Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Ik heb deze website aangemeld voor de Geschiedenis Online Prijs. Wie wil, kan op mij stemmen via geschiedenisonlineprijsMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 234


Nieuwe objecten

naam: Dijkstra, Wiebe Oebeles
geb.datum: 4-9-1760
doopdatum: 28-9-1760
sterfdatum: 7-10-1826
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Oebele Rienks en Antje Jans; geh. 1791 Antje Elias
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Gorredijk
aantekening:
boeknummer: 9374

commentaar

Wybe Ubles is geboren den 4 september 1760
naam: Sinnema, Hessel Sienes
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; geh. 1702 Antje Roelofs
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: gildebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9375

commentaar

Hessel Sinnema 1698
Andries Passamier 1698
Henricus Dortsma 1701
Richaeus Elgersma 1704
Harmanus Dillinck 1706
Iacobus Iongsma 1707
Andele Andeles 1709
Bernardus Nijubuur 1710
Harmanus van Roon 1711
Thomas Wijtzen 1712
naam: Passamier, Andries
geboortejaar: 1673
aant.: geb. rond 1673; eerste doop 1699
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Dortsman, Henricus
geboortejaar: 1680
sterfjaar: 1752
aant.: geb. rond 1680; eerste doop 1706; muntmeester 1721 - 1752
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Elgersma, Ritske Regnerus
geboortejaar: 1679
aant.: geb. rond 1679; zilversmid in 1704; geh. 1704 Tjaartje Gualthery, Leeuwarden
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Dillinck, Harmen
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; eerste doop 1703
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Jongsma, Jacob
geboortejaar: 1687
aant.: geb. rond 1687; eerste doop 1712
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Andeles, Andele Eises
doopdatum: 20-3-1689
geboortejaar: 1689
aant.: zoon van Eise Andeles en Tieltje Brongersma; geh. 1714 Trijntje Joukes
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Nijbuur, Bernard
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Roon, Harmen van
geboortejaar: 1684
aant.: geb. rond 1684; eerste doop 1710
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Wielant, Thomas Izaaks
doopdatum: 26-10-1688
geboortejaar: 1688
aant.: geh. 1712 Maaike Gerrits Dorstman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Kingma, Heert Jans
geb.datum: 3-8-1773
doopdatum: 25-8-1773
aant.: zoon van Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts Hiemstra; geh. 1794 Doetje Nieuwenhuis; overl. voor 1811?
commentaar
vindplaats: gildebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9376

commentaar

H. Kingma 1794
J:D: Smeding 1795
H. v. de Heide 1797
P. Schuil 1798
G. Hermens 1803
P. Schmidt 1803
H.J. Buijs 1806
H.J. Adema 1807
H. Flieringa 1807
H. de Wal 1808
naam: Smeding, Jacob Doekes
geb.datum: 17-3-1776
doopdatum: 7-4-1776
sterfdatum: 28-2-1843
aant.: zoon van Doeke Hendriks Smeding en Wietske Aebinga; geh. 1795 Christina Lucia Smeding
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Heide, Hendrik van de
aant.: geh. 1794 Tetje Botes van der Meulen
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Schuil, Petrus Philippus
doopdatum: 26-9-1770
sterfdatum: 24-11-1848
geboortejaar: 1770
aant.: zoon van Philippus Ernestus Schuil en Joukje Boltom; geh. 1797 Antje Feenstra
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Hermens, G.
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Schmidt, Pieter
aant.: geh. Grietje van Haagen
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Buys, Hendrik Jacobs
geb.datum: 1-12-1784
doopdatum: 8-12-1784
sterfdatum: 19-5-1844
aant.: zoon van Cornelis Bernardus Buys en Margaretha Kuinders
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Adema, Harmen Jongers Pieters
geb.datum: 10-10-1783
doopdatum: 23-10-1783
sterfdatum: 16-11-1861
aant.: zoon van Pieter Adama en Dirkje van Hattem; geh. 1806 Geertruida Temming
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Flieringa, Hendrik Christiaans
geb.datum: 28-3-1781
doopdatum: 8-4-1781
sterfdatum: 21-10-1851
aant.: zoon van Gellius Flieringa en Grietje Gerrits Bolhuis; geh. 1 Anna Martha Hosbach; geh. 2. 1809 Maria Feddes
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Wal, Henricus Johannes de
geb.datum: 8-5-1787
doopdatum: 28-5-1787
sterfdatum: 2-4-1817
aant.: zoon van Johannes de Wal en Wobina Siderius; geh.1807 Klaaske Buising
commentaar
boeknummer: 9376

idem
Foto van boeknummer 9377
D.W. B.I.
Rollema
Kingma
naam: Rollema, Iemke Douwes
sterfdatum: 9-11-1727
geboortejaar: 1652
aant.: geb. rond 1652; zoon van Aelse Douwes en Trijntje Jans; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1683 Kingma, Baafke Ientes
Wapens:

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Beers
aantekening: er lijkt een vergissing gemaakt te zijn met de initialen; ook lijken wapens en initialen veel later aangebracht
boeknummer: 9377

commentaar

D.W. B.I.
Rollema
Kingma
naam: Kingma, Baafke Ientes
doopdatum: 22-10-1654
sterfdatum: 13-5-1712
geboortejaar: 1654
aant.: dochter van Iente Klases Kingma en Berber Hiddes
echtgenoot: geh. 1683 Rollema, Iemke Douwes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9377

idem
naam: Libarius, Uilke Wopkes
doopdatum: 3-9-1690
sterfdatum: 7-2-1743
geboortejaar: 1690
aant.: verm. zoon van Wopke Uilkes
commentaar
vindplaats: zilveren schild
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9378

