Teksten van memorabilia uit Groningen

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2021 ben ik bezig de teksten van memorabilia uit Groningen tot 1811 in een database onder te brengen. Ik heb er inmiddels 3646 ingevoerd in een database. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon. Foto's heb ik niet.

Zoeken in database Groninger memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Overzicht memorabilia

naam: Coenders, Albert Ludolfs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ludolf Coenders en Anna Reberch; gehuwd Anna Eelts;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Adorp
aantekening: Wapens: Rechts: Coenders. Links: Aickema.
boeknummer: 20261

albert koenders ano 1561
naam: Schutdorp, Jochem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20262

anno 1561 bi tiden jochimis van schutdorp, pastori ten dam, unde helmich renekens, boie edsens, luidtken kuper, kerckvoegeden doe ter tit
naam: Renekens, Helmich
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20262

idem
naam: Booien Idses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20262

idem
naam: Kuiper, Luitjen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20262

idem
naam: Vos, Jasper
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: muurschildering
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: priesterzerk; Wapen, onduidelijk: In een nest twee pelikanen met jongen [Appingedam], in spiegelbeeld uitgaand van de beide zijden van een gewelfrib met aan beide zijden een kop en een jong
boeknummer: 20263

anno 1570, in der tyd als jasperus vos pastoer und commissarius, johan reiners, galtho amsweer und rutger van titz kerckvoegeden ten damme weren, is desse kercke repareert unde gestoffeert
naam: Johannes Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20263

idem
naam: Amsweer, Galto
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20263

idem
naam: Titz, Rutger van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 20263

idem
naam: Wou, Geert van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Misschien vervoerd naar Groningen 1580; overgebracht naar Veendam 1664; vergoten c. 1957. Zie: Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de hervormde kerk te Veendam, 1662-1962
boeknummer: 20267

sante pauvel heit ick, geert van wou goet mick. anno domini mcccccxliiii
naam: Dornum, Gerdt tho
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: hoveling
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: In zilver een zwarte adelaar en een rood schildhoofd, beladen met drie staande zilveren korenschoven naast elkaar. Helmteken: een uitkomende zwarte adelaarskop tussen vier rode vlaggen, elke vlag beladen met een zilveren korenschoof, twee naar rechts en twee naar links
boeknummer: 20268

a° 1515, am 15 februarii, staerf de erenthveste gerdt tho dornum unde withmunde hovetlinck
naam: Eise Siegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een onbekend stuk (later vervangen door huismerk nr. 28), vergezeld van drie rozen.
boeknummer: 20269

anno domini mccc ... de vorsichtige eijse sigers den . dach ma

a° domini mcccclxxxix starf de erbar vrow ide nankes up der gebortdach marie
naam: Ytje Nantkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20269

idem
naam: Houwerda, Snelger
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: hoveling
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Kwartieren: I Houwerda. II een omgekeerde wassenaar, vergezeld van een achtpuntige ster [Popinge?]. III een lelie [Snelgersma]. IV een adelaar.
boeknummer: 20270

a° domini mvc [t]win[tich] ... up dach severini episcopi, starf die erbaer wnd erentfest snelger houwerda, hoevelinck then dham, w.z.g.w.g.s.
naam: Clant, Melle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Clant. Links: Drie sterren [To Eelwert?]. Schildhouder: een geharnaste man met helmteken: een vlucht, elke vleugel beladen met drie vissen, op de rechtervleugel schuinlinks, op de linkervleugel schuinrechts [Clant]
boeknummer: 20271

int jaer mvcxlii starf melle clant, de godt ghenadich sy
naam: Watermans, Deetgen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens, vergezeld van: SIBI ET POSTERIS: Rechts: Drie rozen. Links: Aan een liggende tak drie appels aan bladerloze stengels, 2 en 1.
boeknummer: 20272

int jaer ons heren [mvcxlii?], up sunte vyts dach, doe starf de ersame deetghen watermans. godt si er genedych
naam: Winschoten, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: priesterzerk; In de vier hoeken een gelijk wapen: Schuingevierendeeld, het bovenste veld beladen met een ster, het onderste beladen met een roos.
boeknummer: 20273

an° 1548, den 7 novemb., starf de hoecgelerte jo[hann]es winschote, in beider rechten doctor, pastoer ten dam ende offitiael van vrieslant
naam: Derk Heines
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens, vergezeld van: SIBI ET POSTERIS: Rechts: Drie rozen. Links: Aan een liggende tak drie appels aan bladerloze stengels, 2 en 1.
boeknummer: 20274

int jar ons heren mvclvi, des wonsdaghes vor pasken, rustede in den heren de ersame derck heinens, den ghoedt ghenedych sy.
naam: Buren, Alligen ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20275

a° 1558 den 23 dach augustis starf alligen ten buren der godt genedich wil sin
naam: Buren, Marien ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-09-1558
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20276

1558, den 21 dach september, ruste marien ten buren, der godt genedigh wil sin
naam: Houwerda, Snelger
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1559
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20277

...o 155[9] den 16 dach novemb. e[erb]aer snelger hou…
naam: Fokke Sjabbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20278

int jaer uns heren mvclx [den] xii dach maii enser focke siabbens in den heren …
naam: Raken, Harmen van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-08-1568
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20279

anno domini 1568, den 31 augusti, starf de ersame hermen van raken, den godt genedich sy
naam: Schutdorp, Jochem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: priesterzerk; Wapens in de hoeken: I en IV: Een geopende vlucht, beladen met de letters I.S.; op elke vleugel één letter. II en III: Een voetangel.
boeknummer: 20280

a° 1569, den 1 martii, starf de weerdige walgeleerde heer joachimus schuttorpius, pastoer und commissarius ten dam
naam: Houwerda, Snelger Mennes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Menne van Houwerda en Esse Popinga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20281

nobili et generoso iuveni snelligero ab houwerda, in dammone capitaneo. anno 1579 24 iuny die placida morte defuncto sub hoc tumulo cuius ossa quiescunt cum spe beatae resurrectionis, dilecto affini, pietatis ergo philippus a meckhama et ietien houwerda coniuges moestissimo et fraterno animo h.m.p. morere ut vivas
naam: Meckama, Piebe Feies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1606
aant.: zoon van Feye van Meckema en Ebel van Unia; geboortejaar geschat; student Marburg 1572
boeknummer: 20281

idem
naam: Houwerda, Ytje Mennes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Menne van Houwerda en Esse Popinga;
boeknummer: 20281

idem
naam: Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar en van onderen van een klaverblad. Links: Een dwarsbalk, schuingeruit in vier rijen van vier stukken [Beierse ruiten].
boeknummer: 20282

hic dormit hin... ratre ioane, qui a° md82 obiere
naam: Bywema, Reinder
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sybolt Bywema en Agnes Ewsum; gehuwd Elteke;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20283

int jaer ... in den heren ... [dach] augusto worth doethgeslagen de erbae reyner bywema, hyr begraven
naam: Thobe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20284

thobe, hinreck hete weggen wyf. b. v. de z.
naam: Hete, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20284

idem
naam: Clant, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen clant
boeknummer: 20285

[hie]r licht jun[ke]r hermen clant
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk op zolder
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20286

a° ... den ... dec[embris] ...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20288

de mens ... uns hern ... achten ... isv . starf ... duerth dem godt ... si
naam: Sieger Eises
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-10-1547
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20291

int jaer ons heren mv xlvii, op den xviii dach octobris, starff de erbare syger eysens, den ghot ghenedich si.
naam: Circksee, Hendrik van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20294

anno domini mccccxcvii, des donderdages na sunte mychhele[s], starf heer hinrick van circksee, vicary to beem up sunte katrienen olter. biddet god voer de seele
naam: Ubbena, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1539
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20296

in den jaren ons hern xv en xxxix, dem xiisten dach augusti, doe storf dye erbar wyllem ubbena, kanselar to oestreslandt. dem godt ghenadych.

pallida mors aequo pullat pede pauperii tabernas regumque turres
naam: Berum, Remmert van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1554
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20297

anno domini dusent vyf hundert und vierren vyftych start de erbaer remmert van berum, hoevelinck, am dage paulus bekeringe, dem godt genadich.
naam: Tjark Brunts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20298

an ... [9]0 ... gerustet tiarck brunts, des seele godt genedich si.
naam: Woulzbo?
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eenrum
aantekening: klok
boeknummer: 20299

fusa est h. campana in onore fabeani et sebastiani martiram sc. anno dni mcccxc sub dno. woulzbo. k.b.e.
naam: Jarges, Harmen Coppens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1506
aant.: zoon van Coppen Jarges en Yde;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eenrum
boeknummer: 20300

anno domini v'6, secunda die septembris, obiit venerabilis dominus harmanus iarghes, artium magister et decretorum baccalarius huius ecclesiae in enrum curatus, cuius anima reqescat in pace amen.
naam: Cornelis Boeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-04-1593
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eenrum
boeknummer: 20301

anno 1593, den 4 aprilli in den breke van den dach, is s. cornelis bolis van erakum in den heren gerestt.
naam: Siebrand
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eenum
aantekening: klok
boeknummer: 20302

a° d' mccccx, sub domino siabbrando, hermannus me fecit
naam: Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20302

idem
naam: Bruntinck, Bartold
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eppenhuizen
aantekening: klok
boeknummer: 20304

dominus bartoldus bruntinck kerckher, folkardus ende ipo kerckvoghede weren, herman mi goten haft.

maria ick heite, de van eppinghehusen leten mi gheten

anno domini mcccclxxviii
naam: Folkert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20304

idem
naam: Ype
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20304

idem
naam: Gans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20304

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Eppenhuizen
boeknummer: 20305

... eensuma heert op lawr ...
naam: Menckema, Marculi
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20306

marculi meckema an. dni 1536.
naam: Lieuwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20307

in t jaer ons heren dusent vcxxxix, des sondaghes voer sute margrete, do starf sallyghe luwe to hardeweer, [de] godt ghenadich sy.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20308

anno domini ... 1550.
naam: Allersma, Seerp
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20309

anno domini 1552. des dinxdaeges na mitvasten, is salighe sirp allersma in godt verstorven. den godt ghenedich si.
naam: Alle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20310

in jaer ons heren mvclii is gestorven allo tot hardeweer up sunte andrees avent, den god genedich zin.
naam: Menckema, Evert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20311

anno d. 1554 up dach polcianues starf den erbaren eevert menckema, den godt genedich sy.
naam: Menckema, Eppe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20312

anno dni 1560 gestorven salige eppe menkuma den sevendendach twlm.
naam: Nansma, Anne toe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-02-1573
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ezinge
boeknummer: 20313

den erba doesama frou anne toe nansma, cornelis datis gritma over esynge, fervet en harderver sy lieve husfrou gewest, en si is in de here gerust mit hoer jonxte soe ... op de 17 febrevary 1573, got sy haer genedi
naam: Cornelis Dates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20313

idem
naam: Ripperda, Unico
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Farmsum
boeknummer: 20315

int jaer unses heeren 1400 starf uncko ripperda, hovetling tho farmsum und wedda, prowst tho farmsum und tho loppersum.
naam: Gogh, Johan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Feerwerd
aantekening: klok
boeknummer: 20316

her johan van gog kerkher, menne doinck, kunne lursamenc unde bole woghede veren, henrik me ghegoten hat anno dni mcccclxvi. maria bin ik ghheten, de van fervert leten mi gheten
naam: Doinck, Menne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20316

idem
naam: Lursamenc, Kunne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20316

idem
naam: Boele
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20316

idem
naam: Kokenbacker, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20316

idem
naam: Luersema, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Feerwerd
boeknummer: 20317

anno domini dusent cccc ende xciii op meydach do staerff salighe sicke luersumma. biddet voer die siele pr. nr.
naam: Taeynghe, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Feerwerd
boeknummer: 20318

int jaer ons heren dusent vcxxxix, des vondesdaghes na mey, starf de erbaer jacop taeynghe, den godt g[enedich] sy.
naam: Allersma, Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-01-1556
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Feerwerd
boeknummer: 20319

kernelis allersma, gestorven a° 1556, den 15 januario. de. op. ae. s.
naam: Schensema, Haike
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-03-1564
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Feerwerd
boeknummer: 20320

anno 1564, den 24 dach martiuus, is gesterven haeike schensema, den godt gnedich si. leert sterven.
naam: Klaas Wierds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Garnwerd
boeknummer: 20321

... op sunte dionisi dach ... hie starf anno d. vcxxiiii op s. [andreas?] ... claes wiert[s?].
naam: Sluchtinghe, Ebbe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Garsthuizen
aantekening: klok
boeknummer: 20322

anno dni mcccclv. maria ik hete, de ghershuser leten mi gheten. defunctos plango, vivos voco, fulgura frango. vox mea vox vite, voco ad sacra, venite. ghert klinge m e ghegoten hat, got gheve siner sele rat. ebbe sluchtinghe, renre gherdes, luppe ypens, advocatus in eclese. o rex glorie veni cum pace
naam: Renre Gerdes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20322

idem
naam: Luppe Ypes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20322

idem
naam: Clant, Luurd
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Godlinze
boeknummer: 20322B

int iaer 1571 is desse kercke neis gereparert vnde ghestoffert bii tiden als den erbaren errentfeste lvirt klant ioncker vnde hovelinck toe godlinse d ioannes bvter iannes iansen peter abels kercvogeden weren
naam: Buter, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20322B

idem
naam: Jannes Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20322B

idem
naam: Pieter Abels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20322B

idem
naam: Ripperda, Tiake
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Godlinze
aantekening: muursteen
boeknummer: 20323

in tiden der erbare ende foele doechsamighe iuffer tiake ripperda is desse toren nijes vermaket johannes büter pastor cornelis jansen peter abels kerckvogeden 1554
naam: Buter, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20323

idem
naam: Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20323

idem
naam: Peter Abels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20323

idem
naam: Wernerus Alberti
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-01-1541
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Godlinze
boeknummer: 20323A

a [nno m] cc
ccc [x]li ianuarii xxiii obiit discretus vir ma
gister wernerus al
berti curatus in godlinsa cuius anima requiescat in pace.
naam: Thedema, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de A-kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20325

deo opt. max. et beatae virgini mariae regiae maiestatis locum tenens ac consiliarii civitatis et territorii groningani religionis ergo monumentum hoc posuere. joh. wyffringh, con. majts hooftman.

joh. thedema, con. majts hooftman.

johan gouda van swindrecht, con. majts raedt ende lieutenant.

wolter schatter, con. majts hooftman.

evert ulger, con. majts hooftman

pos. ao md[l?]xxiix renov. ao mdclxxxviii
naam: Gouda van Swindrecht, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20325

idem
naam: Schatter, Wolter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20325

idem
naam: Ulger, Evert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20325

idem
naam: Canter, Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20326

hic sua componi volvit bonus ossa iacobus canter apollinia rdimitus temdora lauro. ob. ao 1529 prid kal. apr. vixit annos lx, mens. i, dies viii.
naam: Clant, Ludeken
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-01-1531
aant.: gehuwd 1484 Euca ter Borch; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20327

anno 1531, den 10 januari, is zeer godtsalich in godt gestorven ludeken clant, heuvelinck van der borch en leermes, leyt begraeven in draekerck tot groningen.
naam: Muelert, Gert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20328

hier licht begraven de gestrenge erentfeste ende waelgelerde her gert muelert, ridder ende raet van den hoegen screten raet der keyserlycke mayesteyt statholder van groeningen, sterf ao 1538, d.. daech december. pr.
naam: Lambertus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20329

corpore nunc liber fruitur lambertus ihesu canterus, iuris doctor, sophiaeque peritus anno 1553.
naam: Clant, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1554
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20330

anno 1554, op den 12 may, is gestorven jonker johan clant en hy is begraeven in draekerck tot groningen.
naam: Roltemans, Habetgen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1586
aant.:
vindplaats: in de A-kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20331

a° 1586, den 1 aprilis, is in den heer gerust de eedele und deughentrike joffr. habetgen roltemans, des eed. erentfesten mello coenders huysfr.
naam: Coenders, Melle Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Johan Coenders en Truida Aykema;
boeknummer: 20331

idem
naam: Fredericus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-09-1590
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20332

nunc pace fruatur, pacis pastor amans. ut qui fredericus, et re et nomine. vocatusque then hoevel a parvo velut tumulo. tam is vir humilis, probus et benignus. contentusque parvo dives, sedulus ac vigilans. inque deum plus, hominibusque charus. vixit et obit 1 septembris 1590, aetate 72. hic sub caeruleo situs lapide. cum christo victurus amen.
naam: Evert Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
aantekening: klok
boeknummer: 20337

do men schref 1577 jaer in martio de 15 dach 's nachts om 10 uren verwaer de toren brande mit groet beclach als de soldaten waren vertrocken welck doer quade pickvate geschach, unde verloeren het schone accort van clocken. d. jo[hann]es eltz, m. radinck coeninck, beide pastoren int levent, evert simons, egbertus upkena, joncker harman wifrinck, duirt ulger, vogeden weren. h.v.t.
naam: Upkena, Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20337

idem
naam: Wifrinck, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20337

idem
naam: Ulger, Duurd
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20337

idem
naam: Thedema, Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
aantekening: klok
boeknummer: 20338

senatus populusque groningensis me conflari volvit iohanne thedema, theodorico schaffer, regnero alberda et iohanne wifrinck, consulf:s.

anno domini 1578 henricus di treveris me fecit,
naam: Schaffer, Theodoricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20338

idem
naam: Alberda, Regnerus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20338

idem
naam: Wifrinck, Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20338

idem
naam: Johannes Eelts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
aantekening: klok
boeknummer: 20339

senatus populusque groningensis me conflari volvit doct. iohanne eelts, m. radingo coeninck past., everardo simonis, egberto upkena, harmano wifrinck iuniore et durardo ulger, aedit. anno dni 1578 henricus de treveris me fecit
naam: Simonis, Everhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20339

idem
naam: Upkena, Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20339

idem
naam: Wifrinck, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20339

idem
naam: Ulger, Duurd
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20339

idem
naam: Treveris, Hendricus de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
boeknummer: 20339

idem
naam: Diederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20340

hier rust dien vervaarlyken didrik de vette
die hem twee dagen voor syn dood ging op een waagschaal zetten en hy woeg twee hondert en tsestig pont swaar
dit is geschiet in 't vyftien honderste jaar.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20341

hier rust een groninger jonghman
die thien jaer out al was ghedoctoreert
waerom keyser maximiliaen dit wel bekant,
hem heeft te hoof begeert.
naam: Sickinge, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: burgemeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20342

na xps boert xv`32, 17 may, starf de ersame peter sickinge, borgemester, hir begraven.
naam: Jarges, Everhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20343

anno domini 1535 ipso die alexii confessoris migravit e vita magnificus, spectateque virtutis magister everhardus jarghes, l. l. doctor, huius ecclesie curatus et rector, anno eius cure 34 cuius ossa hoc saxo clauduntur. anima eius requiescat in pace.
naam: Horneken, Johan Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20344

hir licht salige jo[n]ge joha[n] hornike[n], olde johan hornike[n]s so[en]ne. a° dn[i 1]557.
naam: Horneken, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20344

idem
naam: Praedinius, Regnerus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-04-1559
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20345

hic situs est regnerus praedinius, in christo iesu mortuus anno suae aetatis quinquagesimo primo, domini vero millesimo quingentesimo quinquagesimo nono. die xviii aprilis.
naam: Heringa, Sasker Eelkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-03-1565
aant.: zoon van Eelke van Heringa en Lisck van Rinia; gehuwd Hil van Aebinga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20346

int jaer ons heren mvclxv, den 1° martii, sterf den erntpheste herscup sasker van her[inga] ...
naam: Ligne, Anna de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20347

ic[i rest] la noble et honeste dame anna de ligne dicte de barbansson, femme du noble et honeste johan de ballen ....65.
naam: Ballen, Johan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20347

idem
naam: Lewens, Anna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-10-1569
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20348

anno 1569, op den 18 october stilo vetero, stierf juf. anne lewens, en is begraeven in s. maertenskerck.
naam: Altinga, Sara
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20349

ingenium sortita faelix ast debile corpusculum: literulis virgo a teneris animum inbuta bonis: pietate sedulitate ac morum praestans gratia: sara hic altinga suum expectat solamen iesum menses nata iiii dies et annos xvii.
naam: Jochem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20350

nam quo natus ioachim - qui patri primogenitus - occidit mox unica, proh viduo, filiola. 1556. die utrumque barbarae. 1575.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20351

an° [1]57., de 12 octobris to 2 ure, starf d ...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20352

a° dni 1579, den 2 ... sterf ...
naam: Berum, Willem van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-04-1581
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20353

anno 1581, den 7 aprilis, is de erentfesten erbare willum van berum in den here gerust.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20354

... 1581, den 10 augusti is in den heren gerustet ...
naam: Alting, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-07-1582
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20355

xxiii iulii mdlxxxii iohannes alting lxiii agens annos avitis heu marte pulsus eelda, sedibus nunc at per christum fruiturus pace, hac requiescit humo.
naam: Roltemans, Habetgen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1586
aant.:
vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20356

anno 1586, den 11 aprilis, is in den heren gerustet die edele ehr und doegentrycke frowe habbetyn roltemans, de edele ehrnveste mello conders husfrowe.
naam: Coenders, Melle Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Johan Coenders en Truida Aykema;
boeknummer: 20356

idem
naam: Deest, Peter van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-02-1593
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20357

hier lecht begraven de erb. peter van deest, de in den heer verstorven is den 7 dach february 1593.
naam: Alting, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Groningen
boeknummer: 20360

alting. mortalis natus 25 aprilis 1518. groningae qui senatus a manibus fuit aque secretis anno xliiii. victurus obiit 1593
naam: Murlinck, Gerhardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Grijpskerk
aantekening: muursteen
boeknummer: 20362

dns gerhardus murlinck ut de olde marcke, provest to usemers, 1556
naam: Welmoed Allers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-03-1573
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Ham
boeknummer: 20363

[anno] domini 1573, den 12 marty starf welmoet allers des eerb. redgers julke brongersma husvro [de go]dt gen[e]d[ich si]

[beati mor]tui qui in domino moriuntur
... apocal. deci. quart. cap
naam: Brongersma, Julke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-01-1576
aant.:
boeknummer: 20363

idem
naam: Brongersma, Julke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-01-1576
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Ham
boeknummer: 20363A

anno domini 1576 den 18 januari[i] starf de eerb. julke brongersma, red redger van adewert de godt genedich si
naam: Rengers, Frans Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-11-1568
aant.: zoon van Johan RENGERS en Jutte ten WATER;
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Hellum
boeknummer: 20365

an. 1568. up avende martini, starf der edeler und erentvester frans renghers, geborener van den poste, tho hellem, schiltwolde en sydeburen in duurswolt hoefling.
naam: Rengers, Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-08-1582
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Hellum
boeknummer: 20366

a° 1582, den 15 dach augusti, starf der edeler unde erentvester egbart renghers van hellem, tho hellem, schiltwolde unde sydeburen in duurswold hoefling.
naam: Emeda, Poptatus de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Holwierde
boeknummer: 20367

[anno domin]i mcccclxiii pop[tatus] de emeda cura[tus] ... bend ..
naam: Emeda, Poptatus de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Holwierde
aantekening: klok
boeknummer: 20370

dns poptatus de emeda, iuratus uibol luirt ulben takens here tidi gnae ammo to eamsvert, reneko bentna. anno dni mcccclxvii, maria bin ik gheheten, dat kerspel to holverde let m i g.
naam: Takens, Luurd Ulbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20370

idem
naam: Bentna, Reneke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20370

idem
naam: Knasse, Lambert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Holwierde
aantekening: gedenkbord
boeknummer: 20371

anno domini 1567 is dit uuhrwarck mit de lanterne gemaeket do de werdige heer lambartus knasse pastoer und de erbare occo hayes, arent gerrys, olde steven smit kerckvogeden weren in der tyt.
naam: Okke Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20371

idem
naam: Arend Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20371

idem
naam: Smit, Steven
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20371

idem
naam: Tamminga, Allert Onnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-06-1598
aant.: zoon van Onno Tamminga en Trude Sicknghe; gehuwd Suzanna van Eze;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Hornhuizen
boeknummer: 20376

anno domini mccccxcviii, des daghes na sunte johannes babtista, starf allert tammynghe, hovelinck to hoerhusen, den god ghenadich sy. amen.
naam: Nijehove, Everhardus van den
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1539
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Huizinge
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20377

a° domini millesimo quingentesimo 39, dies 3°, vicesimi ianuarii, oblit honorabil. dominus everhardus de novacurto, in husinga curatuus sus.
naam: Gratema, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-05-1553
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Huizinge
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20378

anno 1553, des dinstages voer pinxten, starf here johan gratema, den got gnedich si amen.
naam: Roelof
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Kantens
aantekening: klok
boeknummer: 20379

a° domini mccccxxxvii fusa sum in honore bti vit, ihs, maria, iohannes, sancta katherina sub roldolpho, cur .... ello, dodo
naam: Byckelte, Geert van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Krewerd
aantekening: orgel
boeknummer: 20380

anno 1531 hebben heer geert van byckelte, pastor tho crewert, ende bryn hermen ende willem drent, kerckvogeden, dit orgel gestift
naam: Starke, Bartoldus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-12-1476
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Lage Meeden
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20381

anno domini mcccclxxvi obiit dominus bartoldus starke, curatus istius ecclesiae dominica tercia adventus domini cuius anima requiescat in pace.
naam: Clant, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1541
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Leermens
boeknummer: 20384

anno 1541, den 14 dach meii, starf die frome ehrenfeste willem clant to der borch, hoevelinck to lermis.
naam: Richardus Jacobi
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Leermens
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20385

hic sepultus est dominus richardus iacobi, huius ecclesiae curatus et rector cordusanus, anno 1549.
naam: Otte
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
aantekening: klok
boeknummer: 20396

albertus me fecit ad honorem apostolorem petri el' pauli anno domini mcccxcvii sub domino ottone, curato in loppersum. maria vocor. halo, mensso
naam: Albert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
boeknummer: 20396

idem
naam: Munster, Johan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
aantekening: orgel
boeknummer: 20398

int jaer ons hern 1562 in tiden des ers. en eref. junchern johan van munster, domkeller des eertzbischopdoms toe riga, tho duyrsum in den ham ende loppersum hoeelinck
naam: Heemster, Bawe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1540
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
boeknummer: 20400

anno domini 1540, 7 octobris, ex ... in terram vinencium generosa ba[w]i[n]a he[eimst]eir.
naam: Zwelen, Steven van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20401

anno domini 1551, die 14 septembris ... te ... et commissarius in loppersum.
naam: Munster, Roelof van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1558
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
boeknummer: 20402

a° 1558, den 24 oct., sterft roelef van munster, juncker te hersefoert, hoeflinck to dursum, in den ham und loppersum
naam: Selbach, Maria van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-05-1576
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Loppersum
boeknummer: 20403

a° 1576, den 9 may, starf d. ed. vrow maria van selbach, wedwe van munster, d. s. g. g.
naam: Ludgerus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Lutjegast
boeknummer: 20404

