Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 61


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9509
H W
L H
1750
naam: Homme Wiebes
godsdienst: doopsgezind
echtgenoot: geh. 1732 Liesbeth Hessels
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oppenhuizen
aantekening:
boeknummer: 9509

commentaar

H W
L H
1750
naam: Liesbeth Hessels
sterfjaar: 1750
godsdienst: doopsgezind
echtgenoot: geh. 1732 Homme Wiebes
commentaar
boeknummer: 9509

idem
naam: Tamme Pieters
echtgenoot: geh. 1777 Ankje Jans
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9510

commentaar

T P
A I
1790
naam: Ankje Jans
echtgenoot: geh. 1777 Tamme Pieters
commentaar
boeknummer: 9510

idem
Foto van boeknummer 9511
S : W
T : W
naam: Andringa, Siebren Wopkes
geboortejaar: 1720
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1720; zoon van Wopke Siebrens Andringa en Dieuwke Thomas
echtgenoot: geh. 1745 Trijntje Wiebrens
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goutum
aantekening:
boeknummer: 9511

commentaar

S : W
T : W
naam: Trijntje Wiebrens
geboortejaar: 1722
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1722
echtgenoot: geh. 1745 Andringa, Siebren Wopkes
commentaar
boeknummer: 9511

idem
naam: Lycklama a Nijeholt, Augustinus Lubberts
geb.datum: 1-1-1670
sterfdatum: 22-6-1744
godsdienst: hervormd
aant.: stud. Franeker 1686; promotie Franeker 1690; grietman Opsterland 1693-1718
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1695 Andringa, Detje Tinkes van
Wapens:

commentaar
vindplaats: op de kerktoren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Donkerbroek
aantekening: http://donkerbroek.nl/nieuws/2231
boeknummer: 9512

commentaar

De heere Augustinus Lyclama á Nijeholt juris utriusque licentiatus, grietman en ontfanger generael over en van Opster-
Landt althans monstercommissaris deser provintie van Frieslandt en de heere Bartholdus Lyclama á Nijeholt, i: u: dr grietman over Stellingwerf Oosteinde en meede gedeputeerde staat van Frieslandt etc.
naam: Lycklama a Nijeholt, Bartold Lelius
sterfdatum: 18-3-1731
geboortejaar: 1672
godsdienst: hervormd
aant.: stud. in 1688; promotie 1692 Franeker; rekenmeester; gecommitteerde in het mindergetal; vroedsman; grietman
vader: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9512

idem
Foto van boeknummer 9513
1806 door dankbaarheid gedreeven 
word dit als een prezent uit liefdespligt gegeven 
aan Pieter Jakobs gewesen curator over de kinderen van Tjeerd Hilles
naam: Tjeerd Hilles
doopdatum: 27-3-1726
geboortejaar: 1726
sterfjaar: 1786
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Hille Jans en Wikje Tjeerds; geh. 1 1762 Liesbeth Jans; geh. 2 1764 Antje Andries
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jelsum
aantekening: particulier bezit
boeknummer: 9513

commentaar

1806 door dankbaarheid gedreeven
word dit als een prezent uit liefdespligt gegeven
aan Pieter Jakobs gewesen curator over de kinderen van Tjeerd Hilles
naam: Terpstra, Pieter Jacobs
sterfdatum: 6-11-1816
geboortejaar: 1760
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1785 Gatske Jans Swart; geh. 1800 Nieske Wiebes
commentaar
boeknummer: 9513

idem
Foto van boeknummer 9514
S H
S O
1749
naam: Westra, Sjoerd Heerkes
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1773
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1720; zoon van Heerke Pieters en Antje Piers
echtgenoot: geh. 1745 Sietske Oeges
commentaar
vindplaats: zilveren theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Tirns
aantekening:
boeknummer: 9514

commentaar

S H
S O
1749
naam: Sietske Oeges
doopdatum: 24-11-1721
geboortejaar: 1721
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Oege Johannes en Trijntje Ales
echtgenoot: geh. 1745 Westra, Sjoerd Heerkes
commentaar
boeknummer: 9514

