Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 19


Nieuwe objecten

naam: Ydema, Trijntje Jarigs
geb.datum: 3-2-1794
doopdatum: 3-2-1794
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Jarig Doekes Ydema en Anna Reins Jelgersma
echtgenoot: geh. Hettinga, Rixt Taekes van
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
aantekening:
boeknummer: 9487

commentaar

Trijntje Jarigs Ydema is geboren den 3 februarij 1794

J H
naam: Ynse Feikes
echtgenoot: geh. Uilkje Idses
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Joure
aantekening:
boeknummer: 9488

commentaar

Intse Feickes ende Ulck Iedses do sin wif anno 1644
naam: Uilkje Idses
echtgenoot: geh. Ynse Feikes
commentaar
boeknummer: 9488

idem
naam: Dirkje Sjoerds
geb.datum: 6-3-1791
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Sjoerd Feikes Boonstra en Froukje Wiebrens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.marktplaats.nl
plaats: Warga
aantekening:
boeknummer: 9489

commentaar

Den 6 maart 1791 is geboren Dirkje Sjoerds op een zondag
naam: Teunis Tiemens
geboortejaar: 1636
aant.: geb. rond 1636; geh. 1661 Lutske Gerlofs
commentaar
vindplaats: Kerk Hollum; nu particulier bezit
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: De Sneuper nr 118, juni 2015
boeknummer: 9490

commentaar

...unis Timens old burgemeester en wij... tot Nes anno 1679
naam: Lourens Lourens
geb.datum: 12-10-1779
doopdatum: 12-10-1779
godsdienst: Rooms
aant.: zoon van Lourens Gerbens en Riemkje Pieters
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Arum
aantekening:
boeknummer: 9491

commentaar

1779 den 12 october is geboren Lourens Lourens
Foto van boeknummer 9492
D : K
A : W
naam: Laagland, Douwe Klazes
sterfdatum: 30-7-1844
geboortejaar: 1761
aant.: geb. rond 1761; zoon van Klaas Joostes en Antje Hettes
echtgenoot: geh. 1787 Hoek, Anke Wiebes van der
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Broek
aantekening:
boeknummer: 9492

commentaar

D : K
A : W
naam: Hoek, Anke Wiebes van der
sterfdatum: 27-5-1842
geboortejaar: 1764
aant.: geb. rond 1764; dochter van Wiebe Hommes en Janke Joostes
echtgenoot: geh. 1787 Laagland, Douwe Klazes
commentaar
boeknummer: 9492

idem
naam: Kingma, Ynte Yntes
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1712; zoon van Ynte Dirks Kingma en Baukje Jans
echtgenoot: geh. 1737 Beitske Iekes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Irnsum
aantekening:
boeknummer: 9493

commentaar

Y Y
B Y
naam: Beitske Iekes
geboortejaar: 1714
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1714
echtgenoot: geh. 1737 Kingma, Ynte Yntes
commentaar
boeknummer: 9493

idem
Foto van boeknummer 9494
H G
S J
naam: Hendrik Gerrits
geboortejaar: 1707
aant.: geb. rond 1707
echtgenoot: geh. 1732 Saapke Jentjes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
aantekening: waarschijnlijk betrekking op Hendrik Gerrits en Saapke Jentjes
boeknummer: 9494

commentaar

H G
S J
naam: Saapke Jentjes
geboortejaar: 1709
aant.: geb. rond 1709
echtgenoot: geh. 1732 Hendrik Gerrits
commentaar
boeknummer: 9494

idem
Foto van boeknummer 9495
S J
P D
1768
naam: Steffen Jelmers
geboortejaar: 1718
aant.: geboren rond 1718
echtgenoot: geh. 1743 Pietje Durks
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
aantekening: waarschijnlijk Steffen Jelmers, Workum en Pietje Durks
boeknummer: 9495

commentaar

S J
P D
1768
naam: Pietje Durks
geboortejaar: 1720
aant.: geboren rond 1720
echtgenoot: geh. 1743 Steffen Jelmers
commentaar
boeknummer: 9495

idem
Foto van boeknummer 9496
TK

JDV GH
1701

LGL NCS
naam: Veno, Jelle Gerrits de
geboortejaar: 1652
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1652; zoon van Gerrit de Veno en Aukje Harkes Buurmanstins
echtgenoot: geh. 1677 Geertje Harkes
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Stiens
aantekening: uit collectie Friesch Museum
boeknummer: 9496

commentaar

TK

JDV GH
1701

LGL NCS
naam: Geertje Harkes
doopdatum: 29-12-1656
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harke Geerts en Trijntje Rienks
echtgenoot: geh. 1677 Veno, Jelle Gerrits de
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9496

idem
Foto van boeknummer 9497
Abraham Jans is gebooren den 24 maert 1717
naam: Abraham Jans
geb.datum: 24-3-1717
doopdatum: 25-7-1717
aant.: zoon van Jan Willems
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Midlum
aantekening: SilverKellogs Ashford; waarschijnlijk Midlum
boeknummer: 9497

commentaar

Abraham Jans is gebooren den 24 maert 1717
Foto van boeknummer 9498
Den 29 december 1726 gebooren Marijke Reins
naam: Wynia, Marijke Reins
geb.datum: 29-12-1726
aant.: geh. 1769 Berend Tjisses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Drachten
aantekening: SilverKellogs Ashford; waarschijnlijk Drachten
boeknummer: 9498

commentaar

Den 29 december 1726 gebooren Marijke Reins
Foto van boeknummer 9499
16 YH 98

19 BA WK 33
naam: Borman, Ieme Hanses
doopdatum: 29-10-1664
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hans Iemes; geh. 1689 Antje Gaeles; schuitmaker
commentaar
vindplaats: hotel Stedswâl
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sloten
aantekening: Foto: Johan Deinum
boeknummer: 9499

commentaar

16 YH 98

19 BA WK 33
Aantal objecten gevonden: 13