Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10290 ingevoerd in een database, waarvan 3674 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 368 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Monsma, Sjouke Thomas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-04-1634
aant.: gehuwd 1620 Trijntje Siebrens;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 533

Anno 1634 den 21 april sterf de eersamen Siucke Tomes Monsma out 39 iaer en leit hier begraven

Anno 1681 den 8 iuny is in den heere ontslapen den eersamen Ieme Siuckes Monsma in leeven geweest schipper binnen Bolswardt out 53 iaer ende leit alhier begraven

1728 den 28 augusti is in den heere gerust Hiltje Heins huisvrou van Willem Iemes Monsma tot Bolswaert out 62 iaer 9 weeken 1 dag en leit alhier begraven
Boeknummer 537
Anno 1633 den 26 mar.. is in den heere gestorven den eerbaren Anctie Siuckes dochter out 9 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1636 den ... ianneary is in den heere gerust die eerbare Trintye Sybrens dochter de huisfrou van S[iou]cke Toomes soon ende leit hier begraven
naam: Monsma, Sjouke Thomas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-04-1634
aant.: gehuwd 1620 Trijntje Siebrens;
vindplaats: broerekerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 537

Anno 1633 den 26 mar.. is in den heere gestorven den eerbaren Anctie Siuckes dochter out 9 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1636 den ... ianneary is in den heere gerust die eerbare Trintye Sybrens dochter de huisfrou van S[iou]cke Toomes soon ende leit hier begraven
Aantal objecten gevonden: 2