... er ludgerus is in got erstorven …
naam: Ewsum, Onne Hiddes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hidde van Tamminga en Mennke van Ewsum; gehuwd Gela Manninga;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: muursteen
boeknummer: 20405

anno domini mcccclxxxvii tempore onnonis huius ecclesiae fundatoris
naam: Ewsum, Johannes Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wigbold van Ewsum;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20408

sponsvs ioannes evvsvm se copvlat anne octava octobris lvx sva pacta notat. 1552.
naam: Burmania, Anna Tjeerds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Tjaard van Burmania en Sjoukje Jeppes van Stania; gehuwd 1 Johannes van Ewsum; gehuwd 2 Klaas Caters;
boeknummer: 20408

idem
naam: Karel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: de V
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20409

auctor erat mihi for ... middelstonius heros ioannes, claro stem mate progenies ex ewzum dum terdenos et quinque per annos ingens imperium carolo quinto tenente anno 1555. m. godfrido ludolphi, commissario usquardensi generali. ioanne cuper aedituo.
naam: Cuiper, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20409

idem
naam: Godfried Ludolf
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20409

idem
naam: Ewsum, Johannes Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wigbold van Ewsum;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20410

causa mei est ioannes middelstonius heros ex ewzum claro stemmate qui genitus mille et quingentos annos undenaque lustra post natum christum labile tempus habet.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20411

causa mei fit iohannes, capitalis in ewszum commoda solerter publica semper amans qui middelstanus et hic primas et capitalis sub carolo quinto caesare tempus habet centum quindecies annos undenaque lustra.
naam:
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20412

causa mei fit ioannes, qui natus ab eussum, heros milstanus praecipuumque decus si genus excutias equites ab origine longa usque per innumeros invenietur avos ao 1555.
naam: Ewsum, Johannes Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wigbold van Ewsum;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20413

causa mei quis sit nisi quid te detinet audi condit ioannes sanguine progenitus illustri qui nobile fert cognomen ab ewssum carlus dum quintus regia sceptra tenet.
naam: Ewsum, Johannes Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wigbold van Ewsum;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20414

causa mei quis sit, nisi quid te detinet, audi: ioannes. claro sanguine qui genitus. nobile fert inter phrysios cognomen ab ewssum commoda qui solers publica semper a mat.
naam: Ewsum, Johannes Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wigbold van Ewsum;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20415

conditor ille fuit mini middelstonius heros ex ewssum claro stemmate progenies ioannes dum ter denos et quinque per annos ingens imperium carolo quinto tenente.
naam:
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20416

conditor ille fuit mini middelstonius heros iohannes ewszum ut sanguine stemmate qui genitus centum quindecies annos undenaque lustra sub carolo quinto caesars tempus ha bet.
naam: Ewsum, Onne Christophorus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20417

gnatvs ioanms nvnc evvsvma nascitvr onno sol: svb octavo lvcet arivs ei. 1555.
naam:
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20418

iohannes et christophorus, wygboldus ab ewssum tres isti fratres causa fuere mei sunt middelstani primates et capitales commoda sollertes publica semper amant. gotfrido ludolph, commissario usquardensi generali tunc pastors. iohanne cuper edituo. 1555.
naam: Ewsum, Wigbold Christophorus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20418

idem
naam: Godfried Ludolf
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20418

idem
naam: Cuiper, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20418

idem
naam: Karel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: de V
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
aantekening: klok
boeknummer: 20419

ir his prioribus potest colligi numerus accorup christi na ... carolus quintus incepit imperare 1519, 28 iunii igitur hoc anno 1555, 28 iunii implet annum suum trigesimum quintum imperil.
naam: Mensema, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
boeknummer: 20423

contemplare viri plebs middelstana sepulchrum qui pastorali vivus amore rubet pastor ioannes qui mensema, subiacet albo saxo, vos estis cuius ovilis oves nobilibus gratus vixit placidusque prophanis pauperibus larges non. remoratus opes quique viri mores spectasset presule dignos diceret, hic triplici munere dignus erat sedulus hic templi cultor presentia vestigia clamant hec moles cuius lucida lucet ope gloria ne pereat missarum zelus in illo obstrepit exardens, scandala falsa cavens [hierboven: putans] ...issina festivis donaria contulit arts; in quibus arma viri picta videre licet ne studium cleri tepeat penes organa constat quam fieri fecit bibliotheca recens ante chorum propriis lapidosa dat atria votis i organa, dent fratres ewsuma, solicitat triste viri signat maias lux postera funus sub carolo quinto cesare morte perit sex quadraginta partus tunc virginis annos ampliis addendo sesquique mille notat.
naam: Ewsum, Hercules van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Middelstum
boeknummer: 20424

m. herculi ewesum seniori, parentes benignissi ... beat. moestiss. posuerunt. vixit annos ... decessit anno dni mdlix.
naam: Bonne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: Pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Midwolda
aantekening: klok
boeknummer: 20426

ano domini mcccccxvi fusa est campana in honore io[ann]eis baptista, patron magister bonno, pastor, iggo tonkes int finserwolt, nomno habkens in midwolde. remko, bauko, advocati. ioannes bremensis me fecit. dominus fredrics, vicarus; eltko. dns wabbo, vicarius
naam: Igge Tonkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Nomne Habkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Remke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Bauke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Bremensis, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vicarus
boeknummer: 20426

idem
naam: Eltke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20426

idem
naam: Wabbe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vicarus
boeknummer: 20426

idem
naam: Bauke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: nar van Wigbolt van Ewsum
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Midwolde
boeknummer: 20427

baukonis faciem spectas, qui morio ab eussum qui vacuas numquam sueivt habere manus. obit anno domini 1552, i octor.
naam: B.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20428

ano domini 1557, op avonde victoris, is gestorven den erbaren ba ...
naam: Papma, Rempt
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20429

anno domini 1563, op xi m. maechden avont is gestorven den ... ren rempt papma, den godt genedich si.
naam: Rempt Huies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20430

ano dni 1568, den se[vend]en dach novembris, is gesturve de erbare rembt huies, wen godt.
naam: Edze Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20431

edse bouwens is in den here gerustet den 28 februari a2 ... dage.
naam: Pama, Harke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-05-1594
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20432

den 29 dach may ... is gestorven den erbaren harcko papma, alhier begraven, den godt genadich si.
naam: Hoving, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niehove
boeknummer: 20433

willem hoving is gestorven v.e. pro.... ndaghe vor sunt jaco,
naam: Haaie Wierds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-11-1564
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Niekerk (HO)
boeknummer: 20434

anno 1564, den 14 novemb. starf die ersame hayo wyrts.
naam: Adolf
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Noordhorn
aantekening: klok
boeknummer: 20435

her adolff pastor, loert grevenck, esse beenens, harcke hayma, syepke jeltema, tadde wkema vyedeve, ende jonghe eebele wkema, peter lambers ende wyllem butghens ...
naam: Grevenck, Luurd
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Esse Benes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Hayma, Harke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Jeltema, Sipke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Uckama, Tadde
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Uckama, Ebele
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Peter Lamberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Butghens, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435

idem
naam: Catharina Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Noordhorn
boeknummer: 20435A

anno 1571 starf katrina albers, sa. wilem der sagelate wedewe, de sele got genedic si
naam: Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20435A

idem
naam: Fossema, Hille
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-02-1570
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Nuis
boeknummer: 20436

a° 1570, den 1 februari. is in den heere gerust des erbaren ende fromen hille fossema ende verwacht een zalige operstandinge in jesum christo onzer aller salighmaeker ende verlosser.
naam: Marssema, Egbert van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Oldekerk
boeknummer: 20437

ano d ... officia ... diacon ... phrisie i ... hic sepu ... requies ...
naam: Wiersema, Gerbrand Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-07-1570
aant.: zoon van Derk Jacobs Wiersema;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Oostum
boeknummer: 20438

a° 1570, 3 dage voer jacoby, starf gerbrant weersema.
naam: Wiersema, Swewe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Oostum
boeknummer: 20439

a° 1579, 14 dage voer jacobi, starf swewe weersema.
naam: Johannes Bernardi
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: Vellage in Oostfriesland aan de Eems, oostelijk van Wedde
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Opwierde
aantekening: klok
boeknummer: 20440

tempore dni iohannis bernardi, curati in vellaghe anno dni 1489.
naam: Schortinghuis, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-08-1581
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Opwierde
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20441

a° 1581, den 18 augusti, starf de werdige walgelerte heer johan schortinckhues, pastor to upweerda, den godt genedich sy.
naam: Dika, Odo Tho
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Pieterburen
aantekening: klok
boeknummer: 20443

vrou odo tho dika heft dese klock eirst laten geten unde die pastor unde die kerricksworen. antonius van wtrecht me fesit anno domini mvcliii.
naam: Antonius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: Klokkengieter
boeknummer: 20443

idem
naam: Oldehem, Auko Ludolfs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-02-1568
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Pieterburen
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20444

a° 1568, den 17 feberuari, starf de w. h. heer aucko ludolphi oldehem, pastor in pietersbueren, wens siele moet rusten in vrede.
naam: Jarges, Coppen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Saaksum
aantekening: muursteen
boeknummer: 20445

desse toren is ghemaket doer bein t ordonnantye coppen jarghes in tyden, do heer berent storem pastoer was. 1550.
naam: Storm, Berend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
boeknummer: 20445

idem
naam: Onsta, Abel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1483
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Sauwerd
boeknummer: 20447

anno mcccclxxxiii starf abel onsta op sunte cecilien avent.
naam: Clant, Egbert Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Scharmer
aantekening: gebrandschilderd
boeknummer: 20448

egbert clandt, hoeftling, teetke nittersum tho stedum, syn huisvrouw.
naam: Nittersum, Teetke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20448

idem
naam: Clant, Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-05-1505
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Scharmer
boeknummer: 20449

andreas klants toe scharmer ende beyde harksteden, gestorven anno 1505, 16 may.
naam: Emedensis, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Scheemda
aantekening: orgel
boeknummer: 20451

magister iohannes emedensis anno domini ende xxvi. mccccc
naam: Aken, Jan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Sellingen
aantekening: kraagsteen
boeknummer: 20453

broder jan van aken.
naam: Maler, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Sellingen
aantekening: kraagsteen
boeknummer: 20454

johan[nes] maler.
naam: Tjabbet Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1565
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Siddeburen
boeknummer: 20455

hir is begraven de eerbaren tiabbet popkens, starf int jaer 65, den 25 dag february.
naam: Nittersum, Andelof
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-11-1471
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Stedum
boeknummer: 20456

in het jaer uns hern mcccclxxi, up sunt martens dach, starff andeloff nittersum, hoeflink te stem. god heb de zele.
naam: Aeminge, Ludolf
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Stedum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 20457

anno domini millesimo quingentesimo duodecimo die iovis vicesima sex mensis augusti obiit venerabilis doct. vir magister ludolph aeminge, pastor et fundator praebendae scti nicolai in stedum. requiescat in pace amen.
naam: Gerard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ten Boer
aantekening: muursteen
boeknummer: 20458

sub dno gerardo ahus, abbate, anno 1565.
naam: Ailke Engelberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Tinallinge
aantekening: orgel
boeknummer: 20459

dit warck wart geschildert ende gemalt bi tiden do dat muidde rogge vor xxi arentsgulden wart betaelt bi tiden her eilko engelbertus, pastor des erwerdigen heren is dit werck geschildert ende gemaket to gades lof ende eren hyrto hebben de vogeden gedaen dat best dat heft 1549 hermen elevelt, julle bewes, geryt jansen gewest do men schref m. vyfhundert ende vyftich noch seven dar bi do schilderde hinrick maler van bremen mi ick hermen elvelt mach denken dat en tunne rode botter golt xi arensgl. en mudde rogge xii krumstert, i mudde garste viii krumstert. i mudde haver iiii krumstert, unde do huirde men dat juck lant ... krumstert.
naam: Elevelt, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20459

idem
naam: Julle Beeuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20459

idem
naam: Gerrit Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20459

idem
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schilder
boeknummer: 20459

idem
naam: Ripperda, Unico Eggeriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van van Eggerik Ripperda en Alijt van Buckhorst; gehuwd Jutte Judith van Twickelo;
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Tjamsweer
aantekening: deuromlijsting
boeknummer: 20460

a° d. 1538 te[m]po[r]e v[it]a[e] unico[n]is riip[er]d[a]
naam: Ripperda, Hadriaan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Tjamsweer
boeknummer: 20461

hadriaen ripperda.
naam: Heddema, Sytje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-10-1576
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Tolbert
boeknummer: 20462

a° 1576, den 5 october, starf de eersame vrow sytie heddema
naam: Ausma, Botto
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizen
boeknummer: 20463

anno 1550 is zeer cristelyck in godt gestorven de jonge botto ausma; dele is begraven in de kercke tot uythuiscn.
naam: Bonne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-06-1560
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizen
boeknummer: 20464

bonnoni awlsum coniunx et haeredes liberi. obiit 1560, die 19 iun., aetatis suae 34.
naam: Ausma, Renke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizen
boeknummer: 20465

anno 1573 stierf jr. rencke ausma; hy is oock werden begraven tot uythuysen in de kercke aldaer.
naam: Tjarda van Starkenborgh, Botto Lammerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizen
boeknummer: 20466

anno 1573 stierf joncker botto tiaerde van starckenborch, de soon van lambert tiaerde van starckenborch: by is begraven in de kerck tot uythuysen
naam: Tjarda van Starkenborgh, Lammert Bartolds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Elteke Coenders;
boeknummer: 20466

idem
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: curator
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizermeeden
aantekening: klok
boeknummer: 20467

a° mcccxcvii. dum trahor audite, voco vos ad gaudia vitae. sub domino hinrico, curato, harmannus me fudit. maria vocor. ihesus
naam: Huynge, Ode
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-12-1562
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizermeeden
boeknummer: 20471

anno 1562, op den 20 december stilo vetero, is in godt verstorven de eerhaere en veel deugtsaeme juffer ode huynge

mors ultima linea rerum.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uithuizermeeden
boeknummer: 20472

anno 1574, den ... got verstorven ... erentfesten ... des seele ... moe ...
naam: Ripperda, Unico Eggeriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van van Eggerik Ripperda en Alijt van Buckhorst; gehuwd Jutte Judith van Twickelo;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uitwierde
aantekening: muursteen
boeknummer: 20473

uneko ripperda, hoeftlinck to witwert, holwerda und wthwerda, juncker und droste van sallant.
naam: Wincken, Haro
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-03-1563
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Uitwierde
boeknummer: 20474

anno 1563, den 20 marty, rustede yn den heren de erenveste und erbare haro winken to rengeheim.
naam: Liudo
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Ulrum
boeknummer: 20477

anno domini mcccclxxviii. sancta katerina bin ick gheheten, de van ulrum leten mi geten. defunctos plango, vivos voco, fulgura frango. vox mea vox vite, voco vos ad sacra, venite. + her lyudo. kerkckheer tot ulrum, rengger blauma ende galo asinga, kerckvogede weren. herman mi goten haet
naam: Blauma, Renger
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20477

idem
naam: Asinga, Gale
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20477

idem
naam: Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20477

idem
naam: Albert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Usquert
boeknummer: 20478

a° d' mccccv. indico divina dum pulsor. vocor katerina. harmannus me fecit sub domino alberto
naam: Wiltinck van Dwingel, Gerard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Visvliet
aantekening: muursteen
boeknummer: 20479

a° 1557 golt de rogge vii emder gulden t mud. d. geradus wiltinck van dwingel, de xxx. abbas in jerusalem 1557
naam: Geertruida Folkerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Visvliet
boeknummer: 20479A

1579. gertrut folkerts
naam: Fuust, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Vriescheloo
aantekening: preekstoel
boeknummer: 20480

numquid non sapiencia clamitat et prudentia dat vocem suam. ad vos clamito et vox mea ad filios hominum. doccumanus abbas me fieri fecit a° 1560.
naam: Addinga, Haaie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1492
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wedde
boeknummer: 20485

int jar uns he[eren m]cccc und xc und ii, des fridages na marien vorkundinghe, starf haye adingh[e, ho]velinck van westerwolde, des sine siele mote resten in den vrede. amen
naam: Onsta, Aapko
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-04-1564
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wetsinge
boeknummer: 20487

anno domini 1564, den 28 apri, starf de edel erentfeste und erbare aepko onstha, tho sauwert, wetsingha und verhildersum junckher, hoevelinck in de ubbegha, aetatis suae - .

anno domini 15-, den-, starf de edele erentricke unde veeldoegetsame gela van ewesum, dochter tho nienoert, tho sauwert, wetsingha unde verhildersum frouwe, aetate suae - .
naam: Ewsum, Gela Wigbolds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Wigbold van Ewsum;
boeknummer: 20487

idem
naam: Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Winschoten
aantekening: klok
boeknummer: 20488

sanctus vyth byn ick genanth
om christi bloet droech ik der mynnen bant
oeck katherina welhelger maget
om christo to sterven wort ic nye versaget

doe desse klock wert ghegote doe was meister tonnis kerker toe winschote arnoldus de wou me fecit anno domini mccccciiii.
naam: Wou, Arnoldus de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20488

idem
naam: Froma, Oede
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-06-1551
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wirdum
boeknummer: 20489

anno 51, den ixden dach juny, strff de erber frow oede ffroma, de got gnedich si.
naam: Froma, Melde
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-10-1556
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wirdum
boeknummer: 20490

1556, den 11 octobris, starf de erbare frowe melde froma, de godt genaedich si.
naam: Ham, Bawe in den
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-05-1576
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wirdum
boeknummer: 20491

anno 1576, den 7 may, starf de edelveste und vielduchtige frouwe bawe in den ham anders froma, der got genedich sy, und licht under dessen steen begr. begraven.
naam: Froma, Ballo
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1576
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wirdum
boeknummer: 20492

a° 1576, den 29 augusti, storf den edelvesten unde erb. ballo froma, tho wirdum, slocht[e]r[en], ten buer, op de middelrugewart hoevelinck.
naam: Rengers, Sweder Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Wittewierum
boeknummer: 20493

den 3 november ys herlick verstorven de e. swer renghers ende her gedolven anno 1558.
naam: Luppe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Woldendorp
aantekening: klok
boeknummer: 20494

sanctus antonius bin ick gheheten. to woldendorp anno dni mcccclxxix her luppo kerkher. ubbo jocko, hayo peter kerkvoghede weren. herman me goet.
naam: Ubbe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20494

idem
naam: Jouke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20494

idem
naam: Haaie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20494

idem
naam: Peter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20494

idem
naam: Gans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20494

idem
naam: Melle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Woltersum
aantekening: klok
boeknummer: 20501

anno dni mccccvvv fusa sum sub dno mellardo in honorem omnium sanctorum
naam: Hansowe, Otte ter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zandeweer
aantekening: klok
boeknummer: 20503

marie to ere. do otto ter hansowe unde hilbrant schinkel, hoise opweren unde dode unde gaike vogde, henrick kokenbacker mi goten hat.

anno dni mcccclxvii. maria bin ick gheheten,
dat kerspel to santwer let mi gheten.
naam: Schinkel, Hilbrand
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20503

idem
naam: Doede
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20503

idem
naam: Gaike
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20503

idem
naam: Kokenbacker, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20503

idem
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zandeweer
aantekening: klok
boeknummer: 20504

dominus henkerdus, curatus in santwer. defunctos plango, vivos voco, fulgura franco. vox mea vox vite, voco ad sacra, venite. anno dni mcccclxvii.

katerina bin ik gheheten,
dat kerspel to santwer leit mi gheten.
naam: Scheltkema, Eiska
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zandeweer
boeknummer: 20505

a° mvc linde xl, up den darden dach juny, rustede in den heren de erbare frouwe eyska sceltcuma, cuius anima reqescat i. pace amen.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: T Zandt
boeknummer: 20507

an. dni 1523 ... starf ... ompteda husfrouwe, de godt genedich sy. amen.
naam: Ompteda, Fekke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-10-1535
aant.:
boeknummer: 20507

idem
naam: Ompteda, Fekke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-10-1535
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: T Zandt
boeknummer: 20508

a° dni i5[3]5, d. 30 octo., starff de ... baren unde erentfesten fecke ompteda, hoevelinck upt zant, den godt genedich si. amen.
naam: Entens, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: T Zandt
boeknummer: 20509

anno 155[3] ... ius, starff den erbaren unde vromen johan enthens, den godt een vrolike ver ... wil gunnen. amen.
naam: Entens, Hermen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1553
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: T Zandt
boeknummer: 20510

anno 1553, den 13 april, obiit vrouw hermen entens op ompteda.
naam: Holte, Johanna ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-04-1554
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zeerijp
boeknummer: 20512

ano dni 1554, den anderde dach aprilis, staerf de erbare undt dochsame juffer johan ten holte, de godt ge[nedi]ch s[i].
naam: Ave Amses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1555
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zeerijp
boeknummer: 20513

1555, up den negentynden dach may, starff de eersame aeve amses.
naam: Holte, Frouwke ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1561
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zeerijp
boeknummer: 20514

anno dni 1561, de veerde dach februarii, starf de erbare und veel dogetsaeme juffer frowke te holte anders kater, de godt genedich si.
naam: Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk: gewelfschildering
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuidbroek
boeknummer: 20515

als men scref dusent vier honder yaer,
dar na acht end tachtich op[s]cref,
do woert dusse kerke gestoffert
als god inden hemel ascendeert.
de do kerckher was het her hermen,
her phebo wicarius van de meden,
her ido syn eerste mysse sanck.
de ke[r]ckwogede sint dus genant
eppo ellykens seer val bekant,
tybbo sibens ock myt siner vlyt,
egge fokens. god sye benedyt.
als men scref dusent vier honder yaer,
dar na acht end tachtich opcref
do woert dusse kerke gestoffert
als god inden hemel ascendeert
de do kerckher was het her hermen
her poebo wicarius van de meden.
her ido syn eerste mysse sanck
de keckwogede sint dus genant
eppo ellyks seer val bekant
tybbo sibens ock myt siner vlyt
egge fokens, god sye benedyt.
naam: Poebo
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20515

idem
naam: Ido
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20515

idem
naam: Eppe Elliks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20515

idem
naam: Tibbe Siebens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20515

idem
naam: Egge Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20515

idem
naam: Jarges, Berneer
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-08-1558
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuidbroek
boeknummer: 20516

a° dni 1558, de 3 dach augusti, is gestorven de erb. eerentveste ende ... eerne ... jarges, de ... naeste voerige hen ynt seste jaer amptman in beide olde ampten is gewest, den god genedich sy.
naam: Gaikinga, Freerk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1520
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuidhorn
boeknummer: 20517

frerick gaik[ing]a starf ao 1520 up [sunt] bernardi.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuidhorn
boeknummer: 20519

... beteke sine huesvrowe ano xv.
naam: Beteke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20519

idem
naam: Klinckema, Iepe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuidhorn
boeknummer: 20520

..., den 24 dach jannewary, storf salige ipo klinck[ema]...
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Zuurdijk
aantekening: klok
boeknummer: 20521

her hinrick, kerckher, ywe to ewer, bauke to ewer, herman meynerssoen kerckvogheden weren. herman mi goet. anno dni mcccclxxxii. maria bin ick gheheten, kerspel to surdike leiten mi geten
naam: Ywe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20521

idem
naam: Bauke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20521

idem
naam: Herman Meines
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20521

idem
naam: Gans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20521

idem
naam: Swaantje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-05-1729
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Adorp
boeknummer: 20567

anno 1729, den 8 may, is de eer- en deugdsaame swaantien jans, huysvrouw van jan hindriks de jon, seer christelyk in den heere gerust in het twee en veertigste jaar haares ouderdoms en ligt alhyr begraven. verwachtende een salige opstandinge met alle gelovige in chrisio jesu
naam: Jon, Jan Hendriks de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20567

idem
naam: Schuringa, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-05-1773
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Adorp
boeknummer: 20568