commentaar

Keimpema espel

Hopn U.W. Libarius
Faan.k J. Hoekema
Sergjant M. Dirks
Schrijver R. Roukema
Sergjant W. Rinkhout
W.korp.i J. Conradi
W.kopr.i S. Pars
T. Huidekoper
T. Postmus
W. van Geijn
J. van der Leij
J. Sluiter
Joh.s Jongsma
W. Fons
H. Ruerda
E. Hoekema
J. Posthumus
J. Glozié
Dr. J.B. Vitringa
Vrij corporaals
naam: Hoekema, Johannes Johannes
doopdatum: 13-4-1698
sterfdatum: 26-9-1753
geboortejaar: 1698
aant.: zoon van Johannes Ennes Hoekema en Maria Lansenbergh; geh. Klaaske Reinalda
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: M. Dirks
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Roukema, Roelof Roelofs
doopdatum: 13-2-1707
sterfdatum: 9-1-1777
geboortejaar: 1707
aant.: zoon van Roelof Roukema en Anna Everhart; geh. 1740 Hendrikje Fokkes
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Rinkhout, Wieger Martens
doopdatum: 9-2-1701
sterfdatum: 11-2-1759
geboortejaar: 1701
aant.: zoon van Marten Martens Rinkhout en Grietje Wiegers; geh. 1749 Baatje Orks van Deinum
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Conradi, Johannes Alberts
doopdatum: 29-4-1705
sterfdatum: 18-12-1775
geboortejaar: 1705
aant.: geh. 1729 Petronella Winter; apotheker
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Pars, Siemen Johannes
sterfdatum: 4-6-1755
aant.: mogelijk zoon van Johannes Wiltjes Pars; uit Deinum
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Huidekoper, Theodorus Harkes
doopdatum: 10-8-1687
sterfdatum: 27-7-1739
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Harke Jans Huidekoper en Hendrikje Wijbinga; geh. 1718 Aukje van der Ley
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Posthumus, Tjepke Tjepkes
sterfdatum: 14-7-1754
aant.: onzeker; geh. Trijntje Gerbens
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Geijn, Willem van
aant.: onduidelijk; hij uit Den Haag; geh. 1 Catharina Seth; geh. 2 1734 Rachel Faber
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Leij, Johannes van der
doopdatum: 29-11-1696
sterfdatum: 2-4-1755
geboortejaar: 1696
aant.: geh. 1730 Jetske Gerrits; procureur fiscaal Menaldumadeel
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Sluiter, Jan
aant.: uit Coevorden; geh. 1743 Elske Pieters
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Jongsma, Johannes Cornelis
doopdatum: 14-12-1704
sterfdatum: 22-5-1782
geboortejaar: 1704
aant.: zoon van Cornelis Jongsma; zegelsnijder
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Fons, Wilhelmus
aant.: in 1724 uit Rotterdam; geh. 1731 Trijntje Wittinga; juwelier
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Ruierda, Hendrik Koerts
doopdatum: 11-11-1692
geboortejaar: 1692
aant.: zoon van Koert Ruierda en Iebeltje Mamminga
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Hoekema, Inne Johannes
doopdatum: 14-7-1693
geboortejaar: 1693
aant.: zoon van Johannes Ennes Hoekema en Maria Lansenbergh; geh. 1 1733 Everdina van Gorsel; geh. 2 1758 Clara de Neff
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Posthumus, J.
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Glozié, J.
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Vitringa, Julius Bollemannus Horatius
doopdatum: 30-3-1710
sterfdatum: 6-6-1793
geboortejaar: 1710
aant.: zoon van Horatius Vitringa en Janneke Bolman; doctor 1736; geh. 1738 Geertje Oldersma
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Smeding, Harmen Ritskes
doopdatum: 5-1-1755
sterfdatum: 7-1-1844
geboortejaar: 1755
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; geh. 1 1781 Gerritje Koumans; geh. 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
commentaar
vindplaats: voorzittershamer
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9379

commentaar

Keimpema espel 1778
...
Hermanus Smeding faandrik 1781 dezelve tot hopman verkozen 1782
...
naam: Buma, Bouwe Tjerks
aant.: geh. 1597 Aaltje Wopkes; edelsmid
commentaar
vindplaats: koperen plaat met namen Friese goud- en zilversmeden
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9380

commentaar

1585
L Bwe Tierckz
B Lucas Cock
Frans Denisius F
Dirck S. Jans DI
Ian Iansen SZ
L Quintin

L Iacob Pitersz 1586
L Hendrick Koersz 87
SN Sipke Uges 1587
Dowve B Mentes 1587
1587 H Simon de Valck
Iacob Alberts H

Fredrick Fredricks 88 L
Iost Lenarts 3-L 89
Amedis Ians 1588 L
FFS
SPR 1588
Ian Intiesz 1588 F

SHM
DGI
1 Meinnert 5 L 8 Eillerts 9
Bonne H Iacops
Meinert L Caspers
H Gerrit Stoffels

B Iacop Povwels
D Ian Ielles
Heerke Heerkes
HWB
Frans 1591 S Ians SNE
Lambert Hendrick D S

Iacob 1593 F Meintes
Lvelef 1593 col Grawaerdts
Paulis AVB
STH
Reiner Simens 1593 B

15 SN 93 Ian Simens
Claes Wopkes B 1593
Neenck Dercks 1593
Tierck H Tierdts
Gerlef 1593 L Ricks 3
H 1595 Ian Reinners

Sirck 95 H Siourtz
Sytzie 95 St Tiartz
Meye Foppes B 95
Anne F 1596 Wybrens
15 H 96 H E Haermen Eesges
15 L 96 C T Claes Tomes

Claes Pybes 1596 S
Gerben Roe 1596 H lifs Schoef
Gerrit 1597 Hendricks
Lovrens L 1597 Thomas
Dovwe Wi 1597 gles W
Clas Siovckes L 1597

