Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10611 ingevoerd in een database, waarvan 4081 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 59 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Basseleur, Ieme Adriaan Gerrits
geb.datum: 26-02-1716
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1783
aant.: zoon van Gerrit Basseleur en Isabella Amilius; gehuwd Lolkje Sipkes Monsma; secretaris
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 637

Sipke Ians Monsma gebooren den 15 8br 1667 gestorven den 26 9br 1737

Bottie Lolles Repkema gebooren den 3 Xbr 1672 gestorven den 17 iuli 1739 man en wyf

Nolle Ians Nollides schryver van een compagnie te voet gebooren den 17 augusti 1708 gesturven de 8 ianuari 1746

Ietske Monsma overleeden den 13 may 1750 oud 42 iaar 15 weeken 1 dag

Bottie Basseleur overleeden den 6 november 1753 oud 10 iaar 14 weken 10 dagen

Ybeltje Basseleur overleeden den 8 november 1753 oud 4 iaar 11 weeken 2 dagen

Op heeden den 6 november 1753 's voormiddags de clok elf uiren is in den heere ontslaapen Bottie Basseleur oudste dogtertie van de old secretaris Ima Adriaan Basseleur en Lolkjen Monsma egtelieden binnen Bolsward oud elfte half iaar welke hier in berustende is

Juffrouw Lolkjen Sipkes Monsma huijsvrouw van den advocaat Ima Adriaan Basseleur te Bolsward gebooren den 25 augusti 1714 ontslapen den 9 november 1780 s morgens ongeveer 5 uir rust hier ter plaatse zijnde op den 16 dito in deze kelder bij gezet

De weledle heer Ima Adriaan Basseleur in leeven advocaat voor den hove van Vriesland te Bolsward gebooren den 26 februarij 1716 ontslapen den 13 februarij 1783 's morgens om halv elf uuren rust hier ter plaatse zijnde op den 19 do in deze kelder bijgezet
Boeknummer 8927
Op heeden den 16 november 1753 `s voor de middag de clock elf uiren is in den heere ontslaapen Bottie Basseleur oudste dogtertie van de old secretaris, Ima Adriaan Basseleur en Lolkjen Monsma egtelieden, binnen Bolsward oud elfte half jaar, welke hier in berustende is
naam: Basseleur, Ieme Adriaan Gerrits
geb.datum: 26-02-1716
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1783
aant.: zoon van Gerrit Basseleur en Isabella Amilius; gehuwd Lolkje Sipkes Monsma; secretaris
vindplaats: naamplaatje martinikerk
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: martinikerkbolsward.nl
boeknummer: 8927

Op heeden den 16 november 1753 's voor de middag de clock elf uiren is in den heere ontslaapen Bottie Basseleur oudste dogtertie van de old secretaris, Ima Adriaan Basseleur en Lolkjen Monsma egtelieden, binnen Bolsward oud elfte half jaar, welke hier in berustende is
Boeknummer 8928
Juffrouw Lolkjen Sipkes Monsma huijsvrouw van den advocaat Ima Adriaan Basseleur te Bolsward gebooren den 25 augusti 1714 ontslaapen den 9 november 1780 `s morgens ongeveer 5 uir
rust hier ter plaatse zijnde op den 16 dito in deze kelder bijgezet
naam: Basseleur, Ieme Adriaan Gerrits
geb.datum: 26-02-1716
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1783
aant.: zoon van Gerrit Basseleur en Isabella Amilius; gehuwd Lolkje Sipkes Monsma; secretaris
vindplaats: naamplaatje martinikerk
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: martinikerkbolsward.nl
boeknummer: 8928

Juffrouw Lolkjen Sipkes Monsma huijsvrouw van den advocaat Ima Adriaan Basseleur te Bolsward gebooren den 25 augusti 1714 ontslaapen den 9 november 1780 's morgens ongeveer 5 uir
rust hier ter plaatse zijnde op den 16 dito in deze kelder bijgezet
Boeknummer 8929
De wel edle heer m Ima Adriaan Basseleur in leeven advocaat voor den ed. hove van Vriesland te Bolsward gebooren den 26 februarij 1716 ontslapen den 13 februarij 1783 `s morgens om halv elf uuren rust hier ter plaatse zijnde op den 19 do in deze kelder bijgeset
naam: Basseleur, Ieme Adriaan Gerrits
geb.datum: 26-02-1716
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1783
aant.: zoon van Gerrit Basseleur en Isabella Amilius; gehuwd Lolkje Sipkes Monsma; secretaris
vindplaats: naamplaatje martinikerk
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: martinikerkbolsward.nl
boeknummer: 8929

De wel edle heer m Ima Adriaan Basseleur in leeven advocaat voor den ed. hove van Vriesland te Bolsward gebooren den 26 februarij 1716 ontslapen den 13 februarij 1783 's morgens om halv elf uuren rust hier ter plaatse zijnde op den 19 do in deze kelder bijgeset
Aantal objecten gevonden: 4