Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10577 ingevoerd in een database, waarvan 3995 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 75 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 1981; foto: rijksdienst voor het cultureel erfgoed
Anno 1651 den 20 iuny is inden heere gerust de hoog eedele geboren vrouw iuffr Foockel van Eysinga sijne huisvrouwe

Anno 1665 den 5 iannuary is in den heere gerust de hoog eedel geboren heer ioncker Pier van Sytzama

Sijtzama Hiddema Eysinga Jukkema
Douma Jongema Harinxma Jousma

Beslinga Jayema Heringa Jongema

Jeltcama Siccama Wijkel Idzarda
 
Jelgerhuis Mellama Roorda Sassinga

Oenema Broersma Wyckel Reinalda

Aernsma Mockema Eysinga Jukkama

Aysma Fons Bootsma Camstra

Truchses tot Waltpurg Truchses tot Sonnebergh Jousma Tjaarda

Tjessema Auckinga Asgema Beyem

Loo Heemskerk Gratinga Bonga

Anno 1679 den 5 octob is godsalig overleden de hoog eedel geboren vrouw iuffer Iuliana van Ieltinga douariere van wilen jongker Pier van Sytzama
naam: Sassinga, Douwtje Hanses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1585
aant.: dochter van Hans Hanses van Sassinga en Tjitske Goslings van Hiddema; gehuwd Ruurd Johannes van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1981

Anno 1651 den 20 iuny is inden heere gerust de hoog eedele geboren vrouw iuffr Foockel van Eysinga sijne huisvrouwe

Anno 1665 den 5 iannuary is in den heere gerust de hoog eedel geboren heer ioncker Pier van Sytzama

Sijtzama Hiddema Eysinga Jukkema
Douma Jongema Harinxma Jousma

Beslinga Jayema Heringa Jongema

Jeltcama Siccama Wijkel Idzarda

Jelgerhuis Mellama Roorda Sassinga

Oenema Broersma Wyckel Reinalda

Aernsma Mockema Eysinga Jukkama

Aysma Fons Bootsma Camstra

Truchses tot Waltpurg Truchses tot Sonnebergh Jousma Tjaarda

Tjessema Auckinga Asgema Beyem

Loo Heemskerk Gratinga Bonga

Anno 1679 den 5 octob is godsalig overleden de hoog eedel geboren vrouw iuffer Iuliana van Ieltinga douariere van wilen jongker Pier van Sytzama
Boeknummer 2774
16 Claes Jelles 01

Int jaer ons here 1576 de 26 decebr sterf de ...Ruird va Roorda

Int jaer ons here 1585 den 21 augusti sterf de ... Doutze va Sasinga

Ille Roordana prognatus stirpe Ruardus, 
plurima qui patriae praestitit officia. 
Hoc tegitur saxa thalami socia accubat illi 
Douzia Saasinghae splendor honorque domus 
posteritas illis satis est numerosa superstes 
manibus haec posuit quae monumenta piis.
naam: Sassinga, Douwtje Hanses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1585
aant.: dochter van Hans Hanses van Sassinga en Tjitske Goslings van Hiddema; gehuwd Ruurd Johannes van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: op het kerkhof, uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hennaard
boeknummer: 2774

16 Claes Jelles 01

Int jaer ons here 1576 de 26 decebr sterf de ...Ruird va Roorda

Int jaer ons here 1585 den 21 augusti sterf de ... Doutze va Sasinga

Ille Roordana prognatus stirpe Ruardus,
plurima qui patriae praestitit officia.
Hoc tegitur saxa thalami socia accubat illi
Douzia Saasinghae splendor honorque domus
posteritas illis satis est numerosa superstes
manibus haec posuit quae monumenta piis.
naam: Sassinga, Douwtje Hanses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1585
aant.: dochter van Hans Hanses van Sassinga en Tjitske Goslings van Hiddema; gehuwd Ruurd Johannes van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Herbaijum
boeknummer: 8234

Ano 1652 den 8 martij sterf den wel edelen ior Andries van Waltinga oudt 59 iaren

Ano 1654 den 4 december sterf de wel edele erentrycke iuffr Rixt van Heringa syn wyf out 72 iaren

Waltinga Heringa

Memento mori

Placide i domino finiverunt,
Nec cum gemita vita sub umbras
Indignata hinc nuper fugit,
Quorum incisum hoc mormore nomen,
Et qui vivunt qui non vivunt;
Quod mortale, hic conditur urna
Immortale haud conditur urna
Secumque, brevi, mortale frahet
Tunc, cum saxum hoc grande movebit
Noster fictor, mortis victor
Et squalentis claviger orci

R.M.

Waltinga Heringa
Glins Elinga

Bootsma Roorda
Huigens Sassinga
Boeknummer 8703
Eyssinga Iuccama Heringa Iongama
Harinxma Ousma Roorda Sassinga

Dr. H van Popta op Heeringa

Anno do MDCXXXI
naam: Sassinga, Douwtje Hanses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1585
aant.: dochter van Hans Hanses van Sassinga en Tjitske Goslings van Hiddema; gehuwd Ruurd Johannes van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: Popta slot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 8703

Eyssinga Iuccama Heringa Iongama
Harinxma Ousma Roorda Sassinga

Dr. H van Popta op Heeringa

Anno do MDCXXXI
Aantal objecten gevonden: 4