idem
naam: Joustra, Fokeltje Alberts
geb.datum: 2-10-1772
doopdatum: 11-2-1796
sterfdatum: 31-1-1838
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Albert Taekes Jouwstra en Tjaltje Christiaans Nieuwendam; geh. 1795 Klaas Piers Visser; overl. na 1827
echtgenoot: geh. Margje Foppes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Workum
aantekening:
boeknummer: 9516

commentaar

Fokel Alberts is gebooren den 2 october 1[7]72
Foto van boeknummer 9517
Marichien Foppes
naam: Margje Foppes
doopdatum: 26-2-1682
geboortejaar: 1682
aant.: dochter van Foppe Abels, cherger, en bezitter van stem 20 en 23 in Oldetrijne waar de naald gevonden is
echtgenoot: geh. Joustra, Fokeltje Alberts
commentaar
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Eesterga
aantekening: http://www.historieweststellingwerf.nl/archeologie5.html
boeknummer: 9517

commentaar

Marichien Foppes
naam: Aagje Stevens
geboortejaar: 1609
aant.: geb. rond 1609; geh. 1632 Waling Harrents
commentaar
vindplaats: zilveren rijgnaals
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: St Annaparochie
aantekening:
boeknummer: 9518

commentaar

Aechtie Stevens d 1620
naam: Gretske Douwes
geboortejaar: 1582
aant.: geb. rond 1582
commentaar
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9519

commentaar

Grets Dovves 1593
naam: Grietje Willems
geboortejaar: 1582
aant.: geb. rond 1582
commentaar
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9520

commentaar

Griet Willems d 1593

T Brouwer
Foto van boeknummer 9521
Geertje Ynses Boersma is geboren den 15 maart 1797   

1845 den 22 february is te Tjerkwerd geboren Geertje Douwes Zijlstra

Den [24 februari 1849 is] te Nes overleden Geertje Ynses Boersma
naam: Boersma, Geertje Ynses
geb.datum: 15-3-1797
doopdatum: 26-3-1797
sterfdatum: 24-2-1849
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Ynse Tjalkes en Taetske Piers
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: www.ebay.it
boeknummer: 9521

commentaar

Geertje Ynses Boersma is geboren den 15 maart 1797

1845 den 22 february is te Tjerkwerd geboren Geertje Douwes Zijlstra

Den [24 februari 1849 is] te Nes overleden Geertje Ynses Boersma
Foto van boeknummer 9522
In t iaer [ons heeren 1]563 de 18 february sterf Yde Mershorne

... de ... Rin[tse va Aytta] ...
naam: Mershorne, Ietje Tjeerds van
sterfdatum: 18-2-1563
geboortejaar: 1511
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1511; dochter van Tjeerd van Hettema en N. van Mershorne; geh. 1 Frans Gerrits Coonys; geh. 2 Rintje van Aytta
echtgenoot: geh. Aytta, Rintje Folkerts van
commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Metslawier
aantekening:
boeknummer: 9522

commentaar

In t iaer [ons heeren 1]563 de 18 february sterf Yde Mershorne

... de ... Rin[tse va Aytta] ...
naam: Aytta, Rintje Folkerts van
geb.datum: 3-7-1509
sterfdatum: 15-4-1570
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Folkert van Aytta en Ietje Wigles van Hania; geh. 1 Ytje van Mershorne; geh. 2 Joanna Rommarts grietman van Oostdongeradeel en Schiermonnikoog 1552-1570
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Mershorne, Ietje Tjeerds van
commentaar
boeknummer: 9522

idem
Foto van boeknummer 9523
Ao 1656 den 13 marty [is in den heere ont]slapen d eerbare V... ... huisfrouwe van d Johannes [Menelai predi]kant tot Lippenhuysen en [leit hier] begraven met haer M... ... de salige opstandinge
naam: Onbekend
sterfdatum: 13-3-1656
godsdienst: hervormd
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Lippenhuizen
aantekening: foto Hindrik de Jong
boeknummer: 9523

commentaar

Ao 1656 den 13 marty [is in den heere ont]slapen d eerbare V... ... huisfrouwe van d Johannes [Menelai predi]kant tot Lippenhuysen en [leit hier] begraven met haer M... ... de salige opstandinge
naam: Menelay, Johannes
sterfjaar: 1666
godsdienst: hervormd
aant.: overl. aan de pest sept. 1666; dominee
commentaar
boeknummer: 9523