Sytze Iarichs F 98
Fecke W 1598 B
Folker Ian&s 99
Wintie Eelkis L 99
Frans Iohannis 99 H
naam: Cock, Lucas
geboortejaar: 1565
aant.: geb. rond 1565; geh. 1590 Liesbeth Cornelis; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Denisius, Frans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Dirk Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Quinten
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Pieters
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Hendrik Koerts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sipke Oeges
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Douwe Meintes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Valk, Siemen de
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Alberts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frederik Frederiks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Joost Leenderts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Amedis Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: F. F.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. P.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Ientes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. H.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: D. G.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meindert Eilderts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Bonne Jacobs
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meindert Kaspers
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerrit Stoffels
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Pouwels
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Jelles
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Heerke Heerkes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: H. W.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frans Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Lammert Hendriks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Meintes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Grawaerdts, Lulef
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Paulus A.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. T.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Reinder Siemens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Siemens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Wopkes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Neenk Dirks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Tjerk Tjeerds
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerlef Riks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Reinders
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sierk Sjoerds
aant.: geh. 1594 Lieuwkje Lieuwes Hania; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sietse Tjeerds
sterfjaar: 1610
aant.: geh. Fopkje Foppes; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meie Foppes
aant.: meester in 1595; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Anne Wiebrens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Harmen Aesges
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Thomas
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Piebes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Schoef, Gerben Roelofs
aant.: geh. 1596 Doetje Eelkes; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerrit Hendriks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Lourens Thomas
geboortejaar: 1572
aant.: geb. rond 1572; geh. 1597 Hendrikje Jans; overl. na 1650; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Douwe Wigles
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Sjoukes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sietse Jarigs
aant.: doopt in 1605; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Feike W.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Pluimiyoen, Folkert Jans
sterfjaar: 1656
aant.: geh. 1 Trijntje Aukes Nauta; geh. 2 Hitje Ates; meester in 1599; overl. rond 1656; edelsmid
echtgenoot: geh. Nauta, Trijntje Aukes
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Wientje Eelkes
aant.: lidmaat 1604; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frans Johannes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
Foto van boeknummer 9381
Den 28 apr[il 1720 is in den] heere gerust [de] ersa[me] Kunskie Cl[ases] oldt in h[aer 59e] iaer huisvro[uw] [va]n m[r] Johannis Swart sch[oolmeester] ... Vrouwe parochie ... begraven
naam: Kunske Klases
sterfdatum: 28-4-1720
geboortejaar: 1661
echtgenoot: geh. 1684 Swart, Johannes Jans
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9381

commentaar

Den 28 apr[il 1720 is in den] heere gerust [de] ersa[me] Kunskie Cl[ases] oldt in h[aer 59e] iaer huisvro[uw] [va]n m[r] Johannis Swart sch[oolmeester] ... Vrouwe parochie ... begraven
Foto van boeknummer 9382
... zijnde ... leght hier begraven met ... Iohan ... oudt zynde 15 d[agen]
naam: Wiarda, Hester
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1682
aant.: geb. rond 1659; overl. februari 1682
echtgenoot: geh. Swart, Johannes Jans
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9382

commentaar

... zijnde ... leght hier begraven met ... Iohan ... oudt zynde 15 d[agen]
naam: Swart, Jan Johannes
doopdatum: 21-1-1682
geboortejaar: 1682
sterfjaar: 1682
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9382

idem
Foto van boeknummer 9383
E C

[Anno 173?]3 den 22 ianuar[ius] is in den heere gerust [den] ee[rsame] Eesge Kornelis en ... ...er smit tot Oude Bil[dtsijl] ... [7?]5 iaar ende leit alhier [be]graven
naam: Aesge Cornelis
sterfdatum: 22-1-1733
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; overl. na 1729; verm. 1733 op 75 jarige leeftijd
echtgenoot: geh. 1677 Martje Harrents
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9383

commentaar

E C

[Anno 173?]3 den 22 ianuar[ius] is in den heere gerust [den] ee[rsame] Eesge Kornelis en ... ...er smit tot Oude Bil[dtsijl] ... [7?]5 iaar ende leit alhier [be]graven
Foto van boeknummer 9384
[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...
naam: Marijke Pieters
sterfjaar: 1591
echtgenoot: geh. Pier Teunis
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9384

commentaar

[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...
naam: Pieter Jacobs
commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Pier Teunis
sterfjaar: 1591
aant.: dorpsrechter
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Marijke Pieters
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Sijke
sterfdatum: 21-1-1619
echtgenoot: geh. Pier Hendriks
commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Pier Hendriks
echtgenoot: geh. Sijke
commentaar
boeknummer: 9384

idem
Foto van boeknummer 9385
Thoni... Piers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...
naam: Teunis Piers
aant.: geh. 1 Marietje Arjens; geh. 2 Marietje Cornelis; sterfjaar onduidelijk, in 1565 genoemd in Quaklappen; vermo. overleden na zijn twee vrouw die in 1582 overleed
echtgenoot: geh. Kuik, Marie Cornelis
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9385

commentaar

Thoni... Piers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...
naam: Pier Teunis
sterfjaar: 1591
aant.: dorpsrechter
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Marijke Pieters
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9385

idem
Foto van boeknummer 9386
Ao 1699 den ... [is in den] heere gerust de ... den huis[frou] van ... 43 iaer en leit al[hier begraven]
naam: Onbekend
geboortejaar: 1656
sterfjaar: 1699
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
aantekening:
boeknummer: 9386

commentaar

Ao 1699 den ... [is in den] heere gerust de ... den huis[frou] van ... 43 iaer en leit al[hier begraven]
naam: Onbekend
commentaar
boeknummer: 9386

idem
naam: Nauta, Hette Gaukes
geb.datum: 21-3-1719
doopdatum: 26-3-1719
sterfdatum: 13-10-1797
aant.: zoon van Gauke Nauta en Riemkje Hettes Reinalda; dominee
echtgenoot: geh. 1743 Mollema, Beitske Siebrens
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Kubaard
aantekening:
boeknummer: 9387

commentaar

H : N :
B : M :
1774
naam: Mollema, Beitske Siebrens
doopdatum: 23-11-1718
geboortejaar: 1718
aant.: dochter van Siebren Ieges Mollema en Aaltje Feikens
echtgenoot: geh. 1743 Nauta, Hette Gaukes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9387

idem
Foto van boeknummer 9388
Cornelis Clases is geboren den 18 feberw 1740

Corn. K. Nijdam is geboren den 24 febr. 1810
naam: Nijdam, Cornelis Klases
geb.datum: 18-2-1740
doopdatum: 19-2-1740
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Botes Nijdam en Pierke Keimpes Hansma; geh. Taetske Stevens Reitsma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
aantekening:
boeknummer: 9388

