Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10619 ingevoerd in een database, waarvan 4088 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 65 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 885
MDCCLXXVII De hoog wel gebooren vrouw mevrouw Baudina Lucia Aebinga van Humalda echtgenoot van den hoog edelen gestrengen heer Martinus van Acronius luit: general van de infanterie in dienst van den staet der vereenigde nederlanden chef van een regiment en captn van een comp: grenadiers aetatis suae 66

Humalda - Grustra , Meckma - Houverda, Heringa - Frouhoven, Glijns - Roorda, Groustins - Jongema, Sixma - Hottinga, Burmania - Roorda, Hania - Polleman

obiit den 22n septr
naam: Hania, Wigle Dijes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1630
aant.: zoon van Dije Wigles van Hania en Sieuwke Tietes van Hettinga; gehuwd 1 Aaltje Siedses van Scheltema; gehuwd 2 Gesina Marita Polman; geboren rond 1570; 1587 student Helborn; testament 1626
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 885

MDCCLXXVII De hoog wel gebooren vrouw mevrouw Baudina Lucia Aebinga van Humalda echtgenoot van den hoog edelen gestrengen heer Martinus van Acronius luit: general van de infanterie in dienst van den staet der vereenigde nederlanden chef van een regiment en captn van een comp: grenadiers aetatis suae 66

Humalda - Grustra , Meckma - Houverda, Heringa - Frouhoven, Glijns - Roorda, Groustins - Jongema, Sixma - Hottinga, Burmania - Roorda, Hania - Polleman

obiit den 22n septr
Boeknummer 6642
Ao 16.. de .. sterf de eed en manhafte hopman Viglus Hannya

Ao 1608 de 30 may sterf d eed en duchtz iuffrou Aelke va Scheltema
naam: Hania, Wigle Dijes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1630
aant.: zoon van Dije Wigles van Hania en Sieuwke Tietes van Hettinga; gehuwd 1 Aaltje Siedses van Scheltema; gehuwd 2 Gesina Marita Polman; geboren rond 1570; 1587 student Helborn; testament 1626
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Weidum
boeknummer: 6642

Ao 16.. de .. sterf de eed en manhafte hopman Viglus Hannya

Ao 1608 de 30 may sterf d eed en duchtz iuffrou Aelke va Scheltema
Boeknummer 6643
P 1612 C

Ao 16[05] de 15 8bris sterf de ed erentf: manhafte hopma Titus va Hannya

Ao 16.. de ... sterf d: ed: eerbr iufr Bets va Osingha zy huisfrou en zy hier begra

Cernis in hoc tumulo, Lector, mortalia quam sunt
Lubrica, quae multis quaeris amasque modis;
Divitiae quid sunt, quid honos, quid nobile stemma,
Quae dominos nequeunt morte levare suos.
Sic ergo, ut possis post funera vivere, vive,
Disce mori, aeternum ne moriare. Vale!

I.V.F.
naam: Hania, Wigle Dijes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1630
aant.: zoon van Dije Wigles van Hania en Sieuwke Tietes van Hettinga; gehuwd 1 Aaltje Siedses van Scheltema; gehuwd 2 Gesina Marita Polman; geboren rond 1570; 1587 student Helborn; testament 1626
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Weidum
aantekening: I.V.F. mogelijk Invenit Viglius Frater
boeknummer: 6643

P 1612 C

Ao 16[05] de 15 8bris sterf de ed erentf: manhafte hopma Titus va Hannya

Ao 16.. de ... sterf d: ed: eerbr iufr Bets va Osingha zy huisfrou en zy hier begra

Cernis in hoc tumulo, Lector, mortalia quam sunt
Lubrica, quae multis quaeris amasque modis;
Divitiae quid sunt, quid honos, quid nobile stemma,
Quae dominos nequeunt morte levare suos.
Sic ergo, ut possis post funera vivere, vive,
Disce mori, aeternum ne moriare. Vale!

I.V.F.
naam: Hania, Wigle Dijes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1630
aant.: zoon van Dije Wigles van Hania en Sieuwke Tietes van Hettinga; gehuwd 1 Aaltje Siedses van Scheltema; gehuwd 2 Gesina Marita Polman; geboren rond 1570; 1587 student Helborn; testament 1626
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Baarderadeel
plaats: Weidum
boeknummer: 6645

Anno domini 1626 heeft mij Hans Falck van Neuremberg ghegoten
Wigle van Hania Sytse van Dekema
Aantal objecten gevonden: 4