Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 42


Nieuwe objecten

naam: Meinsma, Elbrig Meintes van
geb.datum: 7-5-1783
doopdatum: 25-5-1783
sterfdatum: 24-8-1826
aant.: dochter van Meinte Sjoerds van Meinsma en Ientje Pieters Cramerus
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1603 Juckema, Ruurd Werps van
commentaar
vindplaats: het aldahuys te Beers
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
aantekening:
boeknummer: 9452

commentaar

1792 den 18 july is de eerste steen gelegt door Elbrig Meinsma in 't 10 jaar hares ouderdoms zijnde de jongste dogter van M.S. Meinsma mederegter van Baarderadeel tot Beers
naam: Meinsma, Meinte Sjoerds van
doopdatum: 10-7-1735
sterfdatum: 3-11-1812
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Sjoerd Meintes en Geertje Wiltjes; geh. 1 Antje Popkes Teiema; geh. 2 Ientje Pieters Cramerus
commentaar
boeknummer: 9452

idem
naam: Jeltje Dirks
sterfdatum: 8-1-1616
geboortejaar: 1541
echtgenoot: geh. Dirk Riemers
commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Friens en de van Sytzama's
plaats: Friens
aantekening:
boeknummer: 9453

commentaar

Ao 1616 de 8 ianuari sterf d erbare Iel Dircks dr huisfrouwe va Dirck Riemers olt 74 iaer
naam: Dirk Riemers
geboortejaar: 1539
aant.: geb. rond 1539; overl. na 1616
echtgenoot: geh. Jeltje Dirks
commentaar
boeknummer: 9453

idem
Foto van boeknummer 9454
De eerste steen van `t metselwerk 
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman 
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in`t jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Anne Binnerts
geb.datum: 16-5-1788
doopdatum: 15-6-1788
sterfdatum: 21-6-1835
aant.: geh. 1808 Maaike Jans
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Simke Kloostermanhuis Twijzel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Twijzel
aantekening:
boeknummer: 9454

commentaar

De eerste steen van 't metselwerk
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in't jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Binnert Jacobs
doopdatum: 8-3-1744
sterfdatum: 7-2-1819
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Jacobs Binnerts en Trijntje Oedses
echtgenoot: geh. Trijntje Siebrens
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Antje Wietses
geb.datum: 29-1-1748
doopdatum: 18-2-1748
sterfdatum: 8-12-1810
aant.: dochter van Wietse Jans en Trijntje Nannes
echtgenoot: geh. 1772 Metske Folkerts
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Jacob Siepts
doopdatum: 3-8-1616
geboortejaar: 1588
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1588; overl. na 1656
echtgenoot: geh. 1613 Sijke Klases
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9455

commentaar

J[S] SC 1659
naam: Sijke Klases
sterfdatum: 5-9-1656
geboortejaar: 1590
aant.:
echtgenoot: geh. 1613 Jacob Siepts
commentaar
boeknummer: 9455

idem
naam: Reinharn, Reinder Frederiks
geb.datum: 22-8-1740
doopdatum: 7-9-1740
aant.: zoon van Frederik Reinders Reinharn en Wimke Harkes; geh. 1764 Trijntje Hendriks Bresjee
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: http://www.christies.nl
boeknummer: 9456

commentaar

Reinder Fredriks is geboren d 22 augustus A 1740
Foto van boeknummer 9457
 1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
naam: Boersma, Aaltje Everts
geb.datum: 17-12-1768
doopdatum: 5-1-1769
godsdienst: hervormd
aant.: dochter Evert Arends en Ietje Hinnes; geh. 1790 Reinder Reinders de Jong
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: jamesdjulia.com
boeknummer: 9457

commentaar

1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
Foto van boeknummer 9458
Den 1 september 1700 is in den heere gerust Claes Ybs
naam: Klaas Iebes
sterfdatum: 1-9-1700
Wapens:

commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: http://www.collections.holburne.org/
boeknummer: 9458

commentaar

Den 1 september 1700 is in den heere gerust Claes Ybs
Foto van boeknummer 9459
 Anno 1699 den 8 augustus [is] gebooren Corneeles Pytters
naam: Cornelis Pieters
geb.datum: 8-8-1699
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: http://www.collections.holburne.org/
boeknummer: 9459

commentaar

Anno 1699 den 8 augustus [is] gebooren Corneeles Pytters
Foto van boeknummer 9460
IG TW
naam: Iemke Gabes
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; zoon van Gabe Scheltes en Feikje Cornelis
echtgenoot: geh. 1716 Donia, Trijntje Wiebes
Wapens:

commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Menaldum
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9460

commentaar

IG TW
naam: Donia, Trijntje Wiebes
sterfdatum: 5-6-1744
geboortejaar: 1677
aant.: dochter van Wiebe Pieters Donia en Antje Jans
echtgenoot: geh. 1716 Iemke Gabes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9460

idem
naam: Bangma, Saapke Douwes
geb.datum: 10-8-1803
doopdatum: 21-8-1803
sterfdatum: 26-1-1837
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe Klases Bangma en Ruurdje Alles de Boer
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9461

commentaar

1803 den 10 augustus is gebooren Zaapke Douwes Bangma
naam: Kas, Geziena Jans
geb.datum: 11-8-1787
doopdatum: 19-8-1787
sterfdatum: 23-12-1876
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jan Jans Kas en Elisabeth Hendriks; geh. 1809 Petrus Hanewald
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Weidum
aantekening:
boeknummer: 9462

commentaar

G J K is geboren den 11 augustus 1787
Foto van boeknummer 9463
MS WM

1654
naam: Marten Sjoerds
geboortejaar: 1636
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1636
echtgenoot: geh. 1661 Welmoed Martens
commentaar
vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Irnsum
aantekening: privébezit; jaartal lijkt secundair; namen onduidelijk
boeknummer: 9463

