Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 151


Nieuwe objecten

Boeknummer 7200; foto: Melle Koopmans
 ... [Joucke Gatties]zo [pa]stoer in Lollim starf den ersten marti [1550] ...
naam: Jouke Gatse
sterfdatum: 3/1/1550
aant.: pastoor Lollum sinds 1524
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 7200

... [Joucke Gatties]zo [pa]stoer in Lollim starf den ersten marti [1550] ...
Boeknummer 7202; foto: Melle Koopmans
CE

Ao 1625 de 8 martivs sterf d erbare Aeltie Lievves d huisfrov van Ielle Haeiies ovt 37iaer hier begraven

Ao 1646 de 31 october is gestvrve de eerentpheste Ielle Haies in syn leve tichelaar en calckbrander tot Maccvm ovt 61 iaer en leit hier begraven

Ao 1625 de 11 augusti sterf d eerbare Tiertie Ielles dochter out 11 iaere en leit alhier begrauen
naam: Klaas Everts
doopdatum: 11/6/1603
geboortejaar: 1600
aant.: zoon van Evert Gerrits, uit Norden, en Sara Klases; gehuwd 1625 Elbrig Watses; geboren rond 1600; steenhouwer; uit Leeuwarden; stenen uit de periode 1625-1631
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 7202

CE

Ao 1625 de 8 martivs sterf d erbare Aeltie Lievves d huisfrov van Ielle Haeiies ovt 37iaer hier begraven

Ao 1646 de 31 october is gestvrve de eerentpheste Ielle Haies in syn leve tichelaar en calckbrander tot Maccvm ovt 61 iaer en leit hier begraven

Ao 1625 de 11 augusti sterf d eerbare Tiertie Ielles dochter out 11 iaere en leit alhier begrauen
naam: Aaltje Lieuwes
sterfdatum: 3/8/1625
geboortejaar: 1587
aant.: dochter van Lieuwe Wiebes uit Berlikum; gehuwd Jelle Haaies; tichelaar; kalkbrander
boeknummer: 7202

idem
naam: Jelle Haaies
sterfdatum: 10/31/1646
geboortejaar: 1585
aant.: gehuwd 1 Aaltje Lieuwes; gehuwd 2 Tietje Jorrits;
boeknummer: 7202

idem
naam: Tjeerdje Jelles
sterfdatum: 8/11/1625
geboortejaar: 1614
aant.: dochter van Jelle Haaies en Aaltje Lieuwes;
boeknummer: 7202

idem
Boeknummer 7303; foto: Melle Koopmans
Anno 1630 den 5 augustus is in den heere gerust den eerbare Ietske Clasen out 25 iaer d huisfrou van Reiner Reiners en leit hier begrauen
naam: Jetske Klases
sterfdatum: 8/5/1630
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1624 Reinder Reinders; zij woonde bij haar huwelijk onder de klokslag van Bolsward
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 7303

Anno 1630 den 5 augustus is in den heere gerust den eerbare Ietske Clasen out 25 iaer d huisfrou van Reiner Reiners en leit hier begrauen
naam: Reinder Reinders
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1624 Jetske Klases; geboren rond 1603; uit Peins
boeknummer: 7303

idem
naam: Groot, Hans Gerbens de
geb.datum: 1/31/1761
doopdatum: 2/8/1761
sterfdatum: 3/5/1841
aant.: zoon van Gerben Everts en Grietje Annes; gehuwd 1789 Sjoukje Dirks Rollema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Rauwerd
aantekening: Genealogysk Jierboek fan 1967
boeknummer: 8769

[Anno 1761 den 31 januari is gebooren Hans Gerbens]
Boeknummer 9291; foto: Melle Koopmans
Anno 1669 den 8 iunies is in den heere gerust die eerbare duchtsame Sarre Milies die huisfrou van Frerck Hessels out 46 iaer ende leit hier begrauen
naam: Artopaeus, Sara Aemilius
sterfdatum: 6/8/1669
geboortejaar: 1622
aant.: dochter van Emilius Artopaeus en Aukje Luitjens; gehuwd 1 1645 Sierk Nannes; gehuwd 2 Freerk Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9291

Anno 1669 den 8 iunies is in den heere gerust die eerbare duchtsame Sarre Milies die huisfrou van Frerck Hessels out 46 iaer ende leit hier begrauen
naam: Freerk Hessels
geboortejaar: 1620
aant.: gehuwd Sara Aemilius; geboren rond 1620
boeknummer: 9291

idem
naam: Rollema, Sjoukje Dirks
geb.datum: 3/31/1772
doopdatum: 4/26/1772
sterfdatum: 5/17/1841
aant.: dochter van Dirk Eeltjes Rollema en Ymkje Johannes; gehuwd 1789 Hans Gerbens de Groot;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Swichum
aantekening: Genealogysk Jierboek fan 1967
boeknummer: 9309

[Anno 1772 den 31 maart is gebooren Sjoukje Durks Rollema]
naam: Tichelaar, Alle Berends
geb.datum: 2/28/1738
sterfdatum: 1/9/1805
aant.: zoon van Berend Wouters en Brechtje Alles; gehuwd 1762 Aaltje van Delden;
vindplaats: huwelijkslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9539

A.B.T.
A.V.D.

Deese leepel door Alle : B : Tichelaar den 17 janne.1763 op schaatzen van Enkhuisen gehaald
naam: Delden, Aaltje Jans van
sterfdatum: 2/11/1807
geboortejaar: 1740
aant.: uit Deventer
boeknummer: 9539

idem
naam: Proost, Beert Daams
doopdatum: 12/26/1604
geboortejaar: 1604
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1634 Tetje Arends; geboren rond 1604
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9764

B D
T A
naam: Tetje Arends
geboortejaar: 1611
aant.: dochter van Arjen Klases en Neeltje Dirks; gehuwd 1634 Beert Daams; geboren rond 1611
boeknummer: 9764

idem
naam: Proost, Waling Daams
geboortejaar: 1593
sterfjaar: 1667
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1 1622 Margje Walings; gehuwd 2 1656 Froukje Johannes; geboren rond 1593; overleden 1667
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9765