1773, den 24sten mayus, is de eerbare aaltyn schuringa, huisvrouw van egbert eeverts, woonagtig tot adorp, in het 46ste jaar haares ouderdoms zeer christelk in den heere

hier rust een duegtsaam vrouw
haar ofgeleide leeden
vergaan nu tot het stof
en leggen hier beneden
doe sie tyt perk most treeden
maar als eens gods basun sal slaan
om 't vlees te doen verrysen
dat sie en wie dan net elkaar
gods name moogen prysen
en eeuwig eer bewysen.
naam: Egbert Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20568

idem
naam: Lewe, Johan Reint Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-07-1737
aant.: zoon van Reint Jan Lewe en Helena Clant;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
aantekening: klankbord
boeknummer: 20571

auspiciis illust ac gener. v. e. i. lewe aduard dom templum h. renovatum ao aer. christi mdccxxiii
naam: Lewe, Evert Joost Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1698 Christina Emerentia van Berum;
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
boeknummer: 20576

evert joest lewe, heer van aduard etc. etc., collator tot aduard, 1714
naam: Jantje Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1671
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
aantekening: Tekst op bovenzijde van als grafzerk gebruikt kapiteel
boeknummer: 20578

anno 1671, den 4 feberwari, is jantien dercks in den here gerust
naam: Idema, Petrus
geb.datum: 14-02-1633
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1693
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
boeknummer: 20579

petrus idema, predikant tot aduwert, geboren den 14 february 1633, gestorven den [23 octob. 1693 in het drie en dertigste jaar syner bedieninge
naam: Beyma, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1707
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
boeknummer: 20580

aeltyn beima, weduwe van de predikant petrus idema, overleten ten 6 january 1707 an het een en seventighte jaer hares ouderdoms
naam: Idema, Petrus
geb.datum: 14-02-1633
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1693
aant.: dominee
boeknummer: 20580

idem
naam: Switsers, Femmetje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-05-1719
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
aantekening: Wapen: gedeeld: I. Een vaas met drie tulpen; II. een man met hoed, zwaaiend boven zijn hoofd met een zwaard in zijn rechterhand.
boeknummer: 20581

anno 1719 den 31 may is femmitie switsers we[d.] van wylen ian pot tot aduart in den heere ontslapen ende is alhier neder geset verwagtende de verschyninge der heerlyckheyt hares grooten godts ende salighmakers iesu christy
naam: Pot, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20581

idem
naam: Pot, Klaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-06-1741
aant.: chirurgijn
vindplaats: verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Aduard
aantekening: Wapen: Een pot.
boeknummer: 20583

anno 1741, den 16 juni, is in den heere gerust de eersame claas pot, cherurgyn en mr. tot aduart, verwagtende alhyr een zalige opstandinge door christus jesus
naam: Kars Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: collectezak
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
boeknummer: 20587

kars jacobs heeft dit vereert 1793 ... als diaken of g …
naam: Lising, Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
boeknummer: 20588

andreas lising, pastor in den andeel, is hir begraven int jaer mdcxxi
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-09-1656
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
boeknummer: 20589

anno 1656 memoriae et honori r. d. arn. crallii dum viveret eccles. andelanae pastoris doctiss. disertiss. fideliss. mort. 5 sep. 19 febr. sacrum epitaphiolum est. mirare lector tumulo hoc repostum corpus dolentis simul et volentis crallii dolentis liberos maritam volentis hic ... de ... everat. perire vices amorum doluit -suorum, finfm suorum voluit laborum
naam: Heme Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: Medaillon: Huismerk nr. 76, vergezeld van drie klaverbladen en van de letters H.I.
boeknummer: 20590

anno 1692, den 11 februarius, is heeme jans in den heeren gerust

en ick hebbe nueu aeddi geseidt de weerelt voor hedt leestie, min ziel byveel ick godt, min lichaeme hier te ruisten
naam: Grietje Hoikes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1714
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: Embleem: Een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters G.H.
boeknummer: 20591

anno 1714, den 29 augustus, is grietie hoykes, die deughtsame huisvrouw van salige jan lamges, in den heere gerust, voorwachtende met alle waer geloovege een salige opstandinge door jesum christum en leit alhier begraven.
naam: Jan Lamges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20591

idem
naam: Hulsebusch, Hendricus Daniels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: Wapen: Op een terras een stengel, waaraan drie hulstbladeren waaiervormig. Helmteken: een hulstblad.
boeknummer: 20592

henricus hulsebusch, filius danielis, nepos henrici, pronepos danielis, ministrorum evangelii in ecclesia winschotana sibi invicem immediate successorum, natus in winschot anno mdclxxxvi, vocatus ad ministerium in ecclesia andelensi anno mdccxiv, denatus anno mdccxxi, hic exspectat resurrectionem in christo iesu
naam: Hulsebusch, Daniel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20592

idem
naam: Bietje Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1726
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
boeknummer: 20593

anno 1726, den 17 october, is de deughtsame bietye willems, weduwe van jan jacobs backer in den andel, in den heere gerust, verwagtende een salige opstandinge door jesum christum
naam: Backer, Jan Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20593

idem
naam: Aafke Boeles
geb.datum:
doopdatum: 15-03-1748
sterfdatum: 02-09-1775
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: ################
boeknummer: 20594

1775, den 2 september, is de eerbare aafke boeles, de dogter van boele wibbes en lysebet alles. in het 21ste jaar haars ouderdoms in den heere gerust en leit alhier begraven en sal mede opstaan uit het stof der aarde ten jongsten dage.

hier lig ik eenzaam in een huis
ontslagen van alle moeite en kruis
totdat god my opwekken sal
door zyn engelbazuingeschal.
naam: Boele Wibbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20594

idem
naam: Liesbeth Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20594

idem
naam: Rentens, Antje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1784
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: Medaillon: Op een terras een omziende rennende vos
boeknummer: 20595

1784, den 26 januari, is de eerbare antie rentens vos overleden in het 2iste jaar hares ouderdoms en leit alhier begraven

't is waar, het zyn wel harde slagen
te miszen so een liefdepant
maar ziet het was gods welbehagen
die had het maakzel in zyn hand
naam: Adriani, Petrus
geb.datum: 23-05-1730
doopdatum:
sterfdatum: 03-11-1808
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
aantekening: Wapen: Op een terras een stappende getongde adelaar met gesloten vlucht. Helmteken: een staande g etongde adelaar met gesloten vlucht.
boeknummer: 20596

petrus adriani, geboren te groningen den 23 mei 1730, overleden in den andel den 3 nov. 1808, was gedurende meer dan een halve eeuw leeraar der hervormde kerk, eerst in de oude tonge, vervolgens te oterdum, sedert 1772 in den andel. naast hem rust het stoffelyk deel zyner beminde

echtgenote sara busch, reeds vroeger overleden op den 15 febr. 1774 in den ouderdom van 33 jaren.

hier onder rust een waren godsgezant
die godsvrucht, deugt aan liefde paarde
zyn ziel, verhuisd naar beter vaderland
liet hier stoflyk deel aan de aarde
naam: Busch, Sara Marcus
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1740
sterfdatum: 15-02-1774
aant.: dochter van Marcus Busch en Johanna van Delden;
boeknummer: 20596

idem
naam: Thomas Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bouwfragment
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Den Andel
boeknummer: 20597

tomes peters en gebbe sin huisfrou, 1567
naam: Gebbe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20597

idem
naam: Alberda, Onno Reint Onno Joosts
geb.datum: 03-02-1752
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1821
aant.: zoon van Onno Joost Alberda van Ekenstein en Anna Maria Hora; gehuwd 1772 Maria Albertina van Berchuijs;
vindplaats: in de kerk, verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20601

gecommitteerde raaden der ommelanden tusschen de eems en lauwers, mdcclxxvii.
jr. en mr. o. r. alberda, praesident.
jr. e. tiarda van starkenborgh, hr. v. leens.
jr. en mr. e. j. tiarda van starkenborgh.
jr. e. j. lewe.
sicke melis.
jan geerts.
freerk hemmes.
jan jacobs temepl
abel wiersema.
mr. j. p. driessen, syndicus.
mr. l. fruytier, rentmeester.
mr. n. guichart, secretaris.
w. veltman, inv. et delin. gron. 1777.
naam: Tjarda van Starkenborgh, Edzard Jacob Allards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-06-1716
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Tjarda van Starkenborgh, Edzard Jacob Edzard Jacobs
geb.datum: 07-01-1700
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1791
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Lewe, Evert Joost Berends
geb.datum:
doopdatum: 12-02-1743
sterfdatum:
aant.: zoon van Berend Lewe en Catharina van Wijhe; gehuwd 1766 Henriëtte Pauline van Holsten;
boeknummer: 20601

idem
naam: Sikke Melis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Jan Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Freerk Hemmes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Tempel, Jan Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20601

idem
naam: Wiersema, Abel Gerbrands
geb.datum:
doopdatum: 25-02-1720
sterfdatum: 05-12-1788
aant.: zoon van Gerbrand Abels Wiersema en Hendrikje Cornelis Kimminga; gehuwd Sjoukje Sietses;
boeknummer: 20601

idem
naam: Driessen, Johannes Petrus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1744 Anna Christina Alberthoma; geboortejaar geschat; syndicus
boeknummer: 20601

idem
naam: Fruytier, Lambertus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1816
aant.: gehuwd Aleida Warmoldina Keiser;
boeknummer: 20601

idem
naam: Guichart, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Veltman, W.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20601

idem
naam: Alberthoma, Gerhard Engelberts
geb.datum: 29-05-1669
doopdatum: 30-05-1669
sterfdatum: 17-10-1739
aant.: zoon van Engelbert Alberthoma en Anna Alberthoma;
vindplaats: kerkklok verdwenen
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20602

pastores gerhardus alberthoma, jacobus isebrandi harkenroht, appingadammoae. mamees fremy me fecit. borgemeesteren: jr. ulderich wilhelm polman, harmen clasen saagman, lambertus van der tuick. bouwmeester: jan willems mulder. kerkvoogden: havick schultens, jaques pars, jurrien bartels oosterhof, kars geuchies tromp. klaas cornelis ouderman, secretaris der stad appingedam, anno 1722.

inwoners deser stadt, als ghy hoort myn geklang
dan schikt u tot uw doodt of tot den tempelgang
naam: Harkenroht, Jacob IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20602

idem
naam: Fremy, Mammes Mammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Polman, Ulderich Wilhelm
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1721 Jeronima Alagonda Catharina Beninga; geboortejaar geschat
boeknummer: 20602

idem
naam: Saagman, Harmen Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Tuuk, Lambert Harmens van der
geb.datum:
doopdatum: 23-05-1656
sterfdatum: 13-04-1734
aant.: zoon van Harmen Lambertusz van der Tuuk en Bieltien Sjoerds; gehuwd Aaljte Kalses;
boeknummer: 20602

idem
naam: Mulder, Jan Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Schultens, Havik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Pars, Jacques
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Oosterhof, Jurjen Bartels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Tromp, Karst Geuchies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1733 Antje Cornelis ten Camp;
boeknummer: 20602

idem
naam: Ouderman, Klaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20602

idem
naam: Alsthorphius, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1752 Anna Maria Wassenborgh; Geboortejaar geschat
vindplaats: kerkklok verdwenen
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20603

gegoten anno 1763 als h. alstorphius, r. ebels, a. tonkens, jr. j. c. baron van der borch, borgermeesters waren der stad appingedam; h. idema secretarius, en e. brucherus boumeester, en g. hovingh, j. scheltes, j. artopeus, j. w. van lehr kerkvoogden waren. j. borchhard fudit enchusae 1763.

ik nodig om ter godsdienst gaan
ik kondig 't werk en rusttyt aan
en geef van vreugt ook teken
't versterven en begravingsstond
ik aan de levende verkond
geeft acht dan op myn spreken.
naam: R. Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20603

idem
naam: Tonkens, Arend Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1783
aant.: zoon van Freerks Tonkes en Hilje Jans; burgemeester
boeknummer: 20603

idem
naam: Borch, Jan Carel Allard Philips van der
geb.datum: 03-12-1734
doopdatum:
sterfdatum: 01-05-1797
aant.: zoon van Allard Philip Van Der. Borch en Reiniera Charlotte Van. Goltstein; gehuwd 1761 Anna de Villages;
boeknummer: 20603

idem
naam: Idema, Hero
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1717 Stijntje Meints; geboortejaar geschat
boeknummer: 20603

idem
naam: Brucherus, Engelbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1770
aant.:
boeknummer: 20603

idem
naam: Hoving, Gerrit
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1732 Mettina Bijlevelt; geboortejaar geschat
boeknummer: 20603

idem
naam: J. Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20603

idem
naam: Artopaeus, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1726 Fokjen Ties; geboortejaar geschat
boeknummer: 20603

idem
naam: Lehr, Jan Warners van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1748 Grietien Pieters Rijsdijk; geboortejaar geschat
boeknummer: 20603

idem
naam: Borchhard, Johannes Christiaan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20603

idem
naam: Smit, Geert Wolters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20604

geert wolters smit, pompeius v. d. tuick, enno ebels, aris drifhaamer borgemeestren der stadt appingedam, ede jans dumringh boumeester anno 1744.
omge jans muller, albert hindriks smit, jan van elfrinckhof, johannes artopeus kerkvooghden der stadt appingedam, hero idema secretarius anno 1744
naam: Tuuk, Pompeius Klases van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas (Nicolaus Niklaas) van der TUICK en Eva (Eysa) Pompejus Venhuisen; gehuwd Geesje Jacobs;
boeknummer: 20604

idem
naam: Enne Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1741
aant.:
boeknummer: 20604

idem
naam: Drifhaamer, Aris Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Wijsiana Staats;
boeknummer: 20604

idem
naam: Dumringh, Ede Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1739 Trijntje Freriks; geboortejaar geschat
boeknummer: 20604

idem
naam: Muller, Omge jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20604

idem
naam: Smit, Albert Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20604

idem
naam: Elfringhof, Jan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20604

idem
naam: Artopaeus, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20604

idem
naam: Idema, Hero
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1717 Stijntje Meints; geboortejaar geschat
boeknummer: 20604

idem
naam: Warendorp, Hendrik Antoon
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1821
aant.: gehuwd Bouke Obbes Smit; knoopmaker
vindplaats: in de kerk op het orgel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20605

in 1810 is dit orgel gerenoveerd door de kerkvoogden h. warendorp, w. w. dyk, s. ennes.
naam: Dijk, Wolter Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1759 Tjerkijn Zacharias; geboortejaar geschat
boeknummer: 20605

idem
naam: S. Ennes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20605

idem
naam: Bok, Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Hindrikje Rolstra; gehuwd 2 1803 Pietranella Drijfhamer;
vindplaats: in de kerk doopbekkenhouder
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20610

a. bok, 1792
naam: Jan Peters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-08-1603
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20612

1603, den 18 aug. jan peters
naam: Eppe Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-05-1607
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Twee leliën naast elkaar, vergezeld van onderen van een roos. Helmteken: een uitkomende leeuw.
boeknummer: 20614

anno 1607, den 7 may, is den ehrnveste und achtbaren eppo heerens christlichen in godt den heren entslapen.
naam: Reichveldt, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1616
aant.:
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: 3 klaverbladen op haare stengels staande.
boeknummer: 20615

anno 1616, den 18 novembris, starf de erb. unde wolgeleerte nicolaus reichveldt, conrectoer der scholen in appingedam.

ick geloeve in godt den vader weerdt
ock in godt den soene hoech geerdt
unde in godt den hilligen geist
ein vergevinge der sunden allermeist
ock en upstandinge des vleisches allen bereit
geloeve ock ein ewiges levent in ewicheit
amen
naam: Riekele Toppels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-03-1619
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20616

hier leit begraven rickele toppels, is gerust int jaer ons heere anno 1619, den 25 maert
naam: Coemen, Peter Peters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-10-1619
aant.:
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20617

anno 1619, den 3 october, is de erbaer peter peters van coemen in den heren entslapen, vorwachtet ein froliche uperstandinge in christo
naam: Amsweer, Eva van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een gekroonde vogel, dragend in zijn bek een boog
boeknummer: 20618

1624 is de edel erentricke froowe eeva van amswer, husfrou van den edelen erentfesten johan van lissebon, in den heren gerustet
naam: Lissebon, Johan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-07-1625
aant.:
boeknummer: 20618

idem
naam: Lissebon, Johan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-07-1625
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een omgewende gekroonde leeuw en vier smalle dwarsbalken tussen de schildrand en de rug van de leeuw, tussen het oor en de inplanting van de staart [Lissebon]. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
boeknummer: 20619

den 20 julius 1625 is den edelen erentfesten juncker johan van lisseboon in den heeren gerust, wiens siele vorwacht hier een saellige operstandinge in christo.
naam: Jan Luitjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-07-1627
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 84; b. een klaverblad. Helmteken: een klaverblad.
boeknummer: 20621

anno 1627, den 8 julius, is in den heere vorstorven den eersamen hopman jan luitiens, verwachtende een frolicke opstandinge
naam: Peter Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-06-1636
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20622

anno 1636, den 21 junii, is christelicken in den heren ontslapen die erbar peter clasen, borgerhopman in der stadt appingadam, olt int 37 jaer, verwachtende ein salige uperstandinge dorch christum
naam: Ave Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-10-1641
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20623

anno 1641, d. 9 oct., starf ave egbarts, d. huisfrou van ecco klaesen
naam: Ekke Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20623

idem
naam: Herema, Catharina Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1642
aant.: dochter van Tjerk van Herema en Luts Douwes van Walta; gehuwd 1631 Menno Houwerda van Meckema; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: overleden voor 1644
boeknummer: 20624

de welgebooren vrouw catharina van heerma
naam: Bouko Jurjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1652
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20625

anno 1652, den 7 october, is in den heeren gerust de eer en deuchtsame vrou bowco jurjens [n]oordendorph, hares olderdoms int 23 jaer, gewesende huisvrouwe van den e. peter lamckes medendorph, voorwachtende een salige opstandinge in christo.

bijbeltekst: filipp. 1:21.
naam: Medendorp, Peter Lamges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20625

idem
naam: Pimperlinck, Lourens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I een met een kromzwaard zwaaiende leeuw; II drie rechterschuinbalken. Links: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met een ster en een naar rechts gewende wassenaar naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; II drie duidelijke, doch moeilijk te beschrijven voorwerpen, die doen denken aan zwaar gestileerde boomtronken. Helmteken: een vlucht, waartussen een uitkomende met een kromzwaard zwaaiende leeuw.
boeknummer: 20626

a° 1660, kal. oct., pie in christo obiit vir reverendus laur. pimperlinck, s.s.t.d. huius ecclae pastor qui hoc sub tumulo quiescit donec ossa eius servator in universali αναστασει resuscitabit.
naam: Ackema, Jelte
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-09-1661
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Op een terras een in de rechterflank omhoog groeiende, vrijwel horizontaal naar links omgebogen boomtak, waaruit aan het einde een hartvormig blad en waarop een omgewende staande roofvogel met een om de hals gestrikt lint. Links: een wildeman dragend op de rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand aan een riem een schild, waarop in een nest een pelikaan met jongen. Helmteken: een staande roofvogel met een om de hals gestrikt lint.
boeknummer: 20627

anno 1661, den 3 septembris, is den eerentvesten jelto ackama, coopman binnen appingadam, in den heeren gerust, verwaghtende een vrolycke operstandinge in christo jesu, olt in het 31 jaer.
naam: Sjabbetje Driewes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-09-1666
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I drie spoorraadjes onder elkaar; II op een gewelfd terras een op een bladerloze boom staande roofvogel met een om de hals gestrikt lint. Links: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II op een gewelfd terras drie gebladerde korenhalmen naast elkaar. Helmteken: een staande roofvogel met een om de hals gestrikt lint.
boeknummer: 20628

anno 1666, den 10 september, is die eer ende deuchdentricke vrouwe syabbetien driewes, wed. wyl. claes hommes, in den heeren gerust, verwachtendie eyn [s]alyge opperstandinge in chrysto jesu, olt sinde 80 jaren.
naam: Klaas Hommes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20628

idem
naam: Trijntje Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-02-1670
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I twee omgekeerde degens met afgewende gevestbeugels, schuinkruislings; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; III twee naar rechts gewende gezichtswassenaars naast elkaar; IV huismerk nr. 86, aan de voet vergezeld van de letters T.A. Links: Gedeeld: I een omgewende leeuw II een aanziende mensenschedel en twee schuingekruiste doodsbeenderen onder elkaar;166 en het schild met een golvende schildvoet, golvend doorsneden van drie stukken. Helmteken: twee omgekeerde degens met afgewende gevestbeugels, schuinkruislings.
boeknummer: 20629

anno 1670, den 7 february, is in den heren gerust de deugsame vrou tryntyen alles, weduwe van de e. pastoor averes, gewesene huisfrou van hopman coop hindricx.

bijbeltekst: filippensen 1:21.
naam: Averesch, Gerhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20629

idem
naam: Koop Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20629

idem
naam: Cloeck, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts en links: Een spiegelmonogram, gevormd van de letters J.C. Helmteken: drie korenhalmen.
boeknummer: 20630

a° 1673, den ... augusti, obiit d. iohannes cloeck, scholae dammonensis conrector.

quiescimus domum hanc cum adimus ultimam.
naam: Luinchusen, Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1685
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I een met een kromzwaard zwaaiende leeuw; iI drie rechterschuinbalken. Links: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met een ster en een naar rechts gewende wassenaar naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; II drie duidelijke doch moeilijk te beschrijven voorwerpen, die doen denken aan zwaar gestileerde boomtronken. Helmteken: een vlucht, waartussen een uitkomende met een kromzwaard zwaaiende leeuw.
boeknummer: 20631

a° 1685, den 13 januari, is de eer en deuchtrycke catharina luinchusen, wed. van de heer laur. pimperlingh, s.s.th.dr. en pastor in appingadam, godsaligh in den heere gerust en alhier begraven.

alle, die op my treeden
die neemen exsempel an my
al ligge ick hier beneden
ick hebbe gewest als gy.
naam: Pimperlinck, Lourens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20631

idem
naam: Raank Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1690
aant.:
vindplaats: in de kerk; bij vlasfabriek
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Huismerk nr. 87, vergezeld van de letters R.I. en van drie klaverbladen.
boeknummer: 20632

anno 1690, den 19 majus is den eersamen raanck jansen, in syn leven borger ende coopman der stadt appingadam, in den heere ontslaepen in het 50 jaer synes ouderdooms, verwachtende door godts genade met alle waere geloovigen een saelige opstandinge ten eeuwigen leven alleen door jesum christum.

nu wy weeten, dat ons eertsche vleys
eens moet en nemen een lange reys
soo laat ons maken een vast gebouw
daarin ons ziel moet rusten sonder rouw
doch ons boom die leyt het is als 't al
og hy die leeft bereydt sulcx vooral.
naam: Steenhuizen, Hendrik van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-06-1695
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20633

a° 1695, den 1 juny, is in den heere gerust d'h.edelwelgebr. heer henric van steenhuysen, heer op snelgersma in appingadam met annexen, jr. en hovelingh, schepper der drie delfzylen, mede gedeputeerde staat deser provincie, in het 58ste jaer synes ouderdooms.

de hoogedelgebooren mevrouw anna van walta, in leven huisvrouw van d'hoogedelgebooren heer h. van steenhuisen, obiit d. 23 octobr 1723, aeta 72 jaar.

hy, d' zyn hart de godsdienst gaff
tot rustplaetz, rust hier in dit graf
nu cronen hem zyn deughden weer:
zyn ziel met heyl, zyn naem met eer
naam: Walta, Anna Siebrens van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1723
aant.: dochter van Siebren van Walta en Franske Orks van Doyem;
boeknummer: 20633

idem
naam: Ippio, Eppe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-10-1697
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20634

politiorum literarum insigni peritia celebri et spectatae sanctimoniae eximiaeque pietatis viro d.d. epponi ippio, pastori et rectori huius urbis et fidelissimo et vigilantissimo, 12 octob. 1697 postquam 44 annis, 7 mensibus vixisset nobis et universae civitati luctui. deo reddito pro his et caeteris suis officiis iustissime benevole lector, hos ultimos tumuli honores omnes boni sacrant.
naam: Koninck, Jan Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1699
aant.:
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een lelie, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar.
boeknummer: 20635

anno 1699, den 6 december, is den eersaeme jan egberts koninck, in zyn leven dienaer der heeren borgemesteren en eetgenoten en vaendrych der stadt appingedam, gerustet in den heere ... in het 43 jaer syns ouderdoms, verwachtende met alle gelovigen eene salige opstandinge alleen door gelovigen eene salige opstandinge alleen door jesum christum.

bijbeltekst: romeinen 8:18.
naam: Jacobtje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20636

anno 16 ... is de doegetsame jacobtien pieters ... verwachtende een vrolicke opstandinge in christo
naam: Jan Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1700
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Medaillon: Huismerk nr. 88, vergezeld van de letters I.E.
boeknummer: 20637

anno 1700, den 30 novembris, is de eersame jan ebels, borger en koopman der stadt appingadam, in den heere ontslapen, zynde in het 54ste jaer syns ouderdoms, vorwagtende voorts met alle gelovigen een zalige opopstandinge in syn saligmaker jesus christus.