commentaar

Cornelis Clases is geboren den 18 feberw 1740

Corn. K. Nijdam is geboren den 24 febr. 1810
naam: Nijdam, Cornelis Klases
geb.datum: 24-2-1810
doopdatum: 11-3-1810
sterfdatum: 16-11-1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Cornelis Nijdam en Antje Ruurds
commentaar
boeknummer: 9388

idem
naam: Rosen, Sietje Heres
geboortejaar: 1706
aant.: geb. rond 1706; dochter van Here Lieuwes en Sietje Lolles; geh. 1729 Siemen Dirks
Wapens:

commentaar
vindplaats: strooilepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
aantekening:
boeknummer: 9389

commentaar

S H R
Foto van boeknummer 9390
F? B
naam: Braam, Froukje Jacobs
sterfdatum: 2-12-1761
geboortejaar: 1691
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Jacob Romkes Braam en Antie Jelles Jeddema
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1724 Hinlopen, Klaas Gooitsens
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren doosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening:
boeknummer: 9390

commentaar

F? B
naam: Offenhuysen, Hans Frederiks van
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: mantelhaak
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: Achlum
aantekening:
boeknummer: 9391

commentaar

H V O

1601
Foto van boeknummer 9392
veel grooter vreught in eer en deught is soberheijt, als vrolijck zijn bij bier en wijn en gulsigheijt 1643

I B
naam: Jan Barteles
geboortejaar: 1600
aant.: geb. rond 1600; geh. 1 1625 Ietje; geh. 2 1634 Joukje Nannes
Wapens:

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Winaldum
aantekening:
boeknummer: 9392

commentaar

veel grooter vreught in eer en deught is soberheijt, als vrolijck zijn bij bier en wijn en gulsigheijt 1643

I B
Foto van boeknummer 9393
JRH HFG
naam: Heringa, Jan Reins
geb.datum: 10-1-1659
sterfdatum: 18-2-1740
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Rein Jans Heringa en Tjitske Wiebrens
echtgenoot: geh. 1681 Gerbranda, Hiske Folkerts
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Pingjum
aantekening:
boeknummer: 9393

commentaar

JRH HFG
naam: Gerbranda, Hiske Folkerts
sterfdatum: 10-1-1695
geboortejaar: 1660
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Folkert Gerrits Gerbranda en Trijntje Klases
echtgenoot: geh. 1681 Heringa, Jan Reins
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9393

idem
naam: Heeringa, Pieter Cornelis
sterfdatum: 5-3-1796
geboortejaar: 1747
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1786 Brechtje Jans; rechter
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Nes WD
aantekening: wapen: gedeeld; rechts: Friese halve adelaar; links: doorsneden; boven 3 klaverbladen (1 en 2); beneden: drie zwemmende vissen boven elkaar
boeknummer: 9394

commentaar

P.K.H.
naam: Osinga, Metje Klases
geb.datum: 7-12-1738
doopdatum: 14-12-1738
sterfdatum: 21-5-1800
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1756 Johannes Gerkes
commentaar
vindplaats: kerkboek
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Beetgum
aantekening: wapen: gedeeld; rechts: Friese halve adelaar; links: doorsneden; boven een drietand; beneden: drie klaverbladen (2 en 1)
boeknummer: 9395

commentaar

M.C.O. 1756
naam: Buma, Douwe Gatses
geb.datum: 31-3-1747
doopdatum: 2-4-1747
aant.: zoon van Gatse Douwes Buma en Minke Jans; geh. 1 1772 Willemke Eeltjes; geh. 2 Hielkje Uiltjes
commentaar
vindplaats: cachette; stempel
type: Cachet, zegelring
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Oudega Wym
aantekening: wapen: gedeeld; rechts: reiger; links: tweemaal doorsneden; boven wassenaar; midden: liggende tak; beneden: drie klaverbladen naast elkaar
boeknummer: 9396

commentaar

D.G.B.
naam: Wassenaar, Klaas Aarts
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1775
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1754 Martje Bentes
commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: St Jacobiparochie
aantekening: mannelijk wapen: drie wassenaars (2 en 1); vrouwelijk wapen: drie doodshoofden (2 en 1)
boeknummer: 9397

commentaar

Claas Aarts Wassenaar en Maartje Bentes zijn wyf
naam: Martje Bentes
doopdatum: 18-9-1735
geboortejaar: 1735
aant.: dochter van Bente Walings en Liesbeth Johannes
commentaar
boeknummer: 9397

idem
naam: Balk, Anna Klases
geb.datum: 17-2-1713
sterfdatum: 30-11-1754
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Bolsward
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1737 Kleffens, Sieds Klases van
Wapens:

commentaar
vindplaats: theeketel
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Raard
aantekening:
boeknummer: 9398

commentaar

A.B. Ao 1752 S.V.K.
naam: Kleffens, Sieds Klases van
doopdatum: 31-7-1700
geboortejaar: 1700
sterfjaar: 1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Siedses van Kleffens en Trijntje Eelkes; bijzitter
echtgenoot: geh. 1737 Balk, Anna Klases
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9398

idem
naam: Hanekuik, Douwe Hielkes
geb.datum: 25-5-1711
sterfdatum: 24-8-1764
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1733 Geertje Wiebes Hanekuik
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1733 Hanekuik, Geertje Wiebes
commentaar
vindplaats: theebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Harlingen
aantekening:
boeknummer: 9399

commentaar

D.H. Hanekuijk G.W. Hanekuijk Ao 1733
naam: Hanekuik, Geertje Wiebes
geb.datum: 24-12-1713
sterfdatum: 9-1-1797
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Wiebe Douwes Hanekuik en Janke Jacobs Ollema
echtgenoot: geh. 1733 Hanekuik, Douwe Hielkes
commentaar
boeknummer: 9399

idem
naam: Wassenaar, Jacobs Stevens
geboortejaar: 1555
sterfjaar: 1643
aant.: zoon van Steven Klases Wassenaar en Jannigje Lourens Coster
echtgenoot: geh. Scheyff, Corsien Arjens
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: St Jacobiparochie
aantekening:
boeknummer: 9400

