Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10290 ingevoerd in een database, waarvan 3674 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 371 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 1557
Anno 1767 ir Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg grietman over Wonseradeel en de kerkvoogden Pier Binkes en Claas Luwes onder wiens opsigt deese kerk is gebouwd
naam: Binkes, Pier Siemens
geb.datum: 05-06-1705
doopdatum: 05-07-1705
sterfdatum: 03-09-1793
aant.: zoon van Siemen Binkes Binkes en Aagje Piers Faber; gehuwd 1735 Anna Raarda, Enkhuizen; advocaat in 1727; commies; stadssecretaris Workum 1729-1740; kerkvoogd
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ferwoude
boeknummer: 1557

Anno 1767 ir Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg grietman over Wonseradeel en de kerkvoogden Pier Binkes en Claas Luwes onder wiens opsigt deese kerk is gebouwd
naam: Binkes, Pier Siemens
geb.datum: 05-06-1705
doopdatum: 05-07-1705
sterfdatum: 03-09-1793
aant.: zoon van Siemen Binkes Binkes en Aagje Piers Faber; gehuwd 1735 Anna Raarda, Enkhuizen; advocaat in 1727; commies; stadssecretaris Workum 1729-1740; kerkvoogd
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Friesche klokke-opschriften
plaats: Ferwoude
boeknummer: 1558

Borchhard. mr. Pierius Binkes hooftcommies en Klaas Luwes deze als kerkvoogden in de jare 1767
Aantal objecten gevonden: 2