Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN



Voor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 8


Nieuwe objecten

Boeknummer 1557
Anno 1767 ir Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg grietman over Wonseradeel en de kerkvoogden Pier Binkes en Claas Luwes onder wiens opsigt deese kerk is gebouwd
naam: Binkes, Pier Siemens
geb.datum: 6/5/1705
doopdatum: 7/5/1705
sterfdatum: 9/3/1793
aant.: zoon van Siemen Binkes Binkes en Aagje Piers Faber; gehuwd 1735 Anna Raarda, Enkhuizen; advocaat in 1727; commies; stadssecretaris Workum 1729-1740; kerkvoogd
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ferwoude
boeknummer: 1557

Anno 1767 ir Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg grietman over Wonseradeel en de kerkvoogden Pier Binkes en Claas Luwes onder wiens opsigt deese kerk is gebouwd
naam: Binkes, Pier Siemens
geb.datum: 6/5/1705
doopdatum: 7/5/1705
sterfdatum: 9/3/1793
aant.: zoon van Siemen Binkes Binkes en Aagje Piers Faber; gehuwd 1735 Anna Raarda, Enkhuizen; advocaat in 1727; commies; stadssecretaris Workum 1729-1740; kerkvoogd
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Friesche klokke-opschriften
plaats: Ferwoude
boeknummer: 1558

Borchhard. mr. Pierius Binkes hooftcommies en Klaas Luwes deze als kerkvoogden in de jare 1767
Aantal objecten gevonden: 2