commentaar

Jacobs Stevensz Korsien Ariens d
naam: Scheyff, Corsien Arjens
geboortejaar: 1555
sterfjaar: 1627
aant.: dochter van Arjen Jans Scheyff en Margje Arjens Kuik
echtgenoot: geh. Wassenaar, Jacobs Stevens
commentaar
boeknummer: 9400

idem
naam: Gerroltsma, Frans Pieters van
sterfdatum: 11-4-1658
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
aant.: burgemeester
echtgenoot: geh. 1618 Trijntje Idses
commentaar
vindplaats: bierpul
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Franeker
aantekening: mannenwapen: golvende linker schuinbalk, vergezeld van twee klavers; vrouwenwapen: rechts halve adelaar; links: merlet met twee klavers naast elkaar
boeknummer: 9401

commentaar

F.P. T.I.
naam: Trijntje Idses
sterfdatum: 4-6-1637
geboortejaar: 1599
aant.:
echtgenoot: geh. 1618 Gerroltsma, Frans Pieters van
commentaar
boeknummer: 9401

idem
naam: Mol, Johannes
geboortejaar: 1563
aant.: geb. rond 1563; eerste doop 1589
echtgenoot: geh. Botje Pieters
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Catalogus Tentoonstelling van Antieke Goud- en Zilversmidswerken
plaats: Sneek
aantekening:
boeknummer: 9402

commentaar

Ioannes Mol ende Botke Peters dr 1622
naam: Botje Pieters
geboortejaar: 1565
aant.: geb. rond 1565
echtgenoot: geh. Mol, Johannes
commentaar
boeknummer: 9402

idem
naam: Fockema, Johannes Roelofs
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9403

commentaar

Johannes Roelofs Fockema

G.W. C.F.H. 1655
naam: Zijlstra, Frederik
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. Eelcoma, Anna Maria Gasparis van
commentaar
vindplaats: wierook scheepje
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9404

commentaar

Frederijkus Zijlstra A.M. v. Eelcoma 1765
naam: Eelcoma, Anna Maria Gasparis van
doopdatum: 12-3-1722
geboortejaar: 1722
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Gaspar van Eelcoma en Klaaske Spanhemius
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Zijlstra, Frederik
commentaar
boeknummer: 9404

idem
naam: Sinnama, Sjoerd Haaies
geboortejaar: 1602
sterfjaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1602; zoon van Haaie Louws en Sjoukje Iedes; geh. 1 1627 Antje Anthonis Schoninck, Leeuwarden; geh. 2 1654 Liesbeth Hoites; hij is dominee van Finkum en Hijum en Sexbierum; kandidaat in 1626; overl. augustus 1670
echtgenoot: geh. 1654 Liesbeth Hoites
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Sexbierum
aantekening:
boeknummer: 9405

commentaar

Donec novum bibam in regno patris mei

Die drinckbeker des avontmaels der gemeijnte van Sixbyrum.

Tempore Sinnama
Foto van boeknummer 9406
I R B
naam: Baard, Idske Rienks
geboortejaar: 1601
aant.: geb. rond 1601; dochter van Rienk Uilkes Baard; geh. 1624 Fonger Idses Ruurdsma
Wapens:

commentaar
vindplaats: gelegenheidslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Parrega
aantekening:
boeknummer: 9406

commentaar

I R B
Foto van boeknummer 9407
WAVS
naam: Sloterdijk, Willem Augustijn Frederiks
doopdatum: 11-7-1714
geboortejaar: 1714
sterfjaar: 1763
aant.: geh. 1751 Ieskje Bourboom
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Zilveren mosterdpot
type: Dozen, potten en kannen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9407

commentaar

WAVS
Foto van boeknummer 9408
Wisma      Burmania
Eeninga     Vieneure
Beijma      Stinstera
Mellema     Grombach
Lezaen       Roorda
Rattaller     Scheltema
Borsselen    Gerbranda
Emstel       Oeninga
naam: Wissema, Sape Jans van
sterfdatum: 20-10-1580
geboortejaar: 1531
aant.: geb. rond 1531; student Leuven 1551; advocaat
echtgenoot: geh. Auckama, Rinske Pieters
Wapens:

commentaar
vindplaats: spiegel met zilveren wapens
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9408

commentaar

Wisma Burmania
Eeninga Vieneure
Beijma Stinstera
Mellema Grombach
Lezaen Roorda
Rattaller Scheltema
Borsselen Gerbranda
Emstel Oeninga
naam: Eninga, Doeke Tjeerds van
sterfjaar: 1567
aant.: geh. Catharina Sebastiaans; adv.
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Ratteler, Johannes Johannes van
geboortejaar: 1525
sterfjaar: 1590
aant.: overl. voor 1592; grietman van Tietjerksteradeel 1549-1584
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Burmania, Bokke Bokkes van
sterfdatum: 7-12-1553
geboortejaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1514; zoon van Bokke Burmania en Sietske van Camstra
echtgenoot: geh. Heemstra, Froukje Poppes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Grombach, Barbara Fritses van
aant.: geh. Georg van Froenhoven
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Roorda, Wiebren Feies van
sterfdatum: 16-6-1585
aant.: zoon van Feie van Roorda en Rixt van Hania
echtgenoot: geh. Scheltema, Tietje Scheltes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Scheltema, Tietje Scheltes van
sterfdatum: 28-10-1610
aant.: dochter van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema
echtgenoot: geh. Roorda, Wiebren Feies van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Gerbranda, Wikje Johans van
sterfjaar: 1582
aant.: dochter van Johan van Gerbranda van Roorda en Tjitske Tjepkes van Goslinga
echtgenoot: geh. Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
sterfjaar: 1581
aant.: grietman Haskerland vanaf 1558
echtgenoot: geh. Gerbranda, Wikje Johans van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
Foto van boeknummer 9409
T.E.L.
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9409

commentaar

T.E.L.
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9409

idem
naam: Otte Ottes
geboortejaar: 1590
aant.: mogelijk; geb. rond 1590; geh. 1626; overl. voor 1633
echtgenoot: geh. 1626 Remmertje Wiebes
Wapens:

commentaar
vindplaats: knottedoosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Arum
aantekening:
boeknummer: 9410

