Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 42


Nieuwe objecten

naam: Bangma, Saapke Douwes
geb.datum: 10-8-1803
doopdatum: 21-8-1803
sterfdatum: 26-1-1837
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe Klases Bangma en Ruurdje Alles de Boer
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9461

commentaar

1803 den 10 augustus is gebooren Zaapke Douwes Bangma
naam: Kas, Geziena Jans
geb.datum: 11-8-1787
doopdatum: 19-8-1787
sterfdatum: 23-12-1876
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jan Jans Kas en Elisabeth Hendriks; geh. 1809 Petrus Hanewald
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Weidum
aantekening:
boeknummer: 9462

commentaar

G J K is geboren den 11 augustus 1787
Foto van boeknummer 9463
MS WM

1654
naam: Marten Sjoerds
geboortejaar: 1636
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1636
echtgenoot: geh. 1661 Welmoed Martens
commentaar
vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Irnsum
aantekening: privébezit; jaartal lijkt secundair; namen onduidelijk
boeknummer: 9463

commentaar

MS WM

1654
naam: Welmoed Martens
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1638
echtgenoot: geh. 1661 Marten Sjoerds
commentaar
boeknummer: 9463

idem
naam: Hidde Hiddes
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Hidde Hauks en Iekje Idses;
commentaar
vindplaats: zilveren schaaltje; ijssouvenir
type: Schalen en kommen
bron: Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen deel 6
plaats: Warns
aantekening:
boeknummer: 9464

commentaar

Van Amsterdam over Enkhuisen op schaatsen over zee in Vriesland tot Warns haalt d 30 iannevary n 1763 Hidde Hiddes
naam: Sierd Hiddes
doopdatum: 19-1-1744
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1796
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Hidde Hauks en Iekje Idses; geh. 1750 Trijntje Idses
commentaar
vindplaats: zilveren schaaltje; ijssouvenir
type: Schalen en kommen
bron: Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen deel 6
plaats: Warns
aantekening:
boeknummer: 9465

commentaar

Van Amsterdam over Enkhuisen op schaatsen over zee in Vriesland tot Warns haalt d 30 iannevary n 1763 Sierd Hiddes
naam: Jan Lolles
geb.datum: 4-5-1739
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Lolle Joosts en Pietje Scheltes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hichtum
aantekening: zie http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=3350&start=30
boeknummer: 9466

commentaar

[Anno 1739 den 4 mei is gebooren Jan Lolles]
naam: Walta, Steffen Ages
doopdatum: 22-11-1768
sterfdatum: 11-8-1813
geboortejaar: 1768
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Age Wabes en Rooske Douwes; geh. 1792 Liskje Klases Brinksma
commentaar
vindplaats: afbeelding tabaksdoos op baar der smeden; ijssouvenir
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening:
boeknummer: 9467

commentaar

Tabaksdoos gehaald over zee 17[89?] door Steffen Ages wonend te Workum
naam: Kingma, Marten Hielkes
geb.datum: 21-9-1746
doopdatum: 29-9-1746
sterfdatum: 24-10-1825
aant.: geh. 1786 Baukje Paulus Hoekema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: portefeuille met opdruk in gouden letters
type: Overige voorwerpen
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9468

commentaar

Marten H. Kingma Makkum 1783
naam: Kingma, Jan Hielkes
geb.datum: 28-9-1735
doopdatum: 29-9-1735
sterfdatum: 10-9-1807
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1769 Iebeltje Kool
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: duimstok van palmhout
type: Gereedschappen
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9469

commentaar

I.H. Kingma
Foto van boeknummer 9470
JHK
naam: Kingma, Jan Hielkes
geb.datum: 28-9-1735
doopdatum: 29-9-1735
sterfdatum: 10-9-1807
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1769 Iebeltje Kool
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: gouden zegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9470

commentaar

JHK
Foto van boeknummer 9471
Jan Hylkes 
10 april 1784
Kingma
naam: Kingma, Jan Hielkes
geb.datum: 28-9-1735
doopdatum: 29-9-1735
sterfdatum: 10-9-1807
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1769 Iebeltje Kool
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de molen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9471