WD
MW

1627
naam: Margje Walings
geboortejaar: 1595
aant.: gehuwd 1 Cornelis Klases; gehuwd 2 1627 Daam Walings Proost; geboren rond 1595
boeknummer: 9765

idem
naam: Groot, Klaas Rinses de
geb.datum: 11/5/1795
doopdatum: 12/13/1795
sterfdatum: 2/17/1885
aant.: zoon van Rinse Anskes en Maartje Klases de Groot; volgens Tresoar geboren 4-11
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9766

Den 5e november is geboren Klaas Rinses 1795
naam: Schuurmans, Trijntje Siebrens
geb.datum: 3/22/1788
doopdatum: 4/27/1788
sterfdatum: 7/14/1855
aant.: dochter van Siebren Wouters Schuurmans en Grietje Siebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9767

Trijntje Sybrens is geboren den 22 maart 1788

T.T.
naam: Palsma, Dirk Andeles
geb.datum: 8/28/1805
doopdatum: 9/15/1805
sterfdatum: 11/16/1856
aant.: zoon van Andele Hendriks Palsma en Grietje Jans Siderius;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 9768

1805 den 28 augustus is geboren Dirk Andles Palsma

T.T.
Boeknummer 9770; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Reinsma, Rein Jacobs
doopdatum: 7/27/1749
sterfdatum: 1/15/1831
geboortejaar: 1749
aant.: zoon van Jacob Reins Reinsma en Trijntje Reinders; gehuwd 1775 Feikje Jeltes; geboren te Hilaard; bakker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Winsum
boeknummer: 9770

Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Eisinga, Feikje Jeltes
geb.datum: 2/27/1750
doopdatum: 3/15/1750
sterfdatum: 1/31/1817
aant.: dochter van Jelte Eises en Hitje Steffens; gehuwd 1775 Rein Jacobs;
boeknummer: 9770

idem
Boeknummer 9771; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
naam: Trijntje Martens
geb.datum: 10/9/1784
sterfdatum: 5/10/1807
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9771

Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
Boeknummer 9772; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
naam: Annema, Tjiskje Piers
doopdatum: 5/8/1763
sterfdatum: 2/20/1846
geboortejaar: 1763
aant.: dochter van Pier Annes en Dieuwke Gerbens; gehuwd 1 1785 Gerrit Douwes; gehuwd 2 1810 Sietse Haantjes de Boer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9772

Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
Boeknummer 9773; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
naam: Rekus, Jan Annes
geb.datum: 3/11/1795
doopdatum: 4/3/1795
aant.: zoon van Anne Alberts Rekus en Elbrig van Dalsum;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Sneek
boeknummer: 9773

Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
Boeknummer 9774; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Eringa, Lieuwe Piers
geb.datum: 6/6/1798
doopdatum: 6/24/1798
sterfdatum: 3/9/1860
aant.: zoon van Pier Jans Eringa en Beitske Jetjes Dijkstra;
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Edens
boeknummer: 9774

1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Stapert, Fokeltje Nannes
geb.datum: 8/19/1775
doopdatum: 8/20/1775
aant.: dochter van Nanne Jouwerts Stapert en Foekje Thijses Pecama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Munnikezijl
aantekening: museum Kollum
boeknummer: 9775

Den 19 september 1779 is gebooren Douwe Johannes en is overleden den 26 maart 1840
Boeknummer 9776; foto: Theo Delfstra
KPH
naam: Heeringa, Cornelis Pieters
geb.datum: 12/7/1710
doopdatum: 12/14/1710
sterfdatum: 3/4/1782
aant.: zoon van Pieter Pieters Heeringa en Jatje Pieters ; gehuwd Geertje Harmens Rintjema; dijksgedeputeerde; rechter
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nes WD
boeknummer: 9776

KPH
naam: Andringa, Tinke Jelles van
sterfdatum: 2/14/1619
geboortejaar: 1582
aant.: zoon van Jelle Tinkes van Andringa en Ietje Regnaarda; gehuwd Sietske Binnes Sjoorda; geboren rond 1582; grietman Utingeradeel 1613 - 1619; rekenmeester; vermeld dootboeck: maart
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Giekerk
boeknummer: 9777

TVA SBS
naam: Sjoorda, Sietske Binnes
sterfdatum: 12/1/1662
geboortejaar: 1584
aant.: dochter van Binne Sikkes Sjoorda en Jentje Rinses; gehuwd Tinke Jelles van Andringa; overleden te Beetsterzwaag
boeknummer: 9777

idem
naam: Rinse Minnes
geboortejaar: 1654
aant.: gehuwd 1682? Martje Botes; geboren rond 1654
vindplaats: zilveren huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Westergeest
boeknummer: 9778

R.M.
M.B.

1682
naam: Martje Botes
geboortejaar: 1656
aant.: dochter van Bote Luitjens en Froukje Jeens; gehuwd 1682? Rinse Minnes; overleden na 1694
boeknummer: 9778

idem
naam: Hoeksma, Geeske Feites
geb.datum: 8/12/1793
doopdatum: 8/18/1793
sterfdatum: 12/12/1826
aant.: dochter van Feite Hielkes Hoeksma en Grietje Thomas Bijlsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Lemmer
aantekening: https://veiling.catawiki.nl/
boeknummer: 9780

Geesjen Feites is gebooren den 12den augustus 1793
naam: Faber, Jacob Ates
geb.datum: 2/3/1793
doopdatum: 10/20/1793
sterfdatum: 6/30/1807
aant.: zoon van Ate Ypes Faber en Grietje Willems de Boer; volgens allefriezen geboren 2-10
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
boeknummer: 9781

Jacobus A: Faber geboren den 3 october 1793
Boeknummer 9782; foto: Melle Koopmans
Anno 1677 den 18 augustus is in den heere ontslape den eersame mr. Claes Harckes in leven schooldienaer in Lollum out int 42 iaer ende leit alhier begrauen

CH
naam: Klaas Harkes
sterfdatum: 8/18/1677
geboortejaar: 1636
aant.: gehuwd Trijntje Arnoldus Schuringa; schoolmeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9782

Anno 1677 den 18 augustus is in den heere ontslape den eersame mr. Claes Harckes in leven schooldienaer in Lollum out int 42 iaer ende leit alhier begrauen

CH
Boeknummer 9783; foto: Melle Koopmans
Anno 1681 den 3 iunij is in den heere ontslapen de eerbare Tryntie Arnoldi Schuiringa huisvrouwe van mr Claes Harckes out 43 iaeren ende leit al hier begraven
naam: Schuringa, Trijntje Arnolds
sterfdatum: 6/3/1681
geboortejaar: 1637
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd Klaas Harkes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9783