commentaar

OO RW
naam: Remmertje Wiebes
geboortejaar: 1592
aant.: geb. rond 1592; geh. 1 1615 Jeen Taedes; geh. 2 1626 Otte Ottes; geh. 3 1633 Hidde Klases
echtgenoot: geh. 1626 Otte Ottes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9410

idem
Foto van boeknummer 9411
Gelegateerd door de wel edele gebooren vrouwe mevrouwe Martha Kinnema van Scheltinga weduwe Scheltinga 1708
naam: Kinnema, Martje Cornelis van
geb.datum: 3-10-1624
sterfdatum: 7-1-1708
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Scheltinga, Daniel Lieuwes van
commentaar
vindplaats: memoriebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
aantekening: museum Van Haren
boeknummer: 9411

commentaar

Gelegateerd door de wel edele gebooren vrouwe mevrouwe Martha Kinnema van Scheltinga weduwe Scheltinga 1708
naam: Scheltinga, Daniel Lieuwes van
geb.datum: 23-11-1621
sterfdatum: 27-1-1702
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Schoterland 1647-1692; curator
echtgenoot: geh. Kinnema, Martje Cornelis van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9411

idem
naam: Poppes, Ids Poppes
doopdatum: 9-1-1724
sterfdatum: 1-2-1808
geboortejaar: 1724
aant.: zoon van Poppe Jans en Iemkje Jans
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Blij, Cornelia Petrus de
commentaar
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Harich
aantekening: met wapens schoonouders De Blij en Reitsma
boeknummer: 9413

commentaar

IP
Foto van boeknummer 9414
Meinert v. Idzaerda
naam: Idzerda, Meindert Beerts van
sterfdatum: 20-12-1618
geboortejaar: 1565
aant.: zoon van Baerta van Idzerda en Magdalena Rommerts; geh. Liskje Harinxma thoe Sloten
vader: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Ter Idzard
aantekening:
boeknummer: 9414

commentaar

Meinert v. Idzaerda
Foto van boeknummer 9415
Burgemeister Wijntien Entis olderman vant Boomelijn werckers gilt
naam: Wientje Eintes
geboortejaar: 1626
aant.: geb. rond 1626; geh. 1651 Martje Arends; burgemeester
Wapens:

commentaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Bolsward
aantekening:
boeknummer: 9415

commentaar

Burgemeister Wijntien Entis olderman vant Boomelijn werckers gilt
naam: Walter, Jurjen Johannes
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; zoon van Johannes Walter en Isabella Cres (geh. 1656)
echtgenoot: geh. 1680 Haga, Rinske Siemens
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening:
boeknummer: 9416

commentaar

JJW RSH
naam: Haga, Rinske Siemens
doopdatum: 13-2-1659
geboortejaar: 1659
aant.: geb. feb. 1659
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1680 Walter, Jurjen Johannes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9416

idem
naam: Ploeg, Murk Rintjes van der
geb.datum: 25-7-1769
doopdatum: 9-8-1769
aant.: zoon van Rintje Murks, timmerknecht, en Jetske Sietses; verm. jong overleden; broer noemt zich later Van der Ploeg
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
aantekening:
boeknummer: 9417

commentaar

Murck Rinties is geboren den 25 julij 1769 mors te 1 uur
naam: Sietsma, Grietje Douwes
geb.datum: 25-4-1795
doopdatum: 17-5-1795
sterfdatum: 1-10-1883
aant.: dochter van Douwe Pieters en Pietertje Berends
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Indijk
aantekening:
boeknummer: 9418

commentaar

Grijtje Douwes is geboren de 25 april 1795
Grietje Douwer Kluwer geboren 25 nov. 1875
naam: Bloxma, Sieds Willems
geb.datum: 18-11-1735
sterfdatum: 23-8-1782
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1764 Barbara Pieters
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
aantekening:
boeknummer: 9419

commentaar

Sijs Willims is gebooren gen 18 november 1735
Foto van boeknummer 9420
Dominee M. van der tuuk en R. van Terwisga beide op Herenfeen getroud den 2 november 1777
naam: Tuuk, Marcus Michaels van der
geb.datum: 19-12-1744
sterfdatum: 10-5-1814
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michaël van der Tuuk en Elisabeth Mignon; dominee
echtgenoot: geh. 1777 Terwisscha, Romkje Feddes van
commentaar
vindplaats: stenen bord Van Haren Museum
type: Schalen en kommen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
aantekening:
boeknummer: 9420

commentaar

Dominee M. van der tuuk en R. van Terwisga beide op Herenfeen getroud den 2 november 1777
naam: Terwisscha, Romkje Feddes van
geb.datum: 24-8-1754
doopdatum: 1-9-2014
sterfdatum: 3-9-1798
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Fedde Gosses van Terwisscha en Grietje Barteles
echtgenoot: geh. 1777 Tuuk, Marcus Michaels van der
commentaar
boeknummer: 9420

idem
Foto van boeknummer 9421
Theotardus Heloma grytman v Angwarden den 24 may 1652
naam: Heloma, Tjeerd Michiels van
geboortejaar: 1618
sterfjaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michiel Tjeerds van Heloma en Nolkje Arjens; geh. 1646 Froukje van Teyens
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: zegel Van Haren Museum
type: Cachet, zegelring
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
aantekening:
boeknummer: 9421

commentaar

Theotardus Heloma grytman v Angwarden den 24 may 1652
naam: Abbema, Baukje Jacobs
aant.: dochter van Jacob Jacobs de Jonge en Tjaltje Hilles; overl. na 1700
commentaar
vindplaats: bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9423

commentaar

Bauckjen Jacobs Abbema 1679
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: achtkantige zilveren kop
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9424

commentaar

S:J:A: 1680
naam: Abbema, Trijntje Jacobs
geb.datum: 21-2-1646
aant.: ongehuwd?
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9425

commentaar

Trijntie Jacobs dochter is gebooren den 21 febrij 1646
naam: Lieuwkema, Enne Broers
geboortejaar: 1588
aant.: geb. rond 1588; zoon van Broer Tjallings Lieuwkema
echtgenoot: geh. 1613 Baukje Sierks
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9426

