Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10271 ingevoerd in een database, waarvan 3646 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 468 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 2222
1644 den 22 novembris is in de heere ontslaepe de edele ende deughdentrijke juffrow Siouck van Hiddema

Ao 1650 den 26 april is in den heere gerust den weledelen ernstfesten heer jonkheer Epo van Douma in zijn leven grietman va Ferwerderadeel

Anno 1678 den 27 martij is in den heere gerust de edelen hoog gestrenge ende eerzame Barthold van Douma, in leven grietman ende ontvanger generaal van Ferwerderadeel ende gecommitteerde in de reekenkamer van Friesland

Ao 1683 den 26 february is in den heere gerust de edele deughtrycke vrou Dorothea van Crack in leven huisvrouwe van de hoog edel geboren heer jr Barthold van Douma grietman over Ferwereradeel etc. olt 42 jaer
naam: Douma, Bartold Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-03-1678
aant.: zoon van Epe Bartolds van Douma en Sjoukje Andries van Hiddema; gehuwd 1659 Doetje Johannes Crack;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2222

1644 den 22 novembris is in de heere ontslaepe de edele ende deughdentrijke juffrow Siouck van Hiddema

Ao 1650 den 26 april is in den heere gerust den weledelen ernstfesten heer jonkheer Epo van Douma in zijn leven grietman va Ferwerderadeel

Anno 1678 den 27 martij is in den heere gerust de edelen hoog gestrenge ende eerzame Barthold van Douma, in leven grietman ende ontvanger generaal van Ferwerderadeel ende gecommitteerde in de reekenkamer van Friesland

Ao 1683 den 26 february is in den heere gerust de edele deughtrycke vrou Dorothea van Crack in leven huisvrouwe van de hoog edel geboren heer jr Barthold van Douma grietman over Ferwereradeel etc. olt 42 jaer
Aantal objecten gevonden: 1