Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 3


Nieuwe objecten

naam: Viersma, Nicolaas R. á
geboortejaar: 1582
sterfjaar: 1652
aant.: gehuwd 1639 Eelkje Eerkes van Haersma; geboren rond 1582; grietenijsecretaris 1639 - 1652
vindplaats: kerkboek met zilverbeslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Fries Zilver
plaats: Kollum
boeknummer: 3381

Elckien van Haersma huisfrou va d sicrtar N. Virsma 1648
Boeknummer 3387
NRV * EH
1651
naam: Viersma, Nicolaas R. á
geboortejaar: 1582
sterfjaar: 1652
aant.: gehuwd 1639 Eelkje Eerkes van Haersma; geboren rond 1582; grietenijsecretaris 1639 - 1652
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Kollum
boeknummer: 3387

NRV * EH
1651
Boeknummer 3391
Anno 1652 ... Nicolaus á Viersma, in leven secretaris van Collumerlandt e.. ve Cru... in`t ...

Anno 17[3?]. den ... gesturven ... re jongedochter ... ke Bootes ... 17de jaar en ... hier begraven
naam: Viersma, Nicolaas R. á
geboortejaar: 1582
sterfjaar: 1652
aant.: gehuwd 1639 Eelkje Eerkes van Haersma; geboren rond 1582; grietenijsecretaris 1639 - 1652
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3391

Anno 1652 ... Nicolaus á Viersma, in leven secretaris van Collumerlandt e.. ve Cru... in't ...

Anno 17[3?]. den ... gesturven ... re jongedochter ... ke Bootes ... 17de jaar en ... hier begraven
Aantal objecten gevonden: 3