Anno 1681 den 3 iunij is in den heere ontslapen de eerbare Tryntie Arnoldi Schuiringa huisvrouwe van mr Claes Harckes out 43 iaeren ende leit al hier begraven
naam: Klaas Harkes
sterfdatum: 8/18/1677
geboortejaar: 1636
aant.: gehuwd Trijntje Arnoldus Schuringa; schoolmeester
boeknummer: 9783

idem
Boeknummer 9784; foto: Melle Koopmans
An 1669 den 13 en decembris ds morgens tusschen 6 en 7 uieren is seer godtsalichlick in den heere ontslapen de eerbare em deughtsame Trijntie Ybs dochter de huisvrouwe van Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out 32 iaren 7 maanden 10 dagen ende leyt alhier begruven
naam: Trijntje Ybs
geb.datum: 5/3/1637
doopdatum: 5/14/1637
sterfdatum: 12/13/1669
aant.: dochter van Eeb Doedes; gehuwd 1688 Bartold Schuringa; uit Bolsward
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9784

An 1669 den 13 en decembris ds morgens tusschen 6 en 7 uieren is seer godtsalichlick in den heere ontslapen de eerbare em deughtsame Trijntie Ybs dochter de huisvrouwe van Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out 32 iaren 7 maanden 10 dagen ende leyt alhier begruven
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
boeknummer: 9784

idem
Boeknummer 9785; foto: Melle Koopmans
Ano 1696 den 20 septemb is in den heere ontslapen de eerw; godsaalige en welgeleerde do Bartoldus Schuiringa in sijn leeven bedienaaer des godlicken woords alhier tot Lollum 33 iaaren en 4 maanden oud 64 iaaren en leght alhier begraven
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9785

Ano 1696 den 20 septemb is in den heere ontslapen de eerw; godsaalige en welgeleerde do Bartoldus Schuiringa in sijn leeven bedienaaer des godlicken woords alhier tot Lollum 33 iaaren en 4 maanden oud 64 iaaren en leght alhier begraven
Boeknummer 9786; foto: Melle Koopmans
Anno 1692 den 24 en septembris des morgens tuschen 1 en 2 uiren is in den heere ontslapen de eerbare en deughtsame Tryntje Wybes dr de huisvrou van do Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out ontrent 50 iaren en leit hier begraven

Apoc. 14 13
Salich zijn de dooden, die in den heere sterven, op dat sij rusten mogen van haren arbeyt
naam: Trijntje Wiebes
sterfdatum: 9/24/1692
geboortejaar: 1642
aant.: gehuwd 1688 Bartold Schuringa;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9786

Anno 1692 den 24 en septembris des morgens tuschen 1 en 2 uiren is in den heere ontslapen de eerbare en deughtsame Tryntje Wybes dr de huisvrou van do Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out ontrent 50 iaren en leit hier begraven

Apoc. 14 13
Salich zijn de dooden, die in den heere sterven, op dat sij rusten mogen van haren arbeyt
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
boeknummer: 9786

idem
Boeknummer 9787; foto: Melle Koopmans
Anno 1681 den 21 july is in de heere gerust de eerbare en dueghdtsame Yfke Hessels weeduwe van do Arnoldus Schuiringa in leve pred. tot Lollum out 73 iaeren ende leit hier begraven
naam: Yfke Hessels
sterfdatum: 7/21/1681
geboortejaar: 1608
aant.: gehuwd Arnold Schuringa;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9787

Anno 1681 den 21 july is in de heere gerust de eerbare en dueghdtsame Yfke Hessels weeduwe van do Arnoldus Schuiringa in leve pred. tot Lollum out 73 iaeren ende leit hier begraven
naam: Schuringa, Arnold Bartolds
sterfdatum: 12/20/1662
geboortejaar: 1601
aant.: zoon van Bartold Lammerts Schuringa en Tjamke Folkerts Fogelsang; gehuwd Yfke Hessels; student Franeker 1619; dominee
boeknummer: 9787

idem
Boeknummer 9788; foto: Melle Koopmans
Anno 1662 den 20 december is in den heere ontslapen de eerwaerdighe en welgeleerde d Arnoldus Schuiringa in sijn leven dienaer des goddelijcken woorts eerst tot Arum 27 en daer na hier tot Lollum ontrent 9 iaeren en is alhier begraven out 61 iaeren
naam: Schuringa, Arnold Bartolds
sterfdatum: 12/20/1662
geboortejaar: 1601
aant.: zoon van Bartold Lammerts Schuringa en Tjamke Folkerts Fogelsang; gehuwd Yfke Hessels; student Franeker 1619; dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9788

Anno 1662 den 20 december is in den heere ontslapen de eerwaerdighe en welgeleerde d Arnoldus Schuiringa in sijn leven dienaer des goddelijcken woorts eerst tot Arum 27 en daer na hier tot Lollum ontrent 9 iaeren en is alhier begraven out 61 iaeren
Boeknummer 9789; foto: Melle Koopmans
[Anno 165]2 den 30 sept. is in den heere gerust den deug... [ion]gelingh Sixt[us Arnol]di Schuiringa ... ende leit al[hier] begraven
naam: Schuringa, Sixtus Arnolds
sterfdatum: 9/30/1652
geboortejaar: 1635
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; geboren rond 1635
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9789

[Anno 165]2 den 30 sept. is in den heere gerust den deug... [ion]gelingh Sixt[us Arnol]di Schuiringa ... ende leit al[hier] begraven
Boeknummer 9790; foto: Melle Koopmans
Anno 1691 den 27 april is in den heere ontslapen de eerbaere Susanna Schuiringa out 51 iaeren ende leit hier begraven
naam: Schuringa, Susanna Arnolds
sterfdatum: 4/27/1691
geboortejaar: 1639
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9790

Anno 1691 den 27 april is in den heere ontslapen de eerbaere Susanna Schuiringa out 51 iaeren ende leit hier begraven
Boeknummer 9791; foto: Melle Koopmans
Anno 1674 den 3 november is in den heere gerust den eerbare en seer deuchsame Meijnsche Arnoldi Schuiringa jonge dochter out 26 jaer en leit al hier begraven
naam: Schuringa, Meinske Arnolds
sterfdatum: 11/3/1674
geboortejaar: 1648
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9791