idem
Foto van boeknummer 9524
De hoog welgebooren heer E:S:G: Juckema van Burmania Rengers old grietman en dijkgrave van Wymbritseradeel van het staadsbewind en laatstelijk de vergadering van hun hoogmogende vertegenwoordigende het Bataafsch gemenebest 
Obiit in S: Hage den 24 february 1806 in den ouderdom 60 jaren en ruim elf maanden
naam: Rengers, Egbert Sjuk Sjuks
doopdatum: 28-3-1745
sterfdatum: 28-3-1806
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; overl. te Den Haag; grietman Wymbritseradeel 1777-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: grafkelder kerk IJsbrechtum
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJsbrechtum
aantekening: foto Peter Brinkman
boeknummer: 9524

commentaar

De hoog welgebooren heer E:S:G: Juckema van Burmania Rengers old grietman en dijkgrave van Wymbritseradeel van het staadsbewind en laatstelijk de vergadering van hun hoogmogende vertegenwoordigende het Bataafsch gemenebest
Obiit in S: Hage den 24 february 1806 in den ouderdom 60 jaren en ruim elf maanden
Foto van boeknummer 9525
Carel Willem Friso Gelder Rengers oud elf jaaren en tien dagen overleeden te Leeuwaren den 16 april 1810
naam: Rengers, Carel Willem Friso Gelder
geb.datum: 6-4-1799
sterfdatum: 16-4-1810
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Justinus Sjuck Gerrold Juckema Rengers Van Burmania en Henriëtte Jacoba Van Andringa De Kempenaer
commentaar
vindplaats: grafkelder kerk IJsbrechtum
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJsbrechtum
aantekening: foto Peter Brinkman
boeknummer: 9525

commentaar

Carel Willem Friso Gelder Rengers oud elf jaaren en tien dagen overleeden te Leeuwaren den 16 april 1810
naam: Hiemstra, Jelle Durks
geb.datum: 2-7-1802
doopdatum: 11-7-1802
sterfdatum: 26-2-1864
aant.: zoon van Durk Jelles en Trijntje Tjebbes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kubaard
aantekening:
boeknummer: 9526

commentaar

1802 den 2 july is geboren Jelle Durks
Foto van boeknummer 9527
Mary Sybrens huisvrouw van Lieuwe Uijlkes leit hier begraven

Dese vier graven naest malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het iaer 1812

Anno 1712 den 20 iannawary is in den heere gerust den eersame ionghling Lieuwe Uijlkes Remstra out int eenentwintigste iaer en leit alhier begraven

Anno 1680 den 25 december is in den heere gerust de eersame Bauke Lieuwes out ontrent 20 iaer en leit alhier begraven
naam: Marie Siebrens
geboortejaar: 1615
sterfjaar: 1680
godsdienst: rooms
aant.: rond 65 jaar oud geworden
echtgenoot: geh. 1655 Gerben Wiegers
echtgenoot: geh. Remstra, Lieuwe Uilkes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
aantekening:
boeknummer: 9527

commentaar

Mary Sybrens huisvrouw van Lieuwe Uijlkes leit hier begraven

Dese vier graven naest malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het iaer 1812

Anno 1712 den 20 iannawary is in den heere gerust den eersame ionghling Lieuwe Uijlkes Remstra out int eenentwintigste iaer en leit alhier begraven

Anno 1680 den 25 december is in den heere gerust de eersame Bauke Lieuwes out ontrent 20 iaer en leit alhier begraven
naam: Remstra, Lieuwe Uilkes
geboortejaar: 1613
aant.: geb. rond 1613; eigenaar stem 10 Oudega in 1640
echtgenoot: geh. Marie Siebrens
commentaar
boeknummer: 9527

idem
naam: Lieuwe Uilkes
sterfdatum: 20-1-1720
geboortejaar: 1691
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9527

idem
naam: Bauke Lieuwes
sterfdatum: 25-12-1680
geboortejaar: 1660
commentaar
boeknummer: 9527

idem
Foto van boeknummer 9528
Anno 1731 den 4 septemb is seer christelijck in den heere ontslapen de eerbare Trintie Symens Hiddema huisvrouw van de eersame Uijlke Lieuwes Remstra out 75 iaer en leit alhier begraven