commentaar

E:B: B:S:
naam: Baukje Sierks
geboortejaar: 1590
aant.: geb. rond 1590
echtgenoot: geh. 1613 Lieuwkema, Enne Broers
commentaar
boeknummer: 9426

idem
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
vindplaats: bijbel met zilverbeslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9427

commentaar

Tied Ennes Lieuwkema Anno 1649
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren gordel en koker
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9428

commentaar

Titie Ennes Lieuckema
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9429

commentaar

J:J: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9429

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9430

commentaar

J:J: T:E:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9430

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9431

commentaar

J:J: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9431

idem
naam: Iede Rinses
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645
echtgenoot: geh. 1675 Abbema, Sijke Jacobs
commentaar
vindplaats: zilveren mosterdpot met lepeltje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9432

commentaar

J:R: S:J:
naam: Abbema, Sijke Jacobs
geboortejaar: 1647
aant.: geb. rond 1647; geh. 1 1670 Johannes Holkes; geh. 2 1675 Iede Rinses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1675 Iede Rinses
commentaar
boeknummer: 9432

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: azijnkom met zilveren deksel
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9433

commentaar

J:J: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9433

idem
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9434

commentaar

S:J:A: 1679
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren haak
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9435

commentaar

Rixtie Jacobs Lieuckema
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren gordel
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9436

commentaar

Rinck Jacobs Abbema 1667
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren haak
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9437

commentaar

Rixtie Jacobs dochter
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9438

commentaar

S:J:A: 16..
naam: Abbema, Trijntje Jacobs
geb.datum: 21-2-1646
aant.: ongehuwd?
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9439

commentaar

T:J:
Foto van boeknummer 9440
Ter herinnering aan de familie Osinga

B.I.
naam: B. I.
Wapens:

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9440

commentaar

Ter herinnering aan de familie Osinga

B.I.
Foto van boeknummer 9441
Anno ... Fr... ...
naam: Voordt, Onbekend Frederiks
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augustinusga
aantekening:
boeknummer: 9441

commentaar

Anno ... Fr... ...
naam: Voordt, Frederik Matthijs van
sterfdatum: 6-6-1605
geboortejaar: 1557
godsdienst: hervormd
aant.: mogelijk zoon van Matthijs van Voordt en Marie van Spruyt
echtgenoot: geh. Jelgersma, Tjitske Lieuwes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9441

idem
naam: Jelgersma, Tjitske Lieuwes
sterfdatum: 18-2-1640
geboortejaar: 1563
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Lieuwe Jelgersma en Rinske Jensma
echtgenoot: geh. Voordt, Frederik Matthijs van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9441

idem
naam: Boetje, Klaas Thomas
geb.datum: 2-4-1800
sterfdatum: 3-4-1869
godsdienst: doopsgezind
aant.: mogelijk zoon van Thomas Boetje en Richtje
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Haskerdijken
aantekening: Museum of Fine Arts Boston
boeknummer: 9442

commentaar

Klaes Thoomes is gebooren den 2 april 1800
Foto van boeknummer 9443
Cornelis Freerks den 9 augustus anno 1741

Jan Cornelis de Groot geboren de 3 juny 1800
naam: Cornelis Freerks
geb.datum: 9-8-1741
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: Foto Museum of Fine Arts Boston
boeknummer: 9443

commentaar

Cornelis Freerks den 9 augustus anno 1741

Jan Cornelis de Groot geboren de 3 juny 1800
naam: Groot, Jan Cornelis de
geb.datum: 3-6-1800
doopdatum: 22-6-1800
sterfdatum: 23-11-1826
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis Jans de Groot en Jeltje Tjeerds Wijnsma
commentaar
boeknummer: 9443

idem
naam: A. J.
aant.: wapen: rechts Friese halve adelaar; links hoefijzer met boven twee klavers
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Minnertsga
aantekening:
boeknummer: 9444

commentaar

A.I. T.G.

Abe I Vellinga gebooren den 11 july 1798
naam: T. G.
aant.: wapen: dwarsbalk, vergezeld van boven een aanziende lopende leeuwe en onder drie aanziende mensenhoofden
commentaar
boeknummer: 9444

idem
naam: Vellinga, Aebe Jacobs
geb.datum: 11-7-1798
doopdatum: 5-8-1798
sterfdatum: 20-10-1854
aant.: zoon van Jacob Tjeerds en Tietje Klases
commentaar
boeknummer: 9444

idem
naam: Hoekema, Baukje Paulus
geb.datum: 20-8-1764
doopdatum: 26-8-1764
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Paulus Hoekema en Johanna Hylckama; wapen: recht Friese halvae adelaar; linksboven drie klavers (1-2), linksonder zwemmende zwaan
commentaar
vindplaats: lakcachet
type: Cachet, zegelring
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Goutum
aantekening:
boeknummer: 9445

commentaar

BH
naam: Wassenaar, Aart Klases
sterfdatum: 5-1-1635
geboortejaar: 1579
aant.: zoon van Klaas Steffens
echtgenoot: geh. 1606 Wassenaar, Afke Klases
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: St Annaparochie
aantekening: wapens Wassenaar
boeknummer: 9446

commentaar

AC AC
naam: Wassenaar, Afke Klases
geboortejaar: 1581
aant.: geb. rond 1581
echtgenoot: geh. 1606 Wassenaar, Aart Klases
commentaar
boeknummer: 9446

idem
naam: Heemstra, Schelte Feies van
doopdatum: 17-5-1665
sterfdatum: 15-11-1733
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Feie van Heemstra en Tjitske van Aysma
echtgenoot: geh. 1694 Scheltinga, Catharina Johannes van
commentaar
vindplaats: zilveren theebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Plaats onbekend
aantekening: wapens Heemstra - Scheltinga
boeknummer: 9447

commentaar

S. v. Hiemstra C v. Scheltinga 28 january 1694
naam: Scheltinga, Catharina Johannes van
doopdatum: 29-4-1663
sterfdatum: 8-5-1724
geboortejaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Johannes van Scheltinga en Maria van Haersma; geh. 1 1684 Douwe Sirtema van Grovestins; geh. 2 1694 Schelte van Heemstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1694 Heemstra, Schelte Feies van
commentaar
boeknummer: 9447