Anno 1674 den 3 november is in den heere gerust den eerbare en seer deuchsame Meijnsche Arnoldi Schuiringa jonge dochter out 26 jaer en leit al hier begraven
Boeknummer 9792; foto: Melle Koopmans
Anno 1660 den 7 mart is in den heere gerust de eersamen Iasper Eewerts Berswert out ontrent 41 iare ende leit hier begrauen
naam: Jasper Everts
sterfdatum: 3/7/1660
geboortejaar: 1618
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9792

Anno 1660 den 7 mart is in den heere gerust de eersamen Iasper Eewerts Berswert out ontrent 41 iare ende leit hier begrauen
Boeknummer 9793; foto: Melle Koopmans
Den 29 marty 1689 is in den heere gerust de eerbare deuchtsame Grietje Claeses de huisvrou van Gooris Goslycx huisman tot Aerum out 39 jaer en leit hier begraven
naam: Grietje Klases
sterfdatum: 3/29/1689
geboortejaar: 1649
aant.: gehuwd 1672 Goris Goslings;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9793

Den 29 marty 1689 is in den heere gerust de eerbare deuchtsame Grietje Claeses de huisvrou van Gooris Goslycx huisman tot Aerum out 39 jaer en leit hier begraven
naam: Goris Goslings
geboortejaar: 1647
aant.: gehuwd 1672 Grietje Klases; geboren rond 1647; overleden voor 1698; boer
boeknummer: 9793

idem
Boeknummer 9794; foto: Didier Antiques
P D
B:R

1775
naam: Pieter Douwes
sterfdatum: 3/2/1784
geboortejaar: 1724
aant.: gehuwd 1757 Beitske Rutgers; geboren rond 1724
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: www.marktplaats.nl
boeknummer: 9794

P D
B:R

1775
naam: Fopma, Beitske Rutgers
doopdatum: 3/10/1726
sterfdatum: 1/29/1796
geboortejaar: 1726
aant.: dochter van Rutger Siemens en Geertje Louws Fopma; gehuwd 1757 Pieter Douwes;
boeknummer: 9794

idem
Boeknummer 9795; foto: Melle Koopmans
Ao 1651 de 25 jullij sterf de eerbare Liju Jacobs de huisfrou van Frans Hilles Minnema out 67 iaer

Ao 1656 de 26 october sterf de eersamen Frans Minnema out 72 iaer
naam: Lieuwkje Jacobs
sterfdatum: 7/25/1651
geboortejaar: 1584
aant.: gehuwd Frans Hilles Minnema;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9795

Ao 1651 de 25 jullij sterf de eerbare Liju Jacobs de huisfrou van Frans Hilles Minnema out 67 iaer

Ao 1656 de 26 october sterf de eersamen Frans Minnema out 72 iaer
naam: Minnema, Frans Hilles
sterfdatum: 10/26/1656
geboortejaar: 1584
aant.: zoon van Hille Franses Minnema; gehuwd Lieuwkje Jacobs;
boeknummer: 9795

idem
Boeknummer 9797; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eersamen ...
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9797

Anno 16.. ... eersamen ...
Boeknummer 9798; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: G.
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9798

Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: Rienk
aant.:
boeknummer: 9798

idem
naam: Sminia, Frederik Jetses van
geb.datum: 12/1/1664
sterfdatum: 6/28/1751
aant.: zoon van Jetse Hessels van Sminia en Wietske Hopperus; ; grietman Utingeradeel 1689-1751; gedeputeerde staat
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 9799

Fre[deric]k v[an] Sm[in]ia in lev[en] ... 21 [nov]... ... [1]689 ...
naam: Sminia, Jetse Franses
geboortejaar: 1558
sterfjaar: 1590
aant.: zoon van Frans Hilbrands van Sminia en Jiskje Sierks van Aesterfal of Donia; gehuwd 1583 Jeltje Hessels van Aysma; geboren rond 1558
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ferwerd
aantekening: onderzoek Henk Zeinstra
boeknummer: 9800

... 1590 ... Ietze van Sminia ...

... 1606 ... Iel van Aysma ...
naam: Aysma, Jeltje Hessels
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1606
aant.: dochter van Hessel Lieuwes van Aysma en Wiebrig Buma; gehuwd 1583 Jetse van Sminia; geboren rond 1560
boeknummer: 9800

idem
naam: Lonia, Tjeerd
sterfdatum: 8/7/1436
aant.:
vindplaats: in de kerk?; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Huizum
boeknummer: 9801

[Int jaer ons heeren M VC XXX doe starf] Tzyaart Loonya op s[inte] Donatusdach bidt voor die ziele
naam: Lauta van Aysma, Gerben Hessels
sterfdatum: 11/10/1550
aant.: zoon van Hessel Gerbens Lauta van aysma Tjal Doekes van Fons; prior
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Beetgum
aantekening: leyt nu tot Beetghum buyten opt kerckhoff an die Noorder sijde begraven onder een groot blaw steen, ende voerde een leu in sijn wapen ende boven ut de helm een halff leu
boeknummer: 9802

[Anno 1550 den 10 november sterf] ... Gerbrandus van Lauta ende Aysma eertijts gheweest prior ende procurator van 't convente van Aenjum bij Belkum
naam: Donia, Frans Pieters
sterfdatum: 1/4/1559
aant.: zoon van Pieter van Donia en Jantje Haaies Siccama van Walta; gehuwd Trijntje van Gerbranda;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Jelsum
boeknummer: 9803

[Anno 1559 den 4 januarii sterf Frans Harincxma van Donya]

[Anno 1559 den 19 februarii sterf Katarina Gerbranda]

Epitaphium Nobilis ac incomparabilis viri Francisci a Donia:
Stet tumuli in medio virtus complexa Minervam
& secum musas haec ferat illa faces.
Adsit Atlantiades lictis quoque curribus adsit,
Phoebus & aurata sic sonet ipsa lyra.
Hic jacet ante diem Franciscus Donia ad umbras
Quem rapuere suo fata schelesta gradu
Quos coluit vivens morientem condere fas est
Quid magnum parvo craditis in tumulo?
Haec a Regnero Nicolao Neochtone scripta sunt
vicario in Jelsum, 1562.