veeltyts ben ik gevaaren
door zeen en woeste baaren
in doodsgevaar, nu rust
myn ziel by godt in lust
thans leyt myn lighaam neder
in d'aard, maar sal eens weder
door christi kragt opstaan
en dan ten hemel gaan.
naam: Tuuk, Pompeius Klases van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas (Nicolaus Niklaas) van der TUICK en Eva (Eysa) Pompejus Venhuisen; gehuwd Geesje Jacobs;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II doorsneden: a. een haan; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
boeknummer: 20638

a° 1717. ter gedachtenis van de agtb. p. van der tuik, borgemr dezer stad, overleden in 't 40ste jaar, en vrou geesjen jacobs, in 't 31ste jaar haars ouderdoms.
naam: Geeske Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20638

idem
naam: Geuns, Saartje Berends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-11-1720
aant.:
vindplaats: in de kerk; bij de vlasfabriek
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Gedeeld: I een pot met drie poten en een hengsel, vergezeld van de letters S. B.V.G.; II huismerk nr. 89.
boeknummer: 20639

1720, den 15 november, is de deugtsame saertien berents van geuns, weduwe van simen jansen blaupot en laetst huisvrouw van gerrit berends hulshof, deser werelt overleden in 72 jaer haers ouderdoms, verwagtende een salige opstandinge door christum jesum.
naam: Blaupot, Siemen Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20639

idem
naam: Hulshof, Gerrit Berends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20639

idem
naam: Baldringa, Hendrik Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: overleden voor 1721
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20640

... [de]cembris ... e de ... baldrin[ga] ... hopman ... [v]erwag ... ndinge ... levent.
naam: Trijntje Aris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1721
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20641

anno 1721, den 19 martii, ontsliep in den heere d. e. tryntyn aris, weduwe van de e. hindrik claasen baldringa, in syn leven hopman en coopman te appingadam, inwagtende de opstandinge van haar lighaam in heerlykheyd.
naam: Baldringa, Hendrik Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: overleden voor 1721
boeknummer: 20641

idem
naam: Harkenroth, Maria Jacobs
geb.datum: 05-07-1722
doopdatum:
sterfdatum: 22-07-1722
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20642

maria harkenroth, dogtertje van hr. jac. isebr. harkenroth, predikant en rector in appingadam, en vr. anna iudys, egtelie[den], is gebooren den 5, gestorven d. 22 july ao. 1722, begraaven d. 27
naam: Harkenroht, Jacob IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20642

idem
naam: Judijs, Anna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20642

idem
naam: Harkenroht, Johannes Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-03-1729
aant.: zoon van IJsbrand Jacobus Harkenroth; gehuwd Anna Judijs;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een versmalde dwarsbalk, vergezeld van drie klokken. Helmteken: een uitkomende geklede man met pruik en strik en met een breedgerande hoed.
boeknummer: 20643

a° mdccxxix, die xxii martii, doctissimus iuvenis, diligentiae exemplar, iohannes andreas harkenroht, rysumo frisius orientalis, s.s. theol. eloq. et ling. orientalium studiosus per triennium groningensis, hic appingedammonae apud parentes, diem supremum, pie ac placide in christo clausit pleuritide, aetatis suae xxi. ipsis calendis aprilis, in templo civitatis huius, in spem beatae resurrectionis sepultus. cui filio unico iacobus isebrandi harkenroht, ecclesiastes ac rector, et anna iudys, emethani, coniuges moestissimi, h.m.p.c.
naam: Harkenroht, IJsbrand Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20643

idem
naam: Judijs, Anna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20643

idem
naam: Baldringa, Grietje Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-11-1729
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20644

anno 1729, den 13 novemb., is de deugtryke vrouw grietie baldringa, huisvrouw van de e. eerw. gerhard alberthoma, pastor te appingadam, int 60ste jaar haars leevents zeer christelyk in den heere ontslapen en wel in een versekerde hoope, dat ook haar vlees eens van haare jesus tot eeuwige heerlikheid zal opgewekt worden.
naam: Alberthoma, Gerhard Engelberts
geb.datum: 29-05-1669
doopdatum: 30-05-1669
sterfdatum: 17-10-1739
aant.: zoon van Engelbert Alberthoma en Anna Alberthoma;
boeknummer: 20644

idem
naam: Tuuk, Bieltje Lammerts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-12-1734
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20645

a° 1734 den 16 decembr sterf de eerbaare vrou bieltjen van der tuik, huisvrou van de e. willem tonkens, borgemeester der stadt appingadam, verwaghtende een zaalige opstandinge ten eeuwigen leeven.
naam: Tonkens, Willem Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-05-1743
aant.: zoon van Freerks Tonkes en Hilje Jans;
boeknummer: 20645

idem
naam: Wieringa, Hendrik Jan Martinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1738
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Op een terras een uit een bos van vier bomen komend omgewend springend hert. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras twee korenhalmen, elk met twee bladeren. Helmteken: een uitkomend hert.
boeknummer: 20646

hindrik jan wieringa, zoon van martinus wieringa, pastor der gemeente en rector der scholen in appingedam en deszelfs huisvrouw ettin dronryp, overleden den xvi november 1738, oud iv jaren, ix maanden en x dagen.
naam: Wieringa, Martinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20646

idem
naam: Dronrijp, Ettin
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Arnoldus Hindericus Werumeus; gehuwd 2 1733 Martinus Wieringa; geboortejaar geschat
boeknummer: 20646

idem
naam: Kluisman, Klaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-08-1739
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een mensenschedel zonder onderkaak, ondersteund door twee doodsbeenderen schuinkruislings
boeknummer: 20647

anno 1739, den 30 augustis, is ... klaas kluisman, ... borger en chyrurgyn [van] der stadt appingedam, seer christelyck in den heere ontslaapen in syn ouderdom van 25 jaaren en 2 maenden, verwagtende door godts genaade met alle waare geloovigen een zaalige opstandinge ten eeuwige leeven alleen door jesus christus.

vraagt gy, leezer, wie hier leidt
een bloem der jeugd in volle kragten
een arts en konst vest uw gedagte
hier op en leev ter doodt bereidt.
naam: Alberthoma, Gerhard Engelberts
geb.datum: 29-05-1669
doopdatum: 30-05-1669
sterfdatum: 17-10-1739
aant.: zoon van Engelbert Alberthoma en Anna Alberthoma;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20648

pergratae memoriae plurimum reverendi viri dn. gerhardi alberthomae, engelb. fil., ecclesiae dammonensis annis 41 mens. 6 pastoris vigilantissimi nati 29 maii 1669, denati 17 octobris 1739. gener et nepotes h.m.f.p.
naam: Enne Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1741
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Doorsneden: A. gedeeld: 1 een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van een ster; 2 drie klaverbladen, 1 en 2; B. op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Links: Doorsneden: A. op een terras een boom met twee uit de kruin afhangende eikels; B. een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar.
boeknummer: 20649

ter gedagtenisze van den agtb. enno ebels. borgemeester, curator scholarum der stad appingadam en ouderling dier gemeente, overleden den 21 august. 1746, omtrent 51 jaren oud,

en van vrou cornelia stenhuis, bovengem. borgemt. egtgenoot, verstorven den 19 maay 1747 in 't 47ste jaar hares ouderdoms.

kinderlyke treurklagte
onz' ouders, ons zo lief, zo waard
als d'appels onser vyf paar ogen
helaas ons al te vroeg onttogen
hier zagjes rusten onder d'aard
haar liefd en zorg voor ons wy roemen
maar hoger nog haar eindloos lot
dat sy genieten by haar got
waardoor de beste haar zalig noemen.
naam: Steenhuis, Cornelia
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1747
aant.:
boeknummer: 20649

idem
naam: Brucherus, Johannes Christophorus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1750
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20650

viro doctrina pietateque praestanti iohanni christophoro bruchero, tiamsweerae, embdae ac appingedami v. d. ministro, huiusque gymnasii rectori vigilantissimo, d. 14 nov. 1750, aetat. 52, minist. 31, mortuo h.m.p. fil.
naam: Tetje Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-03-1752
aant.:
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20651

gedagtenis van tetje evers, dierbare egtgenoot van boele heftingh, in ouderdom 42 jaar en ruim 2 maant in de here gerust den 25 meert 1752

een lieve en een opregte vrouw
een moeder vol van zorge en trouw
der wezen steunzel en hulp meteen
haar lichaam rust onder dezen steen.
naam: Heftingh, Boele Matthijs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20651

idem
naam: Janna Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-02-1753
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20652

ter gedachtenis van juffrouw janna ebels, echtgen. van dn. h. h. brucherus. was christus haar het leven, het sterven wierd haar gewin den 16 febr. 1753, oud 21 jaar.
naam: Brucherus, Heino Hermannus Johan Christiaans
geb.datum: 10-02-1724
doopdatum:
sterfdatum: 30-05-1797
aant.:
boeknummer: 20652

idem
naam: Huttinga, Luitjen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-06-1765
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Gedeeld: I een lelie; II drie rozen. Helmteken: een uitkomend hert.
boeknummer: 20653

luitjen huttenga, borgerhopman en mede schuttenrigter in dier tyd dezer stad appingedam, ook mede colatoor tot vriescheloo en opwyrda, is in den heere gerust den 21sten juni 1765 en in het 80ste jaar zynes ouderdoms.

wat heeft my die weereldt geeven
dan verdriet en moeilykheidt
wel hen, die in jezus leeven
en den heemel is bereidt.
naam: Mentje Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1769
aant.:
vindplaats: museum Appingedam
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20654

anno 1769, den 11 maay, is de eerbaare mentje alberts, huisvrouw van d. e. pier annes, meulenmaaker der stad appingedam, in 't 31ste jaar hares ouderdoms overleeden
naam: Pier Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat; molenmaker
boeknummer: 20654

idem
naam: Brucherus, Engelbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1770
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20655

de heer engelbartus brucherus, juffr. aafien ebels echtgen., j.c. zoon en h.h. broeder, kleinzoon van g. alberthoma, bouwmr. en lieuten. dezer stede, eigenerfde ten landsdag, overleed den 27 febr. 1770, oud byna 44 jaar.
naam: Aafke Ebels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20655

idem
naam: Brucherus, Johan Christiaan Engelberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20655

idem
naam: Brucherus, Heino Hermannus Johan Christiaans
geb.datum: 10-02-1724
doopdatum:
sterfdatum: 30-05-1797
aant.:
boeknummer: 20655

idem
naam: Alberthoma, Gerhard Engelberts
geb.datum: 29-05-1669
doopdatum: 30-05-1669
sterfdatum: 17-10-1739
aant.: zoon van Engelbert Alberthoma en Anna Alberthoma;
boeknummer: 20655

idem
naam: Wychgel, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-12-1775
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20656

ter gedagtenis van den weled. hr de heer henricus wychgel, in leven solliciteur militair, oud byna 48 jaren, overleden den 30 decembr 1775, toen hy van het licht in duisternis wierd overgebragt, verwagtende een opstandinge der doden alleen uit vrye genaden in jesum christum onsen heere.
naam: Huis, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1776
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een breed huis van één verdieping, met een schilddak, waarop twee schoorstenen, twee ramen aan beide zijden van een brede middenpartij, gevormd door een stoep van drie treden, een brede deuromlijsting met een raam daarboven in een boven de nok van het schilddak uitkomende puntgevel, en een grote adelaarskop, uitkomend achter de nok van het schilddak tussen de middenpartij en de linker schoorsteen, reikend met de snavel tot tussen deze middenpartij en de rechter schoorsteen.
boeknummer: 20657

hermannus huis, in leven medicine doctor in appingadam, overleden 22 october 1776 in den ouderdom van 62 jaren.

een lang beproefde ervarenheit
met noeste vlyt wel angeleit
bragt huis in groten waarden
en agtinge by iedereen
een man zoo zeldzaam ongemeen
rust hier nu in den aarden
een groten arts, die veertig jaar
zoo meenig lyder uit gevaar
en velerhande pynen
geholpen heeft, is nu niet meer
een hooge stem sprak: legt u neer
gy zult tot stof verdwynen
dus ging deez groten doctor huis
op gods bevel na 't eeuwig huis.
naam: Frederica Folkerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-02-1781
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Op een terras een omgewende springende eenhoorn.
boeknummer: 20658

frederyca folkers, wed. van hermannus huis, overleden den 20 febr. 1781 in den ouderdom van 74 jaren.

hier rust een waarde vrouw
in eer en deugt getrouw
een moeder vol van waarden
een dorcas soet en sagt een deu ...
voor haar geslagt rust
hier nu in deez aarden
god sprak ook na zyn wil
kom, legt u neder stil
gy zult nu zyn ontslagen
van werelds moeit en kruis
ik roep u nu ook in huis
dit is myn welbehagen
dus ging ook frederika heen
den weg van alle vlees betreen.
naam: Huis, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1776
aant.:
boeknummer: 20658

idem
naam: Tonkens, Arend Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1783
aant.: zoon van Freerks Tonkes en Hilje Jans; burgemeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I een rechterschuinbalk, beladen met drie klaverbladen rechtop; II huismerk nr. 90. Links: Een hangende tak, waaraan twee bladeren, de tak zich van onderen splitsend, en aan elk einde een eikel.
boeknummer: 20659

de heer arent tonkens, in leven borgemeester der stad appingadam, overleden den 18 november 1783 in den ouderdom van biena 80 jaren.

mejuffrouw margrieta van weerden, huisvrouw van de heer borgemeester arent tonkens, overleden den 29 juni 1782 in den ouderdom van 72 jaren

een christen in de daad, een braave burgervader
opregt in zyn bestaan, een man van deugd en eer
een pylaar van gods kerk en 't volk ten trouwen raader
ligt naast zyn egtgenoot in 't eenzaam graf ter neer
dit oud godvrugtig paar, de roem der burgerschaaren
om wiens gemis men treurd, rust hier tot 's werelds end
om op 't basuingeschal met haare ziel te paaren
en deelen in 't geluk. gods keurvolk toegekendt.

signatuur: i.d.w.n.
naam: Weerden, Margaretha Jacobus van
geb.datum:
doopdatum: 08-02-1710
sterfdatum: 29-06-1782
aant.: dochter van Jacobus van Weerden en Helena Flek;
boeknummer: 20659

idem
naam: Ley, Albert van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1792
aant.: gehuwd 1762 Hiske Bonnen;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 91; b. drie leliën. Links: Onherkenbaar.
boeknummer: 20660

ter gedagtenis van d. e. albert van der ley, in leeven borgemeester dezer stad, gevolmagtigde ten landsdage enz., overleeden den 25 febr. 1792, oudt 60 jaren en ruim 6 maanden.
naam: Brucherus, Heino Hermannus Johan Christiaans
geb.datum: 10-02-1724
doopdatum:
sterfdatum: 30-05-1797
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20661

heino hermannus brucherus joh. christ. zoon, in leeven predicant en rector dezer steede appingedam, gebooren den 10 febr. 1724, gestorven den 30 may 1797.

hier rust het sterflyk deel van godts getrouwe tolk
een pylaar van godts kerk, de liefd van 't damster volk
een leidsman voor de jeugt, die tot d'aloude taalen
ten nut van land en kerk hunn keuse deed bepaalen
een barnabas in troost, een schrik voor 't helsch gewelt
brucherus leeft by godt, de dood is neergevelt.
naam: Brucherus, Johan Christiaan Engelberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20661

idem
naam: Tonkens, Lammert Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-09-1802
aant.: gehuwd Marchien Jans; burgemeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20662

ter gedachtenis van den edelen achtbaren heer lambertus tonkens, in leven burgemeester hier ter stede, overleden den 21 september 1802 in het 69ste jaar zyns ouderdoms, en deszelfs echtgenote vrouwe aaltje tebbens, overleden den 30 juny 1803 in het 63ste jaar hares ouderdoms.

signatuur: i. k. pieters te groningen.
naam: Tebbens, Aaltje Rijkents
geb.datum:
doopdatum: 03-04-1741
sterfdatum: 30-06-1803
aant.: dochter van Rijkent Tebbens en Geertruida Zuidema;
boeknummer: 20662

idem
naam: Bieruma, Johannes
geb.datum: 23-10-1723
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1807
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20663

de heer johannes bieruma, in zyn leven predikant in drie hervormde gemeenten, laast in die te appingadam, geboren den 23 october 1730, eindigde hy alhier tegelyk met zyn deugdzaam leven zyn christlyk leeraarambt op den 20 september 1807. heeft deze kerk begiftigd voor het onderhoud en bewaring zyner rustplaats, welke een eeuw lang ongeopend moet blyven.

signatuur: w. copinga ...
naam: Copinga, W.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20663

idem
naam: Cleveringa, Bronno Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-01-1810
aant.: zoon van Fredericus Cleveringa (1701 -1771) en Martje Steenhuis; gehuwd Johanna Quintina Pabus (1742 - 1812); burgemeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20664

bronno frederikus cleveringa, oud burgemeester der stad appingedam, stierf den 22 january 1810, oud 76 jaren

houd thans vry myn stof, o aard
by het stof, dat ...
eens herrys ik weer …
door gods almagt ... [waarde].
naam: Muller, Gerard Augustinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-06-1811
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Wapen: Een monogram, gevormd van de letters G.A.M.
boeknummer: 20665

ter gedagtenisse van den weledelen zeergeleerden heere gerardus augustinus muller, in leven medecinae doctor alhier. overleden den 20 juny 1811 in den ouderdom van 78 jaaren, 9 maanden en 20 dagen.

hier rust het stoflyk deel van hem, wiens levenstyd
tot hulp en troost van 't lydend menschdom was gewyd
ja, muller's kunde en deugd dwingt elk erkentnis af
en 't nakroost stort een traan van eerbied op dit graf.
naam: Enne Hommes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de gemeentesecretarie
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20667

... septembris, starf de dogetsame enne hommens, de …
naam: Lijsinga, Anna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-10-1728
aant.: gehuwd 1690 Pieter Hanses;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20668

... [172?8], den 15 oct., is ... d'eersame anna ... [h]uisvr. van pieter ... n, oud 67 jaar
naam: Pieter Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1690 Anna Lijsinga; geboortejaar geschat
boeknummer: 20668

idem
naam: Jantje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Poppe Entes en Jantjen laten tussen 1626 en 1634 kinderen dopen te Appingedam
boeknummer: 20669

... den 28 october, is ... same jantien jan ... svrouwe van poppe ... s, in den heeren gerust.
naam: Poppe Entes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20669

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk, op zolder
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20670

... den 7 n[ovember] ... ame bondie ... van de burg ... rdts christli ... tslapen, olt 6…
naam: Jan Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20671

... is den eerentfesten jan roelefs ... borger end ... appingadam.
naam: Gepke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20672

gepke jans
naam: Meder, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Aaltje Beckering; gehuwd 2 1677 Trijntje Evers; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Johannes Meder, apotheker, laat in 1678 en 1680 te Appingedam kinderen dopen.
boeknummer: 20673

ioannis meder.
naam: Pars van Dam, Gesiena Jacques
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jacques Pars van Dam en Agnes Hoorn; gedoopt in 1692 te Appingedam.
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20674

g. pars van dam
naam: Phebus, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
aantekening: Jan Phebens laat tussen 1635 en 1648 te Appingedam kinderen laat dopen
boeknummer: 20675

johan phebus
naam: Vechter, Gerhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1639 Sijtske Cnotte; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Appingedam
boeknummer: 20676

gerh. vechter
naam: Tamminga, Onne Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1652
aant.: zoon van Allert Tamminga en Suzanna van Eze; gehuwd Cecilia Beninga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
boeknummer: 20696

onno tamminga, heer tot billingweer, eenichste collator van dese kerck, in ubbega, marna ende halve ambt mit annx. joncker ende heuveling, is in den heere gerustet den 19 septem. anno 1652, olt 75 jaeren. verwacht een salige opstandinge in christo. sequimini
naam: Jarges, Eiso
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20701

anno 1656, den 14 may, is dese kercke gereparert als de e. e. juncker eyzo jarges ende de er. derck wirsema mede collatoren ende kerckvoogden waeren ende de er. hinricus elbergius pastoor waer.
naam: Wiersema, Derk Gerbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1669
aant.: gehuwd 1654 Louwke Jacobs; geboren voor 1623
boeknummer: 20701

idem
naam: Elbergen, Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1689
aant.: dominee
boeknummer: 20701

idem
naam: Atena, Hieronimus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-07-1595
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20702

anno 1595, den v july, als hieronymus atena pastor, peter goens un sirp elema kerkvogeden weren.
naam: Pieter Goens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20702

idem
naam: Elama, Seerp van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1625
aant.:
boeknummer: 20702

idem
naam: Jarges, Eiso
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20703

eiso jarges, heer van meyma, heft me laten maeken anno 1680 door derck elles, uirwerckmaker tot suithorn.
naam: Derk Elles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Elle Derks; gehuwd 1672 Cornelliske Meertens; geboortejaar geschat
boeknummer: 20703

idem
naam: Horenken, Johan Lodewijks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Lodewijk Horenken en Hille Wifringhe; gehuwd 1621 Anna Clant; overleden augustus 1654
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20705

[hooged. en welgeboren heer johan horenken, toparcha to baflo, maarhuisen en mensingeweer, obiit 1654, aetatis suae [5?]7. [165]4.
naam: Jarges, Coppen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1654
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20706

coppen jarges obiit anno 1654, den 4 juny.
naam: Ubbena, Ave
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-04-1660
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20707

vrouw ave jarges geboren ubbena storf 1660, den 29 aprilis, oudt 22 jaren.
naam: Jarges, Anna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-09-1660
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20708

juffer anna jarges storf 1660, den 1 septembr, oudt 18 maanden.
naam: Coenders, Bouwe Johans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-11-1691
aant.: gehuwd 1658 Eise Jarges;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20709

1691, obiit den 15 novemb. bouwe jarges geboren coenders, vrou van meyma etc. aetatis 5[9].
naam: Jarges, Eiso Coppens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-10-1695
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20710

jr. eyzo jarges van meyma obiit den 12 octobr 1695, aet. 11 jaar, 6 maend.
naam: Ripperda, Anna Leonora Joachim Heidenrijk Adolpfs
geb.datum:
doopdatum: 21-04-1667
sterfdatum: 28-02-1701
aant.: dochter van Joachim Heidenrijk Adolph Ripperda en Odilia van Loë; gehuwd 1686 Coppen Jarges;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20711

vrouw anna leonoora jarges gebooren ripperda, vrouw van meyma, obiit den 28 februai 1701, aeta. 33.
naam: Jarges, Bouwiena Petronella
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1704
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20712

bouwyna petronella jarges van meyma, out vyf jaaren, gestorven den 27 february 1704.
naam: Jarges, Coppen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1705
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20713

coppen jarges, heer van meyma, ritmr. van een comp. cavall., obiit den 17 janw. 1705, aet. 46.
naam: Ingen Nuelandt, Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-11-0598
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20714

anno 1598, 12 die novembris, obiit nobilissima piissimaque matrona iohanna ingen nuelandt de valburg, uxor nobilissimi hulderici ab ewssum, in rasquart, baflo et lindae capitalis.

hic quae [i]ana iacet claro nulandis ab ewssum hulrico thalami foedere nupta fuit quatuor explerat decimo septennia ab anno aetatem nimis [iilv] flore virente brevem inter difficiles cum non] enecta labores partus cev vitis falce resecta cadit contigit optatam pia metam foemina christ! quem colvit vvltv nunc satianda suo. xponodistixon postera martini vrae cev iixa coronis clavsvlaqve ab nvlant iana pfracta tibi ear.
naam: Ewsum, Uilderik Christophorus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Sophia van Clant; na 1551 geboren
boeknummer: 20714

idem
naam: Halsema, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-04-1587
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20715

anno 1587, den 7 aprilus, is in den heren entslapen den erbaren jacob halsema tho lutke saexum, vorwachten salige operstandinge in christo.

anno 1606, den 12 juli, is in den heeren gerustet die ersame unde doegetsame vrouwe johanna elema tho lutke saexum, wiens siele godt genedich sy.

1623, d. 3 sept., is anneken nomdes in den heere gerust.