commentaar

Jan Hylkes
10 april 1784
Kingma
naam: Kingma, Hielke Jans
geb.datum: 16-10-1708
doopdatum: 4-11-1708
sterfdatum: 24-9-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Martens en Baukje Goris Kingma; rechter
echtgenoot: geh. 1734 Ietje Haaies
commentaar
vindplaats: twee zilveren confiturenvorkjes
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9472

commentaar

HJK 1774
naam: Tjilzerda, Foppe Gerbens
geb.datum: 17-9-1756
doopdatum: 26-9-1756
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerben Foppes en Nieske Jans; verm. jong overleden
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Winsum
aantekening:
boeknummer: 9473

commentaar

Foppe Gerbens is geboren den 17 siptember 1756
Foto van boeknummer 9474
Jakop Seerps 1742 Tettje Wopkes
naam: Jacob Seerps
doopdatum: 1-5-1698
geboortejaar: 1698
sterfjaar: 1788
aant.: zoon van Seerp Siemens
echtgenoot: geh. 1717 Tetje Wopkes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Boxum
aantekening: van deze lepel zijn drie verschillende bekend
boeknummer: 9474

commentaar

Jakop Seerps 1742 Tettje Wopkes
naam: Tetje Wopkes
doopdatum: 22-3-1691
geboortejaar: 1691
aant.: dochter van Wopke Hendriks en Hiltje Romkes; geh. rond 1717
echtgenoot: geh. 1717 Jacob Seerps
commentaar
boeknummer: 9474

idem
naam: Kooistra, Eeltje Sietses
geb.datum: 9-6-1802
sterfdatum: 31-3-1843
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sietse Eeltjes Kooistra en Trijntje Heres Risselada
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
aantekening: tentoonstelling Fries Museum
boeknummer: 9475

commentaar

[1802 den 9 juni is geboren Eeltie Sijtses Coijstra]
naam: Nieske Gerrits
geb.datum: 9-6-1785
doopdatum: 19-6-1875
sterfdatum: 25-4-1874
aant.: dochter van Gerrit Jentjes en Jetske Douwes Valk; geh. 1805 Taeke Willems Koopmans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Deersum
aantekening: http://www.veilinghuispeerdeman.nl
boeknummer: 9476

commentaar

Nieske Gerrijts is gebooren den 9 junij 1785
naam: Haga, Siemen Lammerts
sterfdatum: 5-1-1705
geboortejaar: 1630
aant.: zoon van Lammert Franses en Jacomina Lammerts; geh. 1 1651 Simkje Hendriks; geh. 2 1692 Janke Alberts; notaris in 1673; fiscaal; belastingontvanger; schrijver; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1651 Simkje Hendriks
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening: zilversmid: Fedde Edema (Sneek)
boeknummer: 9477

commentaar

SL SH
naam: Simkje Hendriks
doopdatum: 28-7-1631
sterfdatum: 30-4-1690
geboortejaar: 1626
aant.: dochter van Hendrik Hielkes en Maaike Sjuks
echtgenoot: geh. Haga, Siemen Lammerts
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9477

idem
naam: Haga, Siemen Lammerts
sterfdatum: 5-1-1705
geboortejaar: 1630
aant.: zoon van Lammert Franses en Jacomina Lammerts; geh. 1 1651 Simkje Hendriks; geh. 2 1692 Janke Alberts; notaris in 1673; fiscaal; belastingontvanger; schrijver; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1651 Simkje Hendriks
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: hjuwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening: zilversmid: Hidsert Jans Lauswolt (Heerenveen/Sneek)
boeknummer: 9478

commentaar

SL SH
naam: Simkje Hendriks
doopdatum: 28-7-1631
sterfdatum: 30-4-1690
geboortejaar: 1626
aant.: dochter van Hendrik Hielkes en Maaike Sjuks
echtgenoot: geh. Haga, Siemen Lammerts
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9478

idem
naam: Kolde, Olfert Frederik Doedes
geb.datum: 6-9-1740
doopdatum: 11-9-1740
sterfdatum: 12-8-1817
godsdienst: van
aant.: zoon van Dodonaeus Pierius van Kolde en Ietje Lepii, Enkhuizen; ongehuwd
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Balk
aantekening:
boeknummer: 9479

