Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 37


Nieuwe objecten

Boeknummer 9717; foto: Anton Reepel
PH
naam: Pier Hessels
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1668
aant.: geboren rond 1598; koopman
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9717

PH
Boeknummer 9718; foto: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-sulver-erfgoed
Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters  Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Klaaske Dirks
geb.datum: 4/27/1703
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Collectie T.A. Hoogland
boeknummer: 9718

Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Werff, Dirk Joutes van der
geb.datum: 10/10/1792
sterfdatum: 10/10/1875
aant.: zoon van Joute Ruurds van der Werff en Ytje Durks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Cornjum
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9719

Durk Joutes van der Werf is gebooren den 10 october 1792
naam: Boelstra, Sieds Tjeerd
geb.datum: 9/22/1797
doopdatum: 9/22/1797
sterfdatum: 8/2/1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjeerd Siedses Boelstra en Sjoukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stiens
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9720

Sieds Tjeerds Boelstra geb. 22 september 1797
Boeknummer 9721; foto: Notarishuis Arnhem
Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Zeper, Dirk Jans
geb.datum: 8/1/1764
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jan Dirks Zeper en Nieske Piers Tichelaar; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Notarishuis Arnhem
boeknummer: 9721

Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Hesseling, Klaas Dirks
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1793
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Dirk Jacobs Hesseling en Aaltje Klases Knoop; gehuwd 1749 Trijntje Bartelds; geboren rond 1724; lakenkoopman
vindplaats: zilveren kandelaar
type: Kandelaar
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.christies.com/
boeknummer: 9722

Zes kandelaars ter gedagtenis van Klaas Hesseling aan zijn kleijnzoon Nicolaas van Meurs van Vollenhoven gebooren den 23ste oktober 1783
Boeknummer 9723; foto: www.colf-kolf.nl
Harmen Jans Ao 1749
naam: Harmen Jans
geboortejaar: 1707
aant.: gehuwd 1732 Trijntje Taekes; geboren rond 1707; wieldraaier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Catalogus van gildepenningen
boeknummer: 9723

Harmen Jans Ao 1749
Boeknummer 9724; foto: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel D˙co baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg o˙d 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit gebo˙ gelegt
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Karel Duco George Frederiks thoe
geb.datum: 1/26/1766
doopdatum: 2/5/1766
sterfdatum: 9/25/1808
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van George Frederik Georg Wolfgangs thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Sofia Elisabeth Karels d' Humale; ; grietman; gecommitteerde ten landsdage
vindplaats: zilveren troffel
type: Gereedschappen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
boeknummer: 9724

Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel Dúco baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg oúd 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit geboú gelegt
naam: Boer, Sjoerd Ynzes de
sterfdatum: 12/10/1827
geboortejaar: 1769
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1798 Gerritje Conelis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Winaldum
aantekening: astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/ks21m.html
boeknummer: 9725

SY 1769
YS 1803
KY 1835
KS 1873
naam: Boer, Ynze Sjoerds de
geb.datum: 12/22/1803
sterfdatum: 8/9/1899
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sjoerd Ynzes de Boer en Gerritje Cornelis;
boeknummer: 9725

idem
Boeknummer 9726; foto: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
naam: Meindertsma, Bokke Wiegers
geb.datum: 1/21/1753
doopdatum: 2/4/1753
sterfdatum: 9/25/1824
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wieger Meinderts en Berber Bokkes; gehuwd 1782 Doetje Heres Postmus; geboren Paesens; bakker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
boeknummer: 9726

Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
Boeknummer 9727; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Feite O. van Oosterum 1792
naam: Oostrum, Feite Oenes van
geb.datum: 5/8/1760
sterfjaar: 1799
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Oene Thomas en Akke Feites; gehuwd 1792 Janke Thijses; overleden te Deventer; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9727

Feite O. van Oosterum 1792
Boeknummer 9728; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
1782 Cornelis Pietersz
naam: Cornelis Pieters
sterfjaar: 1794
aant.: Begraven 28-09-1794, Sneek; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9728

1782 Cornelis Pietersz
Boeknummer 9729; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Sjouke Ruurds Visser 1787
naam: Visser, Sjouke Ruurds
sterfdatum: 4/7/1818
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Ruurd Jacobs en Ymkje Jans; gehuwd 1775 Jeltje Gerbens; gehuwd 4 1788 Geertje Fokkes; geboren te Sloten; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9729

Sjouke Ruurds Visser 1787
Boeknummer 9730; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
naam: Jakkele Rienks
geboortejaar: 1650
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Rincke Jacobs en Tzum Jans; gehuwd 1675 Leene Barents; geboren rond 1650; timmerman
vindplaats: gildepenning scheepstimmerlieden
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9730

Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
Boeknummer 9731; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Bovwe Hayes 1691
naam: Bouwe Haaies
geboortejaar: 1660
sterfjaar: 1700
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Haaie Douwes en Liekel Baukes; gehuwd 1685 Meinsk Taedses; geboren rond 1660; overleden rond 1700; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9731

Bovwe Hayes 1691
naam: Igle Melis
geboortejaar: 1654
sterfjaar: 1702
aant.: gehuwd 1679 Jantje Reins; geboren rond 1654; begraven 17-4-1702; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9732

Egle Meeles 1692
Boeknummer 9733; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Leuwe Teijes 1766
naam: Lieuwe Teies
doopdatum: 3/10/1726
sterfdatum: 8/10/1791
geboortejaar: 1726
aant.: zoon van Teie Sipkes en Atje Lieuwes; gehuwd 1752 Jantje Douwes; uit Blija / Hogebeintum; schipper
vindplaats: gildepenning grootschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9733

Leuwe Teijes 1766
Boeknummer 9734; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Visser, Wieger Annes
sterfdatum: 12/13/1806
geboortejaar: 1739
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Anne Wiegers Visser en Corneliske Iekes ; gehuwd 1764 Wietske Michiels Tromp; geboren rond 1739
vindplaats: gildepenning houthandelaren
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9734

Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Nauta, Marten
geboortejaar: 1723
aant.: gehuwd 1748 Anke Hinnes; geboren rond 1723; bakker
vindplaats: gildepenning bakkers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Franeker
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9735

Martijnus Nauta Anno 1749
naam: Tiete Olferts
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1696 Trijntje Gerrits;
vindplaats: gildepenning mast- en blokmakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9736

Tietje Olferts 1695
naam: Luitjen Jiskes
doopdatum: 12/17/1615
geboortejaar: 1615
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jiske Tjerks en Jantje Luitjens; gehuwd 1 1645 Trijntje Hinnes; gehuwd 2 1654 Berber Jans; wever
vindplaats: gildepenning wevers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Harlingen
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9737

L J

Luittien Jieskes 1647
naam: Doonsma, Siebout Sjoerds
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1 1744 Maaike Pieters van der Veer; gehuwd 2 1750 Anskje Siedses; geboren rond 1719; timmerman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9738

1749 den 11 october is Sjebout Sjoerds Doonsma mr. timmerman geworden
naam: Feddema, Hoite Douwes
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1744 Aaltje Jans Huisman; geboren rond 1719; overleden voor 1783; metselaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9739

Hoijte Feddema mr metselaar 1749
naam: Nijeveen, Gerard
geboortejaar: 1726
sterfjaar: 1800
aant.: gehuwd 1 1751 Janke Barteles; gehuwd 2 1774 Klaaske Rutgers; geboren rond 1726; begraven 3-10-1800; smid
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9740

Gerhardus Neyeveen 1780 stadts grofsmid en slotmaker den 17 novb.1780
naam: Trijntje Piekes
aant.: gehuwd 1670 Jan Taekes;
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9742

Trin Pieckes 1669
naam: Sipke Cornelis
aant.:
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9743

SC 1726

Sipke Cornelis
naam: Gerberhuis, Dirk Jobs
geboortejaar: 1644
aant.: gehuwd 1 1669 Trijntje Pieters; gehuwd 2 1673 Reineke Thomas Hansman; geboren rond 1644; kleermaker
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Dokkum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9744

A H
Gebberh. Dirck Iops 1670
naam: Murk Thomas
aant.: bakker
vindplaats: gildepenning bakkers, onzeker
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: mogelijk Stavoren; Fries Museum
boeknummer: 9745

1638 Mirck Tomas
1676 Tys Tomes
naam: Thijs Thomas
aant.: bakker
boeknummer: 9745

idem
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597
vindplaats: gildepenning smeden
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9746

Wilhelmus Nijeveen mr. messemaker 17 febr. 1738
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599
vindplaats: gildepenning kuipers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9747

Maerten Pietersen 1647
Boeknummer 9749; foto: Lutherse kerk
D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
naam: M÷ller, Andries Garlefs van
geb.datum: 4/12/1629
sterfdatum: 2/14/1690
godsdienst: Luthers
aant.: ; geboren te Hamburg
vindplaats: Lutherse kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9749

D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
Boeknummer 9750; foto: Maikel Galama
TH
naam: Hinlopen, Thomas Jelles
aant.: ; overleden voor 1713; afkomstig uit Hindelopen
vindplaats: oorspronkelijk boerderij De Âlde Dyk 4; nu in Zeewolde
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9750

TH
Boeknummer 9751; foto: particulier
D H  A A

1647
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9751

D H A A

1647
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599
boeknummer: 9751

idem
Aantal objecten gevonden: 33