Umbra Francisci a Donia aloquitur coniugem
suam Catharinam a Gerbranda longe suavissima
Vivo, quid ingeminas gemitus charissima coniunx
In me juris habet, mors truculenta nihil
Nam mea cum Christo requiescit meus sine sine
Aeternae vitae conditione fruor.
Tu quoque me breviter laetho praeeunte sequens
Atque eadem vitae danda corona tibi.
Parce ideo conjunx fletu vexare juventam
Mortem maerendo sollicitare meam.
Quid prosunt fletus? fatum numquam monetur
Quod caro marcescit, Pulvis & omnis homo.
Idem autor Reg. Nic. Neochton.
naam: Neochtonius, Rienk Klases
sterfjaar: 1583
aant.: vicarius 1562-1578
boeknummer: 9803

idem
naam: Gerbranda, Trijntje Rienks van
sterfdatum: 2/19/1559
aant.: dochter van Rienk van Gerbranda en Luts van Elinga; gehuwd Frans van Donia;
boeknummer: 9803

idem
naam: Gratinga, Bokke Sikkes
sterfdatum: 2/5/1545
aant.: zoon van Sikke van Gratinga en Ytje van Dekema; gehuwd Ymkje Siebrands van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Hitsum
aantekening: Onderwijzersboekje uit 1857
boeknummer: 9804

[Anno 1545 den 5 februari sterf Bocko Graetinga]

[Anno 1545 den 11 april sterf Imck Roorda]
naam: Roorda, Iemkje Siebrands van
sterfdatum: 4/11/1545
aant.: dochter van Siebrand van Roorda en Haring Heres van Hottinga; gehuwd Bokke Sikkes van Gratinga; vermeld dootboeck
boeknummer: 9804

idem
naam: Albarda, Jan Cornelis
doopdatum: 1/1/1713
sterfdatum: 1/9/1789
geboortejaar: 1712
aant.: zoon van Cornelis Jans Albarda en Titia Johannes Beucker; gehuwd 1. 1742 Petronella Hendriks van Beucker; gehuwd 2 Dieuwke de Schiffart; student Franeker 1729; doctor; grietenijsecretaris Ferwerderadeel 1742-1788
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Bouwtekeningen restauratie kerk Ferwerd
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9805

Den 9 january 1789 is in den heere gerust Jan Albarda in leeven ... en old secretaris en ontvanger der boelgoederen van de grietenie Ferwerderadeel oud 76 jaren en 10 dagen
naam: Jouw Tjepkes
geboortejaar: 1655
sterfjaar: 1725
aant.: gehuwd1695 Antje Andries; geboren rond 1655; boer stem 13
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 9806

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Jouw Tyepkes ... ]
naam: Gerbranda, Grietje Gerrits
geboortejaar: 1635
sterfjaar: 1725
aant.: dochter van Gerrit Dirks en Hiske Folkerts;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9807

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Gryttie Gerbranda ... ]
naam: Rusticus, Rein Baukes
geb.datum: 6/6/1720
aant.: zoon van Bauke Reins en Wiebrigje Romkes; gehuwd 1745 Gerbrigje Eelkes Bangma; geboren rond 1720
vindplaats: zilveren brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9808

RB GEB

1780
naam: Bangma, Gerbrigje Eelkes
doopdatum: 11/30/1720
geboortejaar: 1720
aant.: dochter van Eelke Okkes en Grietje Johannes Bangma; gehuwd 1745 Rein Baukes; overleden na 1780
boeknummer: 9808

idem
naam: Salmasius, Johannes Pieters
sterfdatum: 4/25/1740
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Pieter Andries Salmasius en Trijntje Martens Steenwijk; gehuwd 1717 Baukje Heringa; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Stiens
aantekening: met een vers
boeknummer: 9809

Anno 1740 den 25 april ... Johannes Salmasius ... old in het 53ste jaer
naam: Falco, Regnerus
sterfdatum: 12/16/1604
geboortejaar: 1555
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9810

Anno 1604 den 16 december ... Regnerus Falco ... 25 iaer ... olt 49 iaer
naam: Holstius, Michael
sterfdatum: 3/29/1646
geboortejaar: 1612
aant.: ; geboren rond 1612; student Franeker 1629; uit de Betuwe; in 1632 als kandidaat naar Exmorra / Allingawier; dominee; begraven in kerk Allingawier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9811

Anno 1646 den 29 maert ... Michael Holstius ... met seven kinderen ...
naam: Kingma, Petrus
sterfdatum: 1/29/1680
geboortejaar: 1638
aant.: gehuwd Janke Hendriks; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9812

Anno 1680 den 29 januarij ... Petrus Kingma ... old 41 iaren

Anno 1679 den 19 december ... Janko Hendriks
naam: Janke Hendriks
sterfdatum: 12/19/1679
geboortejaar: 1640
aant.: gehuwd Petrus Kingma; geboren rond 1640
boeknummer: 9812

idem
naam: Oppenhuis, Gerrit Hettes van
geb.datum: 5/10/1784
doopdatum: 5/16/1784
sterfdatum: 12/16/1807
aant.: zoon van Hette Gerrits en Gertje Jacobs; gehuwd 1804 Anna Catharina Dekker; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9813

Anno 1807 den 16 december ... Gorrit van Oppenhuis ... oud ruim 23 jaer ...
naam: Frochet, Petrus
sterfdatum: 5/31/1667
geboortejaar: 1634
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9814

Anno 1667 den 31 may ... Petrus Frochet ... int 33 iaer sijns ouderdoms ...
naam: Velsen, Gerard Lammerts
sterfdatum: 12/29/1673
geboortejaar: 1627
aant.: zoon van Lammert Gerards van Velsen en Maaike Franses; dominee
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9815

Anno 1673 den 28 december ... Gerardus Velsen ... old 46 iaren ...
Boeknummer 9816; foto: Maikel Galama
SS Y

Anno 1780
naam: IJsselstein, Seerp Sierks
sterfdatum: 6/21/1810
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Sierk Seerps IJsselstein en Marijke Gerbens; gehuwd 1779 Antje Wiebrens Wartena; geboren rond 1744
vindplaats: huis Warga
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9816

SS Y

Anno 1780
naam: Ykema, Siebren Theodorus
geb.datum: 11/1/1807
sterfdatum: 3/25/1888
aant.: zoon van Theodorus Ykes Ykema en Geertje Lieuwes Abbema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Westhem
boeknummer: 9817