1644, d. 9 aug., is trintien nomdes in den heere untslapen.
naam: Elama, Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-07-1606
aant.:
boeknummer: 20715

idem
naam: Anneke Nomdes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-09-1623
aant.:
boeknummer: 20715

idem
naam: Trijntje Nomdes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-08-1623
aant.:
boeknummer: 20715

idem
naam: Abbring, C.F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20716

c.f. ... abbringe lutke saxum anno 1612.
naam: Nomde Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1628
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20718

anno 1628, den 16 marty, is de erbare ende wolgelerde nomdo fockens toe lutke saexum in den heeren entslapen, verwachtende alhir een vroelicke operstandinge in christo.

anno 1630, den 16 juny, is in christo verstorven focko nomdes, eenige soenken van nomdo fockens, olt sinde ses jaeren, ende ligt alhir met sin vader begraven.
naam: Fokke Nomdes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-06-1630
aant.:
boeknummer: 20718

idem
naam: Allert Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-07-1640
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20719

anno 1640, den 14 juli, is allert fockens in den heeren gerust, wiens sele in godt christelick is.
naam: Lewe, Haaie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1640
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20720

anno 1640, den 21 decembris, is verstorven den weledelen ferentfesten hayo lewe, heere toe meyma, tot bafflo ende rasquert met d'annexe caspelen joncker ende hoevelingh, weens ziele godt genaedich sy.
naam: Martje Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-11-1642
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20721

anno 1642, den 25 nofember, is zalige martien dercks, derck meinerts l.d., in den heren gerust.
naam: Derk Meinderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20721

idem
naam: Stenius, Gerhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-04-1647
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20722

anno 1647, den 28 april, is verstorven den eerw. welgeleerden gerhardus stenius, in syn levent 33 jaren pastor tot bafflo, wiens siele godt genadich is. aetat. lxiii. spes mea christus.
naam: Rikkert Mennes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-02-1651
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20723

anno 1651, den 26 februarius, is rickert mennes in den heren gerust.

laet lopen, wie lopen lust
myn tyd is uit, ick ben in rust
sy hebben my gelerr naar hier
als god belieft, verrys ik weer.
naam: Teunisje Nomdes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-07-1652
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20724

a° 1652, den 16 julli, is die duuchtsame tuinnisien nomdes in den heeren gerust, die huisfrou van die eerbare dirck wiersma. desselve maens den 22 is die sone garmt wiersma in den heeren geruist, den 7 augusti is clasche wiersma in den heeren geruist, voorwachtende een salige operstandinge in christo.
naam: Wiersma, Dirk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20724

idem
naam: Wiersma, Garmt Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-07-1652
aant.:
boeknummer: 20724

idem
naam: Wiersma, Klaske Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-08-1652
aant.:
boeknummer: 20724

idem
naam: Jarges, Bauwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-09-1654
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20725

1654 den 1 septembris storf de weledelgeboorne vrouw bauwe jarges, vrouw toe meyma tot bafflo, rasquart, den andel, tinaldinge, ranum, maerhuysen ende ti ensingeweer, verwachtende een vrolyke opstandinge in christo.
naam: Elbergen, Gesiena Henricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-09-1655
aant.: dochter van Henricus Elbergen;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20726

gesina elbergen ... 1651, 1 novemb. ... 1655, 21 septemb.
naam: Fokke Mennes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-08-1659
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20727

anno 1659, den 10 augustus, is focke mennes in den heeren gerust ...
naam: Elbergen, Aaltje Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 11-02-1655
sterfdatum: 18-12-1669
aant.: dochter van Hendrik Elbergen;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20728

aeltjen elberghen, nata anno ... br,. denata anno 1669, 18 decemb.
naam: Wiersema, Derk Gerbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1669
aant.: gehuwd 1654 Louwke Jacobs; geboren voor 1623
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20729

anno 1669, den 21 december, is die eerbaere derck weersema, mede collator en kerckvooght tot bafflo, seer christelyck in den heeren ontslapen, verwachtende een salyge opstandinge in jesu christo.

anno 1668, den 25 maius, is die eerbare jungelynck jurjen weersema, soone van den eerbare derck weersema, out sinde negen jaer, seer christelyck in den heeren gerust, verwachtende een salyge opstandinge in christo.
naam: Wiersema, Jurjen Derks
geb.datum:
doopdatum: 03-06-1660
sterfdatum: 25-05-1668
aant.: zoon van Derk Gerbrands Wiersema en Louwke Jacobs;
boeknummer: 20729

idem
naam: Eppingh, Aaltje
geb.datum:
doopdatum: 11-02-1655
sterfdatum: 04-11-1675
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20730

aletta eppingh, r. dn. henr. elbergen v.d.m. eccl. baffeltanae uxor chariss. pie in christo denata ... 4 novemb. 1675.
naam: Elbergen, Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1689
aant.: dominee
boeknummer: 20730

idem
naam: Elbergen, Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1689
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20731

henricus elbergen, pastor tot baflo rasquert, hebbende 41 jaer dese gemeinte bedient, is gestorven den 3 april 1689 en den 15 dito alhyr begraven, verwachtende een salige opstandinge. aetat. 68.

gerechticheyt heeft hy en waerheyt veel geschreven heeft nu syn werck volbracht en rust in 't eeuwig leven

kerck... [ba]flo
naam: Louke Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-11-1704
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20732

anno 1704, den 4 november, is die deuchtsamen louke jacobs, die huisfrouwe van salyge derck weersema, seer christelyck in den heeren ontslapen, verwachtendie een salyge opstandinge in jesu christo.

ick bin verseeckert, dat die doot mi niet sal scheyden van de lyefde godts, welcke is in christo jesu onsen heeren. rom. 8.

anno 1656, den 7 july, is die deuchtsame tonniske weersema, dochter van die eerbare derck weersema, seer christelyck in den heeren gerust.

anno 1662, den 3 juny, is die deuchtsame tonniske weersema, dochter van die eerbare derck weersema, seer christelyck in den heeren gerust.

anno 1663, den 10 may, is die deuchtsame tonniske weersema, dochter van die eerbare derck weersema, seer christelyck in den heeren gerust.
naam: Wiersema, Derk Gerbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1669
aant.: gehuwd 1654 Louwke Jacobs; geboren voor 1623
boeknummer: 20732

idem
naam: Wiersema, Tonniske Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1656
aant.:
boeknummer: 20732

idem
naam: Wiersema, Tonniske Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-06-1662
aant.:
boeknummer: 20732

idem
naam: Wiersema, Tonniske Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1663
aant.:
boeknummer: 20732

idem
naam: Jacob Karsjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-05-1716
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20733

anno 1716, den 31 mayus, is de eerbare jacob karsjens, in syn leven dyaken en schatbeurder tot baflo rasqert, christelyck in den heere gerust, out in 't 72 jaar, verwachtende met alle ware gelovige een salige opstandinge door jesum christum.

heere myn godt, leert doch den gekruisten christum in de kracht enz.
naam: Meekhof, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-08-1723
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20734

1723, den 5 augusti, is d. deugtsame elisabet meekhof, dochter van d. rekenmr. meekhof, in 't 28 jaar in den heer ontslapen.

hyr rust een jonge doghter teer
wiens spraak was meestal van den heer
haar zielen wens waar hemels hoog
naby den heer was haare oog
sterven altoos waar sy bereid
als 't maar strekte tot zaligheid.
naam: Meekhof, Marten Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1735
aant.: zoon van Andries Annes; geboortejaar geschat
boeknummer: 20734

idem
naam: Trijntje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-09-1729
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20735

anno 1729, den 28 september, is de deugtsame tryntien harmens, huisvrouw van de rekenmeester m. a. meekhof tot baflo, int 60 jaar hares ouderdoems seer christelyck in den heere ontslapen, verwaghtende met alle waare gelovige een vrolycke opstandinge door jesum christum onsen heere.

den welken ik voor my anschouwen sal en dien
myn eygen oogen en geen vreemde sullen sien
in mynes herten schoot verlangen myn gedagten
myn nieren zynt, die seer op myn verlossing wagten.
naam: Meekhof, Marten Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1735
aant.: zoon van Andries Annes; geboortejaar geschat
boeknummer: 20735

idem
naam: Aske Lippes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-01-1733
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20736

anno 1733, den 29 januari, is aske lippes, de deughtsame huisvrouw van haye dercks, koopman tot baflo, gerust, out int 30ste jaar, en leit alhier begraven, verwaghtende een salige opstandinge door jesum christum.

in best van 't leven ben ick rust
haastigh en bloeyent uitgeblust
o groote godt, myn schepper rein
myn hoop en troost syt gy allein.

anno 1730, den 27 november, is jantien hayes, de doghter van haye dercks, koopman, gerust, out int derde jaar, en leit alhier begraven.
naam: Haaie Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20736

idem
naam: Jantje Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-11-1730
aant.:
boeknummer: 20736

idem
naam: Tonnis Lippes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-12-1734
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20737

anno 1734, den 8 december, is tonnis lippes, de soon van lippe tonnis, coopman tot baffelt, in den heere gerust, out twintigh jaar en aght maanden en elf dagen, en leidt alhier begraven, verwaghtende een salige opstandinge door christum onzen heere.
naam: Lippe Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1748
aant.:
boeknummer: 20737

idem
naam: Meekhof, Marten Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1735
aant.: zoon van Andries Annes; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20738

anno 1735, den 23 october, is m. a. meekhof, oudt reekenmeester deser provintie, weegens stadt en lande in qlte overrigter der beyder juirisdictien van baflo rasquert, sicretarius van schouwer- en houwerzylen, meedeouderlingh der gemeynte baflo rasquert, int ouderdom van 6- jaaren seer christelyck in den heere ontslapen. verwaghtende met alle waere gelovige een vrolycke opstandinge door jesum christum.

want myn verlosser leeft, ik weet het en hy sal
de laaste over 't stof gaen opstaen overal
als sullen na myn hult door knaagt syn dese beenen.
dan sal ik uit myn vlies god sien voor my verscheenen.
naam: Jacob Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20739

anno 1738, den 25 ..., is de eerbare jacob alberts, mede zylrygter an de scheppery tot baflo, out in 't 30ste jaar, seer christelyck in den heere ontslapen, verwachtende met alle ware geloovigen een vroolyke opstandinge door jesum christum onsen heere.

wat is de mensch voor u, o heer
gy god van majesteit en eer
als gy maar spreekt, o menschenkint
dan is de mensch niets meer als wint
maar gy, o god, hersteld hem weer
ten jongsten dag tot uwer eer
om 's heilands bloed, voor ons bereit
soo leven wy in eeuwigheid.

anno 1738, den 17 junius, is martien jacobs, het dogtertje van jacob alberts, out.. weeken, in den heere gerust.
naam: Martje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-06-1738
aant.:
boeknummer: 20739

idem
naam: Wiersum, Geertruida Ulferts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1741
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20740

anno 1741, den 2 desember, is de eerbare geertruidt ulferts wyrsum, huisvrouw van tonnis clasen van lutteke saxum, in den heere gerust, out int 56ste jaar, verwagtende met alle regtveerdigen een zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Tonnis Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20740

idem
naam: Ludewe Aris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1748
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20741

anno 1748, den 8 februarius, is ludewe aris, de deugtsame huisvrouw van heerke cornelis, in het 75ste jaar haars ouderdoms in den heere gerust.
naam: Heerke Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20741

idem
naam: Lippe Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1748
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20742

anno 1748, den 27 februari, is d. eersame lippe tonnis, in leven coopman tot baflo, in het 82ste jaar zyns ouderdoms ger ... en leidt alhier begraven, verwagtende uit genade een zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Trijntje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-11-1748
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20743

anno 1748, den 10 november, is trynje jans, huisvrou van cornellis jacobs, overleeden in het 76 jaar haares ouderdoms.
naam: Cornelis Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20743

idem
naam: IJsbrand Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-03-1754
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20744

1754, den 17 martius, is de eersame ysebrant alberts in het 3iste syns ouderdoms in den heere ontslapen, verwagtende door gods genade een salyge opstandinge door onsen heere jesum christum.

al ben ik ook seer jonck gerust
haastig en bloeyent uitgeblust
o grote godt, myn schepper rein
myn hoop en troost syt gy allein.
naam: Martje Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1754
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20745

hier leit begraven de eerbare martje friks, de deugtsame huisvrou van cornelis hendrix, harthouwer tot baflo, in den heere ontslapen den 13 october 1754, [en] onse klein soontje, den 25 dito gerust en leit an de regterhant van haar, out 39 jaaren, 4 maant en 3 dagen.
naam: Cornelis Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20745

idem
naam: Aris Onnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1756
aant.: gehuwd 1744 Anje Cornellis;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20746

anno 1756, den 6 februarius, is de eersame aris onnes in het 62ste jaar syns ouderdoms gerust en leit alhier begraven. hier leit het lighaam onbeswaart en rust en rot en wort tot aart en hoopt hierna weer op te staan om met den bruidegom in te gaan
naam: Siemen Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-09-1758
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20747

1758, den 13 september, is de eersame symen peters, geweest huisman twe jaar en 7 maant tot rasquert en 28 jaar 5 maanden syn ouderdom, doe hy ruste.

die vroeg aen synen schepper dagt
die na godts kennis heeft getragt
die in 't gevoelen van syn sonden
sogt na 's lams bloet en in syn wonden
na vreed met godt en die der deugdt
had lief, maar die des weereldts vreugdt
verwierp, al scheydt hy jong uit 't leven
die heeft ten goed een spoor gegeven
o leeser, soekt dan 't smalle padt
't welk leydt na 's heemels vreede stadt.
naam: Elisabeth Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1760
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20748

1760, den 2 september, is de eerwaarde elysabet tonnis, wedu. luirt luirts van lutke saaxum, in het 85ste jaar haars ouderdoms gerust.

1761, den 9 december, is de eerwaarde geeske luirts, dogter van luirt luirts en elysabet tonnis, in 61ste jaars hares ouderdoms overleden en zyn hier begraven.
naam: Luurd Luurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1743
aant.:
boeknummer: 20748

idem
naam: Geeske Luurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-12-1761
aant.:
boeknummer: 20748

idem
naam: Jan Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-09-1760
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20749

hier leit begraven de agtbare jan clasen, in zyn leven wel 50 jaar schoenmaker en wedman en schatbeurder tot rasquert, mede ouderling in dese gemeente en is in zyn 74ste jaar zyns ouderdoms ontslapen den 9 september 1760 en sal mede opstaan ten laatsten dage.
naam: Auke Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1761
aant.: gehuwd 1 1745 IJsbrand Alberts; gehuwd 2 1756 Siemen Peters; gehuwd 3 Klaas Jans;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20750

hier leit begraven de eerbare auke jacobs, de huisvrou van haar derde man klaas jans, int 39ste jaars haars ouderdoms overleden den 30 martius 1761 en sal mede opstaan ten laasten dage.

zo haast haars levens middagzon
voorspoedig haren loop begon
ook straks haar sterven
het scheiden was voor man en kinderen
maar de sulks boven god beminnen
kan nooit geen heil beërven.
naam: Klaas Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20750

idem
naam: Geertruida Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-12-1761
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20751

1761, den 9 desember, is geertruit roelfs, de deugtsame huisvrou van peter menkes, bakker tot baflo, in het 62ste jaar hares ouder doms overleden en sal mede opstaan uit het stof der aarde ten laasten dage.

myn levensdraat is afgesneden
myn lighaam rust int stof
o mens, bedenk u tyt op heden
eer u de dood snyt of.
naam: Pieter Minkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20751

idem
naam: Tietje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1762
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20752

hier leit begraven de eerbare tietje jans, de weduwe van de eersame albert isebrants tot baflo, gerust den 26 januarius 1762 in ouderdom van 75 jaren, dingsdaagsmorgens om drie uir.
naam: Albert IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20752

idem
naam: Jantje Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1762
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20753

anno 1762, den 4 desember, is jantjen hajes, de deugtsame huisvrou van derck reinders, coopm. tot baflo, gerust, out 31 jaren en 3,1 uir, en leit alhyr begraven.

o god, wat syn wie minschen hyr
wat is ons leven ach
een nieiig iet, soo dat het schyr
geen leeven heeten mag
teregt geteeken bie een roos
of bloem vol soetigheit
die heeden toont een blie gebloos
en morgen needer lelt.
naam: Derk Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1781
aant.:
boeknummer: 20753

idem
naam: Aris Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1763
aant.: gehuwd 1747 Luidje Elles;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20754

hier leit begraven de eersame aaris alberts en is in 't 52ste jaar zyns ouderdoms ontslapen den 5 februarius 1763.
naam: Reinder Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-09-1763
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20755

1763, den 23 september, is reinder dercks, de zoon van derck reinders en jantien hayes, gestorven, out in het 8ste jaar, en leit alhier begraven.
naam: Derk Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1781
aant.:
boeknummer: 20755

idem
naam: Jantje Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1762
aant.:
boeknummer: 20755

idem
naam: Tonnis Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-07-1765
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20756

1765, den 12 julius, is de eersame tonnis clasen, in syn tyt woonagtig op luttesaxum, leeraar der doopsgesinde gemeente tot rasquert, in het 58ste jaar zyns ouderdoms gerust en leit alhier begraven, verwagtende met alle regtveerdigen een zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Aagtje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-11-1765
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20757

1765, den 21 november, is aegtie jacobs, de deugtsame huisvrou van syrt derks tot rasquert, in het 45ste jaar hares ouderdoms overleden en leit alhier begraven.

dat is het ent van klein en groot
daar wast geen kruitzen voor den doot
hoe 't hegt en kleeft, hier moet 't scheiden
het is dan best, ja weer het best
christus te omhelzen het alderbest
die zal ons door de dood geleiden.
naam: Sierd Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20757

idem
naam: Martje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-06-1767
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20758

hier leit begraven, vriendt, dit leest
de weduw harm onnes geweest
de martien harmens eerbaar
ín out ryklyk negenvyftig jaar
men juny vyf en twintig segt
heeft sy haar leven ofgelegt
1767 verwagt op hoop, dat sy
mag in, ten jongsten dage vrolyk syn.
naam: Harm Onnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20758

idem
naam: Knol, Jan Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-10-1767
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20759

anno 1767, den 19 october, is de agtbare jan harms knol, de soon van harm jans knol en anje alberts, in het 27ste jaar zyns ouderdoms uit dese werelt weggeruckt en is in dese rustplaatse neder gelegt en sal mede opstaan uit het stof der aarde ten laatsten dage.

want alle vlees is als gras ende alle heerlykheit des menschen is als een bloeme des gras, het gras is verdorret ende syn bloeme is ofgevallen.
naam: Knol, Harm Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-01-1776
aant.:
boeknummer: 20759

idem
naam: Anje Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-06-1782
aant.:
boeknummer: 20759

idem
naam: Heine Ubels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-11-1768
aant.: gehuwd 1756 Grietje Jans;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20760

anno 1768, den 24 november, is de eersame heine ubels, in zyn leven woonachtig geweest tot meilandt onder klokslag van baflo, en leid alhier begraven in 't 49ste jaar zynes ouderdoms overleden in hoop van verwagting eener zalige opstandinge ten eeuwigen leven alleen uit genade door jesum christum.
naam: Huizinga, Tamme Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-11-1770
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20761

anno 1770, den 9 november is de e. tamme pieters huisinga in het 60ste jaar synes ouderi)oms overleden, nadat hy omtrent 29 jaaren als doopsgesinde leeraar het predikampt heeft bedient en leit alhier begraven.

gy hebt ons menigmaal, getrouwe vrint, voor desen
uit codes heilig woort met vasten gront bewesen
dat ons elendig vlees, ons wankelbaren staat
gelyk een schralen wint, gelyk een damp vergaat
de mont, die tot het volk soo deftig heeft gesproken
lerr in het duister graf met aarde toegeloken
de stem is, als een rook verdwenen in de lugt
dies blijft ons niet, eylaas, als maar een droe1gesugt.
naam: Homan, Reinder Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1771
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20762

gedenksteen van reinder jans homan, in leeven pelmulder en ouderling te rasquert, gerust in den heere den 18 july 1771, oud lxxiv jaar, xl maanden, xxv dagen, verwachtende een zalige opstandinge door jesum christum.

geen vroomheid, deucht noch eer kan van het graf behouden
den braaven molenaar, den vriend van god en 't volk
hier rust rn 't stof zyn lye, dat weedwe en wees berouwen
de ziel kwaam door 't geloof in d'vreugd langs lugt en wolk
staa wandelaar, beschouw in hem den dood van 't leeven
uw eind is ook naby, leer na gods heil te streeven.
naam: Ytje Lippes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-03-1774
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20763

anno 1774, den 29 martius, is de eerbare ietje lippes, de weduwe van tamme pieters, in het 78sm jaar hares ouder doms overleden en leit alhier begraven.

wat moet een ziel al door de weerelt swerven
eer dat de draat syns levens is an 't ent
wat moet hy niet al lyden, ja selfs sterven
eer dat hy god in zyn volmaaktheit kent
gy zyt de bron, dewelk myn ziel kan laven
en voor myn zielenrust die regt gewenschte haven
o eeuwig eenig goed gelukkig is dien mensch
die u, o god, alleen heeft tot zyn zielen wensch.
naam: Huizinga, Tamme Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-11-1770
aant.:
boeknummer: 20763

idem
naam: Knol, Grietje Jans
geb.datum:
doopdatum: 01-05-1717
sterfdatum: 18-12-1774
aant.: dochter van Jan Harmens Knol en Nanje; gehuwd 1755 Gerrit Hendriks;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20764

... [17]74, den 18 a ... jans knol gerrit hin ... jaar haars ... ms en alhier begraven den 27 desember 1774.

ik heb beleeft wel hooge jaaren
maar dog de dood wou my niet sparen
of 'k sterk of 'k swak was, 't hielp niets aan
ik moest wel dog ten grave gaan
och mogt ik dan eens verrysen weer
om namaals te zyn by god den heer.
naam: Gerrit Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20764

idem
naam: Knol, Harm Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-01-1776
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20765

anno 1776, den 9 january, is de eersaame harm jans knol gerust op de westermee in het 76ste jaar zyns ouderdoms in leeven meede ouderling van de gemeente alhier en mede zylrigter van deese plaats en welke alhier legt begraven.

de aarde, die ik eertyts bouwde
waarop ik 't graasent vee aanschouwde
versorgde met een staage vlyt
myn vlees en been nu hier verslyt
dewyl de heer in 't ent der jaaren
my in dit graf deed needervaaren
leert leeser, dien ik niet meer ken
haast zyt ge een lyk, als ik nu ben.
naam: Jan Rintjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1779
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20766

anno 1779, den 7 october, is de eerbare jan rintjes, in leven huisman in het meiland op de plaats almaheert zynde, - overleden in het 25sm jaar zyns ouderdoms en legt alhier begraven, verwagtende een zalige opstandinge alleen door jesum christum.

hier leit myn lichaam onbeswaart
en rust en rot en wordt tot aart
en hoopt hierna weer op te staan
om met den bruidegom in te gaan
ten jongsten dag in 't hemelryk
om daar te blyven eeuwiglyk.
naam: Woest, Geertje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1779
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20767

1779, den 27 october, is de eersaame geertie pieters, dogter van d. e. pieter jacobs en diewertie jacobs, woonagtig tot baflo op hylkemaheert, overleeden in het 17 jaar haares ouderdoms en leit alhier begraaven.

dees jonge bloem, die heerlyk bloeide
in tot den oudren lust opgroejde
door sagten aart en schoone deugt
niet veel te vinden in die jeugt
die is helaas in 't fluer der jaaren
het menslyk dootlot wedervaaren
tot aller bitters rouw van veel
och, mogt god euwig zyn haar deel.
naam: Woest, Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1734
sterfdatum: 11-10-1794
aant.: zoon van Jacob Duurts en Geertje Pieters Woest;
boeknummer: 20767

idem
naam: Luinge, Dieuwerke Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 12-12-1734
sterfdatum: 23-04-1802
aant.: dochter van Jacob Luinge en Siebetje Wiebes;
boeknummer: 20767

idem
naam: Sytsma, Nicolaas Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1781
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20768

den 2 december 1781 is niclaas jacobs sytsma overleeden, oud 37 weeken, en legt hier begraven.
naam: Derk Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1781
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20769

rustplaats van het sterflyk deel van die eerbaare derk reinders, in leven collecter van rasquert en koopman tie baflo en laast huisman -ten westen van baflo, overleeden den 6 december 1781, zynde oud 50 jaaren, 8 maanden en 8 daagen.
naam: Tjaakje Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-12-1781
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20770

anno 1781, den 17 dezember, is de eersame tjaaktie kornelis, huisvrouw van d. e. enne hendriks, en is overleden in het 65ste jaar haares ouderdoms en leit alhier begraven.
naam: Enne Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20770

idem
naam: Anje Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-06-1782
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20771

anno 1782, den 30 juini, is de eerbaare anje alberts, die weeduwe van de e. harm jans knol, in haar leeven woonagtig op die westermee en laast tot baffelo zynde, overleeden in het 66ste jaar haares ouderdoms en leit alhier ter plaats begraaven.

ik heb beleeft veel hooge jaaren
maar dog die dood woud my niet sparen
ofk sterk, ofk swak was, 't hielp niets aan
'k moest wel dog ten graave gaan
t och, mogt ik dan verysen weer
om namaals te zyn by god den heer.
naam: Knol, Harm Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-01-1776
aant.:
boeknummer: 20771

idem
naam: Homan, Jan Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1783
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20772

in 't jaar 1783, den 7 maart, is overleeden jan reinders homan, zoon van reinder jans homan en trynje engberts, wonende op die pelmoolen tie rasquert, in den ouderdom van 41 jaaren en 10 maanden, verwagtendie een zaalige opstandinge door den heere jesum christum.
naam: Homan, Reinder Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1771
aant.:
boeknummer: 20772

idem
naam: Trijnje Engberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-11-1784
aant.:
boeknummer: 20772

idem
naam: Trijnje Engberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-11-1784
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20773

gedenksteen van de eerbaare trynje engberts, weduwe van de e. reinder jans homan, in leeven pelmulder tot rasquert, zynde overleeden den 29 november 1784 in het lxxxste jaar haares leevens, nadat zy den tyd van 13 jaaren de zaaken der pelmolen loflyk bestiert had.

wat maakt een mensch op aarden goed
wat maakt den ryken overvloed
tot nut, 't is deugt en eerlykheid
't is liedje tot geregtigheid
't medogent oog, 't meewaardig hert
de open hand, 't welk heelt de smert
der armen en den weeuw en wees
der naakten, wien elk arme prees
siet, zulk een vrouw, die mildlyk gaf
rust hier, schrei armen om haar graf
en ryke, volgt haar voedspoor maar
so segent u der armen schaar.
naam: Homan, Reinder Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1771
aant.:
boeknummer: 20773

idem
naam: Anje Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-01-1790
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20774

anno 1790, den 1 januarius, is de eerbaare anje fokkes, in leeven huisvrouw van d. e. iepe elles te rasquert op luttje marne, in het 65ste jaar haars ouderdoms gerust en alhier begraven, wenschende een zalige opstandinge te genieten door onzen heere jesus christus.

