rintjes Posthuma; gehuwd 2 1709 Antje Jurjens Nijland;
vindplaats: gildepenning of familiepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9667

Jacob Jacobs IJlst 1708
naam: Lentz, Adam Nicolaas
doopdatum: 6/11/1730
geboortejaar: 1730
godsdienst: Luthers
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
aantekening: met familiewapen: twee gekruiste broodschieters, twee uithalers en een schop
boeknummer: 9668

1759
Adam Lentz
naam: Jan Bokkes
aant.:
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: bakkersgilde Leeuwarden; familewapen met huismerk
boeknummer: 9670

Ian Bockes m den 18 april anno 1676

I B Anno 1676
naam: Sietse Aukes
geboortejaar: 1601
aant.: gehuwd 1626 Neeltje; geboren rond 1601; kuiper
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
aantekening: brouwersgilde
boeknummer: 9671

BG VK

Sitse Avkes Anno 1635
naam: Jochem Sanders
geboortejaar: 1619
aant.: gehuwd 1 1644 Wietske Hessels; gehuwd 2 1654 Elske Jans; geboren riond 1619
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: kleermakersgilde Harlingen; familiewapen met hamer, passer, meetlat etc. Helmteken een schaar. Ommezijde: tafereel van jager en een ruiter bij boom
boeknummer: 9672

Jochem Sander 1664
naam: Gijlstra, Haitse Arjens
doopdatum: 8/23/1733
geboortejaar: 1733
aant.: zoon van Arjen Lieuwes en Stijntje Haitses; gehuwd 1760 Marijke Lourens Eekhoff; bakker
vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: bakkersgilde; familiewapen: halve Friese adelaar, twee gekruiste broodschieters, twee klavers, in lofwerk
boeknummer: 9673

Haitse Gielstra meester bakker geworden den 12 mays Ao 1760
naam: Oosterbaan, Here Everts
geb.datum: 1/3/1736
doopdatum: 2/8/1759
sterfdatum: 9/21/1807
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Evert Heres Oosterbaan en Grietje Siemens Stinstra; gehuwd 1760 Aagje Hanekuik; student Franeker 1752; doctor; professor
vindplaats: huwelijkspenning; museum Martena
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9674

H. Oosterbaan en A. Hanekuyk 30 maart 1785
naam: Hanekuik, Aagje Douwes
geb.datum: 10/27/1737
sterfjaar: 1797
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Douwe Hielkes Hanekuik en Geertje Wiebes Hanekuik; gehuwd 1760 Here Oosterbaan; begraven 13-1-1797
boeknummer: 9674

idem
naam: Ring, Femme Assuerus de
geboortejaar: 1643
aant.: zoon van Assuerus Franses de Ring; gehuwd 1668 Zwaantje Thomas; geboren rond 1643; bakker
vindplaats: penning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9675

Femme Assuerus de Ring
naam: Dreijer, Pieter Tjebbes
geb.datum: 2/24/1755
sterfdatum: 4/9/1770
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Tjebbe Pieters Dreijer en Trijntje Hendriks;
vindplaats: overlijdenspenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9676

De hoop van Dreyers stam
Hoe zij dien telg beminden
Ter gedachtenisse van Pieter Tjebbes Dreyer geb.XX1V febr. MDCCLV. Over. 1X apr. MDCCLXX.
naam: Douwe Obbes
doopdatum: 9/29/1722
geboortejaar: 1722
sterfjaar: 1752
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Obbe Sjoerds en Grietje Klases; gehuwd 1749 Willemke Hiddes; begraven 8-3-1752
vindplaats: overlijdenspenning
type: Penningen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roodhuis
boeknummer: 9677

Dominicus

Gegeven door Douwe Obes en dit selfde Jaar 1752 overleden

Maria
Boeknummer 9679
... [Arnol]d van Idsinga den iaere 1711 tot 1738 wegens deze grietenije gecommitteerde staet ... [1]739 oud [71 iaer 1 maend en 21] daegen
naam: Idsinga, Arnold Matthijs van
geb.datum: 1/25/1668
doopdatum: 1/29/1668
sterfdatum: 3/15/1739
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Matthijs Alefs van Idsinga en Hendrikje van Loë; gehuwd 1711 Sjoerdje Eriks van Haersma; doctor; stadssecretaris Harlingen 1691-1730; gecommitteerde staat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9679

... [Arnol]d van Idsinga den iaere 1711 tot 1738 wegens deze grietenije gecommitteerde staet ... [1]739 oud [71 iaer 1 maend en 21] daegen
Boeknummer 9680; foto: Melle Koopmans
... ir F.D. van [Sytzama] 6 anno 1745
naam: Sytzama, Feike Dominicus Piekes van
doopdatum: 4/17/1693
sterfdatum: 4/22/1755
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieke Galenus Douwes van Sytzama en Janna Judith Blanckvoort; gehuwd Anna Maurits Clant; gedoopt Heemse
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9680

... ir F.D. van [Sytzama] 6 anno 1745
Boeknummer 9681
... Goslinga ...
naam: Goslinga, Feie Feies
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd Ientje van Aggama;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9681

... Goslinga ...
naam: Aggama, Ientje Pieters
aant.: dochter van Pieter Alefs van Aggama en Yntje Siedses van Eminga; gehuwd Feie Feies van Goslinga;
boeknummer: 9681

idem
naam: Haisma, Haaie Tjallings
geb.datum: 6/5/1736
doopdatum: 6/24/1736
sterfjaar: 1806
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Haaies en Jetske Rinsonides; gehuwd 1777 Sietske Floris Groenja; begraven 15-1-1806; boer
vindplaats: Schoolstraat 82
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 9682

HT

Anno 1773
Aantal objecten gevonden: 18