1807 de 1 november is geboren Sybren Theodorus Ykema
Boeknummer 9818
Hoogh ed. gebooren juff: me juffr, Machtel van Mouderick Anno 16.92.
naam: Mouderick, Machteld Hendriks van
aant.: dochter van Hendrik van Mouderick;
vindplaats: glas in lood
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: collectie database Fries Museum
boeknummer: 9818

Hoogh ed. gebooren juff: me juffr, Machtel van Mouderick Anno 16.92.
naam: Bouma, Marijke Hendriks
geb.datum: 8/3/1773
sterfdatum: 12/18/1802
aant.: dochter van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9819

1773 den 3 augustus is gebooren Marijke Hendrikus Bouma overleeden de 18 december 1802

L. Alma Tadema
naam: Hinke Haitses
geb.datum: 1/9/1736
sterfdatum: 2/17/1769
aant.: dochter van Haitse Walings en Jantje Jelles; gehuwd 1768 Wopke Brouwer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9820

Hinke Haijtzes huisvrouw van Wopke Brouwer gebooren den 9 januarij 1736 obitt 1769 den 17 februarij

L. Alma Tadema
naam: Brouwer, Wopke Dirks
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Dirk Jans Brouwer en Janke Wopkes Knoop; gehuwd 1768 Hinke Haitses; geboren rond 1735
boeknummer: 9820

idem
naam: Sjoukje Willems
geb.datum: 10/9/1780
sterfdatum: 3/9/1812
aant.: dochter van Willem Kaspers en Liesbeth Meinderts; gehuwd Pieter Taekes de Haan; volgens allefriezen geboren 5-10-1782
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Drachten
boeknummer: 9821

Sjoukjen Willems is gebooren de 9 october 1780
naam: Laen, Erard Theodoor Thierrys van der
geb.datum: 1/14/1629
doopdatum: 1/15/1629
sterfdatum: 10/17/1706
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1680 Claire Marie de Bargas y Machuca;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Sexbierum
boeknummer: 9822

Hoogh wel gebooren heer Erard Theodoor van der Laen op Liauckema natus 14 jannuarii 1629 denatus 17 octobris 1706
naam: Hiddema, Agatha Goslings van
sterfdatum: 5/6/1706
geboortejaar: 1635
aant.: dochter van Gosling van Hiddema en Jeltje van Dekema; gehuwd 1672 Alexander Joseph van der Laen;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Rijperkerk
boeknummer: 9823

De hoog wel geb vrou Agatha van Hiddema wed v de hoog wel geb heer Alexander Joseph van der Laan aetatis sum 70 obijt den 6 maij 1706
naam: Laen, Alexander Joseph Thierrys van der
doopdatum: 4/6/1624
sterfdatum: 7/15/1702
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1672 Agatha van Hiddema;
boeknummer: 9823

idem
naam: Laen, Alexander Joseph Thierrys van der
doopdatum: 4/6/1624
sterfdatum: 7/15/1702
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1672 Agatha van Hiddema;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Rijperkerk
boeknummer: 9824

De hoog wel geb hr Alexander Ioseph Van der Laan Aetatis sera 79 obiet den 15 julij 1702
naam: Aylva, Jeltje Aagje Ulbes van
sterfdatum: 12/27/1682
geboortejaar: 1641
aant.: dochter van Ulbe Hobbes van Aylva en Hielkje Eises Lycklama a Nijeholt; gehuwd 1664 Laas Sjuks van Burmania; geboren rond 1641
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Cornjum
boeknummer: 9825

Hoog edel me vrou Julia Agata van Burmania geboren Van Aylva ob. den 26 decembr 1682
naam: Camminga, Watse Wietses van
sterfdatum: 12/13/1686
geboortejaar: 1602
aant.: zoon van Wietse Watses van Camminga en Rixt Ruurds van Roorda; gehuwd 1 Sjoukje Scheltes van Aebinga; gehuwd 2 Anna Gerrits van Wytsma;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Musum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Wirdum
boeknummer: 9826

Hoog edel gebooren heer jr Watse Wytse van Cammingha aetatis 84 jaer obiit den 13 desember 1686
naam: Burmania, Laas Ulbe Tjaards van
geb.datum: 3/1/1700
doopdatum: 3/3/1700
sterfdatum: 6/9/1751
aant.: zoon van Tjaard van Burmania en Remia van Douma; gehuwd 1740 Julia Dorothea van Unia; majoor
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Cornjum
boeknummer: 9827

De hoog wel geboren heer Laas Ulbe van Burmania in [leven] generaal majoor van de infanterij [daar]na commandant van een regement, [ca]ppetein van een compagnie [te] voet in dienst van de staten [der] Verenigde Nederlanden geboren 1 maart [1700] gestorven 9 julij 1751 en is alhier tot Kornjum in de grafkelder bij zijn ouderen bigezet

gedenkt te ster[ven] 17[51]
naam: Goslinga, Feddina Sophia Johannes van
geb.datum: 10/4/1666
sterfdatum: 4/5/1727
aant.: gehuwd 1686 Wilke George Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg;
vindplaats: terrein Goslinga State; nu in Fries Museum
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: kan ook van Feddina Sophia (1693-1766) zijn
boeknummer: 9828

F.V.G.
naam: Aylva, Juliana Dorothea Epes van
sterfdatum: 12/2/1733
geboortejaar: 1671
aant.: dochter van Epe van Aylva en Lutske van Aylva; gehuwd 1693 Willem Frederik van Schratenbach;
vindplaats: houten lijst met gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 9829

Hoogh ed. gebooren juff: me juff Juliana Dorothea van Aylva ano [1671]
naam: Aylva, Amalia van
geboortejaar: 1692
aant.:
vindplaats: houten lijst met gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9830

Hoogh ed. geborene juff: me juff Amelia van Aylva anno 1692
naam: Trijntje Gerrits
geb.datum: 12/18/1700
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9831

Den 18 desember 1700 gebooren Trijntien Gerrijs
naam: Zetstra, Trijntje Cornelis
geb.datum: 2/8/1790
sterfdatum: 12/25/1853
aant.: dochter van Cornelis Zetstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Warga
boeknummer: 9832

Trijntje Cornelis is gebooren den 8 februari 1790
naam: Speerstra, Sikke Sjoerds
geb.datum: 6/5/1787
sterfdatum: 8/26/1787
aant.: zoon van Sjoerd Jacobs en Antje Sikkes; waarschijnlijk Teerns
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Teerns
boeknummer: 9833