hier lig ik neder in een huis
omslagen van veel moeit en kruis
totdat my god opwekken zal
door zyn engels bazuingeschal.
naam: Ype Elles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-11-1801
aant.:
boeknummer: 20774

idem
naam: Luudje Elles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1791
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20775

anno 1791, den 18 december, is de eerbaare luudje elles overleeden, in haar leeven huisvrouw van d. e. jan derks, woonagtig te rasquert op de luttje marn,in het 67stejaar haars ouderdoms en legt alhier ter plaatse begraven, wenschende een zalige opstandinge door onze heere jesum christum.
naam: Jan Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20775

idem
naam: Woest, Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1734
sterfdatum: 11-10-1794
aant.: zoon van Jacob Duurts en Geertje Pieters Woest;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20776

[1794] den 11 october, is de eerzame pieter jacobs woest op hylkemaheert te baflo overleeden in den ouderdom van 61 jaaren en 7 maanden en legt alhier begraaven, verwagtende een zaalige opstandinge door onzen heers jesus christus.
naam: Homan, Anje Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-06-1799
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20777

anno 1799, den 19 juny, is de eerbare anje reinders homan. in haar leven wduwe van d. e. hilbrant martens, in der tyd coopman te onderendam, in het 64ste jaar haares ouderdoms en den heere ontslaapen en is alhier begraven, verwagtende door gods genade een zalige opstandinge ten eewygen leeven alleen door jesum christum
naam: Hilbrand Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20777

idem
naam: Anje Waalkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1799
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20778

anno 1799, den 30 september, is de eerbaare anje waalkes overleeden in het 79ste jaar haares ouderdoms, in leeven huisvrouw van d. e. syrt derks huisinga, woonagtig te rasquert en laatst te baflo, en is alhier begraven.
naam: Huizinga, Sierd Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20778

idem
naam: Wildeveld, Trijnje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-03-1800
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20779

gedenksteen van de eerbaare trynje jacobs wildevelt, in haar leeven huusvrouw d. e. klaas tonnys, woonagtig op lutkesaaxum, zynde overleeden den 20 meert 1800 in het 58ste jaar haares ouderdoms, wiens stoflyk deel alhier rust tot op den dag der algemeene opstandinge.

hier legt myn vlees en myn gebeent
en hoop om met de ziel hereent
hierna in eeuwigheid te leeven
welzalig, die den heere kent
en na zyn loop den prys ten ent
in jesus soenbloed word gegeven.
naam: Klaas Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-02-1801
aant.:
boeknummer: 20779

idem
naam: Jan Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-08-1800
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20780

1800, den 7 augustus, is overleeden de eerzame jan freerks, in het 45ste jaar zynes ouderdoms, in leeven huisman op de westermee te rasquerd, en is alhier begraaven.

ik rust in 't sombre graf, ontdaan van d' aardsche zorgen
van d' avond mynes tyds tot 's waerelds jongsten morgen
wanneer myn stoffelyk deel van dood en graf ontslaagen
en elken vriend der deugd een eeuwig licht zie daagen.
naam: Klaas Tonnis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-02-1801
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20781

gedenksteen van de eerzaam klaas tonnes saaxuma, in leeven huisman op lutkesaaxum, welke met zyn ehevrouw trynje jacobs wildevelt 33 jaaren in den echt heeft geleeft en is overleeden op den 19 febr. 1801, oud in 't 6iste jaar en legt alhier begraaven.

zyn lust was d'aarde te bebouwen
en veeteelt aan gods wil betrouwen
die door veel vlyt en zorg besteed
geduldig smart en hinder leed
getracht met vrucht zyn ziel te geefen
aan god, zyn heil in 't eeuwig leeven
zoo zalig geeft den mensch gegrond
veel hoop ten jongsten morgenstond.
naam: Wildeveld, Trijnje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-03-1800
aant.:
boeknummer: 20781

idem
naam: Ype Elles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-11-1801
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20782

anno 1801, den 21 november, is de e. ipe elles gerust in het 75ste jaar zynes ouderdoms, in leven woonagtig op de lutje marn te rasquert, doch de laatste 10 jaaren in baflo en legt alhier begraven, wenschende een zalige opstandinge te genieten door onsen heere jesum christum.
naam: Luinge, Dieuwerke Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 12-12-1734
sterfdatum: 23-04-1802
aant.: dochter van Jacob Luinge en Siebetje Wiebes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20783

1802, den 23 april, overleed de eerbare dieuwertjen jacobs luning, wedw. van d. e. pieter jacobs woest te baflo op hielkemaheert, en ligt hier begraven.

hier rust het stoflyk deel van onze waarde moeder
zy was in onze jeugd voor ons een trouwe hoeder
zy zocht genas by god om in den borg verheugd
gewasschen door zyn bloed, een eeuwig heil t' aanschouwen
wy hebben tot haar eer, voor hare liefde en deugd
al weenend op drr graft dfr opschrift doen uithouwen.
naam: Woest, Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1734
sterfdatum: 11-10-1794
aant.: zoon van Jacob Duurts en Geertje Pieters Woest;
boeknummer: 20783

idem
naam: Reintje Aris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-12-1804
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20784

1804, den 31 december, overleed de eerzaame reintjen aries, huisman te saaxumhuizen, in den ouderdom van 74 jaaren, en legd alhier begraven.
naam: Sierd Meertens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1807
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20785

1807, den 6 april, overleed siert meertens, in zyn leven huisman te baflo, oud 68 jaaren en enige maanden, in hope en verwagtende een zalige opstandinge door onzen heere ji sls christus.
naam: Wiersum, Anje Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1809
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20786

ter gedachtenis van de deugzame anje hendriks wiersum, huisvrouw van freerk pieters huizenga, overleden te baflo den 14 april 1809 in den ouderdom van 30 jaaren en ligt alhier begraven.
naam: Huizinga, Freerk Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1831
aant.: zoon van Pieter Jans Huzinga en Stijntje Scherphuis;
boeknummer: 20786

idem
naam: Anje Elles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-07-1809
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20787

anno 1809, den 11 july, is anje elles, dogter van elle iepes en foske luitjens, overleden in het 10 jaar haars ouderdoms en legt alhier begraven nevens hare 6 kleine broeders in rusten. wy wenschen, dat zy zalig in heerlykheid mogen opgewekt worden door onzen heere jesus christus.
naam: Elle Ypes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20787

idem
naam: Foske Luitjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20787

idem
naam: Geertruida Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1809
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20788

1809, den 3 december, is overleden geertruit douwes, wedu. van reintjen ariens, in leven woonagtig te baflo, in den ouderdom van 73 jaren en 11 maanden, en legt alhier begraven.

hier rust een eedele hart, menschlievend en regtvaardig
verzusterd aan de deugd was sy elks eerbied waardig
zy leid nu in dit graf, denk sterfling op uw lot
bepynst uw eeuwig heil en leefd voor uwen god.
hoge ouderdom had d' jeugdigheid
versleten dus voor 't graf bereid
haar nederigheid beeld eer en deugd
was haaren kroost een zoete vreugd
haar zedigheid met vlyt gepaard
wekt nog en ademt liffdensaat
zy van haar hope niet ontroofd
heeft se in haar heilands heil geloofd
dus rust hier nu tot en wagt die slag
der doden opstand jongsten dag.
naam: Reintjen Arjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20788

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-08-1810
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20789

1810, den 5 augustus, is ons een dochtertje overleden, oud 19 dagen.

1818, den 20 september, is overleden geertruda, dochter van jakob faber en anje j. mulder te baflo. oud 6 jaar, 6 maand en 12 dagen. beide liggen hier begraven.

een jonge bloem, die sierlyk bloeide
en tot den ouderen lust opgroeide
door zagten aard en schonen deugd
wierd afgesneden in den jeugd
hoe zoet de levenstyd hier was
de dood maait bloem en loof en gras.
naam: Faber, Jacob Fredericus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-04-1821
aant.: zoon van Fredericus Faber en Geertruid Roelfs;
boeknummer: 20789

idem
naam: Mulder, Anje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20789

idem
naam: Knol, Tietje Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-01-1811
aant.: dochter Harm Jans Knol en Anje Alberts;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20790

ter gedachtenis van de deugtsame tietje harms knol, wede. van hendrik derks wiersum, overleden te baflo den 21 januari 1811 in den ouderdom van 67 jaren en ligd alhier begraven.

zy, die 't oprechtste hart bezat
in weldoen hare vreugde had
door kinderliefde teer beschreit
wacht hier den dag der eeuwigheid
o droeve zoon, al schrei niet meer
gy vindt by god uw moeder weer.
naam: Wiersum, Hendrik Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20790

idem
naam: Reinder Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Baflo
boeknummer: 20794

den 2 april is die ... reinder hayes tot ... n der tyt older ... nde in dl:-. helri_... verwachtende een ... opstandinge in ...
naam: Ammelroy, Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
aantekening: klok
boeknummer: 20795

de edelluyden ende predikant oock die kerckvooghde met verstant hebben dees klock doen ghieten vry anno 1601, den 8 july. 1 cornelius ammeroy m.f.
naam: IJsselmuiden, Ernst van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1646
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
aantekening: klokstoel
boeknummer: 20796

den e. e. h. ernst van isselmuiden op schultinga, harmen clasen, egbert asings, kerckvogden, hebben dese clockenstoel laten nieus maeken in anno 1640 door mester claes timens, timmerman, ten overstaen van de e. e. philippus a wytsma op alma, mede collat.
naam: Harmen Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20796

idem
naam: Egbert Asings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20796

idem
naam: Klaas Tiemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: timmerman
boeknummer: 20796

idem
naam: Wytsma, Piebe Gerrits van
geb.datum: 02-11-1600
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerrit van Wytsma en Bjuck Ofckes van Bawema; gehuwd 1637 Teth Jarges Alma; student Leuven
boeknummer: 20796

idem
naam: Lewe, Reint
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-09-1704
aant.:
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20797

reint lewe, heer van middelstum, kerckvoogt.

hugo van nyveen, heer van de braeck, kerckvoogt.

sibrant walta verruci, heer van schultinga, kerckvoogt.

doctor rotger rotgers als boeckhouder
naam: Nijeveen, Hugo van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20797

idem
naam: Walta Verruci, Siebrand
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20797

idem
naam: Rotger Rotgers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20797

idem
naam: IJsselmuiden, Wigbold van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-04-1598
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20798

anno 1598, den 28 april, is de edele eerentf. wigbolt van ysselmuiden, joncker ont hoevelinck to schultenga, beedum ende ter laene, in den heren gerustet.
naam: IJsselmuiden, Wigbold van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-04-1598
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20799

anno 1598, den 28 aprilis, is de edele erentfeste wigbolt van isselmuden, joncker und hoevelinck tho schultinga, bedum und ter laen, in den heren gerustet.
naam: Ubbema, Teteke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1602
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20802

anno 1602, den 28 novembris snachts, is de ed. erentrycke vrowe teteka jarghes, wed we des ed. ende erentfesten johan jarghes, ontslapen, welkeers zele godt genadih sy.

turbata eram, sed non perturbata quia vulnerum christi fui recordata.
naam: Jarges, Johan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20802

idem
naam: Althuis, Cornelis Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-02-1606
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20803

... [is?] begraven den welgelerten ... ius eeverardi, predicant ... m,a° 1606, den 26 februari.
naam: Harmen Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1617
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20804

anno 1617, den 16 marty, is de erb. harmen alberts, kerckvoeght tot beedum, in den heren gerustet, welcker siele godt genadich sy, amen.
naam: Husmans, Geeske
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1622
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20805

anno 1622, den 27 octob., starf de erbare en doegsame geeske husmans, huisfrou van wolfgangi agricolae, pastoris alhier.
naam: Agricola, Wolfgang
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dominee
boeknummer: 20805

idem
naam: Martje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-01-1636
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20807

anno 1636, den 15 january, is martien harmens in den heren gerust.
naam: IJsselmuiden, Ernst van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1646
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20808

anno 1646, den 10 mart, is de weledl. erentfeste ernst van isselmuden, juncker ende hovelinck tot schultunge, bedum, ter laer ende ten buer, in den heere gerust.
naam: Hoisingius, Godefridus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-02-1654
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20809

anno 1654, den 20 feb., starf die eerw. welgeleerde d. goedefridus hoisingius, pastor tot bedum, in het 32 jaer siner bedieninge aldaer.
naam: Conradi, Georgius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-01-1697
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20811

anno 1697, den 29 januarius, is de erw. en welgelerde dom. georgius conradi gestorbe int 72 jar sins auderdoms en siner bedienunge des heiligen evangeliuns tot bedum 43 jar, verwachtende en s. opstandinge door j. christum.
naam: Cornelis Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20812

anno 1 ... , den 28 october, is de eersame cornelis peters, in zyn leven huisman te bedum, in hogen ouderdom in den heere gerust, verwachtende een zalige opstandinge door onzen heere jesum christum.
naam: Arend Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-02-1703
aant.: gehuwd Cornelisken Ubbes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20813

anno 1703, den 12 feberuari, is de e. arent heres in den heeren gerust, wyns sele godt genadigh sy, int levent gewont op alma. aetatis suae 40

laedt lopen, die lopen lust
ick leg hyer yn rust
ick ben geslagen neder
als goodt belieft,
soo ryse ick weder
naam: Pierius, Gerhardina Lucretia Gerhards
geb.datum:
doopdatum: 17-03-1699
sterfdatum:
aant.: dochter van Gerhards Pierius;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20814

gerhardina lucretia pierius. anno 1703.
naam: Ham, Menne ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-10-1723
aant.: gehuwd 1677 Margrieta Wiltens; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20815

a° 1723, den 31 october, is de hr. adjudant menno ten ham in den heere gerust, verwachtende eensaligeopstandinge in christo.
naam: Johanna Tiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1731
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20816

den 30 martius 1731 is johanna tiddens alhyr begraven, out 23 jaar, 8 maanden.
naam: Allema, Pieter Jacobs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-05-1731
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20817

anno 1731, den 23 maiuis, ys de eerbaree e. pietier jacobs van allema is in heeren geeruest.
naam: Conradi, Anna Georgius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-10-1731
aant.: dochter van Georgius Conradi en Aaltje Alberthoma;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20818

anno 1731, den 15 october, is de deugtzame anna conradi, huisvrouwe van theodorus ilberi, zoetelyk in den here ontslapen in het 70srl jaer hares ouderdoms, verwagtende een zalige opstandinge in jesus christus.
naam: Ilberi, Theodorus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20818

idem
naam: Elisabeth Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1741
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20819

anno 1741, den 26 april, is elisabet simens, huisvrouw van hinderik pieters, in den heere gerust, int 36 jaar out

anno 1759, den 18 april, is grietie jakobs, de 2de vrouw van hinderik pieters, in den heere gerust, ook int 36 jaar out

anno 1775, den 20 octobris, is d. e. hinderik pieters tot bedum in den heere gerust int 78 jaar out en zy leggen hyr alle 3 begraven
naam: Hendrik Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1775
aant.:
boeknummer: 20819

idem
naam: Grietje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-04-1759
aant.:
boeknummer: 20819

idem
naam: Ilberi, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-09-1744
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20820

anno 1744, den 24 september, is de eerw. domin. johannes ilberi in den heeren gerustet int 46 jaar syns ouderdoms en in het 7 jaar tot jemgum en in het 11te jaar tot bedum in de bedieninge des heilge evangelium.
naam: Suirvelt, Roelof
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1752
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20821

den 28 marty 1752 is overleden weledele heer roelof suirvelt, rigter van ellerhuisen en solliciteur van een compagenie cavallerie, in 't 64ste jaar zyns ouderdoms.
naam: Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20822

anno 1752, den 20 octoer, zyn van altien pieters, huisvrouw van dooye roelfs, drie zoonen ter weerelt geebraegt en ... overleeden...
naam: Onbekend Dooies
geb.datum: 20-10-1753
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1753
aant.:
boeknummer: 20822

idem
naam: Onbekend Dooies
geb.datum: 20-10-1753
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1753
aant.:
boeknummer: 20822

idem
naam: Onbekend Dooies
geb.datum: 20-10-1753
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1753
aant.:
boeknummer: 20822

idem
naam: Dooie Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1738 Aafke Egges; gehuwd 2 1746 Aaltje Pieters; geboortejaar geschat
boeknummer: 20822

idem
naam: Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-03-1756
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20823

anno 1756, den 4 maarsy, is jan jans yn syns ouderdooms van 39 ontslapen, verwagtende een saalyge opstandynge door jeesum chistum.
naam: Jan Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-12-1756
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20824

anno 1756, den 22sten decembris, is de eerbare jan pieters, in zyn leeven woonactig tot bedum in ter laan, in 't 48ste jaar zyns ouderdoms zeer christelyk in den heere gerust en leit alhier begraven, verwachtende een zalige verrysenisse door jezum christum

de dood, die heeft myn ziel ontbonden
van 's werelds last en alle zonden
en leeft by god met volle lof
voor eeuwig in het hemelhof
naam: Meerten Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1761
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20825

1761, den 5 nov., is d. e. meerten willems overleeden, oud 76 jaar, 5 maand, en syn e. huisvrou henderkin jacobs, overleeden den 24 maart 1762, oud 71 jaar.
naam: Hendrikje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-03-1762
aant.:
boeknummer: 20825

idem
naam: Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1768
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20826

anno 1768, den 22 november, is de e. jan jans overleden en is op den 1 decmber alhyr begraven, oudt zynde 27 jaar en 5 weken.
naam: Arend Meertens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-03-1773
aant.: gehuwd 1729 Aafke Jans; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20827

anno 1773, den 20sten martius, is de eersaame arent meertens, in syn leven huisman geweest ...
naam: Sierdje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1777
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20828

1777, den 13 januari, is d'eer en deugtsame jonge dogter siertie pieters in 't 23 jaar hares ouderdoms in den heere gerust en leit alhier begraven, verwagtende en zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Filant, Gerbardina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1780
aant.: gehuwd 1 Henricus Adami; gehuwd 2 1749 Hendricus Bernardus Kramer;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20829

anno 1780, den 6 junius, stierf de juffrouw gerbardina filant, laast weduwe wylen de weleerwaarde heer h. b. kramer, in leven predicant te westerembden, in den ouderdom van byna 75 jaren.

al staat een mens vroeg of laat
op aard is alles endig
welzalig, die gods heil genaad
in jezus vind bestendig
naam: Kramer, Hendricus Bernardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20829

idem
naam: Hilje Aris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1780
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20830

1780, den 7 juny, is hilje aries in den ouderdom van 57 jaren in den heere gerust, verwagtende een zalige opstandinge door jesum christum

die siet myn graft, die ga gedenken
at god de dood ook eens sal wenken
om hen te maaken zoo ik nu zy
bereid u by tyd dan, opdat gy
niet onverwagt van hier gaat scheiden
maar dat dan jezus u ga leiden.
naam: Doornbos, Hendrik Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-07-1785
aant.: gehuwd 1777 Aafke Aris;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20831

1785, den 18 juli, is hinderk pieters doornbos in 't 33ste jaar zyns ouderdoms overleden, verwachtende een zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Hase, Bernard Philip
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1792
aant.: gehuwd Getrud Gesina Huisken; dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20832

anno 1792, den 6 januarios, is de weleerwaarde heer bernard philip hase, bedienaar van het heilig evangelie ruim 11 jaaren te cantes en omtrent 40 te bedum, overleeden in den ouderdom van 78 jaaren.
naam: Wijk, Klaas Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-12-1802
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20833

1802, den 1 decemb., is alhier begraven d. e. klaas harms wyk, in 't 69ste jaar zyns ouderdoms

ik lig hier in het duister graft
myn lichaam keerd tot aard
vergaat nu tot het stof
al die my hier met voeten treden
gedenkt, dat ik voorhene was
gelyk gy nu zyt leden
al wat gy hier ontgaat,
de dood is gewis
aan alle, die hier leeft of reets geboren is
naam: Menke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-10-1803
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20834

menke jans, voorheen schepper van innersdyk, ouderling van de hervormde gemeente te bedum, 50 jaren huisman op huininga, overleden den 9 october 180[3] in het ... zyns ouderdoms.
naam: Anje Sikkes
geb.datum: 16-12-1768
doopdatum:
sterfdatum: 16-06-1810
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20835

hier rust mejuffrouw anje sikkes, geboren te rottum den 16 dec. 1768 en overleden te bedum den 16 juny 1810. haar diepbedroefde echtgenoot, de eerw. hr. w. cost, pred. by de hervormden te bedum, die naauwlyks 5 jaren met haar mogt gehuuwd zyn, betreurt hartelyk dit gemis voor zich en zyne 2 kinderen, van welke by 's moeders sterven het zoontje 2 jaren en het dochtertje pas 5 weken oud was.

myn lieve kind'ren, koomt,
aanschouwt gestaag dit graf
hier ligt zy, die naast god aan u het leven gaf
maar wilt ge uws vaders lust,
wilt ge aan die heilige asch
uw eerbied, uw ontzag,
uw kinderliefde tonen kent, dient,
bemint dien god, die hare blydschap was
nooit kunt ge uws moeders zorg
met beter liefde lonen aan d' aarde,
o tedere plant, deed gy uw bloesems zien
maar hemelingen moogt ge uw rype vruchten bien.
naam: Cost, Willem Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-12-1841
aant.: zoon van Albertus Cost en Clara Gankema;
boeknummer: 20835

idem
naam: Diekhuizen, Jantje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-05-1811
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bedum
boeknummer: 20836

1811, den 13 may, overleed tot grote droefheid van haar echtgenoot mejufvrouw jantje monningh geboren diekhuizen, oud 41 jaar, na een aangename echt van byna 8 jaren, zynde de geliefde huisvrouw van pieter j. monningh, houtkoper te onderdendam, zynde geboren uit het huw'lyk van wylen den weleerwaarden heer henrikus diekhuizen, zeer geachte predik. te warfhuizen, en mejufvrouw geertruida jager

hier rust die gulle mond, die vriendlyk was by allen
de godsdienst was haar troost, haar grootste welgevallen
haar echtgenoot verliest in haar een dierbaar pand
en wenscht, dat zy thans is in 't hemeisch vaderland
by jezus haren heer, verlost van schuld en zonden
en wenscht, dat hy ook eens van haar daar word gevonden
naam: Monningh, Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-05-1851
aant.: zoon van Jacob Meerten Monningh en Zwaantje Pieters;
boeknummer: 20836

idem
naam: Diekhuizen, Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20836

idem
naam: Jager, Geertruida
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20836

idem
naam: Tja Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-05-1623
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20840

anno 1623, den 26 may, is die ehr und dogetsame tiae frericks, gewesene huisfrouw van walrick nantkes, dese werrelt overleden, wiens siele gort genadigh sy, verwachtet mit allen gelovigen ein frolicke upstandinge am jungsten dage ten ewtgen levende dorch christum.197
naam: Waldrik Nantkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-06-1613
aant.:
boeknummer: 20840

idem
naam: Waldrik Nantkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-06-1613
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20841

anno 1623, den 13 juni, is den erb. wolgelerten und manhaften walkick nantkes, hopman in de bertha, dese werrelt overleden, verwagtende mit allen gelovigen ein frolicke uperstandinge ten eeuwigen levende dorch christum, den salichmaker aller werrelt.
naam: Tiddinga, Doede Luwerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-08-1623
aant.: zoon van Luwerts Doedes Tiddinga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20842

a 1623, den 31 aug., sterf de eedele erentveste doedo tiddinga van midwolde, verwachtende een frolike uperstandinge dorch christum.
naam: Haike Louwerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-08-1652
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20843

anno 1652, den 28 augusti, is seer chris ... haicko louwerts, olt ongeveer 64 jaeren, ende verwachtende een vrolycke operstanding dorch christum.
naam: Reemen Waldriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1653
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20844