Dese 7 graven zullen nooit mogen geopent worden als no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 en 7
naam: Hiddema, Trijntje Siemens
sterfdatum: 4-9-1731
geboortejaar: 1656
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. 1686 Remstra, Uilke Lieuwes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
aantekening:
boeknummer: 9528

commentaar

Anno 1731 den 4 septemb is seer christelijck in den heere ontslapen de eerbare Trintie Symens Hiddema huisvrouw van de eersame Uijlke Lieuwes Remstra out 75 iaer en leit alhier begraven

Dese 7 graven zullen nooit mogen geopent worden als no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 en 7
naam: Remstra, Uilke Lieuwes
sterfdatum: 23-12-1713
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Hiddema, Trijntje Siemens
commentaar
boeknummer: 9528

idem
Foto van boeknummer 9529
Anno 1713 den 23 december is seer christelijk in den heere ontslapen den eersamen Uijlke Lieuwes Remstra out int 76 iaer en leit alhier begraven
naam: Remstra, Uilke Lieuwes
sterfdatum: 23-12-1713
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Hiddema, Trijntje Siemens
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
aantekening:
boeknummer: 9529

commentaar

Anno 1713 den 23 december is seer christelijk in den heere ontslapen den eersamen Uijlke Lieuwes Remstra out int 76 iaer en leit alhier begraven
Foto van boeknummer 9530
Anno 1727 den 2 november is seer schierlijk in den heere gerust Lolke Eelkes de soen van de [ontfanger] Eelcke Ockes en Grietie Iohannes Bangma out 8 iaar en 9 dagen en leit alhier begraven
naam: Bangma, Lolke Eelkes
geb.datum: 24-10-1719
doopdatum: 19-11-1719
sterfdatum: 2-11-1727
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wolsum
aantekening:
boeknummer: 9530

commentaar

Anno 1727 den 2 november is seer schierlijk in den heere gerust Lolke Eelkes de soen van de [ontfanger] Eelcke Ockes en Grietie Iohannes Bangma out 8 iaar en 9 dagen en leit alhier begraven
naam: Eelke Okkes
sterfdatum: 12-4-1763
geboortejaar: 1691
aant.:
echtgenoot: geh. 1713 Bangma, Grietje Johannes
commentaar
boeknummer: 9530

idem
naam: Bangma, Grietje Johannes
sterfdatum: 29-8-1762
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Johannes Douwes Bangma en Jisk Lolkes
echtgenoot: geh. 1713 Eelke Okkes
commentaar
boeknummer: 9530

idem
Foto van boeknummer 9531
Anno 1660 den 22 februari is in de heere gerust den eersamen G[er]ben Wygers olt ontrent 44 iaer ende leit hier begraven
naam: Gerben Wiegers
geboortejaar: 1616
sterfjaar: 1660
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. 1655 Marie Siebrens
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wolsum
aantekening: foto archief Tresoar
boeknummer: 9531

commentaar

Anno 1660 den 22 februari is in de heere gerust den eersamen G[er]ben Wygers olt ontrent 44 iaer ende leit hier begraven
Foto van boeknummer 9532
Anno [16].. den 29 juli is [in den heere] gerust d eerbaer[e] Gerck Ha… dochter huisfrouwe Cornelij Johan[nes]  predecant tot Wolsum ende is hir begraven oldt 86 iare
naam: Gerkje H.
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1646
godsdienst: hervormd
aant.: in 1592 wordt dochter Aleyt geboren
echtgenoot: geh. Cornelis Johannes
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wolsum
aantekening: foto archief Tresoar
boeknummer: 9532

commentaar

Anno [16].. den 29 juli is [in den heere] gerust d eerbaer[e] Gerck Ha… dochter huisfrouwe Cornelij Johan[nes] predecant tot Wolsum ende is hir begraven oldt 86 iare
naam: Cornelis Johannes
sterfdatum: 12-9-1640
geboortejaar: 1558
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
echtgenoot: geh. Gerkje H.
commentaar
boeknummer: 9532

idem
Foto van boeknummer 9533
Mijnke Goikes Anno 1737
naam: Minke Gooitsens
aant.: geb. rond 1716; geh. 1739 Klaas Tjeerds
commentaar
vindplaats: gouden boekslot; omgebouwd tot armband
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hindelopen
aantekening:
boeknummer: 9533

