Keuze uit alleen aanvullingen en wijzigingen

Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alleen aanvullingen en wijzigingen (kopers boek kunnen alles zien)

Aantal personen gevonden: 6618 van de 16660 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9299
J U v.d. Kooi 1811
naam: Kooi, Jacob Uilkes van der
geb.datum: 1-11-1811
sterfdatum: 26-10-1876
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Uilkes en Margje Romkes de Vries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Teroele
boeknummer: 9299

commentaar

J U v.d. Kooi 1811
naam: Oosterbaan, Tjerk Klases
geb.datum: 4-5-1796
doopdatum: 22-5-1796
sterfdatum: 8-9-1814
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Tjerks Adema en Tjitske Fongers Oosterbaan; overleden als soldaat te Venlo
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Achlum
boeknummer: 9300

commentaar

Tjerk Klases is gebooren den 4 meij 1796
Foto van boeknummer 9301
Geeske Sytses Dotinga is geboren den 21 february 1801
naam: Dotinga, Geeske Sietses
geb.datum: 21-2-1801
doopdatum: 22-2-1801
sterfdatum: 27-2-1879
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sietse Thomas Dotinga en Femke Tjipkes Boersma
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Rauwerd
boeknummer: 9301

commentaar

Geeske Sytses Dotinga is geboren den 21 february 1801
naam: Feytsma, Homme Gerrolts van
sterfdatum: 8-2-1588
geboortejaar: 1548
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: mes
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Wirdum
boeknummer: 9302

commentaar

Homme v Feytsm 1576
naam: Uilkje Sipkes
doopdatum: 2-3-1697
sterfdatum: 9-4-1776
geboortejaar: 1697
aant.: dochter van Sipkes Ientjes en Lieuwkje Lieuwes
echtgenoot: Vries, Auke Heins de
commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Warns
boeknummer: 9303

commentaar

Geschenk van Uilk Sipkes weduwe van den commandeur Auke Heins de Vries overleden te Warns den 8 april 1776

De godsdienst leent zijn glans van 't bleeke zilver niet
Daar god op't zuiver hart reine zeden ziet
Zal t heil geloof geen pragt bij 's heeren disch begeeren
Dit rijk geschenk zal doch Uilk Sipkes naam vereeren

Non facit argentum ad sanctae pietatis honorem
Illa placet casta simplicitate deo
Quod poerat monumentum exegit ulica perenne
Major opum fama laus pictatis erit
naam: Vries, Auke Heins de
doopdatum: 26-12-1703
geboortejaar: 1703
sterfjaar: 1752
aant.: zoon van Hein Meines en Hai Jans
echtgenoot: Uilkje Sipkes
commentaar
boeknummer: 9303

idem
naam: Bangma, Geertje Eelkes
geb.datum: 4-8-1764
doopdatum: 12-8-1764
sterfdatum: 20-9-1840
aant.: dochter van Eelke Okkes en Akke Siemens
vader: met inscriptie
echtgenoot: Ykema, Ieke Theodorus
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9304

commentaar

1764 den 4 augustus is gebooren Gertje Eelkes Bangma
naam: Politiek, Reinder Sietses
geb.datum: 23-11-1792
sterfdatum: 11-9-1847
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sietse Rommerts en Martje Johannes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Witmarsum
boeknummer: 9305

commentaar

1792 den 23 november is gebooren Reinder Sijtses en is overleden den 11 september 1847
naam: Oudendag, Douwe Mattheus
geb.datum: 4-11-1776
godsdienst: doopsgezind
aant.: verm. zoon van Mattheus Harmens en Teuntje Douwes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Itens
boeknummer: 9306

commentaar

Douwe Mattheus is gebooren den 4 novembr 1776
naam: Boermans, Bokke Douwes
geb.datum: 28-10-1776
doopdatum: 29-10-1776
sterfdatum: 17-3-1847
godsdienst: rooms katholiek
aant.: zoon van Douwe Meinderts en Nienke Bokkes; geh. 1801 Sieuwke Haaies
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 9307