... [16]53, den 20 marti, is de deugtsame reemen waldrix, weduwe van zal. pieter an ... christelick in den heere entslapen, olt synde 49 jaer ... end ende ligt alhier begraven, verwachtende mit allen christgelovigen een vrolicke opstandinge ten eewigen leven.
naam: Pieter A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20844

idem
naam: Lubbert Onnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-01-1658
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20845

anno 16[5\3]8, den 5 januaris, is den eersamen lubbert onnes in den heeren ontslapen ende leit alhier begraven ende voorwa[cht]ende een salige opeerstandinge dorch christum.
naam: Haike Tiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-07-1659
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20846

anno 1659, den 10 julius, is die eerbare haycko tiddes zehr godtsalich in den heere ontslapen, out zynde in zyn 42ste jaer, verwachtende een salige operstandinge dorch christum

ick speeld op 's werelts treurtoonneel
myn roll ten eynd en creech myn deel.
nu sal myn vleesch hier rusten ter tydt,
dat gods basuyn s ... staet op ghi zult ter oord
... dan sal ick my v ....
symb. het glas loo ... daerom o …
naam: Huninga, Sebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1661
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20847

anno 1661, den 15 aprilis, is de weledelgeboren en gestrenge joncker sebo huninga van oostwolt, out 56 jaeren, in den heeren christelyck ontslaepen.
naam: Riemt Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-06-1661
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20848

anno 1661, den 20 juny, is christelyck in den heeren ontslaepen de eer ent achtbare riemt willems, olt zynde ongeveer 53 jaer, verwachtende met allen chrstgeloovigen een vrolycke opeerstandinge ten euwigen leeven

wy zyn gehaelt uit babels strant
int alderhoghste vaderlant
daer godt zyn kinderen vreught bereyt
van euwicheit tot euwicheit.
naam: Wupke Eltjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20849

anno sal. 1664, de ... rustel. ende godtsalig in den here entslapen de deugtsame wupke eltiens, huisvrow van d. welgel. henricus waldericks, int 40 jar h. ol., ende ligt alhyr ter ruste by 4 van har kinder als 3 genan[t] walderick n. en 1 eltio h., verwachtende mit al. gelov. een sal. operst. dor christum ten eew. leven.
naam: Hendricus Waldriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20849

idem
naam: Waldrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20849

idem
naam: Eltjo
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20849

idem
naam: Huninga, Doede Sebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-04-1665
aant.: zoon van Sebo Huninga en Tyade Tiddinga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20850

anno 1665, den 20 aprilis, is godsaligh in den heeren gerust die hoochedelgebooren joncker doedo huninga van oostwolt, out 38 jaeren, verwachtende een salige opeerstandinge.
naam: Nijehoff, Izaak
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-11-1670
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20851

rustplaatse van ... en 2 dagen tot bellingwoldo ende 16 jaaren en ... maanden 2 dagen in de beert ... wachtende met a ... rene een zalyge ... synes olders

wiens stem als een basuin h ... straffen van de sond int ... diens geest rust nu by godt en wacht dat hem de heer daar is ooc in a ... dan 's weerelts ... dan hooren sal ... ontfangr de kroon …
naam: Tonkens, Winko
geb.datum: 02-01-1641
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1682
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20852

anno 1682, den 2 octob., is in den heere gerust den eerw. welgeleerden heer wyncko tonckens, welcke gebooren was den 2 novemb. 1641, welcke elf jaren min 20 dagen leeraer in de oude beerta is geweest

vraeght emant, wie hier lelt
ick antwoort tot bescheit
een leeraer van godts kerck
rust onder dese serck
't is tonckens, waerde man
die na syn afscheit quam
an 't hemels vreudig hof
daer hy nu singht godts lof
naam: Swijkes, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-03-1699
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20853

anno 1699, den 26 meert, is de eer en deugtsame elisabet swykes, huisvrouw van den eerweerden eltyo helenius, eigenerfde in de beerta, out 23 jaar en een mant, christelyk in den heere gerust

ik was geplant en stont in bloos ,
gelyk een vers ontloken roos
flux komt de doot, hy snyd my af
en brengt myn lichaam in dit graf
terwyl myn ziel, de niet en sterft
een aandeel van haar god beërft
met een geloof en vast verstant
dat jesus door syn sterke hant
dien laaste viant sal verslaan
myn lyk in eere doen opstaan.
naam: Helenius, Eltjo
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20853

idem
naam: Garstmans, Hemmechien
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-04-1700
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20854

anno 1700, den 27 appril des zondaags smorgens om 6 uur, is de eerbare juffer hemmechien garstmans christelyk ontslapen in den ouderdom van 32 jaaren, verwagtende met alle gelovigen de opstandinge der regtvaardigen.

die van haar schat en overvloet
een schilt was ... oet
en troost voor ... naakte weesen
een vasten pylaar van de kerk
diens lighaam dekt nu desee serk
maar 't beste deel tot godt gereesen
naam: Kamminga, Hendrik Hemmes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1706
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20855

anno 1706, den 17 january, is die eer en achtbaere hindrick hemmes kammingaa, nadat hie int 27ste jaer geweest heeft kerckvooght en allegifr in die oudie en nieuwe beertaa alsmeede ludenandt van die oudie en nieuwe beertaa, christelyck in den heere ontslaepen, syn ouderroom oudt ongeveer 71 jaaren, verwachtende met alle waare geloovigen een vroolycke opstanding door jesum christum.

hier leydt ... dt
van doot en is de doot alleen het deel van ... nckel baet. ... sonden
die ...
door khristy diere wonden
als adams saet
maar voor den khristensoon geworden ..... nckel baet
naam: Meijer, Gerhardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-03-1718
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20856

... van de... gerhard [meyer] ... alle ... bemint ... zyn ge ... beerta ... het 63 ... begraven.

... gods volk
... hemels tolk
... ook gedaan
... gegaan.
naam: Holst, Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1718
aant.: gehuwd Aefje Hindrix;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20857

anno 1718, den 10 desember, is den eer en agtbaren adreas holst, geweesen koopman en eigenerfde in de beerta, in den heere ontslapen.

hyr rust zyn ontsielde lyk
wiens geest verkoos een hooger wyk
nadat ruim twee en dertig jaaren
hy met drr lighaam kwam te paren.
ik, die om winst een koopman was
in 't leven, 't welk niet is als gras
heb aards gewin als drek geagt
en jesus winst voor al betragt
een salig eind volgt dit begin
want nu is sterven myn gewin
naam: Goldsmit, Andries Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-10-1719
aant.: goudsmid
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20858

anno 1719, den 6 oct., is andrees jans goldsmit christelyk gestorven, zynde omtrent 74 jaren oud, en heeft dese.kerke begiftigt met 500 gl.

het was agtinge, die hem raakte
doe hy de kerke dit gelt maakte
naam: Relotius, Lubbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-03-1725
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20859

anno 1725, den 14 maart, is christelyck in den heere ontslapen lubbertus relotius, in leven ervaren apoteker en koopman in de beerta, zynde in het 45ste jaar zyns ouderdoms, verwaghtende een zalige opstandinge door jesum christum.

fyne geesten, vlugtig sout
heb ik gehaalt uit kruit en hout
woont myn lichaam nu in 't stof
d'geesi gesuivert is in 't hof
des hemels, daar se ook wagt
't lighaam heerlyk door gods magt
naam: Boele Okkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-12-1725
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20860

anno 1725, den 12 deesember, is de eersame boele okkes, de soon van de eersame okke jans ... en vier maanden en drie ... zyns ouderdoms christelyk ontslapen, nadat hy zyn gee[st] aan god nadien had overgeven om de... ven in de hemelsche blydschap ... te... gelyk iiy ... haam aan godt... had vertrout om het ... eeuwigen glori te ... zalige opstandinge ... en legt alhyr begr[aven].
naam: Okke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20860

idem
naam: Kier Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-01-1727
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20861

anno 1727, den 27 jan uw. is de eer. kier roelfs, ouderling in de gemeinte jesu christi alhyr in de beerta overleden in zyn ouderdom van sirka 60tigh jaaren.

hier legt myn lichaam in het graf
de geest ... gaf
myn ... leggen hyr ... dan koom wy ... stof
och mocht wy opstaan tot gods lof.
naam: Kamminga, Hemme Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-12-1728
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20862

anno 1728, den 27 desember, is die eerbaare hemme hindercks kamminga, in zyn leeven woonaghtigh op die beerster hooven, zeer christelyck in den heere ontslaapen in het 52ste jaar zynes ouderdooms, verwaghtende door godts genaade met alle waare geloovigen een zaalige opstandinge ten eeuwigen leeven alleen door jesum christum.
naam: Tidde Sierds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1729
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20863

anno 1729, den 3 april des avonts tusken 3 en 4 uir, is de eersame tiddo sierts christelyk in den heere ontslapen, out zynde 33 jaaren min 3 dagen, verwachtende met alle waare gelovigen een zalige opstandinge in christo jesu.

myn leeftyt is hyr afgesnein
in fleur en sterkte van myn jaren
ik had ruim dertig maar betreen
nu is myn geest weer opgevaren
tot heji, die my de schonk hyr neer
ntvang se nu, o schepper, weer
en laat ii ... met haar moeder
bevolen zyn aan isrels hoeder
naam: Molanus, Adolf Everwinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-02-1729
aant.: zoon van Everwinus Molanus en Geertruida Fledderus; gehuwd 1705 Christina Bottichius; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20864

1729, den ... , de wel…

molaan vertoond in 't hart zyn wapen
een anker vast gegrond
in jesus dyrb're wondt
zyn lichaam leit hyr neer te slapen
de ziel rust by haar hoop
na zyn voleinde loop
naam: Harmen Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-06-1731
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20865

anno 1731, den 16 juny, is gestorven d.e. harmannus alberts, in leeven brouwer in de beerta, zynde ruim in het 23ste jaar zynes ouderdoms, verwagtende een zaalige opstandinge door jesum christum.

beschouw, o sterveling, deese steen
treed niet onagtsaam hyr over heen
hyr legt een bloem in 't bloeien afgesneen
door 't sikkel van de dood van yder man retreen
maar leeret uit my in 't leven 't regte sterven
of gy moet het euwige leven derven.
naam: Holst, Ieltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1732
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20866

anno 1732, den 13 jannewari, is de eer en deugtsame ieltie holst, geweesene huisvrouw van wyllen de ouderlingh en kerkvoogt rienko rients, out 63 jaaren min vyf weeken, christelyk in den heere gerust

na ongemak ende moejelykheeden
dat ik veel jaaren heb betreeden
rust hyr myn lyck en wens myn ziel
den hemel tot haar beste diel
naam: Rinke Rients
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20866

idem
naam: Etje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-02-1739
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20867

anno 1739, den 3 february, is etjen jacobs, de derde huisvrouw van kornelius jans, geligieerde in de beerta, gerust, out 27 jaren min 23 dagen, verwaghtende een zalige opstandinge door jesus christus.

hoe schielyk en hoe bros
is ons eendragtig leven
want jeder is zyn tyt
jaar, dag en uur beschreven
beroemt u ... christenen
dan nimmer op den dag
van morgen, heden u
de dood ook ... en mag.
naam: Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-06-1752
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20867

idem
naam: Klaas Rempts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-11-1744
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20868

anno 1744, den 3 november, is overleden de eersame klaas rempts, in zyn leven alhyr woonagtigh in de beerta, in den ouderdom van 45 jaren, 2 maant en 24 dagen.
naam: Tjake Sierds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1752
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20869

anno 1752, den 7 meert, is gestorven de e. tiacke sierts in het 53ste jaar zyns ouderdoms.

de tyt gaat ras verby
en schielyk heenen vlieten
en wat de mensch bejaagt
is niet ais ydel nieten
maar heft uw hart omhoog
waar jezus gunste biedt
daar is de ruste voor een ziel
en onrust is daar niet
naam: Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-06-1752
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20870

anno 1752, den 25 junius, zondags agtermiddags om 2 uren, is de eerbare cornelius jans op beertsterhogen, mede eigenerfde en geligeerde in de beerta, in het .oste jaar zyns ouderdoms christelyk in den heere ontslapen, verwagtende met alle ware gelovigen een zalige opstandinge door jesus christus.
naam: Eke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1754
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20871

anno 1754, den 10 maay, is de deugtsame eeke harmannus, gewezene huisvrouw van d'eersame wigbold hindriks, christelyk in den heere ontslapen in haar ouderdom van 73 jaren, verwachtende met alle waare gelovigen een zalige opstandinge door jesum christum.

schoon 't lichaam hyr wel needer bukt
en door de doot is weggerukt
so is nogtans myn zielen lot
door christus cragt verheugt by got
ook zal drr lichaam uit drr stoff
verheerlykt gaaniin 's heemels hoff
naam: Wigbold Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20871

idem
naam: Hooren, Trijntje ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-10-1766
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20872

tryntje ten hooren, huisvrouw van jacob de vries, overleden den 29 october 1766.

een steunsel van deez kerk
een waardsten echtgenoot
rust onder deeze zerk
getroffen van de dood
haar ega wenscht niets meer
dan dat haar deugd herleeft
in spruitjes, die de heer
hem vier geschonken heeft
en dat zyn ziel de schat
bezitt', die zy bezat
naam: Vries, Jacob de
geb.datum: 26-04-1727
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1796
aant.:
boeknummer: 20872

idem
naam: Wibbe Hiltjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1774
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20873

1774, den laasten september, is de eersame wibbe hilties, huisman in de beesterhoven, in 't 56ste jaar zyns ouderdoms overleden in hoop en verwagting eener zaalige opstandinge der dooden door jesum christum.
naam: Harke Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-07-1778
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20874

1778, den 24 july, is de eersaame harko pieters christel ... in den heere gerust, ouwt zynde 77 jaar en ruim 10 maant, verwagtende met alle geloovigen een zalige opstandinge door [jesum christum onzen hefre]
naam: Vries, Jacob de
geb.datum: 26-04-1727
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1796
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20875

hier ligt jacob de vries, in leven koopman in de beerta en ouderling dier gemeente, geboren den 26 april 1727, gestorven den 12 augustus 1796.

in godsdienst, zorg en nyvre vlyt
versleet hy kracht, verstand en tyd
nu rust hy hier en wacht zyn lot
en eeuwig heil van jacobs god.
naam: Derk Aeitens
geb.datum: 20-06-1705
doopdatum:
sterfdatum: 15-09-1796
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20876

ter nagedachtenisse van derk aeitens, in leven kerkvoogd en ouderling in de oude beerta, geboren den 20 juni 1705, gestorven den 15 septembr 1796, dus oudt 91 jaar, 12 weken.
naam: Jantje Tjakes
geb.datum: 12-03-1732
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1800
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20877

hir rust jantin tiakkes, geborre die 12 maart 1732, overleden den 12 janw. 1800, dus oud 68 jaaren plsm. 10 maand.
naam: Trijntje Fiebes
geb.datum: 14-10-1761
doopdatum:
sterfdatum: 11-02-1805
aant.: gehuwd Jurjen Harkes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20878

hier rust. na lange scheiding hereenigd door den dood, jurjen harkes oosthof, geb. den 19 jan. 1759, overl. den 24 maart 1854, naast zyne echtgenoote tryntje fiebes, geb. den 14 oct. 1761, overl. den 11 feb. 1805.
naam: Oosthof, Jurjen Harkes
geb.datum: 19-01-1759
doopdatum:
sterfdatum: 24-03-1854
aant.:
boeknummer: 20878

idem
naam: Poppens, Poppe Jans
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1736
sterfdatum: 28-05-1805
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20879

by dezen steen ligt begraven de e. poppo jans poppens, in zyn leven geëligeerd kerkvoogd van de beerta. hy stierf, oud 69 jaren 3 maand, na een gezegende egtverbintenis van byna 38 jaren tot grote droefheid van zyn vrouw en bloedverwanten en word als een man van verstand, kunde en beleid betreurd om het gemis van zynen goeden raad, welken hy altyd belangeloos en gewillig zynen vragenden medemensch verstandig toediende.

die als een christen god bemind
en zyne wet waardeert
is voor zyn naasten wel gezind
en by zyn god geéert
naam: Muller, Jan Kornelius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1811
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20880

rustplaats van jan kornelius muller, echtgenoot van ludewe hindriks, overl. 14 dec. 1811 in den ouderdom van 72 jaren en elf maanden, ouders geweest van wiepke, ettjen en cornelia jans muller.
naam: Ludewe Hindriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-06-1843
aant.:
boeknummer: 20880

idem
naam: Muller, Wiepke Jans
geb.datum: 02-01-1798
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1816
aant.:
boeknummer: 20880

idem
naam: Muller, Etjen Jans
geb.datum: 08-05-1799
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1838
aant.:
boeknummer: 20880

idem
naam: Muller, Cornelia Jans
geb.datum: 24-05-1804
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1875
aant.:
boeknummer: 20880

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20882

...6, den 5 january, ... tfeste agtbare ... ents, ouderling ... ht, voornaam eigenarfde van de oude en nieuwe beerta. in 't neegen vyftighste jaar synes leevens in den heere gerust.

hyr leyt en rust nu in dit graf
die raat en troost den droeven gaf
wiens soet en saght en vroomen geest
is ook bemint van veel geweest
dat als men nog an hem gedenkt
men wenscht hem toe, dat godt hem schenckt
die vreught, daar hy zyn kinderen al
met kroonen en beschencken sal.
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20883

anno ... mee ... seer chris ... den ... ontslapen de ... hindrick ... eligeerde in de beerta ... ouderdooms 76 ... chtende met ... gen een salige ... en …
naam: H., Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Beerta
boeknummer: 20885

... mejuffrouw ... van hin ...
naam: Tamminga, Onne Onnes
geb.datum: 04-01-1614
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1684
aant.: zoon van Onne Tamminga en Cecilia Beninga;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: muursteen
boeknummer: 20887

int jaar 1641 heeft jr. onno tamminga dese kercke ter eeren godes van nieus heerboudt. aetatis suae 64
naam: Tamminga, Onne Onnes
geb.datum: 04-01-1614
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1684
aant.: zoon van Onne Tamminga en Cecilia Beninga;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: klok
boeknummer: 20888

onno tamminga, tot w., b., a. cum ann. jr en hov., erfsch. tot w. en s. zylen, staet gen., unicus coll. p. hemony fec. a° 1678.
naam: Hemony, P.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
boeknummer: 20888

idem
naam: Tamminga, Onne Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1652
aant.: zoon van Allert Tamminga en Suzanna van Eze; gehuwd Cecilia Beninga;
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
boeknummer: 20889

obiit den 19 september 1652, aetaetis suae 75
naam: Tamminga, Schotte Onnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1663
aant.: zoon van Onne Tamminga en Cecilia Beninga; gehuwd Catharina Sickinghe;
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: Schotto Tamminga
boeknummer: 20890

obiit den 27 mal 1663, aetaetis suae 47
naam: Noot, Lamoraal Lamoraals van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1670
aant.: zoon van Lamoraal van der Noot en Lucretia van Stakenbroeck; gehuwd Cecilia Schottes Tamminga;
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
boeknummer: 20891

aets. suae 38. obiit den 7 oct. 1670
naam: Sytzama, Willemiena Helene Lucie Pier Willem Picos van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1737
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: naamplaatjes
boeknummer: 20892

h. w. l. van sytzama, obiit den 2 sept. 1737.
naam: Sytzama, Johanna Ebella Judith Juliana Maria van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1738
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: naamplaatjes
boeknummer: 20893

hooghedel welgebooren freulin johanna ebella judith juliana maria van sytzama, overleden den 5 nov. 1738.
naam: Sytzama, Juliana Geertruid Pier Willems van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1757
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
aantekening: naamplaatjes
boeknummer: 20894

j. g. van sytzama, obiit den 19 sept. 17[3]7
naam: Grietje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1644
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
boeknummer: 20895

anno 1644, den 7 juli, is de dochtsame griete jansens in den heere gerust
naam: Ubben, Gerlacus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1779
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingeweer
boeknummer: 20897

anno 1779, den 10 april, is overleeden den weleerw. heer gerlacus ubben, oud 79 jaaren, sederd den jaare 1729 geagt leeraar in de gemeentens van bellingeweer en ranum.
naam: Tamminga, Egbert Onnes
geb.datum:
doopdatum: 23-05-1679
sterfdatum: 03-12-1722
aant.: zoon van Onne Tamminga en Bouwina Rengers;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
aantekening: muursteen
boeknummer: 20898

annuente deo ad eius gloriam collatorum consensu stat posteris. dese tooren is neergestelt en gebout vant kerckengelt. e. tamminga, borgemeester kerkv., j. van der laan als rigter, j. borgesius als pastoor, hommo poppes, hilwert engelkes doe ter tyt als kerckvoogden

1720
naam: Laan, Jan Hendriks van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Elizabet Blenke; geboortejaar geschat
boeknummer: 20898

idem
naam: Borgesius, Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1720 Gesina Hoorn.; geboortejaar geschat
boeknummer: 20898

idem
naam: Homme Poppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1743
aant.:
boeknummer: 20898

idem
naam: Hilwert Engelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20898

idem
naam: Addens, Everhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
aantekening: muursteen
boeknummer: 20899

int jaer chrysti a° 1697 everard addens rychter, johannes ciprianus pastoor, henryck schinckel, ellerus hilenius ter tyde kerckvodden, is dese klocke tot benningewolde gegoten. johan fremi en mamees fremi hebben myn byde vergoten
naam: Ciprianus, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20899

idem
naam: Schinkel, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20899

idem
naam: Hillenius, Ellerus Hilles
geb.datum: 28-10-1655
doopdatum:
sterfdatum: 22-02-1743
aant.: zoon van Hille Eppes en Rempke Elles; gehuwd Wieke Foppes;
boeknummer: 20899

idem
naam: Fremy, Claude Mammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20899

idem
naam: Fremy, Mammes Mammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20899

idem
naam: Spandaw, George Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-01-1808
aant.: gehuwd 1772 Sara Anna Haverinck Tideman; gehuwd 2 1792 Geertje Jans Mulder;
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
aantekening: kerkorgel
boeknummer: 20900

toen g. j. spandaw, j. g. borgesius predicanten, feike geerts, feibe berends kerkvoogden waren, is dit orgel met algemene toestemming door f. g. snitger en h. h. freytag gemaakt an° 1797
naam: Borgesius, Jacobus Goethardus Goedhart Jakobus
geb.datum: 12-11-1761
doopdatum:
sterfdatum: 10-11-1834
aant.: zoon van Goedhart Jakobus Borgesius en Geeske Harms Bregenbeek; gehuwd 1786 Alagonda Geertruida Eltjes;
boeknummer: 20900

idem
naam: Feike Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1774 Tetje Harberts;
boeknummer: 20900

idem
naam: Feibe Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Geesjen Lubbers; geboortejaar geschat
boeknummer: 20900

idem
naam: Snitger, Frans Casper
geb.datum: 12-11-1724
doopdatum:
sterfdatum: 12-11-1799
aant.: zoon van Franz Caspar Schnitger;
boeknummer: 20900

idem
naam: Schinkel, Gosse
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1613
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20903

anno 1613, den 12 augusti, is overleden der ehrnveste ghossen schinkel, synde gewest in 't 47 jaer syns ouderdoms ...
naam: Schinkel, Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20904

... january is de ernveste und wolgeleerde andreas schinckel, richter ... lingwolde christelyck ...
naam: Schinkel, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20905

anno ... ehres olders ... richter hindrick schinckel ...
naam: Verlage, Heino
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vermeld 1597; dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20907

anno 16.., den ... erbare ... pastor ... christlicken in den heren entslapen als ehr 36 jharen die karcke tho bellingewolde heft ... die kercke ... vorwagtende met alle gelovigen een salighe opstandinge in christo jesu, sines olders 6. [j]h[ar.]

h v
naam: Hendrik K.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20909

a° [164]9 ... is ... erenfeste achtba ... hinderich ken ... g ... end amunitsmeister ... [bellingeiwolster schants sacht ende saligh in den heren entslapen, synes olders 36 jahren, is alhier begraven, verwachtende een frolycke operstandingh thom ewige levendt.

hir ... christlich hengesettet kennken ... oort heft gelettet ... end in syn ... nis bemint van alle vroomen ... is nu ... hemelsfrowde comen ... fratrium eo denato ponebat
naam: Poppe Ellers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1642
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20910

anno 1642, den 24 aprilis, is poppo elleri in den here verstorven, oldeste soon van eller ... ve echteluiden, zynde int 19 jaer, voorwachtende een salige opstandinge door christum. nascentes morimur.
naam: Elle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20910

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20910

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1648
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20911

anno 1648, den 24 [april] is de ehr end deugtsame [frowe]...
naam: Startink, Everhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-12-1650
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20913

int jaar christi 1650, den 24 decembris, is d'erentveste wolgelerde en godtsalyge d. everhardus stratink, s. s. minist. candidatus, syns ouderdoms '34 jaren en 8 maanden, christelik ontslapen en den 31 decemb. alhier begraven, verwachtende een salige opstandinge.
naam: Usseltje Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-01-1653
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20914

anno 1653, den 10 january, is de deuchtsame usseltie alardes, gewesene weevwe van sal. cyprianus tiabbeus, in den heeren entslapen, verwachtende een salige opstandingh in christo jesu.

anno 1651, den 10 september, is den eersame jongeling ciben cyprianus in den heeren entslapen, verwachtende een salige opstandingh in christo jesu.
naam: Cyprianus Tiabbeus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20914

idem
naam: Siebe Cyprianus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-09-1651
aant.:
boeknummer: 20914

idem
naam: Houwe Folkerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-04-1656
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20915

anno 1656, den 21 aprilis is de eerbar houwe [f]olkers
naam: Anna Fongers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1656
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20916

anno 1656, den 12 may, is die e. eer ent doegentrycke anna fongers, huisfrou van den e. e. manh[aften] jacob cock, lueitenant van een compagney te voet, christlyck in den heren entslapen, ehres olders int 33 jaer.
naam: Cock, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20916

idem
naam: Siebold Herwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-04-1659
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20917

anno 1659, den 2 apryls, is de achtbahre und vornehmer sybelt herwen christlick in den heeren entslapen, synes olders int 79 jahr, vorwachtende een frolike uperstandinge in christo jesu amen.
naam: Everhardi, Gerhard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1662
aant.: gehuwd 1615 Wya Eppens van Meeden;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20918

... gerhardus everhardi, anno 166 ... [biergepen tot termunten anno ... tot pastor in bellingwolde, is gestorven den ... [16]62 olt zyn ... verwaght mit allen ... salige operstan ... jonghsten daeghe.
naam: Djoert Oomkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-10-1662
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20919

anno 1662, den 18 octobris. hier leyt onder gerust dien eerbaren koopman diurt oomkes,

die met lust wel deese reys aennam te scheyden
uyt dees weld door den tydlycken doot ,
die als een dapper held met een gelove groot
op god vertroud altyd en christum synen zoon
daer hy nu werd verbleyd met d'uyterweelden schoon.
naam: Addens, Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20920

in 't jaer ses hondert ses en duysent is gebooren henricus addens, die tot richter is gecooren tot bellinghwold in maert, den darden dagh van 't jaer van vier en dartigh, als hy acht en twintigh waer in 't sestien hondert acht en tseventigh gestorven heeft tseventigh en twee geleeft zyn rust verworven die vier en veertigh jaer tot bellingwold met loff 't reght scheyd van 't onreght, slaept hier met syn vrouw int stof hy gingh met talletie sibelii sigh paeren alst sestien hondert jaer en ses en dartigh waeren in 't jaer van veertien sy haer eerste daghlight sagh in 't jaer van sestich sy gestorven neder lagh van sestien spruyten twaelff haer oudren hier omgeven een stierff tot heydelbergh, drie syn alsnoch in 't leven verr booven hondert jaer 't geslagt dit ampt bekleet en everhard' deughdepat en 's vaders loff betreet.
naam: Talletje Sibelii
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20920

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20921

anno 16 ... christlick in godt den here ...
naam: Haike Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-12-1702
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20922

anno 1702, den 31 december, is de deughtsame hayke hanssen, huisvrouw van d.e. hommo poppes, seer christelyck in den heeren ontslapen, haers ouderdooms 28 jaaren, verwachtende met alle waare geloovigen een salige opstandinge allien door jesum christum
naam: Homme Poppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1743
aant.:
boeknummer: 20922

idem
naam: Boele Aailkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1718
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20923

anno 1718, den 25 feberuary, is seer christelick in den meere ontslapen die eer en achtbaare boele aeilkens, in zyn leven ouderlingh van dese gemeinte, in het 71ste jaar syns ouderdooms, verwachtende met alle waere geloovigen een salige opstandinge als alleen door jesum christum.
naam: Unico Aaldriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-02-1719
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20924

anno 1719, den 7 febr., is de achtbare unico aelricks in den heere ontslapen, verwachtende een vrolicke opstandinge in christo jesu, anno 1670 geboren, soo is zyn ouderdom geweest 49 jaren min 8 weken, en is hier gelegdt in de rustplaetse van zyn overoom goosen schinkel, richter.
naam: Schinkel, Gosse
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1613
aant.:
boeknummer: 20924

idem
naam: Here Tjabbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-01-1724
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20925

anno 1724, den 24 januari, is seer christlyk in den heere ontslapen de eersamen heere tjabbes, syns ouderdoms in het 49 jaar, verwachtende met alle waare geloovigen een zalige opstandinge door jesum christum.

o godt, nadien schier alle reys
myn aerse diel, myn nietigh vleis
vernomen heeft op aerse dal
veranderingh en ongeval
laat doch myn ziel, het beste pant
dat ick on ffingh van uwer hant
nu ook gevoellen inderdaat
hoe dat het in den heemel spaat.
naam: Bregenbeek, Freerk Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-05-1724
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20926

anno 1724, den 3 mayus, is seer christelyk in den heere ontslapen d.e. frerik albers bregenbeek, syns ouderdooms ruim 59 jaaren, verwachtende met alle waare geloovigen een zalige opstandinge door jesum christum.

godt heeft de tyt van jeders dood
seer vast gestelt voor klein en groot
gelyk een ieder heeft gesien
doen ik myn ziel an god most bien
soo koopt dan uit met alle vlyt
terwyl gy kond den nutten tyd
want soo gy dat gestadig doet
soo krygt met my 't hoogste goet
naam: Victor, Hendrik
geb.datum: 14-05-1660
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1726
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20927

hindrick victor, 1660 den 14 mayus geboren, d. 1726 den 25 januwary is gesturven, in d. heer ontslapen
naam: Harbert Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-10-1727
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20928

anno 1727, den 16 octorr, is seer christelyk in den heere ontslapen d.e. harbert albers, in syn leven assester in het paghtgeright van bellingewolde en erfgeseten, syn ouderdom in het 61 jaer, verwachtende met alle waare gelovigen een zalige opstandinge door jesum christum.