Sikke Sjoerds is gebooren de 5 junij 1787 en overleden de 26 augustus 1787
naam: Tjerk Rintjes
geb.datum: 1/8/1716
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9834

Tierk Rinties is gebooren den 8 jannuwarij a 1716
naam: Prins, Jantje Hielkes
geb.datum: 10/8/1809
doopdatum: 10/29/1809
sterfdatum: 1/30/1852
aant.: dochter van Hielke Hendriks Prins en Maaike Simons de Haan;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9835

Jantje Hijlkes Prins gebooren den 8 october 1809 smorgens 7 uur
naam: Bootsma, Eeltje Pieters
geb.datum: 6/29/1800
doopdatum: 7/20/1800
sterfdatum: 4/24/1852
aant.: zoon van Pieter Eeltjes Bootsma en Corneliske Eises;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Langweer
boeknummer: 9836

[Eeltje Pieters Bootsma is geboren den 29 juni 1800]
naam: Builaart, Gerlof Jans
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Jan Sikkes Builaart en Gepke Sikkeles; gehuwd 1754 Grietje Stoffels; geboren rond 1729; bakker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9837

Ter gedagtenis van t'zoontje van Gerlof I Builaart geboren den 29 desemb. 1756 overleden den 11 maij 1757
naam: Hillama, Keimpe Jeltes
doopdatum: 7/26/1620
sterfdatum: 4/25/1653
geboortejaar: 1620
aant.: zoon van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; ;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9838

het lijck van Kempe Hillama
naam: Bouricius, Hector Jacobs van
sterfdatum: 1/3/1636
geboortejaar: 1592
aant.: zoon van Jacob Hanses Bouricius; gehuwd 1618 Houkje Jeltes Hillama; professor; doctor; raad in den hove van Friesland
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9839

Het lijck van Hector Bouricius
naam: Hillama, Houkje Jeltes
sterfdatum: 12/11/1669
geboortejaar: 1599
aant.: dochter van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; gehuwd 1618 Hector Jacobs van Bouricius;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9840

Het lijck van Houckie Hillama
naam: Burmania, Helena Sjuks
doopdatum: 7/18/1641
sterfdatum: 3/25/1712
geboortejaar: 1641
aant.: dochter van Sjuk van Burmania en Catharina Entens van Mentheda; gehuwd 1660 Philippus van Humalda;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: vermoedelijk uit Jacobijner Kerk
boeknummer: 9841

Vrou Helena Van Burmania weduw van de raadsheer Humalda obiit den 25 maart 1712 oudt 70 jaar en 9 maanden
naam: Humalda, Philippus Franses van
sterfdatum: 2/21/1672
geboortejaar: 1616
aant.: zoon van Frans van Humalda en Iebeltje van Meckema; gehuwd 1660 Helena van Burmania; geboren rond 1616
boeknummer: 9841

idem
naam: Reen, Baukje Hettes
sterfdatum: 1/7/1645
geboortejaar: 1559
aant.: dochter van Hette Lolkes Reen en Jildou Siemens van Hoytema; gehuwd Gabe Meinsma; geboren rond 1559
vindplaats: zilveren vingerhoed
type: Gereedschappen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Goutum
boeknummer: 9842

Bauck Hettes 1574
naam: Boersma, Meinte Annes
geb.datum: 4/29/1804
sterfdatum: 1/25/1892
aant.: zoon van Anne Meintes en Grietje Doedes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9843

Meinte Annes gebooren den 29 april 1804
naam: Gerrit Joukes
aant.:
vindplaats: paardensportplaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9844

Ter gedachtenisse geschonken aan Gerrit Joukes, wegens gedaane diensten, als keurmeester van eene harddraverij om een gouden sweep landsweege vertoond bij Leeuwarden, aan sijne doorluchtige hoogheit, den heere prince van Oranje en Nassou, aan hoogst sesselvs koninglijke gemalinne en aan de vorstelijke kinderen. Op den 2 september 1777 door de ed: mogende heeren Gedeputeerden Staaten van Vriesland
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 3/8/1748
sterfdatum: 4/9/1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
boeknummer: 9844

idem
naam: Jelle Siebrens
sterfdatum: 12/26/1762
aant.:
vindplaats: Noard 118 Workum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9845

J.S.
naam: Grietje Lolles
geb.datum: 5/19/1769
doopdatum: 5/28/1769
aant.: dochter van Lolle Klases en Peerkje Ynses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwoude
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9846

Grijtje Lolles is geboren den 19 meij 1769
naam: Wagenaar, Gerben Baukes
doopdatum: 8/28/1754
sterfdatum: 8/13/1825
geboortejaar: 1754
aant.: zoon van Bauke Gerbens en Trijntje Popkes; gehuwd 1 1782 Trijntje Sietses; gehuwd 2 1809 Zwaantje Franses Bouwsma;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9847

1782 den 12 julij zijn getroud Gerben Boukes en Trijntie Sijttses
naam: Trijntje Sietses
doopdatum: 8/17/1738
sterfdatum: 2/3/1809
geboortejaar: 1738
aant.: dochter van Sietse Klases en Sjoukje Tjebbes; gehuwd 1 Wiebren Piers; gehuwd 2 1782 Gerben Baukes;
boeknummer: 9847

idem
naam: Johannes Wiensens
geb.datum: 7/28/1705
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9848

Johan Wijnsens is gebooren den 28 julius anno 1705
naam: Wall, Sara Heinrichs van de
doopdatum: 11/2/1688
sterfdatum: 1/13/1759
geboortejaar: 1688
aant.: gehuwd 1713 Peter Christiaan Johannes van Marle; gedoopt Wesel (Dld)
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Vlieland
boeknummer: 9849

Ter gedagtenis van mevr: Sara v:d:Wal wed: Van Marle obiit 1759 9/1

J. Kaaij
V:F
naam: Kaaij, Jan Pieters
doopdatum: 5/19/1720
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1762
aant.: zoon van Pieter Jans en Trijntje Jacobs; gehuwd 1747 Froukje Frederiks; geboren rond 1722; schoolmeester; begraven 29=10-1762
boeknummer: 9849

idem
naam: Froukje Frederiks
doopdatum: 3/22/1722
geboortejaar: 1722
sterfjaar: 1762
aant.: dochter van Frederik Pieters en Antje Andries; gehuwd 1747 Jan Pieters Kaaij; geboren rond 1724; begraven 20-10-1762
boeknummer: 9849

idem
Boeknummer 9850
MF IM

Den 1 8ber 1764 savons om 10 uur is Sijbrig Martens geboren tot Menaldum
naam: Marten Feies
geboortejaar: 1733
aant.: gehuwd 1762 Ytske Meines de Swart; geboren rond 1733
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Menaldum
boeknummer: 9850