commentaar

1776 den 28 october is geboren Bocke Douwes
naam: Eyck, Hiltje Wiegers van
geb.datum: 22-1-1799
doopdatum: 3-3-1799
sterfdatum: 22-5-1881
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Wieger Pieters van Eyck en Metje Lammerts
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 9308

commentaar

H.W. van Eijck is geboren den 22 january 1799
Foto van boeknummer 9311
Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
naam: Hoogterp, Pieter Herres
geb.datum: 18-4-1777
doopdatum: 18-4-1777
sterfdatum: 28-9-1846
godsdienst: rooms katholiek
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9311

commentaar

Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
Foto van boeknummer 9312
Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
naam: Romar, Petrus Johannes Jans
geb.datum: 14-11-1782
doopdatum: 18-12-1782
sterfdatum: 13-9-1832
aant.: zoon van Jan Romar en Sipkje Ulbes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9312

commentaar

Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
Foto van boeknummer 9313
Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Keikes, Wiebe Jans
geb.datum: 23-12-1788
doopdatum: 4-1-1789
godsdienst: hervormd
aant.: Zoon van Jan Wiebes Keikes en Uilkje Hieltjes Hiemstra
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
boeknummer: 9313

commentaar

Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Wildschut, Siemen
sterfdatum: 8-10-1789
geboortejaar: 1733
godsdienst: doopsgezind
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9314

commentaar

Dese lepel bragt ik mee
Van Amsterdam over zee
Welke reis wij deeden
Met seven sleeden
20 januarij 1763
Simon Wildschut
Foto van boeknummer 9315
S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Agema, Sibbele Siemens
geb.datum: 25-4-1756
doopdatum: 2-5-1756
sterfdatum: 15-11-1826
aant.: zoon van Siemen Aesges en Jetske Sibbeles
echtgenoot: Uilkje Siemens
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goinga
boeknummer: 9315

commentaar

S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Uilkje Siemens
doopdatum: 8-4-1764
geboortejaar: 1764
aant.: dochter van Siemen Jacobs en Baukje Paulus
echtgenoot: Agema, Sibbele Siemens
commentaar
boeknummer: 9315

idem
Foto van boeknummer 9316
H.I. I.H.
naam: Ietje Haaies
geb.datum: 8-8-1712
sterfdatum: 17-12-1798
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Friedrichstadt an der Eider; dochter van Haaie Leenderts en Botje Martens Morgenster
echtgenoot: Kingma, Hielke Jans
commentaar
vindplaats: hoek Brouwersteeg - Vallaat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 9316

commentaar

H.I. I.H.
naam: Kingma, Hielke Jans
geb.datum: 16-10-1708
doopdatum: 4-11-1708
sterfdatum: 24-9-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Martens en Baukje Goris Kingma; rechter
echtgenoot: Ietje Haaies
commentaar
boeknummer: 9316

idem
Foto van boeknummer 9317
WJO ASJ
naam: Jager, Akke Siemens de
doopdatum: 2-12-1770
sterfdatum: 5-5-1845
geboortejaar: 1770
aant.: dochter van Siemen Ekkes de Jager en Jeltje Johans Cnossen
echtgenoot: Oppedijk, Walle Jans
commentaar
vindplaats: Zevenpelsen 8
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.gevelstenen.net
plaats: IJlst
boeknummer: 9317

commentaar

WJO ASJ
naam: Oppedijk, Walle Jans
geb.datum: 6-1-1770
sterfdatum: 22-12-1811
aant.: geh. 1795 Akke Siemens de Jager
echtgenoot: Jager, Akke Siemens de
commentaar
boeknummer: 9317

idem

Aantal objecten gevonden (geheel of deels zichtbaar): 4250 van de 9145 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)