commentaar

Mijnke Goikes Anno 1737
naam: Siebren Herres
geb.datum: 11-9-1775
godsdienst: rooms?
aant.: mogelijk katholiek
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9534

commentaar

Sieberen Herres is geboren den 11 siptember 1775
Foto van boeknummer 9535
Anno 1680 den 7 aprilis is in de heere gerust de eerbaere Mary Sybbrens dochter die wedue van Lieuwe Ulckes out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraeven
naam: Marie Siebrens
geboortejaar: 1615
sterfjaar: 1680
godsdienst: rooms
aant.: rond 65 jaar oud geworden
echtgenoot: geh. 1655 Gerben Wiegers
echtgenoot: geh. Remstra, Lieuwe Uilkes
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wolsum
aantekening: foto archief Tresoar
boeknummer: 9535

commentaar

Anno 1680 den 7 aprilis is in de heere gerust de eerbaere Mary Sybbrens dochter die wedue van Lieuwe Ulckes out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraeven
naam: Remstra, Lieuwe Uilkes
geboortejaar: 1613
aant.: geb. rond 1613; eigenaar stem 10 Oudega in 1640
echtgenoot: geh. Marie Siebrens
commentaar
boeknummer: 9535

idem
naam: R. J.
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wommels
aantekening: http://www.simonchorley.com
boeknummer: 9536

commentaar

R J 1737

Riemke: J Vellinga: gibooren: den .. february 1808
naam: Vellinga, Riemkje Jentjes
geboortejaar: 1808
sterfjaar: 1808
aant.: dochter van Jentje Oepkes Vellinga en Gooitske Johannes; overl. voor 1810
commentaar
boeknummer: 9536

idem
naam: Jaarsma, Arjen Thijses
geb.datum: 25-2-1808
sterfdatum: 6-2-1889
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Thijs Gerbens en Iebeltje Gerbens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf; twee verschillende lepels van zelfde persoon
boeknummer: 9537

commentaar

Arjen Tyses Jaarsema is geboren den 25 february 1808
naam: Nijdam, Klaas Botes
geb.datum: 6-10-1760
doopdatum: 12-10-1760
sterfdatum: 8-2-1847
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bote Klases Nijdam en Trijntje Bokkes; geh. 1804 Trijntje Ennes Terpstra
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Offingawier
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf
boeknummer: 9538

commentaar

Klaas Bootes Nidam is geboren den 6 oktober 1760
naam: Jaarsma, Arjen Thijses
geb.datum: 25-2-1808
sterfdatum: 6-2-1889
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Thijs Gerbens en Iebeltje Gerbens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: http://www.bovens.biz/Cat_Kamphoeve.pdf; twee verschillende lepels van zelfde persoon
boeknummer: 9539

commentaar

Arjen Tyses Jaarsema is geboren den 25 february 1808
naam: Gosse Pieters
geboortejaar: 1619
aant.: geboren rond 1619
echtgenoot: geh. Antje Binnes
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oudkerk
aantekening: www.sotheby.com; zilversmid Frans Rienks Baardt, Bolsward
boeknummer: 9540

commentaar

Gosse Pitters Antie Binne Ao 1644

JP 1753
naam: Antje Binnes
geboortejaar: 1621
aant.: geboren rond 1621
echtgenoot: geh. Gosse Pieters
commentaar
boeknummer: 9540

idem
naam: J. P.
commentaar
boeknummer: 9540

idem
Foto van boeknummer 9541
W.C. T.W.
naam: Wassenaar, Waling Cornelis
geboortejaar: 1603
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Cornelis Willems Wassenaar en Maartje Walings Wassenaar; geh. 1 1629 Trijntje Willems; geh. 2 1636 Maartje Gerrits; overl. voor 1669
echtgenoot: geh. 1629 Wassenaar, Trijntje Willems
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Jacobiparochie
aantekening:
boeknummer: 9541

commentaar

W.C. T.W.
naam: Wassenaar, Trijntje Willems
geboortejaar: 1606
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1606; dochter van Willem Stevens Wassenaar en Amarins Gerrits Wassenaar
echtgenoot: geh. 1629 Wassenaar, Waling Cornelis
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9541

idem
Aantal objecten gevonden: 32