... geleeff een lange tyd
myn ziel hem in den heer verblyd
myn lighaam rust en werkt niet meer
zolang totdat eens koomt de heer
en rukt myn lighaam uit dit slyk
by hem in 't eeuwig koninkryk.
naam: Onbekend Wolbers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20929

anno 1732, den ... is de eersame ... wolbers seer ... lyk in den hee ... den syns ouderd ... omtrent 64 j ... wachtende ... waare gelo... salige opst ... door jesum c …

op d'aarde is me ...
maar boven is ...
ik heb geleeft ...
myn ziel in de ...
totdat myn lighaa ...
seer iieerelyk ...
naam: Tjaard Tammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-02-1738
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20930

anno 1738, den 7 february, is die eersame tjaart tammes, zoonne van den eersamen tamme tjaarts, in het 36tigste jaar zynes ouderdoms seer christelyck in den heere ontslapen, verwaghtende door godts genade met alle waaren gelovigen een zalige opstandinge ten eeuwigen leeven alleen door jesum christum en leght alhyr begraven.

zo doet de doodt ons weeder
beide, jonck en oud, tot stof en aard
dus leezer laat drr graf u leeren
uwe hert te rigten hemelwaard
en ...
by jesus is alleen het …
naam: Tamme Tjaards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20930

idem
naam: Homme Poppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1743
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20931

1743, den 26 janu., is ontslapen hommo poppes, in zyn leven ouderling in dese gemeente, out 73 jaren, 5 maant en 6 dagen, verwagtende een zalige opstandinge door christus jesus.

dees ouderlings gebeente
rust onder dit gesteente
verwagt een zalig lod
hiernamaels by zyn god.
naam: Hillenius, Ellerus Hilles
geb.datum: 28-10-1655
doopdatum:
sterfdatum: 22-02-1743
aant.: zoon van Hille Eppes en Rempke Elles; gehuwd Wieke Foppes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20932

an. 1743, den 22 februarius, [is] seer christelyck in den heer ontslaapen den eersaamen ellerus hillenius, in zyn leeven woonachtig en meede ouderling geweest in deese gemeinte jesus christus alhyr tot bellingewolda in het 88ste jaar zynnes ouderdoms, verwaghtende met alle waare geloovigen een zaalige opstandinge door christus jesus.

debs plaets toont aller menschen lot
en hoe het lichaam hier verrot
... in neer de doodt heeft afgesneeden
... leven hier op aard' beneeden
hier onder rust het koudt gebeent
eens ouderlinghs van dees gemeent
hy stierf oudt en sat van daagen
met sucht om 's heemels kroon te draegen.
naam: Iseltje Lubberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-05-1745
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20933

1745, den 20 maay, iseltje lubberts, die nagelatene weduwe van wylen hindrik victoor, in den heere ontslapen in het 77ste jaar haares ouderdoms, verwaghtende een zalige opstandinge. eltie lubbers.

die hier nu leit en is niet doot
maar leeft en rust in abrahams schoot
haar lichaam slaapt en werkt niet meer
haar ziel leeft heerlyk by den heer
zy nu besidt de saligheidt
voor 's werelds gront haar toebereidt
totdat haar lichaam onbevleckt
zeer heerlyck verder opgeweckt.
naam: Victor, Hendrik
geb.datum: 14-05-1660
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1726
aant.:
boeknummer: 20933

idem
naam: Grietje Engelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1746
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20934

anno 1746, den 27 maaius, is die deughtzaame grietje engelkes, de nagelaaten huisvrouw van den eerzaame tamme tjaarts, in syn leeven woonaghtigh geweest alhier tot bellingewolda, zeer christelyk in den heere gerust in het 86tigste jaar haares ouderdoms, verwaghtende door godts genaade met alle waare geloovigen een zaalige opstandinge ende verschyninge der heerlykheidt ten eeuwigen leeven alleen door onse zaalighmaaker christus jesus.

het is den mensche gezet eenmaal te sterven ende daarna het oordeel heb. 9 vers 27 daarom moet men met den profiet davyt bidden heere maakt my bekent myn eynde ende welke de maats myner daagen zy dat ik weete ... vergankkelyck ik zy. ps. 39 vers 5.
naam: Tamme Tjaards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20934

idem
naam: Voorentholt, Sophia Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-12-1747
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20935

den 19 october 1747 is sophia harms voorentholt, de nagelaten weduwe van wylen d.e. frerik bregenbeek, in het 84tigste jaar raars ouderdoms in den heere ontslapen, verwagtende door godts genade met alle ware gelovigen een zalige opstandinge ten eeuwigen leven alleen door jesum christum.

hier rust sophjas lichaam oud van dagen
moet nu hier 't gevolg der sonde dragen
totdat basvin sal blasen en leven weer ontsaan
om dan na gods eeuwig raat ten laasten opslaan
verenigt met haar ziel
te saam haar god te loven
wel niet int aartsche daal.
maar eeuwiglyk hier boven.
naam: Bregenbeek, Freerk Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-05-1724
aant.:
boeknummer: 20935

idem
naam: Gepke Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1758
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20936

den [3] decemb. 1758 is de eersame gepke hindricks, wed. wyl. d. assessor harbert alberts, in den heers gerust in het 85 jaar hares ouderdoms, verwachtende een salige opstandinge in christo jesu.
naam: Harbert Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-10-1727
aant.:
boeknummer: 20936

idem
naam: Bregenbeek, Harm Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1763
aant.: gehuwd 1731 Albertien Harberts;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20937

ter gedagtenisse van den ed. erentfesten harm freriks breegenbeek, in leeven kerkvoogd en ouderling der gemeente te bellingwolda en assessor van 't pagtgerigte van westerwoldingeland, ontslaapen a° 1763, den 29 augustus, oud 64 jaaren, 1 maand en 23 daagen.

een kerkvoogd, ouderling, een lid van 't pagtgerigt was in een man vereent
voor wien vaak wyze swigtten, die raat in 't overige wist, uit eigene oogen keek,
een huisman daar beleeftheid, godvrugt, vriendlykheid getrouwe huiszorg was,
gepaart met eerlykheid. het lyk rust hier, de geest by god van bregenbeek.
naam: Bruggers, Tetje Engels
geb.datum: 27-02-1760
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1771
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20938

hyr onder leit begraven de eersaame tettje engels bruggers, dogter van de e. engel bruggers en engeltje koens, geboren den 27 february 1760 en gestorven den 6 february 1771.
naam: Bruggers, Engel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20938

idem
naam: Engeltje Koens
geb.datum: 26-01-1727
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1771
aant.:
boeknummer: 20938

idem
naam: Engeltje Koens
geb.datum: 26-01-1727
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1771
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20939

... engeltje koens ... engel bruggers, geboren den 26 januari 1727 en gestorven den 17 juni 1771.
naam: Bruggers, Engel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20939

idem
naam: Helenius
geb.datum: 20-04-1742
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1783
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20940

de eerzaame vrouwe helenius, geboren den 20 april 1742, gestorven den 6 februarii 1783

leest boven wien hier onder leid
tot lof van haer word veel geseid
zy heeft de zwakke by gestaan
den armen veel behulp gedaan
haar goedheid waar met elk en een
en deelde mee aan groot en kleen
zoo dat ze de zaligheid
geniet in 's hemels heerlykheid
naam: Derk Luikens
geb.datum: 05-01-1736
doopdatum:
sterfdatum: 15-08-1783
aant.: gehuwd 1769 Frouwe Hillenius;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20941

de eerzame derk luikens, kerkvoogt, gebooren den 5 januari 1736, gestorven den 15 augustus 1783

die hier nu leyd en is niet doot
maer zit en leeft in abrahams schoot
zyn zyel is by zyn godt
daer deeld ze in dat voortreflyk lodt
dat zy bezyt de zaligheid
voors waerelds grond al toebereid
totdat het licham onbevlekt
zeer heerlyk wordt opgewekt
naam: Luiken Derks
geb.datum:
doopdatum: 19-09-1773
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20942

luiken derks, in het dertiende jaar zynes ouderdoms overleeden.
naam: Derk Everts
geb.datum: 14-09-1769
doopdatum:
sterfdatum: 31-12-1805
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20943

hier rust derk evers, geboren den 14 septembr 1769, overleden den 31 december 1805
naam: Aaltje Bronnes
geb.datum: 19-01-1778
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1808
aant.: gehuwd 1806 Hensum Egges;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20944

ter gedachtenis van de eers. aaltje bronnes, geboren den 19 janu. 1778 en overleden den 19 sept. 1808.
naam: Tetje Adolfs
geb.datum: 03-12-1784
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1810
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20945

tetje adolfs, huisvrou van jurjen a. koerts, geboren den 3 december 1784 en overleden den 10 maart 1810.

ik was een jonge vrouw
oud vyf en twintig jaren
drie maanden nog daarby
doe ik van hier moest varen
myn kindje teer
liet ik den heer
en haar vader in bewaren
doe kwam de dood
die mij ontbood
wel uit dit groot bezwaren;
houdt op gy, die nu treurt
in gode u verblyt
laat die uw trooster zyn,
nu en ten allen tyd.
naam: Koerts, Jurjen Alberts
geb.datum: 01-02-1787
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20945

idem
naam: M. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bellingwolde
boeknummer: 20949

... ende ... htweerdig ... schoon al ... ick sterft ... doch in de …

m h
naam: Berum, Onne Joachim Berends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1733
aant.: zoon van Berent van Berum en Wendelina Cornera Ubbena;
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: klok
boeknummer: 20951

o. j. van berum, heer op luinga, collator tot berum etc., heeft dese klock laten verg] eten ten tyde als franciscus buining pastor en claes bartels vegter tot watum kerckvogt waren. titte goosens me fudit anno 1710
naam: Buining, Franciscus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1712 Anna Vegters; geboortejaar geschat
boeknummer: 20951

idem
naam: Vegter, Klaas Bartels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Tjakjen Jans Steenhuisen; overleden voor 1729
boeknummer: 20951

idem
naam: Goossens, Tittie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
boeknummer: 20951

idem
naam: Berum, Berend Onnes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-12-1693
aant.: zoon van Onno van BERUM en Teteke JARGES; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: klokstoel
boeknummer: 20952

anno 1693, den 27 desem. is de heer van bierum verluedt.
naam: Berum, Onne Joachim Berends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1733
aant.: zoon van Berent van Berum en Wendelina Cornera Ubbena;
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: klokstoel
boeknummer: 20953

de e.e. heer van bierum den 18 v ... 1733
naam: Maneil, Cornelis Warmolts van
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1716
sterfdatum: 13-09-1799
aant.: zoon van Warmolt Ackema van MANEIL en Maria Albertina von HARTLIEB;
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: kerkorgel
boeknummer: 20954

religionis amore ardens maneilia virtus me bierumana posuit aede sacrum deo. cum consorte tori gentis decus alberdanae me bierumana positum in aede vovet deo. liberalitas maneiltana
naam: Alberda van Bloemsma, Josina Petronella
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1810
aant.: gehuwd Cornelis van Maneil;
boeknummer: 20954

idem
naam: Snitger, Frans Casper
geb.datum: 12-11-1724
doopdatum:
sterfdatum: 12-11-1799
aant.: zoon van Franz Caspar Schnitger;
vindplaats: in de kerk
type: Kerkorgels
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: kerkorgel
boeknummer: 20955

dit orgel, vervaardigd door den nauwkeurigen konstarbeid van f. c. snitger en h. h. freitag, door den bevoegden kunstrechter j. h. tammen, organist en klokkenist te groningen als een pronkjuweel verklaard, en door den weleerwaarden zeergeleerden heer den heere a. folmer, predikant te spyk, gode en zynen dienst plechtig toegewyd den 20 september 1792, is der bierummer kerk geschonken door de godsdienstige milddadigheid van den heer en vrouwe van deze plaats. cornelius baron van maneil, heer van bierum en onderhoorige dorpen, generaal majoor van de infanterie, kolonel van een regiment te voet ten dienste van den staat der vereenigde nederlanden, kommandant der troupes in de provincie van stadt en lande, in wedde en westerwoldingerland, alsmede de forteressen delfzyl, langeakkersc:hans, bellingewolderschans en de bourtange, kommandeur der stadt groningen, enz. enz. josina petronella baronesse van maneil geboren alberda van bloemersma, vrouwe van bierum en onderhoorige dorpen. enz. enz.
naam: Folmer, Here A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20955

idem
naam: Maneil, Cornelis Warmolts van
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1716
sterfdatum: 13-09-1799
aant.: zoon van Warmolt Ackema van MANEIL en Maria Albertina von HARTLIEB;
boeknummer: 20955

idem
naam: Alberda van Bloemsma, Josina Petronella
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1810
aant.: gehuwd Cornelis van Maneil;
boeknummer: 20955

idem
naam: Berum, Onne Joachim Berends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1733
aant.: zoon van Berent van Berum en Wendelina Cornera Ubbena;
vindplaats: in de kerk
type: Bekers
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
aantekening: avondmaalsbeker
boeknummer: 20958

onno joachim van berum, heer op luinga tot berum, mede gedeputeerde staet van stadt en lande, vereert dese beker aen de kercke tot berum in den jaare 1720, den 23 marti
naam: Berum, Berend Onnes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-12-1693
aant.: zoon van Onno van BERUM en Teteke JARGES; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20960

welgeboren heer bernhardt van berum, heer op luinga, thedema en heerma, der vierbuiren, noordwolde, bedum, onderwierum, loppersum, wirdum, 't zandt, leermens, enum, zecryp, estrum, ten post jr. en hovelink, mede raadt ter admiraliteit van harlingen en schepper der drie delfzylcn, obiit 25 december 1693, aetatis 57; mede aldaar begraven.
naam: Ubbena, Wendela Cornera
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-03-1695
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20961

welgeboren vrouw, mevrouw wendela cuneera van berum geboren ubbena, vrouw van luinga, thedema en heerma, erfdochter van 't huis te bunde, obiit den 2 meert 1695, aetatis 48; in de kerke tot bierum begraven.
naam: Berum, Onne Joachim Berends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1733
aant.: zoon van Berent van Berum en Wendelina Cornera Ubbena;
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20962

de hoogwelgeboren heer de heer onno joachim van berum, heer op luininga ete. ete. ete. obiit den xvii october mdccxxxiii. aetatis suae liiii.
naam: Maneil, Warmolt van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1765
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20963

die xviii iunii mdcclxv obiit, aetatis suae lii, menses v, dies iv, den hoogwelgebooren heer warmolt baron van maneil, heere van den huise luinga en bierum, tot losdorp, godlinse, spyk, leermens, enum, zeeryp, 't zant en oosterwaar cum annexis jonker en hoveling, weegens de provintie stadt en lande raat ter admiraliteit, reesideerende tot amsterdam etc. etc. etc.
naam: Thedema, Jeie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-08-1606
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20964

anno 1606, den 7 augusti, is in den heren gerustet de edele ehrentriche jeye thedema, vrouwe tho berum, wiens sele godt genedich sy.
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-08-1649
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20965

anno 1649, den 28 augustus, is den eerbaren jacob peters toe watum in den heere gerustet, verwachtende een salige opstandinge in christo.
naam: Peters, Jacob Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1652
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20966

den 10 october anno 1652 is jacob peters, soene van den eerb. jan jacobs toe watum in den heere gerustet.
naam: Peters, Jan Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20966

idem
naam: Berum, Abel van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1653
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20967

anno 1653, den 24 octobris, is in den heeren gerustet die e.e. abel van berum, wiens ziele godt genadigh zy.
naam: Widmarius, Theodorus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-05-1665
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20968

theodorus widmarius, op nesterlant anderhalf jaer pastoor gewest ende tot hamswerum xvii jaer pastoor gewest ende over xxxvi jaren pastoor hier tot bierum gewest, in den heeren gerust den xvi majus int jaer christi mdclxv, syns ouderdoms lxxix, verwagtendie die salige opstandinge.
naam: Clant, Asinga Swier
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-11-1665
aant.: gehuwd Hidde Onsta Huninga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20969

anno 1665, den 2 novemb., is seer christelyck in den heere gerust de hoogh eed. heer asinga swier clant, in 't 37 jaer syns ouderdoms.
naam: Vegter, Harm Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-02-1774
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20970

anno 1774, den 20sr febr., is de eersame harm clasen vegter, in leven huisman te watum en ouderling der gereformeerde gemeente jesu christy te bierum, in 't 6iste jaar syns ouderdoms overleden, in hoop en verwagting eener zalige opstandinge der dooden door jesum christum.
naam: Vegter, Eise Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-02-1791
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20971

anno 1791, den 26 febr., is in den heere gerust de eersame eisse harms vechter in den ouderdom van ruim 42 jaren, verwagtende een zalige opstandinge.
naam: Fenje Eises
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1803
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Bierum
boeknummer: 20972

anno 1803, den 23sten october, is de e. eerbare fenje eises, weduwe van harm klasen vegter, en heeft 56 jaren woonagtig geweest op hoogwatum en is in den heere gerust in 't caspel bierum, van bina 86 jaren hares ouderdoms overleeden en zo wy hopen een zalige opstandinge der dooden alleen door jesus christus onzen heere.

hier rust een sterveling
die zes en tagentig jaren
in s'werelds wisseling
gods goedheid mogt ervaren
betreurd door bierums volk
zonk 't zielloos lyk hier needer
uw liefde immanuel
zoo godlyk groot en teeder
was ook het uitzicht van dees vrouw hier beneden
haar hope zy vervult/ in 't ryk van zaligheden
wil wandelaar by ueese zerk
d'aloude braafheid eren
en stervend op uw weg een zalig sterven leeren.
naam: Vegter, Harm Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-02-1774
aant.:
boeknummer: 20972

idem
naam: Oomkens, Gerhard Jans
geb.datum: 21-02-1741
doopdatum: 26-02-1741
sterfdatum: 17-01-1810
aant.: zoon van Jan Oomkens en Alegonda Els. Pierius;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
aantekening: muursteen
boeknummer: 20973

in den jaare 1783 is dese kerk tot eere godes en stigting der gemeinte geboud, toen gerhardus oomkes pastor, helenius eppens en jacob hessels detmers kerkvoogden, d.e. eevert harms en harm addes hyrtoe volmagten waaren.
staa lezer in dit godshuis stil
bedenkt de gaav uit vrye wil
door huusman, burger en gemeen
uw roem en lof leev op dees steen

j. timmer, architect.
naam: Eppens, Helenius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20973

idem
naam: Detmer, Jacob Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20973

idem
naam: Evert Harms
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20973

idem
naam: Harm Addes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-05-1809
aant.: gehuwd 1757 Iktje Harms;
boeknummer: 20973

idem
naam: Timmer, J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20973

idem
naam: Borchhard, Johannes Christiaan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
aantekening: klok
boeknummer: 20974

soli deo gloria. fudit j. borchard groningae 1749. ailko doedens, pastor, lucas schmaal, willem poppes, kerkvoogden
naam: Aailke Doedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1741
aant.:
boeknummer: 20974

idem
naam: Schmaal, Lucas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20974

idem
naam: Willem Poppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20974

idem
naam: Schmaal, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-09-1723
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Bekers
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
aantekening: avondmaalsbeker
boeknummer: 20975

hermannus schmaal, pastor, koene aeilkens en tiaerck lupkens, kerckvoogden tot bleyham anno 1697
naam: Koene Aailkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20975

idem
naam: Tjark Lupkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 20975

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
boeknummer: 20976

anno 1638, den 29 ... gerust ende verwachtende …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
boeknummer: 20977

anno 1657, den ... deughtsame troutet ... huisfrouwe van feyo aeld[rix] in den heere ontslaepen, olt 3 ... en verwagtende met alle waare gelovigen ...
naam: Feie Aaldriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 20977

idem
naam: Schmaal, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-09-1723
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
boeknummer: 20978

anno 1723, den 28 sept., is de eerw. welgel. heer harmannus schmaal, in zyn leven praedicant te blyham, in den heere ontslapen in het.7ste jaar syns ouderdoms, nadat hy 33 jaren praedicant waar geweest, verwaghtende met de ware gelovighe een zalige opstandinge door jesum christum.

ende ik hoorde een stemme uit den hemel, de tot my seide: schryfr: saligh zyn de dooden, die in den heere sterven, van nu an. apocalyp. cap. 14 vs. 13.
naam: Schinkel, Hester
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-01-1729
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
boeknummer: 20979

anno 1729, den 28 januarius, is de e. deugtsame hester schinkels, geweesene huisvrou van d.e. derck haselhoff, christelyk in den heere ontslapen, out synde int 49 jaar, verwagtende een zalige opstandinge door jesum christum.
naam: Haselhoff, Derk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-04-1756
aant.:
boeknummer: 20979

idem
naam: Elisabeth Derks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-04-1732
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Groninger gedenkwaardigheden
plaats: Blijham
boeknummer: 20980

anno 1732, den 28 april, is de deughtzaame lyzabet derks. de geweezene huisvrou van de eerzame lupke tiarcks, in haar leeven woonaghtigh tot bleiham, seer christelyck in den heere ontslaapen in het 33e jaar haars ouder doms, verwaghtende door hoope op godts genaade met alle waare geloovigen een zaalige opstandinge ten eeuwigen leeven alleen door jesus christus.

op aarden ging myn zorgh
te kerckwaarts in en om
maar nu heeft myn ziele rust
in het heemels heiligdom
myn vleesch leidt hyr beneeden
en gaat die wormen spyzen
maar zal ten jongsten dagh
eens weer uit dat stof verryzen
en dan met myn ziel vereend
des hefren heerlyckheidt
verbreiden met het gezangh
in volle eeuwigiieidt.
naam: Lupke Tjarks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1740
aant.:
boeknummer: 20980

idem
Aantal objecten gevonden: 537