commentaar

Ter gedachtenis aan den Heere O.F. van Kolde geboren te Balk den 6 september 1740
Overleden op Meerzicht te Wijckel den 12 augustus 1817
naam: Geertje Mients
geboortejaar: 1666
sterfjaar: 1694
aant.: geb. rond 1666; dochter van Mient Poppes en Romkje Johannes; overl. voor 1695
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Luitjen Botes
commentaar
vindplaats: bijbel met zilveren beslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Bote!
plaats: Kollum
aantekening:
boeknummer: 9480

commentaar

G.M. 1683
naam: Blinksma, Wapke Jentjes
geb.datum: 17-11-1737
doopdatum: 1-12-1737
sterfdatum: 29-8-1767
aant.: dochter van Jentje Martens Blinksma en Tjitske Benedictus Bootsma; geh. 1758 Wiebren Jans Steensma
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hartwerd
aantekening: http://www.stephanwelzandco.co.za/Catalogue/File/Catalogues/Violet/Violet%20Session%204.pdf
boeknummer: 9481

commentaar

1737 den 17 november [is] geboren Wapke Jentjes Blinxma
naam: Nicolai, Atse Roelofs
doopdatum: 23-3-1755
sterfdatum: 14-9-1819
geboortejaar: 1755
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Roelof Gooitsens Nicolai en Neeltje Johannes; geh. 1783 Trijntje Taekes
commentaar
vindplaats: raam zuidzijde; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Noordelijk Oostergo, Kollumerland en nieuw Kruisland. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9482

commentaar

Atse Roelofs Nicolai, meester verwer en glazemaker te Buitenpost heb deze glazen gezet
naam: Radema, Oeds Molles
doopdatum: 23-11-1727
geboortejaar: 1727
sterfjaar: 1802
aant.: zoon van Molle Uilkes en Gooitske Oedses; geh. 1 1756 Stijntje Gosses; geh. 2 1765 Grietje Barteles; overl. eind 1801, begin 1802
echtgenoot: geh. 1756 Stijntje Gosses
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Kollum
aantekening:
boeknummer: 9483

commentaar

OM SG
naam: Stijntje Gosses
doopdatum: 9-8-1733
geboortejaar: 1733
sterfjaar: 1765
aant.: dochter van Gosse Hendriks en Grietje Jacobs
echtgenoot: geh. 1756 Radema, Oeds Molles
commentaar
boeknummer: 9483

idem
naam: Pieter Sjoerds
geboortejaar: 1674
aant.: geb. rond 1676
echtgenoot: geh. 1699 Pietje Franses
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Achlum
aantekening:
boeknummer: 9484

commentaar

P : S
P : F
1710
naam: Pietje Franses
geboortejaar: 1676
aant.: geb. rond 1676
echtgenoot: geh. 1699 Pieter Sjoerds
commentaar
boeknummer: 9484

idem
naam: Binnerts, Johannes Gerbens
geb.datum: 21-12-1751
sterfdatum: 2-8-1820
godsdienst: doopsgezind
aant.: verm. zoon van Gerben Binnerts en Wietske Johannes; in 1782 gedoopt op belijdenis; geh. 1778 Jaartje Teies
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
aantekening:
boeknummer: 9485

commentaar

Johannes Gerbens geb. den 21 december 1751
naam: Anke Gerrits
doopdatum: 6-1-1743
sterfdatum: 30-6-1819
geboortejaar: 1743
aant.: mogelijk dochter van Gerrit Freerks en Meinsk Siebouts; geh. 1773 Thijs Tjallings Rodenhuis
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: IJlst
aantekening:
boeknummer: 9486

commentaar

naam: Ydema, Trijntje Jarigs
geb.datum: 3-2-1794
doopdatum: 3-2-1794
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Jarig Doekes Ydema en Anna Reins Jelgersma
echtgenoot: geh. Hettinga, Rixt Taekes van
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
aantekening:
boeknummer: 9487

commentaar

Trijntje Jarigs Ydema is geboren den 3 februarij 1794

J H
Aantal objecten gevonden: 27