commentaar

MS WM

1654
naam: Welmoed Martens
geboortejaar: 1638
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1638
echtgenoot: geh. 1661 Marten Sjoerds
commentaar
boeknummer: 9463

idem
naam: Hidde Hiddes
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Hidde Hauks en Iekje Idses;
commentaar
vindplaats: zilveren schaaltje; ijssouvenir
type: Schalen en kommen
bron: Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen deel 6
plaats: Warns
aantekening:
boeknummer: 9464

commentaar

Van Amsterdam over Enkhuisen op schaatsen over zee in Vriesland tot Warns haalt d 30 iannevary n 1763 Hidde Hiddes
naam: Jan Lolles
geb.datum: 4-5-1739
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Lolle Joosts en Pietje Scheltes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hichtum
aantekening: zie http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=3350&start=30
boeknummer: 9466

commentaar

[Anno 1739 den 4 mei is gebooren Jan Lolles]
naam: Kingma, Marten Hielkes
geb.datum: 21-9-1746
doopdatum: 29-9-1746
sterfdatum: 24-10-1825
aant.: geh. 1786 Baukje Paulus Hoekema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: portefeuille met opdruk in gouden letters
type: Overige voorwerpen
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9468

commentaar

Marten H. Kingma Makkum 1783
Foto van boeknummer 9470
JHK
naam: Kingma, Jan Hielkes
geb.datum: 28-9-1735
doopdatum: 29-9-1735
sterfdatum: 10-9-1807
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1769 Iebeltje Kool
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: gouden zegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9470

commentaar

JHK
Foto van boeknummer 9471
Jan Hylkes 
10 april 1784
Kingma
naam: Kingma, Jan Hielkes
geb.datum: 28-9-1735
doopdatum: 29-9-1735
sterfdatum: 10-9-1807
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1769 Iebeltje Kool
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de molen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9471

commentaar

Jan Hylkes
10 april 1784
Kingma
naam: Kingma, Hielke Jans
geb.datum: 16-10-1708
doopdatum: 4-11-1708
sterfdatum: 24-9-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Martens en Baukje Goris Kingma; rechter
echtgenoot: geh. 1734 Ietje Haaies
commentaar
vindplaats: twee zilveren confiturenvorkjes
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Kingma_definitief.pdf
plaats: Makkum
aantekening:
boeknummer: 9472

commentaar

HJK 1774
naam: Tjilzerda, Foppe Gerbens
geb.datum: 17-9-1756
doopdatum: 26-9-1756
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerben Foppes en Nieske Jans; verm. jong overleden
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Winsum
aantekening:
boeknummer: 9473

commentaar

Foppe Gerbens is geboren den 17 siptember 1756
Foto van boeknummer 9474
Jakop Seerps 1742 Tettje Wopkes
naam: Jacob Seerps
doopdatum: 1-5-1698
geboortejaar: 1698
sterfjaar: 1788
aant.: zoon van Seerp Siemens
echtgenoot: geh. Tetje Wopkes
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.ebay.com
plaats: Boxum
aantekening:
boeknummer: 9474

commentaar

Jakop Seerps 1742 Tettje Wopkes
naam: Tetje Wopkes
doopdatum: 22-3-1691
geboortejaar: 1691
aant.: dochter van Wopke Hendriks en Hiltje Romkes; geh. rond 1717
echtgenoot: geh. Jacob Seerps
commentaar
boeknummer: 9474

idem
naam: Kooistra, Eeltje Sietses
geb.datum: 9-6-1802
sterfdatum: 31-3-1843
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sietse Eeltjes Kooistra en Trijntje Heres Risselada
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
aantekening: tentoonstelling Fries Museum
boeknummer: 9475

commentaar

[1802 den 9 juni is geboren Eeltie Sijtses Coijstra]
naam: Nieske Gerrits
geb.datum: 9-6-1785
doopdatum: 19-6-1875
sterfdatum: 25-4-1874
aant.: dochter van Gerrit Jentjes en Jetske Douwes Valk; geh. 1805 Taeke Willems Koopmans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Deersum
aantekening: http://www.veilinghuispeerdeman.nl
boeknummer: 9476

commentaar

Nieske Gerrijts is gebooren den 9 junij 1785
naam: Haga, Siemen Lammerts
sterfdatum: 5-1-1705
geboortejaar: 1630
aant.: zoon van Lammert Franses en Jacomina Lammerts; notaris in 1673; fiscaal; belastingontvanger; schrijver; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1651 Simkje Hendriks
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening: zilversmid: Fedde Edema (Sneek)
boeknummer: 9477

commentaar

SL SH
naam: Simkje Hendriks
doopdatum: 28-7-1631
sterfdatum: 30-4-1690
geboortejaar: 1626
aant.: dochter van Hendrik Hielkes en Maaike Sjuks
echtgenoot: geh. Haga, Siemen Lammerts
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9477

idem
naam: Haga, Siemen Lammerts
sterfdatum: 5-1-1705
geboortejaar: 1630
aant.: zoon van Lammert Franses en Jacomina Lammerts; notaris in 1673; fiscaal; belastingontvanger; schrijver; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1651 Simkje Hendriks
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: hjuwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening: zilversmid: Hidsert Jans Lauswolt (Heerenveen/Sneek)
boeknummer: 9478

commentaar

SL SH
naam: Simkje Hendriks
doopdatum: 28-7-1631
sterfdatum: 30-4-1690
geboortejaar: 1626
aant.: dochter van Hendrik Hielkes en Maaike Sjuks
echtgenoot: geh. Haga, Siemen Lammerts
Wapens:

Wapens:

commentaar
boeknummer: 9478

idem
Aantal objecten gevonden: 24