MF IM

Den 1 8ber 1764 savons om 10 uur is Sijbrig Martens geboren tot Menaldum
naam: Swart, Ytske Meines de
doopdatum: 10/16/1735
geboortejaar: 1735
sterfjaar: 1775
aant.: dochter van Meine Jans de Swart en Siebrigje Foppes; gehuwd 1762 Marten Feies; begraven 25-10-1775
boeknummer: 9850

idem
naam: Swart, Siebrigje Martens de
geb.datum: 10/1/1764
doopdatum: 5/19/1811
sterfdatum: 4/9/1836
aant.: dochter van Marten Feies en Ytske Meinderts de Swart; gehuwd 1792 Thijs Siemens;
boeknummer: 9850

idem
naam: Oudeboon, Freerk Sjoerds
geb.datum: 2/9/1784
doopdatum: 2/22/1784
sterfdatum: 4/28/1816
aant.: zoon van Sjoerd Gerrits Oudeboon en Pietje Freerks Rondaan; schoolmeester
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wommels
boeknummer: 9851

Den 9 febrúary is gebooren Freerk Sjoerds Oudeboon 1784
Boeknummer 9853; foto: www.ebay.com
Japke Sytzes is gebooren den 20 may 1798
naam: Sybrandy, Japke Sietses
geb.datum: 5/20/1798
doopdatum: 6/3/1798
sterfdatum: 2/24/1845
aant.: dochter van Sietse Hendriks en Trijntje Cornelis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.ebay.com
plaats: Poppingawier
boeknummer: 9853

Japke Sytzes is gebooren den 20 may 1798
naam: Koopmans, Minne Siebrens
geb.datum: 3/15/1770
doopdatum: 3/25/1770
sterfdatum: 9/1/1811
aant.: zoon van Siebren Minnes en Akke Gatses Buma; gehuwd 1797 Trijntje Dooitses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Abbega
boeknummer: 9854

Minne Sijbrens is gebooren den 15 maart 1770
Boeknummer 9855; foto: Edward Kuiken
Anno 1636 ... Nammend Alberts ...  ...usvrouw en is alhier [begrave]
 
[Anno] ... in den heere [gerust] ... Ba[uck]  va Wingaarden ... en is alhier begraven
naam: Namkje Alberts
aant.:
vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9855

Anno 1636 ... Nammend Alberts ... ...usvrouw en is alhier [begrave]

[Anno] ... in den heere [gerust] ... Ba[uck] va Wingaarden ... en is alhier begraven
naam: Wijngaarden, Baukje
aant.:
boeknummer: 9855

idem
naam: Rinske Sjoerds
geb.datum: 10/1/1717
sterfdatum: 11/5/1780
aant.: dochter van Sjoerd Haaies en Maaike Tjerks; gehuwd 1751 Klaas Jacobs
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Longerhouw
boeknummer: 9856

1717 den 1 october is geboren Rinske Sjoerds

1786 den 16 september is geboren Rensche Mourens Rollema
naam: Rollema, Rinske Mourens
geb.datum: 9/16/1786
doopdatum: 9/19/1785
sterfdatum: 6/18/1876
aant.: dochter van Mourens Rollema en Jetske Klases;
boeknummer: 9856

idem
naam: Walsweer, Jan Siebrens
geb.datum: 3/21/1763
doopdatum: 5/7/1772
sterfdatum: 9/17/1835
aant.: zoon van Siebren Jans en Corneliske Hessels; gehuwd 1795 Botje Hieltjes van der Weg;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.ebay.com
plaats: Wommels
boeknummer: 9857

Jan Sybrens is gebooren den 21 maart 1763
Boeknummer 9858; foto: www.marktplaats.nl
Augustijnus Abis is gebooren den 13 augustus 1729
naam: Potma, Augustinus Abes
geb.datum: 8/13/1729
sterfdatum: 2/8/1810
aant.: zoon van Abe Heerkes en Johanna Augustijns; gehuwd 1757 Rinske Tjerks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9858

Augustijnus Abis is gebooren den 13 augustus 1729
Boeknummer 9859
Sjoukjen Heins is gebooren den 31 maart 1767
naam: Sjoukje Heins
geb.datum: 3/31/1767
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.veilinghuispeerdeman.nl
plaats: Sneek
aantekening: plaats onduidelijk
boeknummer: 9859

Sjoukjen Heins is gebooren den 31 maart 1767
Boeknummer 9860
Hendrik Doekes Hellema gebooren den 6 sept 1803
naam: Hellema, Hendrik Doekes
geb.datum: 9/6/1803
doopdatum: 9/6/1803
sterfdatum: 10/28/1884
aant.: zoon van Doeke Wiegers Hellema en Liesbeth Hendriks Palsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wirdum
aantekening: https://voorouders.jimdo.com/voorouders/hendrik-hellema/biografie-hendrik-hellema/
boeknummer: 9860

Hendrik Doekes Hellema gebooren den 6 sept 1803
naam: Bierma, Hessel Idses
geb.datum: 5/26/1767
sterfdatum: 1/20/1831
aant.: zoon van Ids Hessels en Nienke Jans; gehuwd 1790 Antje Watses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pietersbierum
aantekening: genealogysk jierboekje 1957
boeknummer: 9861

[Hessel Idses Bierma is gebooren den 26 may anno 1767]
naam: Uilkje Jacobs
geb.datum: 11/4/172
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
aantekening: vermoedelijk Franeker
boeknummer: 9862

Den 4 november 1721 is gebooren Uijlkien Jacob[s]
naam: Jacob Aukes
geb.datum: 2/22/1750
doopdatum: 3/15/1750
aant.: zoon van Auke Tjepkes en Eke Jacobs;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Cornjum
boeknummer: 9863

Jacobus Aukes is gebooren den 22 febreuarius anno 1750
Aantal objecten gevonden: 103