idem
naam: Burmania, Doeke Sjuks van
sterfdatum: 14-12-1692
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Wymbritseradeel 1650 - 1671
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Juckema, Edwer Lutske Gerrolts van
commentaar
vindplaats: servetten
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
aantekening: met wapen Martena Burmania en Juckema
boeknummer: 9448

commentaar

Ir. Duco Martna van Burmania grietman ende deyckgraef 1663

Iuff. Edvarda Lucia ban Uckema op Kammhinghaburgk
naam: Juckema, Edwer Lutske Gerrolts van
sterfdatum: 3-2-1682
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1629
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Doeke Sjuks van
commentaar
boeknummer: 9448

idem
naam: Sakele Gerbens
aant.: geh. Sjoukje; grietman Idaarderadeel 1567-1573; wapen: links halve Friese adelaar; rechts opvliegende vogel waaronder papigay boven drie eikels
commentaar
vindplaats: drinkhoorn
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9449

commentaar

Drenckt wt ten mach nyet schade met dangb[aer]h[eit] en yanshorn van Rengnarda

S.G. 1567
naam: Ypma, Doekele Sjoerds
geb.datum: 23-4-1773
doopdatum: 16-8-1801
sterfdatum: 30-3-1840
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sjoerd Tjepkes Ypma en Trijntje Doekeles Sjoenstra; geh. 1802 Antje Sierks
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Itens
aantekening:
boeknummer: 9450

commentaar

D: S: 1801

Wytse Sjoerds Ypma is geboren den 10 september in het jaar 1841

Sjoerd Wytzes Ypma geb. 28 mei 1869
naam: Buma, Gerlof Wiebes
geb.datum: 20-8-1732
doopdatum: 24-8-1732
sterfdatum: 28-8-1807
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Sneek; zoon van Wiebe Buma, koopman en Rebecca Joukes; adv. in 1757; pensionaris; meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1760 Dorhout, Botje Bernards
commentaar
vindplaats: mosterdpot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries Zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9451

commentaar

G.B. B.D. 1792
naam: Dorhout, Botje Bernards
geb.datum: 13-1-1735
doopdatum: 16-1-1735
sterfdatum: 3-12-1808
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1760 Buma, Gerlof Wiebes
commentaar
boeknummer: 9451

idem
naam: Meinsma, Elbrig Meintes van
geb.datum: 7-5-1783
doopdatum: 25-5-1783
sterfdatum: 24-8-1826
aant.: dochter van Meinte Sjoerds van Meinsma en Ientje Pieters Cramerus
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1603 Juckema, Ruurd Werps van
Wapens:

commentaar
vindplaats: het aldahuys te Beers
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
aantekening:
boeknummer: 9452

commentaar

1792 den 18 july is de eerste steen gelegt door Elbrig Meinsma in 't 10 jaar hares ouderdoms zijnde de jongste dogter van M.S. Meinsma mederegter van Baarderadeel tot Beers
naam: Meinsma, Meinte Sjoerds van
doopdatum: 10-7-1735
sterfdatum: 3-11-1812
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Sjoerd Meintes en Geertje Wiltjes; geh. 1 Antje Popkes Teiema; geh. 2 Ientje Pieters Cramerus
commentaar
boeknummer: 9452

idem
naam: Jeltje Dirks
sterfdatum: 8-1-1616
geboortejaar: 1541
echtgenoot: geh. Dirk Riemers
commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Friens en de van Sytzama's
plaats: Friens
aantekening:
boeknummer: 9453

commentaar

Ao 1616 de 8 ianuari sterf d erbare Iel Dircks dr huisfrouwe va Dirck Riemers olt 74 iaer
naam: Dirk Riemers
geboortejaar: 1539
aant.: geb. rond 1539; overl. na 1616
echtgenoot: geh. Jeltje Dirks
commentaar
boeknummer: 9453

idem
Foto van boeknummer 9454
De eerste steen van `t metselwerk 
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman 
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in`t jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Anne Binnerts
geb.datum: 16-5-1788
doopdatum: 15-6-1788
sterfdatum: 21-6-1835
aant.: geh. 1808 Maaike Jans
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Simke Kloostermanhuis Twijzel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Twijzel
aantekening:
boeknummer: 9454

commentaar

De eerste steen van 't metselwerk
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in't jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Binnert Jacobs
doopdatum: 8-3-1744
sterfdatum: 7-2-1819
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Jacobs Binnerts en Trijntje Oedses
echtgenoot: geh. 1772 Antje Wietses
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Antje Wietses
geb.datum: 29-1-1748
doopdatum: 18-2-1748
sterfdatum: 8-12-1810
aant.: dochter van Wietse Jans en Trijntje Nannes
echtgenoot: geh. 1772 Kloosterman, Binnert Jacobs
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Abbema, Jacob Siepts
doopdatum: 3-8-1616
geboortejaar: 1588
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1588; overl. na 1656
echtgenoot: geh. 1613 Sijke Klases
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9455

commentaar

J[S] SC 1659
naam: Sijke Klases
sterfdatum: 5-9-1656
geboortejaar: 1590
aant.:
echtgenoot: geh. 1613 Abbema, Jacob Siepts
commentaar
boeknummer: 9455

idem
naam: Reinharn, Reinder Frederiks
geb.datum: 22-8-1740
doopdatum: 7-9-1740
aant.: zoon van Frederik Reinders Reinharn en Wimke Harkes; geh. 1764 Trijntje Hendriks Bresjee
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: www.christies.nl
boeknummer: 9456

commentaar

Reinder Fredriks is gerboren d 22 augustus A 1740
Foto van boeknummer 9457
 1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
naam: Aaltje Everts
geb.datum: 17-12-1768
doopdatum: 5-1-1769
godsdienst: hervormd
aant.: dochter Evert Arends en Ietje Hinnes; geh. 1790 Reinder Reinders de Jong
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: jamesdjulia.com
boeknummer: 9457

commentaar

1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
Aantal objecten gevonden: 82